Kod CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kod:
73000000-2
Pełna nazwa:
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Kody o podobnym znaczeniu

Kod:
73400000-6
Pełna nazwa:
Usługi badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa i materiałów obronnych
Kod:
73300000-5
Pełna nazwa:
Projekt i realizacja badań oraz rozwój
Kod:
73200000-4
Pełna nazwa:
Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
Kod:
73100000-3
Pełna nazwa:
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Kod:
72000000-5
Pełna nazwa:
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Kod:
48000000-8
Pełna nazwa:
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Kod:
50000000-5
Pełna nazwa:
Usługi naprawcze i konserwacyjne
Kod:
51000000-9
Pełna nazwa:
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
Kod:
55000000-0
Pełna nazwa:
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
Kod:
60000000-8
Pełna nazwa:
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Kod:
63000000-9
Pełna nazwa:
Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
Kod:
64000000-6
Pełna nazwa:
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
Kod:
65000000-3
Pełna nazwa:
Obiekty użyteczności publicznej
Kod:
66000000-0
Pełna nazwa:
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Kod:
70000000-1
Pełna nazwa:
Usługi w zakresie nieruchomości
Kod:
71000000-8
Pełna nazwa:
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Kod:
45000000-7
Pełna nazwa:
Roboty budowlane
Kod:
73000000-2
Pełna nazwa:
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Kod:
75000000-6
Pełna nazwa:
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
Kod:
76000000-3
Pełna nazwa:
Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
Kod:
77000000-0
Pełna nazwa:
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Kod:
79000000-4
Pełna nazwa:
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
Kod:
80000000-4
Pełna nazwa:
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Kod:
85000000-9
Pełna nazwa:
Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Kod:
90000000-7
Pełna nazwa:
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Kod:
92000000-1
Pełna nazwa:
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
Kod:
98000000-3
Pełna nazwa:
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
Kod:
32000000-3
Pełna nazwa:
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
Kod:
09000000-3
Pełna nazwa:
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
Kod:
14000000-1
Pełna nazwa:
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
Kod:
15000000-8
Pełna nazwa:
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Kod:
16000000-5
Pełna nazwa:
Maszyny rolnicze
Kod:
18000000-9
Pełna nazwa:
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
Kod:
19000000-6
Pełna nazwa:
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
Kod:
22000000-0
Pełna nazwa:
Druki i produkty podobne
Kod:
24000000-4
Pełna nazwa:
Produkty chemiczne
Kod:
30000000-9
Pełna nazwa:
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
Kod:
31000000-6
Pełna nazwa:
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Kod:
03000000-1
Pełna nazwa:
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
Kod:
33000000-0
Pełna nazwa:
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Kod:
34000000-7
Pełna nazwa:
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
Kod:
35000000-4
Pełna nazwa:
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
Kod:
37000000-8
Pełna nazwa:
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
Kod:
38000000-5
Pełna nazwa:
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Kod:
39000000-2
Pełna nazwa:
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
Kod:
41000000-9
Pełna nazwa:
Woda zlewnicza i oczyszczona
Kod:
42000000-6
Pełna nazwa:
Maszyny przemysłowe
Kod:
43000000-3
Pełna nazwa:
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
Kod:
44000000-0
Pełna nazwa:
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel