Tomasz Dziedzic

Tomasz Dziedzic

praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie naczelnik wydziału w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z na
praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie naczelnik wydziału w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce
27 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Przedłużenie terminu związania ofertą po jego upływie nie jest skuteczne

Pytanie: W prowadzonym obecnie postępowaniu 60-dniowy termin związania ofertą upływał 10 czerwca 2017 r. W dniu 2 czerwca 2017 r. zamawiający na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Wskazał jednocześnie, iż zgodę lub odmowę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w terminie do 9 czerwca 2017 r. do godz. 14 a jej niedostarczenie zostanie potraktowane jako odmowa. Pouczył przy tym, iż w przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, należy jednocześnie przedłużyć okres ważności wadium lub złożyć nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą w terminie do 9 czerwca 2017 r. do godz. 14, ponieważ zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp zgoda na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna jedynie z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Jeden z wykonawców jako zabezpieczenie oferty złożył gwarancję ubezpieczeniową obowiązującą do 12 czerwca 2017 r. Tenże wykonawca na wezwanie zamawiającego, o którym mowa powyżej, złożył 12 czerwca 2017 r. zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z aneksem do gwarancji. Czy w takiej sytuacji należy uznać, iż w sposób prawidłowy złożył przedłużenie terminu związania ofertą? Czy znowelizowany art. 14 ust. 2 ustawy Pzp stosujemy także do ustalenia upływu terminu związania ofertą?
29 czerwca 2017Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapraszamy na webinarium!

Już wkrótce znajdziesz tutaj informacje o kolejnym webinarium     

Planowana transmisja 12 grudnia 

Zapraszamy 

wiper-pixel