Kod CPV: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Kod:
45233222-1
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45233229-0
Pełna nazwa:
Konserwacja zadaszeń
Kod:
45233228-3
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
Kod:
45233227-6
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie łącznic
Kod:
45233226-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
Kod:
45233225-2
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Kod:
45233224-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie dróg dwupasmowych
Kod:
45233223-8
Pełna nazwa:
Wymiana nawierzchni drogowej
Kod:
45233222-1
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Kod:
45233221-4
Pełna nazwa:
Malowanie nawierzchi
Kod:
45233290-8
Pełna nazwa:
Instalowanie znaków drogowych
Kod:
45233280-5
Pełna nazwa:
Wznoszenie barier drogowych
Kod:
45233270-2
Pełna nazwa:
Malowanie nawierzchni parkingów
Kod:
45233260-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
Kod:
45233250-6
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Kod:
45233220-7
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Kod:
45233210-4
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie nawierzchni autostrad

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel