Tomasz Dziedzic

Tomasz Dziedzic

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie naczelnik wydziału w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
60 artykułów na stronie

Obawy o rzetelność wykonawcy – jak sprawdzić, czy bezproblemowa realizacja zamówienia będzie realna?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym została złożona oferta (najniższa cenowo), w której wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innej firmy. W odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykazu robót i osób skierowanych do realizacji zadania zostało złożone oświadczenie firmy o oddaniu do dyspozycji wykonawcy zamówienia niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (wykaz robót wraz z referencjami). Jednocześnie wpłynęło do urzędu pismo z sąsiedniej gminy, z którego wynika, że oferent realizując zamówienie w ubiegłym roku w tej gminie, miał 11 zawiadomień komorniczych, które wpłynęły do tej gminy. Po analizie stron internetowych udało się uzyskać informacje tylko o dwóch przetargach wygranych przez tę firmę na kwotę nieznaczną w stosunku do obecnie ogłoszonego zamówienia. Zamawiający przewidział wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12−23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1−4 i 8 ustawy Pzp. Wykonawca złożył oświadczenia o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniu. Jakich mogę zażądać dokumentów, żeby sprawdzić, czy wykonawca nadal posiada zajęcia komornicze? Mam obawy, czy firma, która powołuje się na wiedzę i doświadczenie innej firmy, poradzi sobie przy realizacji drogi o wartości ponad 7 mln zł.
29 maja 2019Czytaj więcej »

Obejrzyj webinarium

Rażąco niska cena
w nowej ustawie Pzp​

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

21 października, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel