Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

USŁUGI ARBITRAŻOWE LUB POJEDNAWCZE

Dodano: 31 maja 2018

Usługa arbitrażowa lub pojednawcza może polegać na polubownym rozstrzygnięciu sporu w sprawach cywilnych przez arbitrów. Ponadto usługa ta może polegać na podejmowaniu przez mediatora, tj. osobę pośredniczącą między stronami, działań w celu rozwiązania konfliktu.

Ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi arbitrażowe lub pojednawcze – art. 4 pkt 3 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe wyłączenie wprowadzono w okresie przedakcesyjnym w ramach procesu dostosowywania prawa polskiego do prawa unijnego – w ustawie z 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. W prawie unijnym (Motyw 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r.) wyłączenie usług arbitrażowych pojednawczych uzasadniono w następujący sposób: Usługi arbitrażowe i pojednawcze oraz inne podobne formy alternatywnego rozwiązywania sporów są zwykle

świadczone przez podmioty lub osoby fizyczne zatwierdzone lub wybrane w sposób, który nie może być regulowany przepisami dotyczącymi zamówień. Przedmiotowe wyłączenie uzasadnione jest zatem nieadekwatnością procedur udzielania zamówień publicznych do zawierania umów na tego typu usługi.

Podstawa prawna

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE z 26 lutego 2014 r. ─ motyw 24.

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ─ art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. a.

Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 76, poz. 813).

Autor:

Grzegorz Mazurek

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
arbitraż
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Komisja przetargowa

Organizacja. Działalność. Odpowiedzialność.

 24 września (wtorek), godz. 10-11

Transmisja live

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy przeprowadzenie stażu zawodowego w porozumieniu z uczelnią stanowi zamówienie publiczne?

Pytanie: W ramach porozumienia zawartego z uczelnią zmierzamy przeprowadzić staże zawodowe dla studentów. Czy wynagrodzenie za staż zawodowy (studenci i ich opiekunowie) jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy Pzp?...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
17.09.2019
Czytaj więcej »
Braki w JEDZ, które zamawiający może sam naprawić – jakie czynności podjąć?

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w procedurze unijnej ofertę złożyła spółka cywilna. Do oferty każdy wspólnik złożył we własnym imieniu JEDZ. Jeden ze wspólników w swoim JEDZ w pozycji NIP wskazał NIP spółki cywilnej a nie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zamawiający ma obowiązek wyjaśnić siwz w określonym terminie a nie ją modyfikować
Zamawiający nie musi zmieniać siwz, w sytuacji gdy otrzymuje od wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji. Jest to jedynie jego uprawnienie (wyrok KIO z 3 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 871/19).
Uwaga z wykluczaniem wykonawców z uwagi na odstąpienie od umowy z ich winy
Wykazanie zasadności zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp to niejednokrotnie skomplikowany i czasochłonny proces, zwłaszcza w sytuacji gdy dotyczy długoterminowych umów na roboty budowlane. Spory związane z realizacją takich umów mają często...
Nasza ekspertka z nagrodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Andrzela Gawrońska-Baran 12 września 2019 r. podczas gali z okazji XXV-lecia Urzędu Zamówień Publicznych została uhonorowana przez Prezesa UZP Nagrodą – statuetką „LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS” za...
13.09.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel