Kod CPV: Pakiety oprogramowania graficznego

Kod:
48322000-1
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania graficznego

Przykładowe przetargi dla kodu: 48322000-1

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
48329000-0
Pełna nazwa:
System obrazowania i archiwizowania
Kod:
48328000-3
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania do przetwarzania obrazów
Kod:
48327000-6
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania do rysowania i malowania
Kod:
48326000-9
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania do odwzorowywania
Kod:
48325000-2
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania do przygotowywania formularzy
Kod:
48324000-5
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania do sporządzania wykresów
Kod:
48323000-8
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)
Kod:
48322000-1
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania graficznego
Kod:
48321000-4
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
Kod:
48330000-0
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania do opracowywania harmonogramów i kontroli produkcji
Kod:
48320000-7
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania
Kod:
48310000-4
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel