Kod CPV: Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych

Kod:
45232424-0
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45232424-0
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych
Kod:
45232423-3
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
Kod:
45232422-6
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie uzdatniania osadów
Kod:
45232421-9
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
Kod:
45232470-7
Pełna nazwa:
Stacje przesyłu odpadów
Kod:
45232460-4
Pełna nazwa:
Roboty sanitarne
Kod:
45232450-1
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
Kod:
45232440-8
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
Kod:
45232430-5
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie uzdatniania wody
Kod:
45232420-2
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie ścieków
Kod:
45232410-9
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel