Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Opóźnienie dostawy w stosunku do postanowień umowy nie jest przesłanką unieważnienia przetargu

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 2 lipca 2018
b6547ce7593a2d9f708f6bd0ab4667af246f907b-medium

Przyczyną unieważnienia postępowania nie może być brak możliwości udzielenia zamówienia w terminie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Artykuł 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest skorelowany z jej art. 146 ust. 1, określającym przesłanki unieważnienia umowy w sytuacji, gdy zamawiający dopuści się konkretnych uchybień w procedurze udzielania zamówień. Aby móc unieważnić postępowanie zamawiający jest zobowiązany wykazać, że zaistniała jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 66/18). 

W sytuacji, gdy realizacja dostawy nie jest możliwa we wskazanym w dokumentacji postępowania terminie nie znajdzie również zastosowania art. 387 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zgodnie z którym umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Izba podzieliła w tym zakresie stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy (sygn. akt XXIII GA 185/12). Sąd wyraził w wyroku pogląd, iż nie stanowi o nieważności umowy w świetle art. 387 Kodeksu cywilnego okoliczność, że jedynie termin dostawy nie może być dotrzymany i realizacja umowy nastąpi z opóźnieniem.

Sąd Najwyższy w wyroku z 29 listopada 2013 r. (sygn. akt I CSK 124/13) przesądził natomiast, że art. 387 Kodeksu cywilnego reguluje skutki prawne niemożności spełnienia świadczenia określonego przez strony, a nie skutki niemożności dochowania przez strony zastrzeżonego w umowie terminu spełnienia świadczenia. Przedstawiony stan faktyczny zdaniem Sądu Najwyższego nie stanowi obiektywnej niemożliwości świadczenia tj. że świadczenie jest rzeczywiście obiektywnie niewykonalne (por. wyrok SN z 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt V CSK 379/09 niepubl.; z 20 marca 2009 r., sygn. akt II CSK  611/08, niepublik.; z 8 lutego 2002 r. II CKN 1015/99 niepublik.).

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawnie szacować roboty budowlane i usługi projektowe, jeśli zamawiający działa za pośrednictwem 10 oddziałów?

Pytanie: Jesteśmy spółką, która składa się z centrali oraz 10 oddziałów w różnych miejscach Polski. Oddziały nie posiadają osobnego numeru NIP, czyli co do zasady agregujemy zamówienia. Jeżeli chodzi o roboty budowlane to każdy...

Czytaj więcej »
Kto w powiecie pełni funkcję kierownika zamawiającego?

Pytanie: Kto jest kierownikiem zamawiającego w powiecie? Czy jest nim zarząd jako organ kolegialny, czy starosta? Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Pzp kierownikiem jest osoba lub organ, który jest uprawniony do zarządzania...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak sprawne realizować zielone zamówienia publiczne, cz. I
Zielone zamówienia publiczne do wymierne korzyści dla wszystkich. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo zamawiający, którzy starają się nabywać „ekologiczne” towary, usługi czy roboty, realizują politykę ograniczenia emisji CO2 i dbają o nasze...
Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert
W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z datą...
Zmiany w Prawie zamówień publicznych szczególnie ważne dla wykonawców
Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br...
18.03.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel