Poleć znajomemu

Zmiana stawki VAT na przedmiot zamówienia w trakcie postępowania – jak oceniać oferty?

Katarzyna Pyrka

Autor: Katarzyna Pyrka

Dodano: 16 października 2020
Pytanie:

W przetargu na dostawy wyrobów cukierniczych zostały złożone 2 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 24 czerwca 2020 r. Na dzień składania ofert obowiązującą stawką podatku na wskazany przedmiot zamówienia było 8%. Od 1 lipca 2020 r. stawka ta zostanie obniżona z 8% na 5%. W omawianej sytuacji jeden z wykonawców zastosował w formularzu kalkulacyjnym określającym cenę oferty stawkę obowiązującą w dniu składania oferty, tj. 8%, natomiast drugi wykonawca stawkę 5%, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. i tym samym w planowanym czasie realizacji zamówienia. Zamawiający nie określił w treści siwz, jaką stawkę VAT ma zastosować wykonawca przy wyliczeniu ceny oferty brutto. Nie ma też nigdzie wymogu zastosowania „obowiązującej stawki VAT”.

Zamawiający przewidział natomiast możliwość zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia w części siwz, gdzie wskazano istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Dodatkowo w projekcie umowy jest zapis, że w przypadku zmiany wysokości podatku wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę VAT wynikającą ze stawki obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Jak powinien postąpić zamawiający w sytuacji, gdy w przetargu złożono dwie oferty, w których wykonawcy zastosowali różne stawki VAT do wyliczenia ceny ofertowej brutto?

Błędy związane w zastosowaniem niewłaściwej stawki VAT są bardzo częste. Ich znaczenie i dalsze konsekwencje były wielokrotnie przedmiotem rozważań Krajowej Izby Odwoławczej. Stąd bogate orzecznictwo w tej materii, które wprost wskazuje, że zastosowanie w ofercie nieodpowiedniej stawki podatkowej może być traktowane jako omyłka (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp), tylko wtedy gdy zamawiający wskazał w siwz, jaką stawkę należy zastosować. W innych sytuacjach błąd w doborze właściwej stawki podatku obciąża wykonawcę i jako taki nie podlega poprawieniu.

Pozostało jeszcze 71 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Katarzyna Pyrka

Autor: Katarzyna Pyrka

wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Rażąco niska cena
w nowej ustawie Pzp​

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

21 października, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy zamawiając usługi artystyczne w 2021 roku, trzeba stosować szczególne regulacje?

Pytanie: W nawiązaniu do przepisów nowej ustawy Pzp dotyczących tzw. zamówień bagatelnych o wartości poniżej 130.000 zł, ale nie niższej niż 50.000 zł, proszę o odpowiedź, czy regulacje dotyczące tych zakupów dotyczą zamówień...

Czytaj więcej »
Zmiana stawki VAT na przedmiot zamówienia w trakcie postępowania – jak oceniać oferty?

Pytanie: W przetargu na dostawy wyrobów cukierniczych zostały złożone 2 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 24 czerwca 2020 r. Na dzień składania ofert obowiązującą stawką podatku na wskazany przedmiot zamówienia było 8%. Od 1...

Czytaj więcej »

Aktualności

Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy bez negocjacji w nowym Pzp, cz. I
Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie procedury zakupowe, realizowane w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości co najmniej 130.000 zł netto, muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
W przypadku podziału zamówienia na części, każda z nich jest w istocie odrębnym postępowaniem
W przypadku podziału zamówienia na części każda z części jest – w świetle przepisów ustawy Pzp – odrębnym zamówieniem. Przeciwne rozumowanie prowadziłoby do konkluzji, że poszczególni wykonawcy – powiązani rodzinnie – nie mogliby z jednej strony...
Zamawiający nie może zmieniać reguł w trakcie dokonywania oceny ofert
Odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą Pzp i wymagań zdefiniowanych siwz. Nie może przy tym prowadzić do wyboru w postępowaniu oferty, która została oceniona w kryteriach oceny ofert w...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel