Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Karol Jaworski

Reguły poprawiania ofert po nowelizacji – zyskaj gotowe rozwiązania

Pytanie: Czy błędy rachunkowe i pisarskie w ofertach poprawiam u wszystkich wykonawców, czy tylko u tego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i, którego wzywam do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu? Co w przypadku gdy oferta wybranego wykonawcy zawiera wszystkie dokumenty, które mają być złożone na wezwanie zamawiającego?
Odpowiada: Karol Jaworski, 24.11.2016, Kategoria: Ocena ofert
Marta Mikulska-Nawacka

Krótko na temat potwierdzania braku podstaw do wykluczenia zgodnie z przepisami rozporządzenia

Pytanie: Czy opisane w § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentów podstawy wykluczenia mają charakter obligatoryjny czy fakultatywny?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 24.11.2016, Kategoria: Ocena ofert
Marta Mikulska-Nawacka

Przedłużenie spłaty kredytu długoterminowego – zobacz, czy w takiej sytuacji wolno zmienić umowę o zamówienie

Pytanie: W 2010 roku przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego z terminem spłaty do roku 2020. Pani skarbnik zapytała się, czy możemy aneksem przedłużyć termin spłaty o kilka lat, gdyż to będzie dla nas korzystne a bank nie ma nic przeciwko temu. Ja mam obawy, czy jest to dopuszczalne w świetle ustawy Pzp, ponieważ w przetargu został określony termin ostateczny oraz do szacowania wartości zamówienia przyjęliśmy łączną wartość odsetek, oraz innych opłat i prowizji, jakie należy zapłacić w terminie ustalonym w przetargu.Czy aktualnie – w świetle prawa – istnieje możliwość przedłużenia aneksem terminu spłaty kredytu?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 24.11.2016, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Ksenia Latos

Przeczytaj o wymogach archiwizacji dokumentów przetargowych i działaj w zgodzie z przepisami

Pytanie: Przez ile lat dokumentacja przetargowa powinna być zamieszczona/przechowywana w Biuletynie Informacji Publicznej?
Odpowiada: Ksenia Latos, 23.11.2016, Kategoria: Dokumentacja
Ksenia Latos

Wykonawca nie załączył kosztorysu uproszczonego do oferty – zobacz, jakie działania podjąć

Pytanie: Zamawiający określił cenę oferty jako ryczałtową. W siwz w punkcie „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, ppkt 3: Inne wymagane dokumenty” zobowiązał wykonawcę do dostarczenia uproszczonego kosztorysu ofertowego.We wzorze umowy wskazał, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie  faktury końcowej wystawionej na bazie protokołu odbioru końcowego robót i kompletnych materiałów odbiorowych.Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego kosztorysu. Czy w tej  sytuacji możemy odrzucić ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ nie odpowiada treści siwz? Czy może powinniśmy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty bądź wezwać do jej uzupełnienia? Czy niezłożenie uproszczonego kosztorysu ofertowego potraktować należy jako brak formalny oferty, który nie stanowi podstawy do jej odrzucenia?
Odpowiada: Ksenia Latos, 23.11.2016, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.