Kod CPV: Urządzenia i wyroby do radioterapii

Kod:
33151000-3
Pełna nazwa:
Urządzenia i wyroby do radioterapii

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
33151400-7
Pełna nazwa:
Wyroby do radioterapii
Kod:
33151300-6
Pełna nazwa:
Spektrografy
Kod:
33151200-5
Pełna nazwa:
Urządzenia do terapii rentgenowskiej
Kod:
33151100-4
Pełna nazwa:
Urządzenia do leczenia promieniowaniem gamma
Kod:
33159000-9
Pełna nazwa:
System chemii klinicznej
Kod:
33158000-2
Pełna nazwa:
Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej
Kod:
33157000-5
Pełna nazwa:
Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Kod:
33156000-8
Pełna nazwa:
Przyrządy do testów psychologicznych
Kod:
33155000-1
Pełna nazwa:
Przyrządy do fizykoterapii
Kod:
33154000-4
Pełna nazwa:
Urządzenia do mechanoterapii
Kod:
33153000-7
Pełna nazwa:
Kleszcze do kruszenia kamieni
Kod:
33152000-0
Pełna nazwa:
Inkubatory
Kod:
33151000-3
Pełna nazwa:
Urządzenia i wyroby do radioterapii
Kod:
33190000-8
Pełna nazwa:
Różne urządzenia i produkty medyczne
Kod:
33180000-5
Pełna nazwa:
Wsparcie czynnościowe
Kod:
33170000-2
Pełna nazwa:
Aparatura do anestezji i resuscytacji
Kod:
33160000-9
Pełna nazwa:
Techniki operacyjne
Kod:
33150000-6
Pełna nazwa:
Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
Kod:
33140000-3
Pełna nazwa:
Materiały medyczne
Kod:
33130000-0
Pełna nazwa:
Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
Kod:
33120000-7
Pełna nazwa:
Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
Kod:
33110000-4
Pełna nazwa:
Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel