Kod CPV: Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

Kod:
45222110-3
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45222110-3
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
Kod:
45222300-2
Pełna nazwa:
Roboty inżynieryjne na instalacjach bezpieczeństwa
Kod:
45222200-1
Pełna nazwa:
Roboty inżynieryjne na instalacjach wojskowych
Kod:
45222100-0
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel