Kod CPV: Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Kod:
45251250-8
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45251250-8
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
Kod:
45251240-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
Kod:
45251230-2
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających parę wodną
Kod:
45251220-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie zakładów współwytwarzania
Kod:
45251200-3
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
Kod:
45251100-2
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel