Poleć znajomemu

Nie zawsze można zastosować procedurę przyspieszoną – rekomendacje Komisji Europejskiej

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Dodano:
budzik na biurku przy którym pracują 2 osoby

Konieczność przekazywania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego do Urzędu Publikacji UE oraz niestosowanie procedur przyspieszonych, gdy pilna potrzeba istnieje od dłuższego czasu – to główne kwestie na jakie zwrócili uwagę audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego analizując polskie postępowania przetargowe z lat 2011-2012.

Komisja Europejska przekazała konkluzje i rekomendacje sformułowane na podstawie ustaleń audytów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Kontrole zostały przeprowadzone w odniesieniu do inwestycji realizowanych w latach 2011-2012 współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Audytorzy ETO zwrócili uwagę na zaniedbania polskich zamawiających w odniesieniu do obowiązku przekazywania informacji o ogłoszonych postępowaniach do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Zobowiązanie takie, na polskich inwestorów nakłada art. 95 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz art. 35 ust. 4 dyrektywy 2004/18/WE. Zamawiający mają taki obowiązek w odniesieniu do zamówień lub umów ramowych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 dyrektywy unijnej. Inwestorzy muszą to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż 48 dni po udzieleniu zamówienia publicznego lub zawarciu umowy ramowej.

Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił również uwagę na niezasadne stosowanie procedur przyspieszonych przez polskich zamawiających. Prawo takie gwarantuje inwestorom art. 49 ust. 3, art. 52 ust. 4, art. 56 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Audytorzy ETO przypominają, że procedury przyspieszonej nie można stosować w sytuacji, kiedy „pilna potrzeba" istnieje od długiego czasu, a „korzyści" wynikających z okresu, o jaki przyspieszono postępowanie przetargowe, nie można jasno wykazać.

Autor:

Wioleta Szczygielska

Źródło:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Wioleta Szczygielska

Autor: Wioleta Szczygielska

Redaktor prowadząca miesięczników "Ochrona danych osobowych" i "Dokumentacja ODO", redaktor portalu PoradyODO.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Jak uzupełniać niekompletne dokumenty, gdy wykonawca złożył je przedwcześnie bez żądania zamawiającego?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg na robotę budowlaną o wartości poniżej progu unijnego. Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, złożył wraz z ofertą dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w...

monika-winsche
Monika Winsche
22.06.2018
Czytaj więcej »
Wskazówki, jak zakwalifikować przedmiot zamówienia złożonego z dostaw i usług

Pytanie: Zamawiający zamierza kupić opony do samochodów służbowych (powyżej progu 30.000 euro) wraz z przełożeniem i wyważeniem kół. Szacuje, że opony będą stanowić 90% ceny a 10% – usługa polegająca na zdjęciu starej opony...

Czytaj więcej »

Aktualności

Negocjacje bez ogłoszenia – 6 ważnych pytań o reguły ich prowadzenia, które pomogą Ci w Twoim postępowaniu
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Nie każdy jednak element...
Użycie sformułowania o ogólnym charakterze nie musi świadczyć o niejednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia
Pojęcia takie jak „dobry stan techniczny i estetyczny” wobec wskazania w OPZ obowiązku utrzymania urządzeń w stanie nie gorszym niż pierwotny (np. konieczność usuwania ulotek, reklam, graffiti i innych) nie są nadmiernie nieprecyzyjne (wyrok...
KIO o zasadach łączenia potencjałów konsorcjantów
Istotą wspólnego ubiegania się o zamówienie jest łączenie potencjałów kilku wykonawców, które w sumie pozwalają wykazać fakt dysponowania kwalifikacjami odpowiednimi w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepisy wynikające z art. 23 ust. 5...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel