Kod CPV: Planowanie strategii ochrony lasów

Kod:
90712200-3
Pełna nazwa:
Planowanie strategii ochrony lasów

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
90712500-6
Pełna nazwa:
Budowanie lub planowanie instytucji ochrony środowiska
Kod:
90712400-5
Pełna nazwa:
Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony
Kod:
90712300-4
Pełna nazwa:
Planowanie strategii ochrony morza
Kod:
90712200-3
Pełna nazwa:
Planowanie strategii ochrony lasów
Kod:
90712100-2
Pełna nazwa:
Planowanie rozwoju środowiska miejskiego
Kod:
90715000-2
Pełna nazwa:
Usługi badania zanieczyszczenia
Kod:
90714000-5
Pełna nazwa:
Audyt środowiskowy
Kod:
90713000-8
Pełna nazwa:
Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska
Kod:
90712000-1
Pełna nazwa:
Planowanie środowiska naturalnego
Kod:
90711000-4
Pełna nazwa:
Ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel