Załóż konto testowe

Dostęp na 48h za darmo!

Wypróbuj bez ograniczeń
Poleć znajomemu

Formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest celem samym w sobie

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

Dodano: 23 marca 2021
Formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest celem samym w sobie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego cechuje się dość wysokim formalizmem. Niemniej jednak, jak słusznie określa judykatura m.in. w wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 23 lutego 2007 r. (sygn. akt X Ga 23/07/za) „Formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest celem samym w sobie, a ma na celu realizację zasad Pzp. Stąd przy wykładni i stosowaniu przepisów ustawy należy brać pod uwagę cel ustawy”. Skład orzekający podkreślił, że z uwagi na profesjonalny charakter działalności wykonawcy obowiązuje go podwyższona staranność, o której mowa w art. 355 § 2 kc. Owa staranność obejmuje również czynności podejmowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania. Postępowanie zamawiającego natomiast nie może być nigdy utożsamiane z niepotrzebnym formalizmem (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 8 stycznia 2021 r., sygn. akt KIO 3274/20).

Niewątpliwie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest szczególną formą, która  prowadzi do zawarcia umowy w sprawie realizacji danego zamówienia. Procedurę tę  kreują obowiązujące przepisy prawa dla tej dyscypliny, które wiążą wszystkich uczestników tego systemu.

Choć formalizm postępowania nie może być celem samym w sobie, to szczególna regulacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje zamawiających do takiego właśnie działania, o ile jest ono zgodne z postanowieniami ustawy. Zamawiający, który wobec jednego z podmiotów odstąpiłby od zasad obowiązujących w postępowaniu i nie respektowałby wyznaczonych przez siebie wymogów, naraziłby się na zarzut nierównego traktowania wykonawców.

Autor:

Agata Hryc-Ląd

Agata Hryc-Ląd

Autor: Agata Hryc-Ląd

specjalistka z zakresu zamówień publicznych zawodowo związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych, uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp, członkini...

Załóż konto testowe

Zyskaj dostęp do wszystkich treści na 48h za darmo!

48-godzinne testy portalu to:

48h

Dostępu za darmo
  • Brak opłat!
  • Dostęp do 5128 porad prawnych o Pzp i aktualnego słownika CPV!
  • Nawet 1500 ogłoszeń o nowych przetargach i zleceniach każdego dnia!
  • 25 szkoleń wideo nt. praktycznej strony zamówień publicznych!
> Wypróbuj bez ograniczeń przez 48h
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Pzp

21 kwietnia, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jakie kryteria oceny ofert zastosować w przypadku zamówienia na dostawę sprzętu medycznego?

Pytanie: Jesteśmy szpitalem sp. z o.o., z 90-proc. udziałem samorządu powiatowego i 10-proc. udziałem samorządu gminnego. Ogłaszamy przetarg na dostawę sprzętu medycznego, który w 85% jest finansowany przez Unię Europejską. W...

Czytaj więcej »
Jak opublikować informacje o udzieleniu zamówień odrębnych?

Pytanie: Zamawiający w celu pilnego zakupu komputerów, tabletów, monitorów i rzutników do pracy zdalnej chce skorzystać z art. 6a ust. 1 specustawy. Zgodnie z ust. 2 wspomnianej ustaw zamawiający ma obowiązek wpisania w...

karol-jaworski
Karol Jaworski
10.04.2021
Czytaj więcej »

Aktualności

Ile pieniędzy otrzymała Polska w ramach funduszy europejskich?
Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej to z pewnością jedna z najważniejszych korzyści, jakie Polska odnosi dzięki obecności we Wspólnocie. Olbrzymie kwoty nie tylko przemawiają do wyobraźni. Przede wszystkim przekładają się na kształt otaczającej...
07.04.2021 Czytaj więcej »
Opisz przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV
Wspólny Słownik Zamówień CPV określony unijnym rozporządzeniem zawiera drzewo kodów o różnych stopniach szczegółowości. Opisując zamówienie za pomocą kodu CPV, powinieneś znaleźć kod maksymalnie zbliżony do przedmiotu zamówienia. Może się także...
Niezgodność oferty z siwz należy rozpatrywać pod kątem jej treści, a nie formy
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Interpretacja powyższego przepisu nakazuje odniesienie normy tego przepisu do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel