Kod CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

Kod:
45213310-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45213316-1
Pełna nazwa:
Roboty instalacyjne związane z przejściami
Kod:
45213315-4
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
Kod:
45213314-7
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie zajezdni autobusowych
Kod:
45213313-0
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie warsztatów serwisowych
Kod:
45213312-3
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych
Kod:
45213311-6
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych
Kod:
45213350-1
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami transportu
Kod:
45213340-8
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych z transportem wodnym
Kod:
45213330-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym
Kod:
45213320-2
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
Kod:
45213310-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym
Kod:
45213400-7
Pełna nazwa:
Instalowanie pomieszczeń dla personelu
Kod:
45213300-6
Pełna nazwa:
Obiekty budowlane związane z transportem
Kod:
45213200-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
Kod:
45213100-4
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie centrów handlowych

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel