Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2439)

Dz.U.20..2439
rozporządzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie zamówień publicznych
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2020 r.)

Na podstawie art. 272 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej „BZP”, oraz tryb przekazywania tych ogłoszeń.
§ 2.
Określa się zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP dla następujących ogłoszeń:
1)
ogłoszenia o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
ogłoszenia o wyniku postępowania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
ogłoszenia o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
ogłoszenia o zmianie umowy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
ogłoszenia o wykonaniu umowy, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
ogłoszenia o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 3.
Zamawiający zarejestrowany w systemie teleinformatycznym, przy użyciu którego udostępniany jest BZP, przekazuje ogłoszenie do zamieszczenia w BZP po zalogowaniu się w tym systemie i wypełnieniu wybranego formularza ogłoszenia spośród ogłoszeń wskazanych w § 2.
§ 4.
1.
Do postępowań o udzielenie zamówienia lub konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych zawartych:
1)
przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
2)
po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
-
w zakresie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Załącznik 1 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu
Załącznik 2 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy
Załącznik 3 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wyniku postępowania
Załącznik 4 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o konkursie
Załącznik 5 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wynikach konkursu
Załącznik 6 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zmianie umowy
Załącznik 7 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy
Załącznik 8 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 ustawy
Załącznik 9 Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Słowa kluczowe:
zamówienie publiczne
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Podmiotowe środki dowodowe, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy​ 

19 stycznia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie są zasady reprezentacji wykonawcy w postępowaniu w przypadku prokury?

Pytanie: Ofertę firmy X sp. z o.o. złożoną w ramach przetargu nieograniczonego podpisał Pan Z – prezes zarządu. Z KRS wynika, iż spółka reprezentowana jest przez zarząd wieloosobowy – 2 prezesów zarządu. Dalej z KRS wynika, iż...

karol-jaworski
Karol Jaworski
18.01.2021
Czytaj więcej »
Czy oferta złożona na niewłaściwym formularzu podlega odrzuceniu?

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu publicznym powyżej progów UE wykonawca złożył dokumenty, w tym ofertę na formularzach z przetargu, który unieważniliśmy. Postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert niepodlegających...

Czytaj więcej »

Aktualności

Treść oferty – które dokumenty można do niej zaliczyć?
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest procedurą mocno sformalizowaną. Ma to wpływ na proces składania ofert – ich treść w toku postępowania zasadniczo nie może już ulec zmianie. Mimo to ustawodawca przewidział w ustawie Pzp wiele...
Umowa o zamówienie publiczne – o czym trzeba wiedzieć w związku z nową ustawą Pzp?
Wydaje się, że nikogo nie trzeba przekonywać, iż warto jest dobrze przygotować wzór przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Każdy zakup powinien być zabezpieczony prawidłową realizacją, a taką zapewnić mogą dobre i zgodne z przepisami zapisy umowne...
Zamawiający nie może wymagać wykazania dowodów oddzielnie dla każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji
Zgodnie z legalną definicją tajemnicy przedsiębiorstwa skuteczne objęcie ochroną informacji wymaga spełnienia przesłanek odnoszących się m.in. do określonego ich charakteru (tj. charakteru technicznego, technologicznego, organizacyjnego...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel