Kod CPV: Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Kod:
45232140-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45232142-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie stacji przesyłu ciepła
Kod:
45232141-2
Pełna nazwa:
Roboty grzewcze
Kod:
45232150-8
Pełna nazwa:
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
Kod:
45232140-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
Kod:
45232130-2
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
Kod:
45232120-9
Pełna nazwa:
Roboty nawadniające
Kod:
45232400-6
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
Kod:
45232300-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
Kod:
45232200-4
Pełna nazwa:
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Kod:
45232100-3
Pełna nazwa:
Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel