Kod CPV: Azotany

Kod:
24313400-5
Pełna nazwa:
Azotany

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
24313400-5
Pełna nazwa:
Azotany
Kod:
24313300-4
Pełna nazwa:
Węglany
Kod:
24313200-3
Pełna nazwa:
Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany
Kod:
24313100-2
Pełna nazwa:
Siarczki, siarczyny i siarczany
Kod:
24317000-9
Pełna nazwa:
Kamienie syntetyczne
Kod:
24316000-2
Pełna nazwa:
Woda destylowana
Kod:
24315000-5
Pełna nazwa:
Różne chemikalia nieorganiczne
Kod:
24314000-8
Pełna nazwa:
Różne sole kwasów metalicznych
Kod:
24313000-1
Pełna nazwa:
Siarczki, siarczany, azotany, fosforany i węglany
Kod:
24312000-4
Pełna nazwa:
Halogenki metaliczne; podchloryny, chlorany i nadchlorany
Kod:
24311000-7
Pełna nazwa:
Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel