Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Jeżeli poszczególne części zamówienia pełnią tę samą rolę gospodarczą lub techniczną, należy połączyć ich wartości

Dodano: 21 maja 2019
Łączeni wartości zamówień

Zamawiający nie może dzielić zamówienia (zaniżać jego wartości) w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części doszło do nieuprawnionego:

  • wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp odnoszących się do zamówień o wartości powyżej określonego progu, czy też
  • zastosowania przepisów odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu.

Nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale taki podział, którego skutkiem jest uniknięcie stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.

Warunkiem potraktowania zamówienia jako jednego jest każdorazowo konieczność zaistnienia łącznie poniższych przesłanek, tj. tożsamości:

  • rodzajowej (tożsamość rodzaju zamówienia),
  • czasowej (rozumianej jako możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę w tym samym czasie),
  • podmiotowej (tj. możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę).

Przy ocenie, czy dokonano zakazanego podziału zamówienia na części, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, takie jak przewidywalność udzielenia zamówienia, jego rodzaj, właściwości świadczeń, jakie mają być treścią umowy oraz inne elementy charakterystyczne dla przedmiotu zamówienia (por. wyrok NSA z 19 marca 2014 r., sygn. akt II GSK 52/13).

O tożsamości rodzaju zamówienia można mówić w sytuacji, gdy usługi mają takie samo lub podobne przeznaczenie i są nabywane w celu realizacji z góry przyjętego zamierzenia. Tak też wskazano w wyroku TSUE z 29 maja 2013 r. w sprawie „Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej” (sygn. akt T-384/10), w którym Trybunał jednoznacznie wskazał, że jeżeli poszczególne części zamówienia pełnią tę samą rolę gospodarczą lub techniczną, należy łącznie szacować wartość zamówienia i stosować w postępowaniu odpowiedni przepis. Trybunał wskazał, że wystarczy, by roboty te pełniły albo tę samą rolę gospodarczą, albo tę samą rolę techniczną.

Stwierdzenie tożsamości gospodarczej i tożsamości technicznej ma więc charakter alternatywny, a nie kumulatywny. Wnioski Trybunału odnoszą się co prawda do robót budowlanych, nie ulega jednak wątpliwości, że pozostają aktualne również w stosunku do dostaw i usług.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Komisja przetargowa

Organizacja. Działalność. Odpowiedzialność.

 24 września (wtorek), godz. 10-11

Transmisja live

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy przeprowadzenie stażu zawodowego w porozumieniu z uczelnią stanowi zamówienie publiczne?

Pytanie: W ramach porozumienia zawartego z uczelnią zmierzamy przeprowadzić staże zawodowe dla studentów. Czy wynagrodzenie za staż zawodowy (studenci i ich opiekunowie) jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy Pzp?...

krzysztof-hodt
Krzysztof Hodt
17.09.2019
Czytaj więcej »
Braki w JEDZ, które zamawiający może sam naprawić – jakie czynności podjąć?

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w procedurze unijnej ofertę złożyła spółka cywilna. Do oferty każdy wspólnik złożył we własnym imieniu JEDZ. Jeden ze wspólników w swoim JEDZ w pozycji NIP wskazał NIP spółki cywilnej a nie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Zamawiający ma obowiązek wyjaśnić siwz w określonym terminie a nie ją modyfikować
Zamawiający nie musi zmieniać siwz, w sytuacji gdy otrzymuje od wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji. Jest to jedynie jego uprawnienie (wyrok KIO z 3 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 871/19).
Uwaga z wykluczaniem wykonawców z uwagi na odstąpienie od umowy z ich winy
Wykazanie zasadności zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp to niejednokrotnie skomplikowany i czasochłonny proces, zwłaszcza w sytuacji gdy dotyczy długoterminowych umów na roboty budowlane. Spory związane z realizacją takich umów mają często...
Nasza ekspertka z nagrodą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pani Andrzela Gawrońska-Baran 12 września 2019 r. podczas gali z okazji XXV-lecia Urzędu Zamówień Publicznych została uhonorowana przez Prezesa UZP Nagrodą – statuetką „LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS” za...
13.09.2019 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel