Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Zamawiający nie może wymagać wykazania dowodów oddzielnie dla każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 13 stycznia 2021
Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy wykazania dowodów oddzielnie każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji

Zgodnie z legalną definicją tajemnicy przedsiębiorstwa skuteczne objęcie ochroną informacji wymaga spełnienia przesłanek odnoszących się m.in. do określonego ich charakteru (tj. charakteru technicznego, technologicznego, organizacyjnego przedsiębiorstwa lub stanowiących inne informacje posiadające wartość gospodarczą) i ujęcia ich jako całości, lub w szczególnym zbiorze, gdzie nie są one powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. Należy stwierdzić, że obowiązek przedkładania dowodów dotyczy wykazania przesłanek materialnych zawartych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W istocie nie wydaje się uzasadnione wymaganie od wykonawcy wykazania dowodami oddzielnie każdej z przesłanek wymienionych w przywołanym przepisie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 listopada 2020 r., sygn. akt KIO 2781/20).

Skuteczne objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa wymaga od wykonawcy także wykazania spełnienia przesłanki formalnej, czyli podjęcia przez uprawnionego do korzystania z zastrzeżonych informacji lub rozporządzania nimi, działań w celu utrzymania ich w poufności. Nie mogą to być jakiekolwiek działania, a jedynie zachowanie kwalifikowane przez pryzmat działania przy zachowaniu należytej staranności w danych okolicznościach faktycznych. Nie jest uzasadnione wymaganie od wykonawcy wykazania dowodami oddzielnie każdej z wymienionych w przepisie przesłanek. W szczególności, że w przypadku przesłanki dotyczącej rodzaju informacji oraz przesłanki ujęcia danych w całości lub w unikalnym zbiorze, można obiektywnie ocenić ich spełnienie poprzez weryfikację rzeczowego i wiarygodnego oświadczenia wykonawcy – szczegółowo odnoszącego się do charakteru informacji, w korelacji z samą informacją i sposobem jej przedstawienia. Niemniej jednak w omawianej normie zawarto wymagania, które przedsiębiorca powinien podjąć w celu zachowania tajemnicy handlowej, które – jak pokazuje praktyka – są prawidłowo udowadniane przez wykonawców.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp, członkini...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Podmiotowe środki dowodowe, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy​ 

19 stycznia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Oferta przekraczająca możliwości finansowe instytucji zamawiającej

Pytanie: Przetarg unijny z podziałem na dwie części i terminem realizacji do 20 grudnia. Na pierwszą część złożono odwołanie, na drugą część zawarto umowę. 9 grudnia rozprawa w KIO. Jako jednostka budżetowa z dniem 31 grudnia...

15.01.2021
Czytaj więcej »
Uzupełnienie zobowiązania do udostępniania zasobów

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu na roboty budowlane powołał się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej. W zobowiązaniu podmiotu trzeciego załączonym do oferty zostały od razu wskazane dwie konkretne...

15.01.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Treść oferty – które dokumenty można do niej zaliczyć?
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest procedurą mocno sformalizowaną. Ma to wpływ na proces składania ofert – ich treść w toku postępowania zasadniczo nie może już ulec zmianie. Mimo to ustawodawca przewidział w ustawie Pzp wiele...
Umowa o zamówienie publiczne – o czym trzeba wiedzieć w związku z nową ustawą Pzp?
Wydaje się, że nikogo nie trzeba przekonywać, iż warto jest dobrze przygotować wzór przyszłej umowy o zamówienie publiczne. Każdy zakup powinien być zabezpieczony prawidłową realizacją, a taką zapewnić mogą dobre i zgodne z przepisami zapisy umowne...
Zamawiający nie może wymagać wykazania dowodów oddzielnie dla każdej z przesłanek zastrzeżenia informacji
Zgodnie z legalną definicją tajemnicy przedsiębiorstwa skuteczne objęcie ochroną informacji wymaga spełnienia przesłanek odnoszących się m.in. do określonego ich charakteru (tj. charakteru technicznego, technologicznego, organizacyjnego...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel