Kod CPV: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Kod:
45111230-9
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45111290-7
Pełna nazwa:
Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
Kod:
45111260-8
Pełna nazwa:
Przygotowanie terenu do robót górniczych
Kod:
45111250-5
Pełna nazwa:
Badanie gruntu
Kod:
45111240-2
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Kod:
45111230-9
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Kod:
45111220-6
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod:
45111210-3
Pełna nazwa:
Wysadzanie i podobne roboty w zakresie usuwania skał
Kod:
45111300-1
Pełna nazwa:
Roboty rozbiórkowe
Kod:
45111200-0
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod:
45111100-9
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie burzenia

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel