Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Renata Dzikowska

Wcześniejsze otwarcie oferty powoduje konieczność unieważnienia postępowania

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony. W dniu otwarcia ofert, już po sesji otwarcia, do wydziału tj. miejsca, w którym wykonawca miał złożyć ofertę, wpłynęła oferta. Oferta ta została złożona w innym miejscu niż wskazane w siwz, ale w wyznaczonym terminie. Koperta była nieprawidłowo opisana, żaden zapis na niej nie wskazywał, iż jest to oferta do postępowania przetargowego. Do otworzenia koperty doszło w dniu poprzedzającym termin składania i otwarcia ofert. Zamawiający wskazał w siwz, jak należy opisać kopertę oraz zawarł zapis: „Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia oraz za ewentualne nieprzyjęcie jej w niniejszym postępowaniu”.Jakie dalsze czynności w postępowaniu powinien podjąć zamawiający? Czy można dokonać oceny ofert i wybrać najkorzystniejszą z nich, czy należy unieważnić postępowanie? Jak zamawiający powinien potraktować nieprawidłowo złożoną ofertę? Czy można uznać, iż źle opisana oferta wpłynęła do zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert?
Odpowiada: Renata Dzikowska, 10.07.2017, Kategoria: Ocena ofert
Mariola Kubicka

Gmina czy szkoła – sprawdź, kto zawiera umowy jako zamawiający, wydatkując środki z dotacji

Pytanie: Gmina podpisała umowę dotacji z Funduszem Ochrony Środowiska na zakup pomocy dydaktycznych do trzech szkół. Występuje ona w umowie jako „dotowany”. Czy zamawiającym w postępowaniach na zakup pomocy dydaktycznych będzie każda ze szkół czy procedurę powinna przeprowadzić gmina jako zamawiający? W umowie zawarto zapis: „Uznaje się, że zasada trwałości jest zachowana w przypadku przekazania zakupionych w ramach zadania pomocy dydaktycznych przez gminę do szkół”.
Odpowiada: Mariola Kubicka, 10.07.2017, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Justyna Andała-Sępkowska

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej w licytacji elektronicznej

Pytanie: Ogłaszam licytację elektroniczną. Czy wykonawcy będą mieli obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej? Zawsze w takiej procedurze powoływałam się na art. 26 ust.2f ustawy Pzp i żądałam wszystkich dokumentów, aby móc zaprosić do udziału w licytacji tych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składa się, wtedy kiedy wykonawca wie, kto złożył oferty. Tu wnioski nie są jawne. Czy mam przerobić swoje oświadczenie i wykonawca ma po prostu wykazać, czy nie należy w ogóle do grupy kapitałowej?
Justyna Andała-Sępkowska

Jak właściwie ocenić ofertę, w której błędnie określono obciążenie VAT?

Pytanie: Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklarował odwrócony VAT. Zgodnie z informacjami, jakie posiada zamawiający, przedmiot dostaw według załącznika do ustawy nie mieści się w kategorii towarów (armatura wod.-kan.) podlegających odwróconemu podatkowi. Ponadto w ofercie wykonawca określił wartość brutto i stawkę VAT, więc zamawiający wnioskuje, że taka deklaracja wynika z niezrozumienia przepisów. Czy wyjaśniając z wykonawcą stosowne zapisy, należy je na późniejszym etapie w jakiś sposób zakwalifikować czy przyjąć tylko wyjaśnienia na piśmie?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 07.07.2017, Kategoria: Ocena ofert
Marta Mikulska-Nawacka

Czy wykonawca może na etapie realizacji zamówienia wprowadzić nieprzewidziane wcześniej rozwiązania równoważne?

Pytanie: Wykonawca w ofercie na roboty budowlane wykazał, że nie będzie stosował rozwiązań równoważnych, a tym samym zastosuje urządzenia wskazane w projekcie. Na etapie realizacji zamówienia wystąpił z wnioskiem o zastosowanie innych – równoważnych urządzeń. Zamówienie finansowane jest ze środków unijnych, poza tym projektant nie chce wyrazić zgody na zmianę, uważając iż jest to istotna modyfikacja umowy. Co do urządzeń nie ma natomiast zastrzeżeń. Czy możemy dopuścić na tym etapie rozwiązania równoważne? W siwz była przewidziana taka możliwość.
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 07.07.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.