Ksenia Latos

Ksenia Latos

Aplikantka radcowska, specjalista ds. zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem po stronie wykonawcy.
aplikant radcowski, specjalista ds. zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem po stronie wykonawcy, pełnomocnik przed KIO oraz sądami w sprawach dotyczących zamówień publicznych
103 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Porady, jak oszacować dostawy i usługi objęte jednym projektem

Pytanie: W projekcie „X” w ramach jednej z pozycji jego budżetu dotyczącej różnego rodzaju wydarzeń informacyjno-promocyjnych zaplanowano kwotę ok. 1.500.000 zł brutto. Kierownik projektu założył, że wskazana pozycja obejmie 2 obszary przedmiotowe: 1) usługi prowadzenia kampanii reklamowych – kompleksowa organizacja kampanii, 2) kompleksowa organizacja imprez, wydarzenia informacyjno-promocyjne. Z uwagi na długi okres realizacji projektu (2016–2022) kierownik przyjął orientacyjną wartość zamówienia dla poszczególnych obszarów, tj.: Ad. 1 – 580.000 netto Ad. 2 – 550.000 netto. Równocześnie w trakcie realizacji projektu pojawiają się kolejne okoliczności, których nie można było przewidzieć na początkowym etapie planowania budżetu, tj. a) konieczność wyodrębnienia innego obszaru przedmiotowego, tj. usług cateringowych w ramach tej pozycji budżetu projektu; b) konieczność zmiany ww. szacunkowych wartości w wyniku doświadczeń dotyczących realizowanych w kolejnych latach zamówień, tj. pojawiające się potrzeby, ceny ofert, szacowanie wartości kolejnych zamówień przed ich realizacją. Czy biorąc pod uwagę brak możliwości prawidłowego oszacowania wartości zamówienia w skali całego projektu z uwagi na jego długotrwałość, istnieje możliwość sumowania wartości dopiero po określeniu przewidzianego na dany rok przedmiotu w ramach pozycji wniosku o dofinansowanie bez konieczności wliczania orientacyjnie oszacowanych na początku realizacji projektu pełnych kwot budżetu projektu netto (jak w ad. 1 i ad. 2)? Wliczanie ww. kwot wartości szacunkowych powoduje znaczące zawyżanie sumy danego przedmiotu zamówienia na dany rok w jednostce. Doświadczenie pokazuje, że dopiero w toku realizacji projektu okazuje się, jakie faktycznie zamówienia i w jakiej skali będą realizowane w ramach tej pozycji. Opinie UZP dotyczące zamówień współfinansowanych dopuszczają, w mojej opinii, taką możliwość, co jednak nie koresponduje z wymaganiami opiekunów projektów i kontrolujących.
8 grudnia 2017Czytaj więcej »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Nowe orzeczenia KIO. Opinie

Zadaj swoje pytanie dr A. Gawrońskiej-Baran!

18 czerwca, Warszawa

Zapisz się  i odbierz rabat >> 

wiper-pixel