Kod CPV: Instalowanie chłodni

Kod:
45213210-8
Pełna nazwa:
Instalowanie chłodni

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
45213280-9
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie kompostowni
Kod:
45213270-6
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu
Kod:
45213260-3
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie składnic sklepowych
Kod:
45213250-0
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
Kod:
45213240-7
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych
Kod:
45213230-4
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie składów
Kod:
45213220-1
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie magazynów
Kod:
45213210-8
Pełna nazwa:
Instalowanie chłodni
Kod:
45213400-7
Pełna nazwa:
Instalowanie pomieszczeń dla personelu
Kod:
45213300-6
Pełna nazwa:
Obiekty budowlane związane z transportem
Kod:
45213200-5
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
Kod:
45213100-4
Pełna nazwa:
Roboty budowlane w zakresie centrów handlowych

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel