Kod CPV: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kod:
71320000-7
Pełna nazwa:
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Przykładowe przetargi dla kodu: 71320000-7

Zobacz wszystkie »

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
71328000-3
Pełna nazwa:
Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych
Kod:
71327000-6
Pełna nazwa:
Usługi projektowania konstrukcji nośnych
Kod:
71326000-9
Pełna nazwa:
Dodatkowe usługi budowlane
Kod:
71325000-2
Pełna nazwa:
Usługi projektowania fundamentów
Kod:
71324000-5
Pełna nazwa:
Usługi mierzenia ilości
Kod:
71323000-8
Pełna nazwa:
Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej
Kod:
71322000-1
Pełna nazwa:
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Kod:
71321000-4
Pełna nazwa:
Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
Kod:
71350000-6
Pełna nazwa:
Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
Kod:
71340000-3
Pełna nazwa:
Zintegrowane usługi inżynieryjne
Kod:
71330000-0
Pełna nazwa:
Różne usługi inżynieryjne
Kod:
71320000-7
Pełna nazwa:
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Kod:
71310000-4
Pełna nazwa:
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
Kod:
71900000-7
Pełna nazwa:
Usługi laboratoryjne
Kod:
71800000-6
Pełna nazwa:
Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
Kod:
71700000-5
Pełna nazwa:
Usługi nadzoru i kontroli
Kod:
71600000-4
Pełna nazwa:
Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
Kod:
71500000-3
Pełna nazwa:
Usługi związane z budownictwem
Kod:
71400000-2
Pełna nazwa:
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Kod:
71300000-1
Pełna nazwa:
Usługi inżynieryjne
Kod:
71200000-0
Pełna nazwa:
Usługi architektoniczne i podobne

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel