Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Uwaga na zmowy cenowe

Autor: Radosław Pilarski

Dodano: 5 listopada 2018
zmowa cenowa

Mało kto pamięta, że ustawa Pzp przewiduje mechanizmy broniące zamawiających przed nieuczciwymi praktykami wykonawców. Jednym z najpoważniejszych naruszeń oferentów są tzw. zmowy przetargowe. Grozi za nie do 3 lat pozbawienia wolności a ze strony UOKiK kara do 10% przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym jej nałożenie.

Definicję zmowy przetargowej możemy odszukać w art. 305 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Zgodnie z tym przepisem do zmowy przetargowej dochodzi w sytuacji, kiedy dwóch lub więcej wykonawców wchodzi w porozumienie z innymi osobami w celu ustalenia wspólnego działania prowadzącego do rezygnacji z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert. Porozumienia te najczęściej dotyczą ustalenia wysokości cen proponowanych w przetargu lub podziału rynku.

Zmowa przetargowa jest przestępstwem, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Co ważne, aby dany czyn został uznany za przestępstwo, nie musi pociągać za sobą realnej szkody majątkowej. Już samo wywołanie zagrożenia dla prawnie chronionych interesów majątkowych podmiotu, na rzecz którego przetarg jest dokonywany, wypełnia znamiona tego przestępstwa (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 maja 2012 r., sygn. akt V KK 402/11).

Zmowy przetargowe są zakazane również przez art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku dopuszczenia się takiego działania przez wykonawców prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na nich karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym jej nałożenie.

W razie udowodnienia zmowy przetargowej każdy zainteresowany na mocy art. 705 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ma prawo do żądania unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona umowy lub inny uczestnik wpłynęli na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Autor:

Radosław Pilarski

aplikant radcowski

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Brak ofert w postępowaniu na usługę społeczną – jak procedować?

Pytanie: Przeprowadziliśmy dwa postępowania na usługę społeczną poniżej 750.000 euro według art. 138o ustawy Pzp. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w drugim dwie podlegały odrzuceniu. Przygotowujemy kolejną...

Czytaj więcej »
Jak udzielać zamówień na ten sam przedmiot realizowany na przełomie 2 lat?

Pytanie: Dnia 27 października 2018 r. udzieliłam zamówienia podprogowego na mechaniczne prace z zakresu pozyskania drewna z terminem realizacji do 30 marca 2019 r. Obecnie firma wykonała już całą umowę przed czasem i z uwagi na...

Czytaj więcej »

Aktualności

Siwz – najważniejsze elementy dokumentu, których nie można pominąć, cz. I
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najistotniejszym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Określa bowiem zasady, jakimi będzie się kierował zamawiający, wybierając najkorzystniejszą ofertę. Jest także pewnego...
W postępowaniach podprogowych można odwołać się na wybór najkorzystniejszej oferty
Odwołanie się do art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po wejściu w życie ustawy nowelizującej wymaga wskazania, że przesłanka „wybór najkorzystniejszej oferty” nie obejmuje możliwości zaskarżania zaniechania odrzucania innych niż oferta...
Nie każde zatrudnienie osoby pozbawionej wolności spełnia wymóg dla zamówienia zastrzeżonego
Zatrudnienie przez wykonawcę osoby odbywającej karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, zatrudnionej uprzednio na podstawie umowy o pracę przez innego pracodawcę, a więc już aktywnej zawodowo, nie jest równoznaczne ze spełnieniem...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel