Poleć znajomemu

Drogowcy przygotowują Białą Księgę Polskiej Infrastruktury

Dodano: 17 września 2013
zebranie

Opracowanie wykazu najważniejszych problemów i barier utrudniających modernizację infrastruktury to najważniejsze zadania ekspertów z organizacji społecznych oraz Polskiego Kongresu Drogowego.

Przygotowanie katalogu najbardziej spornych kwestii, które występują w branży budowlanej oraz próba wyjaśnienia ich powstawania – to inicjatywa środowiska zajmującego się projektami infrastrukturalnymi. Mają one być opracowane w Białej Księdze.

Mamy dziś do czynienia z sytuacją, która wymaga wręcz ogłoszenia „stanu wyjątkowego” dla polskiej infrastruktury – uważa Tadeusz Syryjczyk, przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”. Z jednej strony mamy pomyślne doniesienia dotyczące planowanych środków unijnych w nowej perspektywie finansowej, z drugiej natomiast – narastające problemy i napięcia pomiędzy administracją państwową jako zamawiającym a przedsiębiorcami, wykonawcami prac projektowych i robót budowlanych przy projektach infrastrukturalnych. Cały czas tolerowane są umowy z wykonawcami, zakładające maksymalny poziom wymagań w stosunku do wykonawców i dużą tolerancję dla niewywiązywania się z przyjętych terminów przez zamawiających. Nie ma wypracowanych standardów dla typowych umów o wykonawstwo.

Efekty pracy nad Białą Księgą mają być przedstawione m.in. na Kongresie Infrastruktury, który odbędzie się 17 października w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie. Udział jest bezpłatny, konieczna jest wcześniejsza rejestracja przez stronę internetową www.kongresinfrastruktury.pl.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Jak ocenić zaświadczenia z KRK, w przypadku zmian w KRS, które nie zostały ujawnione w odpisie?

Pytanie: Wykonawca złożył wraz z ofertą 22 zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Piętnaście sztuk jest zgodnych z informacjami wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Brakuje sześciu zaświadczeń, dla osób które...

agata-smerd
Agata Smerd
21.09.2018
Czytaj więcej »
Siwz w zamówieniach obronnych – publikować czy nie?

Pytanie: Czy zgodnie z art. 131ia pkt 1 ustawy Pzp zasadą jest, że w przypadku postępowań w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dot. przetargu ograniczonego) siwz zamieszczamy na stronie internetowej, a dopiero w sytuacji...

karol-jaworski
Karol Jaworski
21.09.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Od 19 września br. zmiany w przesłankach unieważnienia postępowania – bądź na bieżąco
Wprowadzone w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nowe rozwiązanie daje zamawiającym możliwość unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Nowy...
Wykonawca, który w sposób zawiniony wprowadza zamawiającego w błąd, może być wykluczony z procedury
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające go w błąd, jeśli mogą mieć one istotny wpływ na jego decyzje podejmowane w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...
Zakupy poniżej 30.000 euro – sprawdź, co zyskasz, regulując zasady ich dokonywania
Zamawiający, nie mając sprecyzowanej polityki dokonywania drobnych zamówień, często narażają się na działania doraźne. Tracą przy tym, bo planowanie zakupów, biorąc pod uwagę tzw. efekt skali, jest po prostu efektywniejsze. Zapewnia też bardziej...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel