Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Wykonawca musi jasno wyartykułować w swojej ofercie, jaki sprzęt oferuje

Dodano: 6 lutego 2019
jaki sprzęt oferuje dostawca

Zamawiający, stawiając w siwz wymóg bezwzględnego podania numeru katalogowego oferowanego komputera przenośnego, powinien być świadomy, że niewskazanie tego elementu to istotna wada oferty dyskwalifikująca ją z oceny w ramach kryteriów oceny ofert. Podlega ona tym samym dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. odrzuceniu w ramach prowadzonego postępowania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2428/18).

Opisana wada jest o tyle istotna i znacząca, iż zamawiający w ramach badania całościowej treści oferty nie był w stanie ustalić, jaki konkretnie produkt został mu zaoferowany. To ma z kolei znamienne znaczenie w kontekście następczo (po postępowaniu) zawieranej umowy, której postanowienia muszą być zbieżne z treścią złożonej oferty.

W opisanej sytuacji zamawiający nie miał wiedzy, jaki komputer de facto został mu zaoferowany, a ponadto nie będzie miał możliwości wpisania do umowy oznaczenia tego sprzętu, w tym w szczególności jego numeru katalogowego. Skoro bowiem zamawiający wpisał w treść siwz wymagania, m.in. że komputer ma być fabrycznie nowy z podaniem numeru katalogowego, to musiał mieć świadomość istnienia takiego produktu na rynku.

Jak wynikało z dowodów, żaden z podanych typów komputerów nie spełniał w całości wszystkich parametrów żądanych przez zamawiającego w siwz. Tym samym zaszła wątpliwość, co do rzetelności złożonej przez wykonawcę oferty pod kątem ustalenia, czy oferowany komputer faktycznie będzie fabrycznie nowy (w całości), czy fabrycznie nowe będą tylko jego podzespoły. Tego typu informacji nie sposób było wywieść z oferty wykonawcy.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapisz się na szkolenie!

Przetarg nieograniczony krok po kroku

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

25 lutego (poniedziałek), Warszawa

Skorzystaj z rabatu >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak zlecić nieprzewidziane w umowie prace o niewielkiej wartości?

Pytanie: W wyniku przetargu nieograniczonego na usługi projektowe w 2018 roku została zawarta umowa na kwotę 146.862 zł brutto z terminem wykonania do 17 czerwca 2019 r. W trakcie realizacji zamówienia zachodzi konieczność...

Czytaj więcej »
Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę instrumentów muzycznych została złożona tylko jedna oferta od spółki cywilnej. Z uwagi na fakt, że podpisał ją jeden wspólnik, i nie dołączono do niej pełnomocnictwa ani...

Czytaj więcej »

Aktualności

Na jakim etapie postępowania wykonawca ma obowiązek przeprowadzić procedurę „self-cleaning”?
W pewnym postępowaniu wykonawcą jest spółka jawna złożona z trzech wspólników: pana X, pana Y i pana Z. Dodatkowo spółka polega na zasobach innych podmiotów m.in. pana X, który prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonawca w JEDZ...
Oświadczenia i dokumenty elektroniczne – kiedy wolno przedstawić kopię dokumentu i jak ją sporządzić? Cz. I
Jeżeli postępowanie dotyczy zamówienia o wartości równej progom unijnym lub od nich większej i zostało wszczęte począwszy od 18 października 2018 r., a więc jest objęte „pełną” elektronizacją, obowiązują w nim nowe reguły wypełnienia przez...
Wniosek o przedłużenie terminu składania ofert musi być uzasadniony
Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu składania ofert, tak jak tego oczekuje wykonawca w szczególności, gdy już wcześniej przedłużył ten termin (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 9 listopada 2018 r., sygn. akt KIO...
13.02.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel