Kod CPV: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

Kod:
32320000-2
Pełna nazwa:
Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

Przykładowe przetargi dla kodu: 32320000-2

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
32324000-0
Pełna nazwa:
Telewizje
Kod:
32323000-3
Pełna nazwa:
Monitory wideo
Kod:
32322000-6
Pełna nazwa:
Urządzenia multimedialne
Kod:
32321000-9
Pełna nazwa:
Telewizyjny sprzęt projekcyjny
Kod:
32360000-4
Pełna nazwa:
Urządzenia komunikacji wewnętrznej
Kod:
32350000-1
Pełna nazwa:
Części sprzętu dźwiękowego i wideo
Kod:
32340000-8
Pełna nazwa:
Mikrofony i głośniki
Kod:
32330000-5
Pełna nazwa:
Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Kod:
32320000-2
Pełna nazwa:
Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
Kod:
32310000-9
Pełna nazwa:
Odbiorniki audycji radiowych
Kod:
32500000-8
Pełna nazwa:
Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Kod:
32400000-7
Pełna nazwa:
Sieci
Kod:
32300000-6
Pełna nazwa:
Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
Kod:
32200000-5
Pełna nazwa:
Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel