Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Uwaga na zmowy cenowe

Autor: Radosław Pilarski

Dodano: 5 listopada 2018
zmowa cenowa

Mało kto pamięta, że ustawa Pzp przewiduje mechanizmy broniące zamawiających przed nieuczciwymi praktykami wykonawców. Jednym z najpoważniejszych naruszeń oferentów są tzw. zmowy przetargowe. Grozi za nie do 3 lat pozbawienia wolności a ze strony UOKiK kara do 10% przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym jej nałożenie.

Definicję zmowy przetargowej możemy odszukać w art. 305 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Zgodnie z tym przepisem do zmowy przetargowej dochodzi w sytuacji, kiedy dwóch lub więcej wykonawców wchodzi w porozumienie z innymi osobami w celu ustalenia wspólnego działania prowadzącego do rezygnacji z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert. Porozumienia te najczęściej dotyczą ustalenia wysokości cen proponowanych w przetargu lub podziału rynku.

Zmowa przetargowa jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Co ważne, aby dany czyn został uznany za przestępstwo, nie musi pociągać za sobą realnej szkody majątkowej. Już samo wywołanie zagrożenia dla prawnie chronionych interesów majątkowych podmiotu, na rzecz którego przetarg jest dokonywany, wypełnia znamiona tego przestępstwa (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 maja 2012 r., sygn. akt V KK 402/11).

Zmowy przetargowe są zakazane również przez art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku dopuszczenia się takiego działania przez wykonawców prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na nich karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym jej nałożenie.

W razie udowodnienia zmowy przetargowej każdy zainteresowany na mocy art. 705 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ma prawo do żądania unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona umowy lub inny uczestnik wpłynęli na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Autor:

Radosław Pilarski

aplikant radcowski

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie kroki podjąć, gdy wykonawca nie składa dokumentów z art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym, w którym dopuszczalne było składanie ofert w odniesieniu do 3 części, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, został wezwany do złożenia dokumentów. W wyznaczonym...

Czytaj więcej »
Negocjacje z ogłoszeniem – czy wolno skrócić termin składania ofert wstępnych?

Pytanie: Artykuł 57 ust. 6 ustawy Pzp dotyczący składania ofert wstępnych w trybie negocjacji z ogłoszeniem stanowi: „Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i...

Czytaj więcej »

Aktualności

W postępowaniu elektronicznym dopuszczalny jest skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Ofertę pierwotnie sporządzoną w formie papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie i opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy uznać za złożoną we właściwej formie. Jest to główny wniosek...
Jak skutecznie stosować pozacenowe kryteria oceny ofert – skorzystaj z podpowiedzi UZP
Wieloletni nacisk na stosowanie kryteriów innych niż cena doprowadził w pierwszej kolejności do zmiany przepisów ustawy Pzp w tym zakresie, po drugie do szerzenia dobrych praktyk przez instytucje centralne. Jedno z ostatnich wydań poświęcone tej...
Niejasności siwz nie mogą wywołać negatywnych skutków wobec wykonawcy
Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymaga jednoznacznego stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią siwz. Żeby zaś takie ustalenie było możliwe, treść siwz w odpowiednim zakresie musi być jednoznaczna. Nie wolno dokonywać negatywnej...
17.04.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel