Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Nieprzedłożenie żądanych dokumentów z wyprzedzeniem uzasadnia niedopuszczenie do wizji lokalnej

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 1 kwietnia 2019
żądanie dokumentów

W siwz nie określono jednoznacznie terminu, w jakim należy złożyć dokumenty wymagane do udziału w wizjach lokalnych, tj. zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia o zachowaniu poufności. Nie uzasadnia to jednak oczekiwania wykonawcy, że na przedłożenie tych dokumentów będzie miał 5 dni roboczych, tylko dlatego, że taki czas przewidziano w siwz na powiadomienie o planowanym terminie wizji (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 30 października 2018 r., sygn. akt KIO 2134/18).

Z treści siwz wynikało, że lista osób, które mają brać udział w wizjach i towarzyszące jej oświadczenia o zachowaniu poufności oraz zaświadczenia z KRK tych osób były w niej przewidziane po to, aby osoby wyznaczone przez wykonawców wyrażających wolę uczestniczenia w fakultatywnych wizjach, mogły być zweryfikowane przed terminem wizji, skoro dokumenty służące takiej weryfikacji stanowiły podstawę udziału w wizji. Zamawiający powinien zatem dysponować tymi dokumentami odpowiednio wcześniej, tj. przed terminem wizji. Oznacza to, iż krótszy termin na złożenie ww. dokumentów niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizji wynika z celu, jakiemu miały służyć.

Wykonawca wiedział, jakich dokumentów wymaga zamawiający oraz jakie są konsekwencje ich nieprzedstawienia. Z tych względów, musiał liczyć się z tym, że jeżeli ich nie złoży, najpóźniej w terminie zakreślonym przez zamawiającego w wezwaniu, nie będzie mógł skorzystać z udziału w wizji lokalnej.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenie już 29 kwietnia!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe rzecznictwo KIO. Opinie UZP

Zadaj własne pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

29 kwietnia (poniedziałek), Warszawa

Zapisz się  na szkolenie >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Zasady zwrotu wadium w formie papierowej i elektronicznej

Pytanie: Czy do wadium w formie elektronicznej mają zastosowanie przepisy dotyczące zwrotu wadium oraz czy wadia w formie poręczeń (oryginał w wersji papierowej) należy odesłać poręczycielowi, jeśli minął termin jego ważności a...

Czytaj więcej »
Zwiększenie i zmniejszenie asortymentu – kiedy dopuszczalne i na jakich zasadach?

Pytanie: Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony w 6 częściach. W umowie przewidziano 20% prawa opcji i możliwość redukcji zamówienia o 30%. Pomiędzy ofertami te same czynności różnią się w cenie do ok. 20%. Czy...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak skutecznie stosować pozacenowe kryteria oceny ofert – skorzystaj z podpowiedzi UZP
Wieloletni nacisk na stosowanie kryteriów innych niż cena doprowadził w pierwszej kolejności do zmiany przepisów ustawy Pzp w tym zakresie, po drugie do szerzenia dobrych praktyk przez instytucje centralne. Jedno z ostatnich wydań poświęcone tej...
Niejasności siwz nie mogą wywołać negatywnych skutków wobec wykonawcy
Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymaga jednoznacznego stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią siwz. Żeby zaś takie ustalenie było możliwe, treść siwz w odpowiednim zakresie musi być jednoznaczna. Nie wolno dokonywać negatywnej...
17.04.2019 Czytaj więcej »
Zamawiający może wyjaśniać nieścisłości związane z kryteriami oceny ofert
Zamawiający może w drodze art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wyjaśnić nieścisłości w ofercie, nawet jeżeli dotyczą kryteriów oceny ofert (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO 2143/18).
16.04.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel