Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Kiedy zamawiający może wymagać od wykonawców etykiety społecznej lub ekonomicznej dla przedmiotu zamówienia?

Dodano: 25 lutego 2019
etykieta ekologiczna

Artykuł 30a ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość określenia w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach udzielenia zamówienia oraz w warunkach realizacji zamówienia, wymogu posiadania określonej etykiety (oznakowania), w tym m.in. etykiety społecznej lub ekologicznej. Urząd Zamówień Publicznych przypomina w Informatorze nr 4/2018 o koniecznych do spełnienia przesłankach, by móc zastosować taką konstrukcję w siwz oraz innych ważnych kwestiach związanych z tym tematem. 

Aby móc skorzystać z tego uprawnienia, oznakowanie musi łącznie spełnić 5 warunków:

1)      wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia,

2)      wymagania dotyczące oznakowania bazują na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach,

3)      warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym te, które należą do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe,

4)      oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron,

5)      wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

Zamawiający mogą wymagać posiadania przez zamawiane produkty i usługi konkretnych oznakowań, ale muszą jednocześnie zaakceptować wszystkie inne oznakowania, które potwierdzają, że dane produkty i usługi spełniają równoważne wymogi jak te określone w wymaganej etykiecie.

Ponadto jeśli wykonawca nie może uzyskać etykiety w terminie, wolno mu przedstawić za pomocą innych środków dowodowych, że jego produkty bądź usługi, spełniają określone wymagania zamawiającego. Może to być np. dokumentacja techniczna producenta, którą wykonawca udowadnia, że oferowany przez niego przedmiot odpowiada wymogom zamawiającego związanym z oznakowaniem.

Kryteria, na jakich opiera się przyznawanie danego oznakowania, muszą dotyczyć przedmiotu zamówienia, który ma być zrealizowany w ramach danego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz na wszystkich etapach jego cyklu życia, ale nie muszą one być istotną cechą tego przedmiotu zamówienia. Przykładowo kryteria te mogą dotyczyć procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania tych robót budowlanych, dostaw lub usług na rynek albo innego etapu cyklu życia tych robót budowlanych, dostaw lub usług. Zamawiający nie powinni natomiast wymagać od oferentów, by prowadzili określoną politykę społeczną lub środowiskową odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Jeśli przyznanie danego oznakowania opiera się również na kryteriach, które nie są związane z przedmiotem zamówienia, a jednocześnie spełnia wszystkie pozostałe warunki z art. 30a ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający nie może wskazać tego konkretnego oznakowania. Wolno mu natomiast w opisie przedmiotu zamówienia odwołać się do wybranych wymogów określonych w specyfikacji etykiety, które są związane z przedmiotem zamówienia.

Źródło: Informator UZP nr 4/2018, www.uzp.gov.pl

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak poprawnie szacować roboty budowlane i usługi projektowe, jeśli zamawiający działa za pośrednictwem 10 oddziałów?

Pytanie: Jesteśmy spółką, która składa się z centrali oraz 10 oddziałów w różnych miejscach Polski. Oddziały nie posiadają osobnego numeru NIP, czyli co do zasady agregujemy zamówienia. Jeżeli chodzi o roboty budowlane to każdy...

Czytaj więcej »
Kto w powiecie pełni funkcję kierownika zamawiającego?

Pytanie: Kto jest kierownikiem zamawiającego w powiecie? Czy jest nim zarząd jako organ kolegialny, czy starosta? Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Pzp kierownikiem jest osoba lub organ, który jest uprawniony do zarządzania...

Czytaj więcej »

Aktualności

Jak sprawne realizować zielone zamówienia publiczne, cz. I
Zielone zamówienia publiczne do wymierne korzyści dla wszystkich. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, bo zamawiający, którzy starają się nabywać „ekologiczne” towary, usługi czy roboty, realizują politykę ograniczenia emisji CO2 i dbają o nasze...
Uzupełniany dokument może być opatrzony datą późniejszą niż termin składania ofert
W orzecznictwie Izby, w zakresie oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, jest prezentowany pogląd, zgodnie z którym oświadczenie to powinno być aktualne na dzień składania ofert. Jednak kwestii tej nie należy mylić z datą...
Zmiany w Prawie zamówień publicznych szczególnie ważne dla wykonawców
Propozycje zapisów umów równoważące pozycje stron kontraktu w sprawie zamówienia publicznego, nowa procedura koncyliacyjna oraz uproszczenia proceduralne – m.in. o tych zmianach przewidywanych w nowym Prawie zamówień publicznych mówił 27 lutego br...
18.03.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel