Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Jak rozumieć interes prawny, który jest konieczny do złożenia odwołania?

Dodano: 29 stycznia 2019
interes prawny

Pojęcie interesu we wniesieniu odwołania powinno być interpretowane szeroko, w odniesieniu do danego zamówienia, a nie tylko do danego postępowania. Odwołujący, jako podmiot, który wniósł skargę na wyrok KIO, nie utracił statusu wykonawcy i cały czas ma szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia, może zatem ponieść szkodę na skutek niezgodnych z ustawą decyzji zamawiającego. Tym samym ma interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ustawy Pzp. Pogląd ten jest zgodny ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażonym m.in. w wyroku w sprawie C-131/16 (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 4 października 2018 r., sygn. akt KIO 1888/18).

Konieczne jest szerokie rozumienie interesu we wnoszeniu środków ochrony prawnej, co na gruncie polskich przepisów przekłada się na to, że interesu wykonawcy w uzyskaniu kontraktu nie należy odnosić tylko do „danego postępowania”, ale do „danego zamówienia”. Pojęcie „danego zamówienia” ma szerszy charakter niż samo postępowanie o udzielenie zamówienia. Zamówienia można bowiem udzielić nie tylko w wyniku przeprowadzenia jednego postępowania. Procedur tych może być więcej, zwłaszcza w sytuacji kiedy w wyniku poprzedniego postępowania w tej samej sprawie nie wybrano wykonawcy albo nie udzielono zamówienia.

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak udzielić zamówienia złożonego z usług o różnym charakterze?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na kompleksową organizację wyjazdowej misji eksportowo-inwestycyjnej połączonej z udziałem w targach. Zamówienie obejmuje usługi społeczne oraz usługi i dostawy niebędące usługami społecznymi...

Czytaj więcej »
Rażąco niska cena a oferty częściowe – sprawdź procedury

Pytanie: W postępowaniu poniżej progów unijnych na dostawę mebli (zamówienie współfinansowane ze środków UE) dopuszczono składanie ofert częściowych (3 części). Na jedną z nich wpłynęło 6 ofert z następującymi cenami:1)     ...

Czytaj więcej »

Aktualności

Szczegółowe wytyczne siwz dotyczące sposobu obliczenia ceny są podstawą oceny błędu w kalkulacjach
Błąd w obliczeniu ceny zachodzi wówczas, gdy cena oferty została obliczona w sposób niezgodny ze sposobem jej obliczenia podanym w dokumentacji przetargowej lub gdy w cenie oferty uwzględniono niewłaściwą stawkę VAT (por. m.in. wyrok KIO z 16 maja...
Rażąco niska cena – procedura wyjaśniająca w praktyce zamawiającego (cz. I)
Każdy zamawiający prędzej czy później spotka się z koniecznością wszczęcia procedury sprawdzającej rażąco niską cenę. Właściwe jej przeprowadzenie pozwala ustalić, czy cena wykonawcy jest rynkowa, czy też nie ma możliwości, aby za zaoferowane...
Korekta omyłek nie może w sposób znaczny zniekształcać oświadczenia woli wykonawcy
Z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wynika zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych które zawierają błędy i niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel