Poleć znajomemu

Uwaga na zmowy cenowe

Autor: Radosław Pilarski

Dodano: 5 listopada 2018
zmowa cenowa

Mało kto pamięta, że ustawa Pzp przewiduje mechanizmy broniące zamawiających przed nieuczciwymi praktykami wykonawców. Jednym z najpoważniejszych naruszeń oferentów są tzw. zmowy przetargowe. Grozi za nie do 3 lat pozbawienia wolności a ze strony UOKiK kara do 10% przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym jej nałożenie.

Definicję zmowy przetargowej możemy odszukać w art. 305 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Zgodnie z tym przepisem do zmowy przetargowej dochodzi w sytuacji, kiedy dwóch lub więcej wykonawców wchodzi w porozumienie z innymi osobami w celu ustalenia wspólnego działania prowadzącego do rezygnacji z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert. Porozumienia te najczęściej dotyczą ustalenia wysokości cen proponowanych w przetargu lub podziału rynku.

Zmowa przetargowa jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Co ważne, aby dany czyn został uznany za przestępstwo, nie musi pociągać za sobą realnej szkody majątkowej. Już samo wywołanie zagrożenia dla prawnie chronionych interesów majątkowych podmiotu, na rzecz którego przetarg jest dokonywany, wypełnia znamiona tego przestępstwa (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 maja 2012 r., sygn. akt V KK 402/11).

Zmowy przetargowe są zakazane również przez art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku dopuszczenia się takiego działania przez wykonawców prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na nich karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym jej nałożenie.

W razie udowodnienia zmowy przetargowej każdy zainteresowany na mocy art. 705 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ma prawo do żądania unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona umowy lub inny uczestnik wpłynęli na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Autor:

Radosław Pilarski

aplikant radcowski

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Nieprawidłowości przy punktacji ofert na 2. i 3. miejscu nie mają znaczenia

Pytanie: Moje pytanie dotyczy udzielenia zamówienia dofinansowanego z EFRR. Jakie mogą być konsekwencje dla zamawiającego, w sytuacji gdy popełnił błąd rachunkowy przy przydzielaniu punktacji poszczególnym wykonawcom? Punkty...

Czytaj więcej »
Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej – sprawdź szczegóły

Pytanie: Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp tj. dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie...

Czytaj więcej »

Aktualności

MiniPortal – skorzystaj z filmów instruktażowych UZP
Warto przypomnieć, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych m.in. pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/miniportal-szyfrowanie-i-deszyfrowanie-ofert znajdują się filmy instruktażowe związane z praktycznym korzystaniem z miniPortalu. Te...
07.11.2018 Czytaj więcej »
Zasady opisu przedmiotu zamówienia, które uchronią Cię przed zarzutem naruszenia uczciwej konkurencji
Zasada uczciwej konkurencji odnosi się do wszystkich procesów związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem oraz udzielaniem zamówienia publicznego. Co ważne, dotyczy obu stron umowy, a więc również wykonawców. Ma szczególne znaczenie w...
Powinnością biegłego nie jest rozstrzyganie zagadnień prawnych, a jedynie naświetlenie wyjaśnianych okoliczności z punktu widzenia wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy (wyrok Krajowej Izby...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel