Kod CPV: Roboty instalacyjne elektryczne

Kod:
45310000-3
Pełna nazwa:
Roboty instalacyjne elektryczne

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45317000-2
Pełna nazwa:
Inne instalacje elektryczne
Kod:
45316000-5
Pełna nazwa:
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
Kod:
45315000-8
Pełna nazwa:
Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
Kod:
45314000-1
Pełna nazwa:
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
Kod:
45313000-4
Pełna nazwa:
Instalowanie wind i ruchomych schodów
Kod:
45312000-7
Pełna nazwa:
Instalowanie systemów alarmowych i anten
Kod:
45311000-0
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Kod:
45350000-5
Pełna nazwa:
Instalacje mechaniczne
Kod:
45340000-2
Pełna nazwa:
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
Kod:
45330000-9
Pełna nazwa:
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod:
45320000-6
Pełna nazwa:
Roboty izolacyjne
Kod:
45310000-3
Pełna nazwa:
Roboty instalacyjne elektryczne
Kod:
45500000-2
Pełna nazwa:
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
Kod:
45400000-1
Pełna nazwa:
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod:
45300000-0
Pełna nazwa:
Roboty instalacyjne w budynkach
Kod:
45200000-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Kod:
45100000-8
Pełna nazwa:
Przygotowanie terenu pod budowę

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel