Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykonawca musi jasno wyartykułować w swojej ofercie, jaki sprzęt oferuje

Dodano: 6 lutego 2019
jaki sprzęt oferuje dostawca

Zamawiający, stawiając w siwz wymóg bezwzględnego podania numeru katalogowego oferowanego komputera przenośnego, powinien być świadomy, że niewskazanie tego elementu to istotna wada oferty dyskwalifikująca ją z oceny w ramach kryteriów oceny ofert. Podlega ona tym samym dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. odrzuceniu w ramach prowadzonego postępowania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2428/18).

Opisana wada jest o tyle istotna i znacząca, iż zamawiający w ramach badania całościowej treści oferty nie był w stanie ustalić, jaki konkretnie produkt został mu zaoferowany. To ma z kolei znamienne znaczenie w kontekście następczo (po postępowaniu) zawieranej umowy, której postanowienia muszą być zbieżne z treścią złożonej oferty.

W opisanej sytuacji zamawiający nie miał wiedzy, jaki komputer de facto został mu zaoferowany, a ponadto nie będzie miał możliwości wpisania do umowy oznaczenia tego sprzętu, w tym w szczególności jego numeru katalogowego. Skoro bowiem zamawiający wpisał w treść siwz wymagania, m.in. że komputer ma być fabrycznie nowy z podaniem numeru katalogowego, to musiał mieć świadomość istnienia takiego produktu na rynku.

Jak wynikało z dowodów, żaden z podanych typów komputerów nie spełniał w całości wszystkich parametrów żądanych przez zamawiającego w siwz. Tym samym zaszła wątpliwość, co do rzetelności złożonej przez wykonawcę oferty pod kątem ustalenia, czy oferowany komputer faktycznie będzie fabrycznie nowy (w całości), czy fabrycznie nowe będą tylko jego podzespoły. Tego typu informacji nie sposób było wywieść z oferty wykonawcy.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawić w ofercie brak wyceny jednej z pozycji?

Pytanie: Postępowanie jest prowadzone w procedurze odwróconej poniżej progów unijnych. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania, czy oferty nie podlegają odrzuceniu przed oceną ofert. Czy zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2...

Czytaj więcej »
Ponowne przeliczanie punktów w procedurze odwróconej po wykluczeniu wykonawcy – tak czy nie?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie zgodnie z procedurą określoną w art. 24aa ustawy Pzp. Wpłynęły 4 oferty. Po otwarciu ofert od razu wykluczyliśmy jednego wykonawcę z uwagi na brak wadium. Nie było innych błędów w ofertach...

Czytaj więcej »

Aktualności

Rażąco niska cena – procedura wyjaśniająca w praktyce zamawiającego (cz. I)
Każdy zamawiający prędzej czy później spotka się z koniecznością wszczęcia procedury sprawdzającej rażąco niską cenę. Właściwe jej przeprowadzenie pozwala ustalić, czy cena wykonawcy jest rynkowa, czy też nie ma możliwości, aby za zaoferowane...
Korekta omyłek nie może w sposób znaczny zniekształcać oświadczenia woli wykonawcy
Z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wynika zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają błędy i niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie...
Podział zamówienia na części nie jest obowiązkiem zamawiającego
Brak podziału zamówienia na części nie zawsze znajdzie swoje negatywne czy też pozytywne przełożenie na ceny składanych ofert. Argumentami przemawiającymi za udzieleniem zamówienia w ramach jednej części zamówienia może być łatwość w dochodzeniu...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel