Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykonawca musi zweryfikować informacje, które przedkłada w celu wykazania spełniania warunków

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 11 lutego 2020
Wykonawca musi zweryfikować informacje, które przedkłada

Wykonawca działa niedbale, przedstawiając zamawiającemu nieprawdziwe informacje (tj. niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy) odnośnie do doświadczenia zawodowego osoby wskazywanej do pełnienia funkcji kluczowego członka zespołu. Miało to w rozpatrywanej sprawie wpływ na decyzje w postępowaniu w sprawie przyznania wykonawcy dodatkowych punktów w kryterium „doświadczenie personelu”. Zważywszy na nieprawdziwość informacji i ich istotny wpływ na podjęcie przez zamawiającego na ich podstawie czynności, jaką było przyznanie ofercie punktów w kryterium pozacenowym, zaistniała przesłanka wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp (wyrok KIO z 3 października 2019 r., sygn. akt KIO 1826/19).

Podejmowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czynności zamawiającego i wykonawcy należy oceniać przez pryzmat art. 355 Kodeksu cywilnego, a to z uwagi na odesłanie zawarte w art. 14 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 355 § 1 kc dłużnik jest obowiązany do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (tzw. należyta staranność). Z kolei w odniesieniu do profesjonalistów, za których należy uznać wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, miernik staranności ulega podwyższeniu. Artykuł 355 § 2 kc precyzuje, że należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu jej zawodowego charakteru.

Więcej na temat procedury wykluczenia wykonawcy, który podaje w postępowaniu nieprawdziwe informacje, przeczytasz tutaj:

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp, członkini...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy niewłaściwie opisane kryteria oceny ofert zmuszają do unieważnienia postępowania?

Pytanie: W przetargu na dostawę sprzętu informatycznego mamy dwa okresy gwarancji – 36 i 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. W jaki sposób dokonać oceny ofert?

Czytaj więcej »
Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Pytanie: Informacja podawana przez wykonawcę w dokumencie JEDZ w sekcji III punkt C dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiskowego, prawa socjalnego i prawa pracy stanowi obligatoryjną przesłankę na podstawę...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nie każda nieusuwalna wada postępowania zobowiązuje do jego unieważnienia
Unieważnienie postępowania, w sytuacji gdy wedle przypuszczenia zamawiającego jest ono obarczone nieusuwalną wadą, musi być dokładnie przeanalizowane i bezsprzecznie dowiedzione. Sam fakt, że postępowanie obarczone jest wadą, nie jest wystarczającą...
Jaki potencjał podmiotu trzeciego wolno udostępniać i jak dobrze udostępnić zasoby?
Wykonawcy, którzy samodzielnie nie spełniają określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, mogą „pożyczyć” potencjał od podmiotu trzeciego. Niestety nie wszystkie zasoby można udostępniać, bo część z nich jest ściśle związana z...
Wykonawca, który wprowadził zamawiającego w błąd, powinien zostać wykluczony z postępowania
Jeżeli wykonawca przedstawił w złożonej przez siebie ofercie informacje odnośnie do  oferowanego przedmiotu zamówienia, punktowane w ramach kryterium pozacenowego, pozostające w sprzeczności z faktami, zaś odwołujący prawidłowo odczytał te...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel