Poleć znajomemu

S8 z Warszawy do Białegostoku coraz bliżej

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 16 września 2013
trzypasmówka, autostrada

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę kolejnego odcinka dróg ekspresowych z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Postępowanie dotyczy budowy 15 km drogi ekspresowej S8 łączącej Warszawę z Białymstokiem.

„Rozpoczynamy drugą turę przetargów na drogi ekspresowe. Od dziś do końca roku systematycznie będą ogłaszane kolejne postępowania. Do końca roku zostanie ogłoszonych jeszcze ok. 20 przetargów” – zapowiada GDDKiA. Inwestycje powstaną w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. W sumie, zgodnie z planem, do końca roku ogłoszone zostaną postepowania na budowę ponad 730 km dróg ekspresowych, na łączna kwotę ponad 35 mld zł. Wszystkie oferty będą oceniane według tych samych zasad – zapowiada GDDKiA.

Odcinek objęty najnowszym postępowaniem powstanie pomiędzy istniejącą obwodnicą Zambrowa a Mężeninem. Przetargi na inne fragmenty drogi ekspresowej S8 także zostaną ogłoszone  w tym roku. Dzięki temu sieć drogowa w Polsce powiększy się o ponad 700 dróg szybkiego ruchu – poinformowała GDDKiA.

Pierwsza część przetargów była ogłaszana do końca sierpnia. Podczas niej Generalna Dyrekcja ogłosiła w sumie 26 postępowań na budowę ponad 370 km dróg ekspresowych.

Autor:

Wioleta Szczygielska

Źródło:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Redaktor prowadząca miesięczników "Ochrona danych osobowych" i "Dokumentacja ODO", redaktor portalu PoradyODO.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Brakuje sześciu zaświadczeń, dla osób które...

agata-smerd
Agata Smerd
21.09.2018
Czytaj więcej »
Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy na stronie internetowej, a dopiero w sytuacji...

karol-jaworski
Karol Jaworski
21.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...
Zakupy poniżej 30.000 euro – sprawdź, co zyskasz, regulując zasady ich dokonywania
Zamawiający, nie mając sprecyzowanej polityki dokonywania drobnych zamówień, często narażają się na działania doraźne. Tracą przy tym, bo planowanie zakupów, biorąc pod uwagę tzw. efekt skali, jest po prostu efektywniejsze. Zapewnia też bardziej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel