Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Nie zawsze można zastosować procedurę przyspieszoną – rekomendacje Komisji Europejskiej

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 9 września 2013
budzik na biurku przy którym pracują 2 osoby

Konieczność przekazywania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego do Urzędu Publikacji UE oraz niestosowanie procedur przyspieszonych, gdy pilna potrzeba istnieje od dłuższego czasu – to główne kwestie na jakie zwrócili uwagę audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego analizując polskie postępowania przetargowe z lat 2011-2012.

Komisja Europejska przekazała konkluzje i rekomendacje sformułowane na podstawie ustaleń audytów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Kontrole zostały przeprowadzone w odniesieniu do inwestycji realizowanych w latach 2011-2012 współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Audytorzy ETO zwrócili uwagę na zaniedbania polskich zamawiających w odniesieniu do obowiązku przekazywania informacji o ogłoszonych postępowaniach do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Zobowiązanie takie, na polskich inwestorów nakłada art. 95 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz art. 35 ust. 4 dyrektywy 2004/18/WE. Zamawiający mają taki obowiązek w odniesieniu do zamówień lub umów ramowych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 dyrektywy unijnej. Inwestorzy muszą to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż 48 dni po udzieleniu zamówienia publicznego lub zawarciu umowy ramowej.

Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił również uwagę na niezasadne stosowanie procedur przyspieszonych przez polskich zamawiających. Prawo takie gwarantuje inwestorom art. 49 ust. 3, art. 52 ust. 4, art. 56 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Audytorzy ETO przypominają, że procedury przyspieszonej nie można stosować w sytuacji, kiedy „pilna potrzeba" istnieje od długiego czasu, a „korzyści" wynikających z okresu, o jaki przyspieszono postępowanie przetargowe, nie można jasno wykazać.

Autor:

Wioleta Szczygielska

Źródło:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Redaktor prowadząca miesięczników "Ochrona danych osobowych" i "Dokumentacja ODO", redaktor portalu PoradyODO.pl

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Elektronizacja zamówień publicznych po zmianach przepisów

dr A. Gawrońska-Baran

Warszawa, 16 stycznia 2019 r.

Więcej >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Podział zamówienia na części a wymóg dotyczący sprzętu do realizacji umowy

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony z podziałem na 3 części. W zakresie warunku potencjału technicznego określił, że wykonawca może wykazać ten sam sprzęt we wszystkich częściach. Zamawiający sformułował też...

Czytaj więcej »
Wykonawca może oferować własny produkt i nie załączyć karty katalogowej

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym w formularzu wykaz sprzętu, który należało złożyć wraz z formularzem oferty wymagał od wykonawcy podania nazwy producenta, nazwy, typu/modelu, kodu produktu/numeru katalogowego...

Czytaj więcej »

Aktualności

Ważne aspekty związane z zabezpieczeniem należytego wykonania długoletniej umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwiększa szanse powodzenia w realizacji przedsięwzięcia. Niestety zabezpieczenie projektów wieloletnich jest trudne i z reguły kosztowne. Warto natomiast wiedzieć, że inwestycje realizowane w okresie...
Zamawiający nie może sobie pozwolić na wielokrotne wyjaśnianie treści oferty celem jej „ratowania”
Zamawiający nie może w sposób nieuzasadniony prowadzić procedury z wykonawcą poprzez wielokrotne wzywanie do wyjaśnień, w szczególności, gdy wykonawca składa wyjaśnienia niepełne i niekompletne (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 sierpnia 2018 r...
12.12.2018 Czytaj więcej »
Od 10 grudnia br. działa tylko produkcyjna wersja miniPortalu
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że dostęp do testowej wersji miniPortalu został wczoraj zamknięty. 
11.12.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel