Poleć znajomemu

Skarb Państwa nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:
b2d552ad5c9f94110c30523775232df2955de490-medium

W zamówieniach typu „in-house” Skarb Państwa nie może być uznany za zamawiającego sprawującego kontrolę, na rzecz którego dany podmiot wykonuje zadania powierzone. Nie jest uzasadnione twierdzenie, że wykładnia systemowa art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy Pzp prowadzi do wniosku, że podmiotem zamawiającym, sprawującym kontrolę jest Skarb Państwa, zatem wszystkie przychody z działalności powierzonej podmiotowi kontrolowanemu w imieniu Skarbu Państwa, w tym od ministra spraw zagranicznych, należy zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b ustawy Pzp (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z 21 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO/KU 45/17).

Artykuł 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp posługuje się terminem „zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a”. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawę stosuje się do udzielania zamówień przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Zgodnie zaś z art. 9 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) sektor finansów publicznych tworzą organy władzy publicznej, w tym:

  • organy administracji rządowej,
  • organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz
  • sądy i trybunały.

Tym samym uznać należy, że Ministerstwo Rozwoju jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp. Podkreślenia wymaga, że art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy Pzp nie obejmuje swym zakresem Skarbu Państwa.

Innymi słowy, Skarb Państwa nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp, w związku z czym brak jest podstaw do uznania, że zamawiającym, o którym wspomina przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, może być Skarb Państwa.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 Elektronizacja zamówień publicznych 

Sprawdź, co Cię czeka już w kwietniu!

22 marca (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Usługa oczyszczenia terenów z materiałów niebezpiecznych – zasady szacowania wartości prac

Pytanie: Zamawiający planuje oczyszczenie terenu z niewybuchów i innych materiałów niebezpiecznych. Usługę tę chcemy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Jej wartość oszacowano na kwotę poniżej progów...

Czytaj więcej »
Wspólnik spółki cywilnej udostępnia w przetargu potencjał kadrowy – jak sporządzić dokumenty?

Pytanie: Jak poprawnie wystawić zobowiązanie do użyczenia zasobów podmiotu trzeciego w postaci potencjału kadrowego tj. osoby jednego ze wspólników spółki cywilnej? Czy jeżeli umowa spółki wskazuje, że każdy ze wspólników jest...

Czytaj więcej »

Aktualności

4 ważne pytania o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki dla zamawiających i wykonawców
Rynek zamówień publicznych przygotowuje się na elektronizację postępowań o udzielenie  zamówień publicznych, która po części będzie wdrażana już od 18 kwietnia 2018 r. Nasz ekspert podejmuje się wyjaśnienia niezwykle trudnych zagadnień...
Dane pracowników wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa?
Kwestia tego, czy informacje zawarte w wykazie osób tj. dotyczące danych osób, które będą realizowały zamówienie wraz z opisem posiadanego przez nie doświadczenia, może zostać zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie została w...
21.03.2018 Czytaj więcej »
Niedozwolony udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania
Ustawodawca ma na celu eliminację z postępowania podmiotów, które w trakcie uczestnictwa w przygotowaniu postępowania nabyły wiedzę mogącą je stawiać w lepszej sytuacji względem pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu...
20.03.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel