Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (Dz.U. z 2020 r., poz. 2441)

Dz.U.20..2441
rozporządzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2020 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 2275) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych dla ogłoszenia o:
1)
koncesji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zamiarze zawarcia umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zawarciu umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
zmianie umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 2.
1.
Do postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawartych:
1)
przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2)
po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
-
w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Załącznik 1 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o koncesji
Załącznik 2 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy koncesji
Załącznik 3 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zawarciu umowy koncesji
Załącznik 4 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
Załącznik 5 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zmianie umowy koncesji

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
zamówienie publiczne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Dostosowanie regulaminów wewnętrznych do nowego Pzp

18 lutego, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający sektorowy udzielający zamówień sektorowych zgodnie z art. 364 nowej ustawy Pzp nie stosuje jej przepisów do zamawiania dostaw energii oraz paliw do wytwarzania energii. Czy w tym przepisie mowa jest o...

Czytaj więcej »
Wariant II trybu podstawowego a oferty z rażąco niską ceną

Pytanie: Jak powinien zachować się zamawiający, jeśli w trybie podstawowym przewidzi możliwość negocjacji (wariant II)? Przykładowo negocjacjom ma podlegać np.: kryterium ceny. Co w sytuacji, gdy na otwarciu okaże się, że...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
20.01.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Internetowe repozytorium zaświadczeń e-Certis w orzecznictwie KIO
Baza e-Certis to narzędzie wspierające zamawiających w weryfikacji zagranicznych dokumentów. Czy dane zawarte w tym repozytorium mają wiążący charakter? Co zrobić w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami złożonymi przez wykonawcę a informacjami...
Nie zapomnij opublikować planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok
Zamawiający w terminie 30 dni od daty przyjęcia budżetu lub planu finansowego ma obowiązek opublikować plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dany rok finansowy. Nowa ustawa Pzp zmieniła miejsce jego publikacji i wprowadziła obowiązek...
20.01.2021 Czytaj więcej »
Zamówienia do 130.000 zł – praktyczne aspekty ich zlecania
Aktualnie wiele pytań naszych Czytelników dotyczy sposobu i reguł zlecania zamówień podprogowych o wartościach poniżej 130.000 zł. Warto pamiętać, że regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, która zobowiązywała zamawiających do stosowania...
18.01.2021 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel