Poleć znajomemu

Nie zawsze można zastosować procedurę przyspieszoną – rekomendacje Komisji Europejskiej

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano: 9 września 2013
budzik na biurku przy którym pracują 2 osoby

Konieczność przekazywania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego do Urzędu Publikacji UE oraz niestosowanie procedur przyspieszonych, gdy pilna potrzeba istnieje od dłuższego czasu – to główne kwestie na jakie zwrócili uwagę audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego analizując polskie postępowania przetargowe z lat 2011-2012.

Komisja Europejska przekazała konkluzje i rekomendacje sformułowane na podstawie ustaleń audytów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Kontrole zostały przeprowadzone w odniesieniu do inwestycji realizowanych w latach 2011-2012 współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Audytorzy ETO zwrócili uwagę na zaniedbania polskich zamawiających w odniesieniu do obowiązku przekazywania informacji o ogłoszonych postępowaniach do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Zobowiązanie takie, na polskich inwestorów nakłada art. 95 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz art. 35 ust. 4 dyrektywy 2004/18/WE. Zamawiający mają taki obowiązek w odniesieniu do zamówień lub umów ramowych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 dyrektywy unijnej. Inwestorzy muszą to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż 48 dni po udzieleniu zamówienia publicznego lub zawarciu umowy ramowej.

Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił również uwagę na niezasadne stosowanie procedur przyspieszonych przez polskich zamawiających. Prawo takie gwarantuje inwestorom art. 49 ust. 3, art. 52 ust. 4, art. 56 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Audytorzy ETO przypominają, że procedury przyspieszonej nie można stosować w sytuacji, kiedy „pilna potrzeba" istnieje od długiego czasu, a „korzyści" wynikających z okresu, o jaki przyspieszono postępowanie przetargowe, nie można jasno wykazać.

Autor:

Wioleta Szczygielska

Źródło:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Redaktor prowadząca miesięczników "Ochrona danych osobowych" i "Dokumentacja ODO", redaktor portalu PoradyODO.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Brakuje sześciu zaświadczeń, dla osób które...

agata-smerd
Agata Smerd
21.09.2018
Czytaj więcej »
Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy na stronie internetowej, a dopiero w sytuacji...

karol-jaworski
Karol Jaworski
21.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...
Zakupy poniżej 30.000 euro – sprawdź, co zyskasz, regulując zasady ich dokonywania
Zamawiający, nie mając sprecyzowanej polityki dokonywania drobnych zamówień, często narażają się na działania doraźne. Tracą przy tym, bo planowanie zakupów, biorąc pod uwagę tzw. efekt skali, jest po prostu efektywniejsze. Zapewnia też bardziej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel