Poleć znajomemu

Jak powinno być sformułowane pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej – stanowisko KIO

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano:

Zawarcie przez spółkę cywilną umowy konsorcjum, której celem jest złożenie oferty za cenę przekraczającą 10 mln zł, może przekraczać zakres zwykłych czynności spółki. Podkreślić należy, iż ustalenie zakresu umocowania wspólnika spółki cywilnej do jej reprezentowania nie jest możliwe bez zapoznania się z treścią umowy spółki cywilnej. Umowa ta może bowiem ograniczać lub rozszerzać zakres reprezentacji oraz zawierać postanowienia, na podstawie których możliwe będzie ustalenie zakresu zwykłych czynności spółki (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1 września 2017 r., sygn. akt KIO 1708/17).

Wyrażenie „zwykłe czynności spółki” jest bliżej niedookreślone. Nie da się z góry skategoryzować, czy dana czynności należy do zakresu zwykłych czynności, czy też przekracza ten zakres. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 czerwca 1997 r. (I CKN 70/97): „Przy rozstrzyganiu, czy dana czynność prawna należy, czy też nie należy do zwykłych czynności spółki cywilnej, trzeba mieć na względzie okoliczności konkretnego przypadku, a w szczególności cel i determinowany nim rodzaj działalności spółki, przynależność ocenianej czynności do tego rodzaju działalności oraz jej doniosłość z punktu widzenia rozmiaru tej działalności”. Zachowania przekraczające zakres zwykłych czynności wiążą się chociażby z użyciem większych środków finansowych czy z zaciąganiem zobowiązań. Natomiast zwykłe czynności dotyczą głównie bieżących spraw spółki, tudzież zawierania drobnych umów.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkoleniowiec, jest doradcą i autorką komentarzy oraz publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych, obecnie koordynuje projekty środowiskowe, współfinansowane ze środków europejskich i „funduszy norweskich” w Państwowym Instytucie Badawczym

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, szkole
Słowa kluczowe:
KIOspółka cywilna
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

 Elektronizacja zamówień publicznych 

Sprawdź, co Cię czeka już w kwietniu!

22 marca (czwartek), godz. 10

Transmisja online na żywo

Zapisz się już dziś >> 

Porady

Kolejne zapytanie ofertowe poniżej 30.000 euro – czy wolno udzielić zamówienia temu samemu wykonawcy?

Pytanie: W ramach zapytania ofertowego udzieliliśmy podprogowego zamówienia na usługę zaprojektowania, wykonania i dostawę materiałów promocyjnych. Chcielibyśmy teraz jeszcze raz zlecić usługę temu samemu wykonawcy, na to samo...

Czytaj więcej »
Zamówienie udzielane wojsku podlega przepisom ustawy Pzp

Pytanie: Czy gmina może udzielić wojsku zamówienia na wywóz materiałów niebezpiecznych i ich utylizację w akwenie wodnym poza ustawą Pzp?

Czytaj więcej »

Aktualności

Czy dane dotyczące kryteriów oceny ofert mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?
Czy wykonawca może zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa dane, które są oceniane w ramach kryteriów pozacenowych np. kryterium kadra i jej doświadczenie? Kwestia nie jest jednoznaczna. Poznaj 3 opinie składów orzekających w tej sprawie...
4 ważne pytania o elektronizację zamówień publicznych – wskazówki dla zamawiających i wykonawców
Rynek zamówień publicznych przygotowuje się na elektronizację postępowań o udzielenie  zamówień publicznych, która po części będzie wdrażana już od 18 kwietnia 2018 r. Nasz ekspert podejmuje się wyjaśnienia niezwykle trudnych zagadnień...
Dane pracowników wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa?
Kwestia tego, czy informacje zawarte w wykazie osób tj. dotyczące danych osób, które będą realizowały zamówienie wraz z opisem posiadanego przez nie doświadczenia, może zostać zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie została w...
21.03.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel