Poleć znajomemu

Nie zawsze można zastosować procedurę przyspieszoną – rekomendacje Komisji Europejskiej

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano:
budzik na biurku przy którym pracują 2 osoby

Konieczność przekazywania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego do Urzędu Publikacji UE oraz niestosowanie procedur przyspieszonych, gdy pilna potrzeba istnieje od dłuższego czasu – to główne kwestie na jakie zwrócili uwagę audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego analizując polskie postępowania przetargowe z lat 2011-2012.

Komisja Europejska przekazała konkluzje i rekomendacje sformułowane na podstawie ustaleń audytów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Kontrole zostały przeprowadzone w odniesieniu do inwestycji realizowanych w latach 2011-2012 współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Audytorzy ETO zwrócili uwagę na zaniedbania polskich zamawiających w odniesieniu do obowiązku przekazywania informacji o ogłoszonych postępowaniach do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Zobowiązanie takie, na polskich inwestorów nakłada art. 95 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz art. 35 ust. 4 dyrektywy 2004/18/WE. Zamawiający mają taki obowiązek w odniesieniu do zamówień lub umów ramowych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 dyrektywy unijnej. Inwestorzy muszą to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż 48 dni po udzieleniu zamówienia publicznego lub zawarciu umowy ramowej.

Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił również uwagę na niezasadne stosowanie procedur przyspieszonych przez polskich zamawiających. Prawo takie gwarantuje inwestorom art. 49 ust. 3, art. 52 ust. 4, art. 56 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Audytorzy ETO przypominają, że procedury przyspieszonej nie można stosować w sytuacji, kiedy „pilna potrzeba" istnieje od długiego czasu, a „korzyści" wynikających z okresu, o jaki przyspieszono postępowanie przetargowe, nie można jasno wykazać.

Autor:

Wioleta Szczygielska

Źródło:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Redaktor prowadząca miesięczników "Ochrona danych osobowych" i "Dokumentacja ODO", redaktor portalu PoradyODO.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 Elektronizacja zamówień publicznych 

Sprawdź, co Cię czeka już w kwietniu!

22 marca (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Kolejne zapytanie ofertowe poniżej 30.000 euro – czy wolno udzielić zamówienia temu samemu wykonawcy?

Pytanie: W ramach zapytania ofertowego udzieliliśmy podprogowego zamówienia na usługę zaprojektowania, wykonania i dostawę materiałów promocyjnych. Chcielibyśmy teraz jeszcze raz zlecić usługę temu samemu wykonawcy, na to samo...

Czytaj więcej »
Zamówienie udzielane wojsku podlega przepisom ustawy Pzp

Pytanie: Czy gmina może udzielić wojsku zamówienia na wywóz materiałów niebezpiecznych i ich utylizację w akwenie wodnym poza ustawą Pzp?

Czytaj więcej »

Aktualności

Czy dane dotyczące kryteriów oceny ofert mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?
Czy wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa dane, które są oceniane w ramach kryteriów pozacenowych np. kryterium kadra i jej doświadczenie? Kwestia nie jest jednoznaczna. Poznaj 3 opinie składów orzekających w tej sprawie...
4 ważne pytania o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki dla zamawiających i wykonawców
Rynek zamówień publicznych przygotowuje się na elektronizację postępowań o udzielenie  zamówień publicznych, która po części będzie wdrażana już od 18 kwietnia 2018 r. Nasz ekspert podejmuje się wyjaśnienia niezwykle trudnych zagadnień...
Dane pracowników wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa?
Kwestia tego, czy informacje zawarte w wykazie osób tj. dotyczące danych osób, które będą realizowały zamówienie wraz z opisem posiadanego przez nie doświadczenia, może zostać zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie została w...
21.03.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel