Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Uchwalono nowelizację ustawy Pzp a już mowa o kolejnych zmianach

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 19 maja 2016
Uchwalono nowelizację ustawy Pzp a już mowa o kolejnych zmianach

Długo oczekiwana nowelizacja ustawy Pzp została uchwalona przez Sejm 13 maja 2016 r. A zatem już niedługo można spodziewać się wejścia przepisów w życie. Na pytania, czy możemy jeszcze spodziewać się rewolucyjnych zmian i jak przebiegają prace, odpowiada ekspert, członek grupy roboczej ds. Pzp działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa uczestnik procesu legislacyjnego ustawy Prawo zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd.

Pytanie: Na jakim etapie są obecnie prace nad nowelizacją ustawy Pzp?

Odpowiedź: Komisja Gospodarki i Rozwoju i powołana przy niej Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366) zakończyły już prace.

Po kilkumiesięcznej pracy legislacyjnej, na ostatnim posiedzeniu Sejmu 13 maja został uchwalony projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt skierowano do Senatu i najpewniej będzie przedmiotem obrad na 18. posiedzeniu zaplanowanym na 18–19 maja br.

Pytanie: Czy zmiany mogą być jeszcze przełomowe, czego możemy się spodziewać?

Odpowiedź: Dyrektywy unijne weszły w życie 18 kwietnia 2016 r. Polska nie zdążyła z ich implementacją, dlatego obecnie znajdujemy się w okresie zawieszenia – nasze prawo krajowe nie jest zgodne z regulacjami unijnymi, co stanowi szczególnie istotny problem przy zamówieniach współfinansowanych ze środków unijnych, utrudniając ich skuteczne i bezpieczne wydatkowanie. Na obecnym etapie nie przewiduję już jakichś poważnych czy przełomowych zmian, choć oczywiście wykluczyć tego nie można. W dyskusja zapewne powróci temat dotyczący włączeń dla zamówień typu in – house oraz być może regulacji obowiązkowych umów o pracę.

Pytanie: Czy można obecnie wywnioskować, kiedy jest szansa na wejście w życie nowych regulacji?

Odpowiedź: Wiele zależy od prac w Senacie. Wydaje się, że zarówno parlamentarzyści, jak i senatorowie czują wagę nowelizacji Pzp dla całego rynku zamówień publicznych, w tym zdają sobie sprawę z problematycznego obecnie okresu „zawieszenia”, o którym wspomniałam wcześniej. Jeżeli prace w Senacie przebiegną sprawnie i Prezydent niezwłocznie podpisze ustawę, co jest prawdopodobne, to w I połowie czerwca ustawa ma szansę wejść w życie. Przewidziany termin vacatio legis to 14 dni, z wyjątkami, dotyczącymi np. zamówień in house – te regulacje wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r. 

Pytanie: Jaka zmiana budzi najwięcej kontrowersji/emocji podczas prac?

Odpowiedź: Oczywiście regulacje dotyczące zwolnień dla zamówień typu in – house. Po burzliwych dyskusjach zaproponowano rozwiązanie kompromisowe, które przewiduje dodatkowe przesłanki warunkujące udzielenie zamówienia z wolnej ręki dla tego typu zamówień. Również to rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące dla przedsiębiorców, którzy mocno protestowali przeciw jego wprowadzeniu. Zagadnienie to skupiło się bowiem głównie wokół gospodarki odpadami. Proszono o przesunięcie tej dyskusji na etap prac nad zapowiadaną nową ustawą Pzp, argumentując, że rozwiązania te wymagają głębokich analiz, które niestety nie zostały dokonane. Trudno nie przyznać temu racji, w szczególności, że dyrektywa ma konkurencyjność zwiększać i otwierać rynek na małe i średnie przedsiębiorstwa. Regulacje dla zamówień in – house kompletnie temu przeczą, a warto przypomnieć, że są fakultatywne do wdrożenia.

Pytanie: Czy planowane są kolejne zmiany w zakresie prawa zamówień publicznych?

Odpowiedź: Tak. Za rok, dwa możemy spodziewać się kolejnych zmian, polegających tym razem na kompleksowej zmianie systemu zamówień publicznych w Polsce. Takie przynajmniej są zapowiedzi. Na czym ta rewolucja będzie miała polegać? Trudno dziś wyrokować. Wspomina się o stworzeniu całkiem nowego aktu prawnego, będącego źródłem klarownego i nowoczesnego prawa, zapewniającego równość stron procesu realizacji zamówienia publicznego. Całkiem prawdopodobne, że prace legislacyjne rozpoczną się za kilka miesięcy.

Autor:

Agata Hryc-Ląd
doświadczony praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, autor komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członek OSKZP, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej, członek grupy roboczej ds. Pzp działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, uczestniczka procesu legislacyjnego

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie kroki podjąć, gdy wykonawca nie składa dokumentów z art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym, w którym dopuszczalne było składanie ofert w odniesieniu do 3 części, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, został wezwany do złożenia dokumentów. W wyznaczonym...

Czytaj więcej »
Negocjacje z ogłoszeniem – czy wolno skrócić termin składania ofert wstępnych?

Pytanie: Artykuł 57 ust. 6 ustawy Pzp dotyczący składania ofert wstępnych w trybie negocjacji z ogłoszeniem stanowi: „Zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i...

Czytaj więcej »

Aktualności

W postępowaniu elektronicznym dopuszczalny jest skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Ofertę pierwotnie sporządzoną w formie papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie i opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy uznać za złożoną we właściwej formie. Jest to główny wniosek...
Jak skutecznie stosować pozacenowe kryteria oceny ofert – skorzystaj z podpowiedzi UZP
Wieloletni nacisk na stosowanie kryteriów innych niż cena doprowadził w pierwszej kolejności do zmiany przepisów ustawy Pzp w tym zakresie, po drugie do szerzenia dobrych praktyk przez instytucje centralne. Jedno z ostatnich wydań poświęcone tej...
Niejasności siwz nie mogą wywołać negatywnych skutków wobec wykonawcy
Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymaga jednoznacznego stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią siwz. Żeby zaś takie ustalenie było możliwe, treść siwz w odpowiednim zakresie musi być jednoznaczna. Nie wolno dokonywać negatywnej...
17.04.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel