Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Nieprzedłożenie żądanych dokumentów z wyprzedzeniem uzasadnia niedopuszczenie do wizji lokalnej

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 1 kwietnia 2019
żądanie dokumentów

W siwz nie określono jednoznacznie terminu, w jakim należy złożyć dokumenty wymagane do udziału w wizjach lokalnych, tj. zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o zachowaniu poufności. Nie uzasadnia to jednak oczekiwania wykonawcy, że na przedłożenie tych dokumentów będzie miał 5 dni roboczych, tylko dlatego, że taki czas przewidziano w siwz na powiadomienie o planowanym terminie wizji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 października 2018 r., sygn. akt KIO 2134/18).

Z treści siwz wynikało, że lista osób, które mają brać udział w wizjach i towarzyszące jej oświadczenia o zachowaniu poufności oraz zaświadczenia z KRK tych osób były w niej przewidziane po to, aby osoby wyznaczone przez wykonawców wyrażających wolę uczestniczenia w fakultatywnych wizjach, mogły być zweryfikowane przed terminem wizji, skoro dokumenty służące takiej weryfikacji stanowiły podstawę udziału w wizji. Zamawiający powinien zatem dysponować tymi dokumentami odpowiednio wcześniej, tj. przed terminem wizji. Oznacza to, iż krótszy termin na złożenie ww. dokumentów niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizji wynika z celu, jakiemu miały służyć.

Wykonawca wiedział, jakich dokumentów wymaga zamawiający oraz jakie są konsekwencje ich nieprzedstawienia. Z tych względów, musiał liczyć się z tym, że jeżeli ich nie złoży, najpóźniej w terminie zakreślonym przez zamawiającego w wezwaniu, nie będzie mógł skorzystać z udziału w wizji lokalnej.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zaplanuj szkolenie!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się i odbierz rabat >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Kiedy faktycznie można zlecić zamówienie z wolnej ręki z uwagi na monopol rynkowy?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg w procedurze unijnej na zakup aparatury badawczej. W dniu otwarcia ofert została pobrana jedyna złożona oferta z platformy do obsługi elektronicznych zamówień publicznych. Niestety w terminie...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
25.06.2019
Czytaj więcej »
Szacowanie zamówień w wieloletnich projektach unijnych

Pytanie: Zamawiający realizuje kilkuletni program unijny. W okresie 2019−2023 chce przeprowadzić szkolenia dla 70 osób. Treść szkoleń nie została opisana w projekcie, gdyż zależy od potrzeb zrekrutowanych uczestników i...

Czytaj więcej »

Aktualności

Nieścisłości w ofercie zamawiający może wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, nawet jeżeli dotyczą kryteriów
Artykuł 87 ust. 1 ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość wyjaśnienia treści złożonej oferty. Co za tym idzie, nie może być tak, że informacje oczywiste i niepowodujące merytorycznej zmiany treści oferty, a niezamieszczone przez wykonawcę...
25.06.2019 Czytaj więcej »
Na czym polega oddłużanie?
Oddłużanie to proces, który stosują kancelarie prawne oraz firmy oddłużeniowe. Jego celem jest doradztwo mające pomóc w likwidacji zobowiązania finansowego. W Polsce działa coraz większa liczba firm oddłużeniowych, która pomaga zadłużonym osobom...
24.06.2019 Czytaj więcej »
Zamawiający musi precyzyjnie uzasadnić podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania
Ogólnikowe stwierdzenia, że określony dokument jest nieprawidłowy, nie są wystarczające −  wykonawca nie może domyślać się, czego od niego oczekuje zamawiający (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO...
24.06.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel