Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Sprawdź formalności, jakich wykonawca musi dopełnić na etapie składania ofert, gdy korzysta z pomocy podwykonawców

Pytanie: Moje pytanie dotyczy oświadczenia wstępnego wykonawcy składanego w celu wskazania braku istnienia wykluczenia z udziału w postępowaniu dla podwykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Czy prawidłowe będzie żądanie wstępnego oświadczenia od wykonawcy na etapie składania ofert również z oświadczeniem dla tego podwykonawcy (zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie UZP) i rezygnacja w siwz z żądania przedstawienia dokumentów dla podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach wykonawca polega? Czy jeżeli jednak nie stosujemy w siwz wymogu z § 9 ust. 3 rozporządzenia, to nie należy żądać również informacji o tym podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp? Czy art. 25a ust. 5 ustawy Pzp i § 9 ust. 3 są w tym zakresie co do zasady niezależne? Do tej pory żądaliśmy informacji odnośnie podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, natomiast nie stawialiśmy wymogu w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia.
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 05.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
Anita Zakościelna

Unieważnienie konkursu może odbyć się tylko na podstawie przepisów ustawy Pzp

Pytanie: Na ogłoszenie o konkursie wpłynął jeden wniosek. Czy można na tym etapie unieważnić postępowanie? Czy dalsze procedowanie ma sens, skoro nie występują tu warunki konkurencji?
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Sprawdź formalności, jakich wykonawca musi dopełnić na etapie składania ofert, gdy korzysta z pomocy podwykonawców

Pytanie: Moje pytanie dotyczy oświadczenia wstępnego wykonawcy składanego w celu wskazania braku istnienia wykluczenia z udziału w postępowaniu dla podwykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Czy prawidłowe będzie żądanie wstępnego oświadczenia od wykonawcy na etapie składania ofert również z oświadczeniem dla tego podwykonawcy (zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie UZP) i rezygnacja w siwz z żądania przedstawienia dokumentów dla podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach wykonawca polega? Czy jeżeli jednak nie stosujemy w siwz wymogu z § 9 ust. 3 rozporządzenia, to nie należy żądać również informacji o tym podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp? Czy art. 25a ust. 5 ustawy Pzp i § 9 ust. 3 są w tym zakresie co do zasady niezależne? Do tej pory żądaliśmy informacji odnośnie podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, natomiast nie stawialiśmy wymogu w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia.
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 05.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
Anita Zakościelna

Unieważnienie konkursu może odbyć się tylko na podstawie przepisów ustawy Pzp

Pytanie: Na ogłoszenie o konkursie wpłynął jeden wniosek. Czy można na tym etapie unieważnić postępowanie? Czy dalsze procedowanie ma sens, skoro nie występują tu warunki konkurencji?
Karol Jaworski

Wykonawca odmawia podpisania umowy – upewnij się, jakie masz możliwości działania

Pytanie: Prowadzimy postępowanie w progach krajowych w procedurze odwróconej. Zamawiający wyłonił najkorzystniejszą ofertę w pierwotnym terminie związania ofertą. Niestety wybrany podmiot odstąpił od podpisania umowy. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni. Jakie kroki w takiej sytuacji powinien podjąć zamawiający? Czy można dokonać ponownego wyboru spośród pozostałych ofert? Czy formalnie zamawiający informuje o drugim wyborze wszystkich wykonawców? Zamieszcza informację na stronie internetowej? Czy w związku z uchyleniem się wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, od podpisania umowy ranking ofert ulega zmianie? Czy podstawą do działania będzie tutaj art. 94 ust. 3 ustawy Pzp? Jeśli tak, to czy czynności takiej można dokonać wielokrotnie (np. wykonawca z ponownego wyboru również uchyli się od zawarcia umowy – czy wówczas zamawiający może wybrać trzeciego z kolei oferenta)?
Odpowiada: Karol Jaworski, 02.06.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.