Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Uchwalono nowelizację ustawy Pzp a już mowa o kolejnych zmianach

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 19 maja 2016
Uchwalono nowelizację ustawy Pzp a już mowa o kolejnych zmianach

Długo oczekiwana nowelizacja ustawy Pzp została uchwalona przez Sejm 13 maja 2016 r. A zatem już niedługo można spodziewać się wejścia przepisów w życie. Na pytania, czy możemy jeszcze spodziewać się rewolucyjnych zmian i jak przebiegają prace, odpowiada ekspert, członek grupy roboczej ds. Pzp działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa uczestnik procesu legislacyjnego ustawy Prawo zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd.

Pytanie: Na jakim etapie są obecnie prace nad nowelizacją ustawy Pzp?

Odpowiedź: Komisja Gospodarki i Rozwoju i powołana przy niej Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366) zakończyły już prace.

Po kilkumiesięcznej pracy legislacyjnej, na ostatnim posiedzeniu Sejmu 13 maja został uchwalony projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt skierowano do Senatu i najpewniej będzie przedmiotem obrad na 18. posiedzeniu zaplanowanym na 18–19 maja br.

Pytanie: Czy zmiany mogą być jeszcze przełomowe, czego możemy się spodziewać?

Odpowiedź: Dyrektywy unijne weszły w życie 18 kwietnia 2016 r. Polska nie zdążyła z ich implementacją, dlatego obecnie znajdujemy się w okresie zawieszenia – nasze prawo krajowe nie jest zgodne z regulacjami unijnymi, co stanowi szczególnie istotny problem przy zamówieniach współfinansowanych ze środków unijnych, utrudniając ich skuteczne i bezpieczne wydatkowanie. Na obecnym etapie nie przewiduję już jakichś poważnych czy przełomowych zmian, choć oczywiście wykluczyć tego nie można. W dyskusja zapewne powróci temat dotyczący włączeń dla zamówień typu in – house oraz być może regulacji obowiązkowych umów o pracę.

Pytanie: Czy można obecnie wywnioskować, kiedy jest szansa na wejście w życie nowych regulacji?

Odpowiedź: Wiele zależy od prac w Senacie. Wydaje się, że zarówno parlamentarzyści, jak i senatorowie czują wagę nowelizacji Pzp dla całego rynku zamówień publicznych, w tym zdają sobie sprawę z problematycznego obecnie okresu „zawieszenia”, o którym wspomniałam wcześniej. Jeżeli prace w Senacie przebiegną sprawnie i Prezydent niezwłocznie podpisze ustawę, co jest prawdopodobne, to w I połowie czerwca ustawa ma szansę wejść w życie. Przewidziany termin vacatio legis to 14 dni, z wyjątkami, dotyczącymi np. zamówień in house – te regulacje wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r. 

Pytanie: Jaka zmiana budzi najwięcej kontrowersji/emocji podczas prac?

Odpowiedź: Oczywiście regulacje dotyczące zwolnień dla zamówień typu in – house. Po burzliwych dyskusjach zaproponowano rozwiązanie kompromisowe, które przewiduje dodatkowe przesłanki warunkujące udzielenie zamówienia z wolnej ręki dla tego typu zamówień. Również to rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące dla przedsiębiorców, którzy mocno protestowali przeciw jego wprowadzeniu. Zagadnienie to skupiło się bowiem głównie wokół gospodarki odpadami. Proszono o przesunięcie tej dyskusji na etap prac nad zapowiadaną nową ustawą Pzp, argumentując, że rozwiązania te wymagają głębokich analiz, które niestety nie zostały dokonane. Trudno nie przyznać temu racji, w szczególności, że dyrektywa ma konkurencyjność zwiększać i otwierać rynek na małe i średnie przedsiębiorstwa. Regulacje dla zamówień in – house kompletnie temu przeczą, a warto przypomnieć, że są fakultatywne do wdrożenia.

Pytanie: Czy planowane są kolejne zmiany w zakresie prawa zamówień publicznych?

Odpowiedź: Tak. Za rok, dwa możemy spodziewać się kolejnych zmian, polegających tym razem na kompleksowej zmianie systemu zamówień publicznych w Polsce. Takie przynajmniej są zapowiedzi. Na czym ta rewolucja będzie miała polegać? Trudno dziś wyrokować. Wspomina się o stworzeniu całkiem nowego aktu prawnego, będącego źródłem klarownego i nowoczesnego prawa, zapewniającego równość stron procesu realizacji zamówienia publicznego. Całkiem prawdopodobne, że prace legislacyjne rozpoczną się za kilka miesięcy.

Autor:

Agata Hryc-Ląd
doświadczony praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, autor komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członek OSKZP, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej, członek grupy roboczej ds. Pzp działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, uczestniczka procesu legislacyjnego

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Oświadczenia i dokumenty po elektronizacji zamówień publicznych

Transmisja live

12 grudnia (środa), godz. 11-12

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zapisy umowy należy interpretować ściśle według ich brzmienia

Pytanie: Postępowanie dotyczy zamówienia przeprowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp. W projekcie umowy, która była załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu, znajduje się zapis: „Zamawiający zastrzega, iż w przypadku...

Czytaj więcej »
Zobacz, kiedy brak podpisu na kacie produktu może stanowić podstawę do odrzucenia oferty

Pytanie: Wykonawca podpisał formularz ofertowy, ale nie podpisał karty produktu, wymaganej przez zamawiającego do oceny w jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający żądał, żeby ten dokument, składany był wraz z ofertą w formie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Aby wykluczyć wykonawcę za kłamstwa, trzeba udowodnić mu zamiar wprowadzenia zamawiającego w błąd
Nieprawdziwe informacje to takie, którym prawidłowo ustalony stan faktyczny przeczy, wskazując na odmienną sytuację bądź prowadząc do odmiennych niż zadeklarowane ustaleń (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO/KD...
Kryteria oceny ofert – najważniejsze wskazówki dla zamawiających i wykonawców
Odpowiedni wybór kryteriów oceny ofert oraz ich opisanie pozwala kupić przedmiot zamówienia o parametrach najlepiej spełniających oczekiwania zamawiającego. Kryteria, na podstawie których będą oceniane oferty, to kluczowy aspekt postępowania o...
Przystąpienie do postępowania odwoławczego nie może być przekazane pocztą e-mail
Ustawa Pzp nie wiąże żadnych skutków prawnych z wniesieniem zgłoszenia przystąpienia do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie korespondencji e-mail. Zgodnie bowiem z art. 185 ust. 2 tej ustawy zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Izby...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel