KIO-2599/19 Sygn. akt KIO-2601/19 Sygn. akt KIO-2623/19 Sygn. akt KIO-2629/19 Sygn. akt KIO-2631/19 WYROK dnia 29 stycznia 2020r. Krajowa Izba Odwoławcza – składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Katarzyna Brzeska Emilia Garbala Protokolant: Klaudia Ceyrowska Piotr Cegłowski po rozpoznaniu w Warszawie na rozprawie w dniach 14, 16, 20, 23 i 24 stycznia 2020 r.

Data: 1 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO-2599/19 

Sygn. akt KIO-2601/19 

Sygn. akt KIO-2623/19 

Sygn. akt KIO-2629/19 

Sygn. akt KIO-2631/19 

WYROK 

z dnia 29 stycznia 2020r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – składzie:  

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Członkowie:              Katarzyna Brzeska  

                                   Emilia Garbala   

                                                         Protokolant:             Klaudia Ceyrowska 

Piotr Cegłowski   

po  rozpoznaniu  w  Warszawie  na  rozprawie  w  dniach  14,  16,  20,  23  i  24  stycznia  2020  r. 

odwołań  wniesionych  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  23  grudnia  2019r. 

przez 

odwołujących: 

1.  Eco-Team  Sp.  z  o.o. Sp.k. 

ul. Władysława Jagiełły 60, 42-200 Częstochowa o sygn. akt 

KIO 2599/19, 

2. ML SYSTEM S.A. Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie o sygn. akt 2601/19, 

3. Hymon Energy Sp. z o.o. ul. Dojazd 16A, 33-100 

Tarnów o sygn. akt KIO 2623/19, 

4.  FlexiPower  Group  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  ul.  Majora  Hubala  157,  95-

054 Wola  Zaradzyńska  o 

sygn. akt KIO 2629/19, 

Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa o sygn. akt KIO 2631/19 


w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Stowarzyszenie  Zielony  Pierścień 

Tarnowa, Skrzyszów 335A, 33-156 Skrzyszów (zamawiający wyznaczony na podstawie art. 

16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Gmina Gromnik                

w  oparciu  o  art.  15  ust. 2-

4 powierzyła prowadzenie postępowania Stowarzyszeniu Zielony 

Pierścień Tarnowa, 33-156 Skrzyszów 335A) działający w imieniu i na rzecz: 

Gmina  Skrzyszów  z  siedzibą  33-156  Skrzyszów  642,  NIP:  9930340717, 

REGON:851660861, 

Gmina Lisia Góra z siedzibą 33-140 Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, NIP 9930658661 REGON: 

Gmina  Żabno  z  siedzibą  33-240  Żabno,  ul.  Władysława  Jagiełły  1,  NIP:  9930370109, 

REGON:851661174, 

Gmina  Tarnów  z  siedzibą  33-100  Tarnów,  ul.  Krakowska  19,  NIP:8731550848, 

REGON:851661004, 

5)  Gmina 

Wierzchosławice  z  siedzibą  33-122  Wierzchosławice,  Wierzchosławice  550, 

NIP:8731111741, REGON: 851660996, 

Gmina Zakliczyn z siedzibą 32-840 Zakliczyn, ul. Rynek 32 Zakliczyn, NIP: 8691013238, 

REGON: 851660967, 

Gmina  Ryglice  z  siedzibą  33-160  Ryglice,  ul.  Rynek  9,  NIP:  9930337247,  REGON: 

Gmina Ciężkowice z siedzibą 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, NIP: 8731014848, 

REGON 851661151, 

Gmina  Tuchów  z  siedzibą  33-170  Tuchów,  ul.  Rynek  1,  NIP:  9930336443,  REGON: 

Gmina  Gromnik  z  siedzibą  33-180  Gromnik,  ul.  Witosa  2,  NIP:  8732614007,  REGON: 

Gmina  Niepołomice  z  siedzibą  32-005  Niepołomice,  Plac  Zwycięstwa  13,  NIP: 

6831395375, REGON: 351555370, 

Gmina  Wieliczka  z  siedzibą  32-020  Wieliczka,  ul.  Powstania  Warszawskiego  1,  NIP: 

6830011450, REGON: 351555364, 

Gmina  Myślenice  z  siedzibą  32-400  Myślenice,  ul.  Rynek  8/9,  NIP:  6811004414, 

REGON; 351555418, 

Gmina  Gdów  z  siedzibą  32-420  Gdów,  Rynek  40,  NIP:  6831006563,  REGON: 

Gmina  Biskupice  z  siedzibą  32-020  Wieliczka,  Tomaszkowice  455,  NIP:  6831573055, 

REGON: 351556010, 


Gmina Kłaj z siedzibą 32-015 Kłaj, Kłaj 655, nip: 6831511752, regon: 351555980, 

Gmina  Jodłownik  z  siedzibą  34-620  Jodłownik,  Jodłownik  198,  NIP:  7371007419, 

REGON: 491892239, 

18)  Gmina  Rabka-

Zdrój  z  siedzibą  34-700  Rabka-Zdrój,  ul.  Parkowa  2,  NIP:  7351006084, 

REGON:491893090, 

Gmina  Gołcza  z  siedzibą  32-075  Gołcza,  Gołcza  80,  NIP:  6820004721,  REGON: 

Gmina  Bukowno  z  siedzibą  32-332  Bukowno,  ul.  Kolejowa  16,  nip:  6371998065, 

REGON: 276257481, 

21)  Gmina Klucze z siedz

ibą 32-310 Klucze, uf. Partyzantów 1, NIP: 6371998059, REGON: 

Gmina  Krzeszowice  z  siedzibą  32-065  Krzeszowice,  ul  Grunwaldzka  4,  NIP: 

5130233774, REGON: 351555750, 

Gmina  Olkusz  z  siedzibą  32-300  Olkusz,  ul.  Rynek  1,  NIP:  6371998042,  REGON: 

Gmina Wolbrom  z  siedzibą  32-340 Wolbrom,  ul.  Krakowska  1,  NIP:  6372003423,  REGON: 

Gmina  Trzyciąż  z  siedzibą  32-353  Trzyciąż,  Trzyciąż  99,  NIP:  6372024112,  REGON: 

Gmina  Charsznica  z  siedzibą  32-250  Charsznica,  ul.  Kolejowa  20,  NIP:  6591153915, 

REGON: 291010027, 

Gmina Miechów z siedzibą 32-200 Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25,.NIP: 6590003697, 

REGON; 291009828, 

Gmina Słaboszów z siedzibą 32-218 Słaboszów, Słaboszów 57, NIP: 6591222510, REGON: 

Gmina  Racławice  z  siedzibą  32-222  Racławice,  Racławice  15,  NIP:  6591184436,  REGON: 

Gmina  Kozłów  z  siedzibą  32-241  Kozłów,  Kozłów  60,  NIP:  6591174001,  REGON: 

Gmina  Książ  Wielki  z  siedzibą  32-210  Książ  Wielki,  ul. Warszawska  17,  NIP:  6591186961, 

REGON: 


przy udziale: 

A. 

przystępującego  F

lexiPower

  Group  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  ul.  Majora  Hubala  157

Wola  Zaradzyńska  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego                    

o sygn. akt: KIO 2599/19, KIO 2601/19, KIO 2631/19 po stronie od

wołującego, 

B. 

przystępującego Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa

zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  2599/19,  KIO 

po  stronie  zamawiającego,  KIO  2601/19,  KIO  2623/19  po  stronie 

odwołującego,  

C.  przy

stępującego ML SYSTEM S.A. Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie

zgłaszającego 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  2623/19  po  stronie 

odwołującego, KIO 2629/19 po stronie zamawiającego, 

D. 

przystępującego  Eco-Team  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  ul.  Władysława  Jagiełły  60,  42-200 

Częstochowa  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn. 

akt: KIO 2629/19 

po stronie zamawiającego, KIO 2631/19 po stronie odwołującego, 

orzeka: 

1)  U

względnia w całości odwołanie Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k. ul. Władysława Jagiełły 60,               

200 Częstochowa o sygn. akt KIO 2599/19. 

2)  U

względnia odwołanie ML SYSTEM S.A. Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie o sygn. akt 

2601/19 w zakresie 

zarzutów dotyczących oferty Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Gościniec 176, 93-646 Łódź w zakresie punktacji przyznanej w kryteriach oceny ofert, 

zaoferowania nieistniejącego falownika SofarSolar 2000 TL oraz przekroczenia wymogu 

ograniczenia  do  110%  ceny  instalacji  na  gruncie.  O

ddala  odwołanie  w  zakresie 

pozostałego  zarzutu  dotyczącego  oferty  Neostar  Green  Energy  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  ul. 

Gościniec  176,  93-646  Łódź.  Oddala  w  całości  odwołanie  w  zakresie  zarzutów 

dotyczących Hymon Energy Sp. z o.o. ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów. 

3)  U

względnia odwołanie Hymon Energy Sp. z o.o. ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów o sygn. 

akt  KIO 2623/19 

w zakresie oferty Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gościniec 

646 Łódź  w  zakresie  zarzutu  dotyczącego  wskazania nieistniejącego falownika 

Sofar Solar 2000TL  i oddala 

w pozostałym zakresie. 

4)  Oddala 

w  całości  odwołanie  FlexiPower  Group  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  ul.  Majora  Hubala  157,       

054 Wola Zaradzyńska o sygn. akt KIO 2629/19. 


5.1)  U

względnia odwołanie Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa o sygn. 

akt  KIO  2631/19  w  częściach  A  poszczególnych  subregionów  w  zakresie  zarzutów 

dotyczących ofert:  

a)  Hymon Energy Sp. z o.o. ul. Dojazd 16A, 33-

100 Tarnów w zakresie mocy inwerterów 

(falowników), w pozostałym zakresie zarzuty oddala,   

b)  ML SYSTEM S.A. Zaczernie 190G, 36-

062 Zaczernie w całości,  

c)  JSB Construction PPHU J. S. ul. Potokowa 12a/1, 80-

297 Banino w całości,  

d)  Pro-

Eco Sp. z o.o. al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia w zakresie mocy inwerterów 

(falowników), w pozostałym zakresie zarzuty oddala,  

e)  Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o. ul. Wybickiego 71, 32-

400 Myślenice w całości, 

f) 

FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Majora Hubala 157, 95-

054 Wola Zaradzyńska  

w  zakresie zarzutu  dotyczącego tajemnicy  przedsiębiorstwa,  w  pozostałym  zakresie 

zarzut oddala, 

oddala  odwołanie  Sanito  Sp.  z  o.o.  ul.  Puławska  476,  02-884 Warszawa  o  sygn.  akt 

KIO  2631/19  w  części  A  poszczególnych  subregionów  w  zakresie  zarzutów 

dotyczących oferty  Neostar  Green Energy  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  ul.  Gościniec 176,  93-646 

Łódź, 

5.3)  oddala  o

dwołanie  Sanito  Sp.  z  o.o.  ul.  Puławska  476,  02-884 Warszawa  o  sygn.  akt 

KIO 2631/19 w części B poszczególnych subregionów, 

5.4)  u

marza  postępowania  odwoławcze  z  odwołania  Sanito  Sp.  z  o.o.  ul.  Puławska  476,                

02-884  Warszawa  o  s

ygn.  akt  KIO  2631/19  z  powodu  wycofania  zarzutów  wobec: 

Hymon Energy Sp. z o.o. ul. Dojazd 16A, 33-

100 Tarnów w zakresie płytek, FlexiPower 

Group  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  ul.  Majora  Hubala  157,  95-054 

Wola Zaradzyńska w  zakresie 

nie

złożenia  formularza  cenowego  w  części  A  w  subregionie  Miechowskim,  Neostar 

Green  Energy  Sp.  z  o.o.  Sp

.k.  ul.  Gościniec  176,  93-646  Łódź  w  zakresie  płytek  i 

wymiaru  panelu,  Pro-

Eco Sp. z o.o. al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia  w  zakresie 

płytek,  Skorut  Systemy  Solarne  Sp.  z  o.o.  ul.  Wybickiego  71,  32-400  Myślenice                             

w zakresie nie

załączenia formularza cenowego. 

W  wyniku  rozpoznania  ww.  odwołań,  Izba  nakazuje  zamawiającemu  w  kwestionowanych                  

w odwołaniach częściach i subregionach: 

6.1. W stosunku do oferty Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp.k. ul. Gościniec 176, 93-646 

Łódź – odrzucenie oferty tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp                  

z powodu zaoferowania nieistniejącego falownika SofarSolar 2000 TL oraz  z powodu 

przekroczenia  wymogu  ograniczenia  do  110%  ceny  instalacji  na  gruncie 

w  części  A                    

w subregionie Tarnowskim,  


6.2.  W  stosunku  do  oferty  Hymon  Energy  Sp.  z  o.o.  ul.  Dojazd  16A,  33-

100  Tarnów  – 

wezwanie  tego  wykonawcy  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  do  złożenia 

wyjaśnień,  jaka  jest  moc  znamionowa  falownika  w  świetle  wymogu  siwz,  aby  moc  ta 

wynosiła max. 17,5 kW, 

6.3. ML SYSTEM S.A. Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie - wezwanie tego wykonawcy na 

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień, jaka jest moc znamionowa 

falownika w świetle wymogu siwz, aby moc ta wynosiła max. 17,5 kW, 

6.4. Pro-

Eco Sp. z o.o. al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia - wezwanie tego wykonawcy 

na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień,  jaka  jest  moc 

znamionowa falownika w świetle wymogu siwz, aby moc ta wynosiła max. 17,5 kW, 

6.5.  Skorut  Systemy  Solarne  Sp.  z  o.o.  ul.  Wybickiego  71,  32-

400  Myślenice  -  wezwanie 

tego wykonawcy  na  podstawie art.  87  ust.  1 ustawy  Pzp do  złożenia  wyjaśnień,  jaka 

jest  moc  znamionowa  falownika  w  świetle  wymogu  siwz,  aby  moc  ta  wynosiła  max. 

17,5 kW,  

6.6. JSB Construction PPHU J. S. ul. Potokowa 12a/1, 80-297 Banino 

– odrzucenie oferty 

tego  wykonawcy  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7a  ustawy  Pzp  z  powodu  odmowy 

wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,  

6.7. Sani

to Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa – wezwanie tego wykonawcy na 

podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień w zakresie tego, jaką klasę 

energetyczną posiada oferowany zasobnik, skoro jego straty postojowe są na poziomie 

110W.  W 

przypadku  złożenia  przez  wykonawcę  Sanito  wyjaśnień  wskazujących  na 

zmianę  poziomu  strat  postojowych  zasobnika  -  wezwanie  wykonawcy,  na  podstawie           

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do złożenia karty technicznej potwierdzającej zarówno klasę 

energetyczną  A  zasobnika,  jak  i  pozostałe jego parametry  pozwalające  na  uzyskanie 

takiej klasy energetycznej. 

6.8. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. ul. Majora Hubala 157, 95-

054 Wola Zaradzyńska – 

odtajnienie formularza ofertowego tego wykonawcy w pkt 6. 

7.  Kosztami obc

iąża w postępowaniu odwoławczym o sygn. akt 2599/19 zamawiającego, i: 

zalicza w poczet kosztów kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 

zero groszy) uiszczoną przez odwołującego, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k., kwotę 

00  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy), 

tytułem zwrotu kosztów  poniesionych z tytułu uiszczonego wpisu od odwołania oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


8.  Kosztami obci

ąża w postępowaniu odwoławczym o sygn. akt 2601/19 zamawiającego, i: 

zalicza w poczet kosztów kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 

zero groszy) uiszczoną przez odwołującego, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego ML SYSTEM S.A., kwotę 24 814 zł 

88 gr (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset czternaście złotych osiemdziesiąt 

osiem 

groszy),  tytułem  zwrotu  kosztów  poniesionych  z  tytułu  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na rozprawy. 

Kosztami obciąża w postępowaniu odwoławczym o sygn. akt 2623/19 zamawiającego, i: 

zalicza w poczet kosztów kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 

zero groszy) uiszczoną przez odwołującego, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  Hymon  Energy  Sp.  z  o.o.,  kwotę 

23  600  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy), 

tytułem  zwrotu  kosztów  poniesionych  z  tytułu  uiszczonego  wpisu  od  odwołania  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Kosztami obciąża w postępowaniu odwoławczym o sygn. akt 2629/19 odwołującego, i: 

zalicza w poczet kosztów kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 

zero groszy) uiszczoną przez odwołującego, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  odwołującego

FlexiPower  Group  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  na  rzecz 

zamawiającego, kwotę 4 232 zł 20 gr (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa 

złotych  dwadzieścia  groszy),  tytułem  zwrotu  kosztów  poniesionych  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika i dojazdu na rozprawę. 

Kosztami obciąża w postępowaniu odwoławczym o sygn. akt 2631/19 zamawiającego, 

i: 

zalicza w poczet kosztów kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 

zero groszy) uis

zczoną przez odwołującego, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego Sanito Sp. z o.o. kwotę 23 600 zł 

00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), tytułem zwrotu 

kosztów  poniesionych  z  tytułu  uiszczonego  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) na niniejszy  wyrok  - w terminie 7 dni od dnia 

jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Tarnowie. 

Przewodniczący:      ………….………….. 

……………………… 

……………………… 


Uzasadnienie 

Sygn. akt KIO 2599/19 Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k. 

Odwołanie Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k. ul. Władysława Jagiełły 60, 42-200 Częstochowa 

zwana dalej też „Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k. z s. w Częstochowie” lub „Eco-Team” 

Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów 

instalacji  fotowoltaicznych,  zestawów  kolektorów  słonecznych  oraz  pomp  ciepła  w  ramach 

zadania  pn.  "EKOPARTNERZY  NA  RZECZ  SŁONECZNEJ  ENERGII  MAŁOPOLSKI”  z 

podziałem na części w ramach Subregionów. 

Znak po

stępowania: SZPT-02/07/2019 

Ogłoszenie w Dz. Urz. UE z dnia 6 sierpnia 2019 roku, nr 2019/S 150-368527 

Odwołanie z dn. 23 grudnia 2019r.  

Działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  i  art.  182  ust.  1  pkt.  1)  w  związku  z  art.  179  ust.  1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku 

poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym wniesiono odwołanie wobec czynności 

Zamawiającego podjętych w postępowaniu w związku z wyborem oferty najkorzystniejszej w 

zakresie kolektorów słonecznych część B: - subregion tarnowski, wielicki i olkuski. 

zwanego dalej "postępowaniem” polegających na: 

1. zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy Sanito sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 

ul.  Puławskiej  476  zwana  dalej  też  „Sanito  sp.  z  o.o.  z  s.  w  Warszawie”  lub  też  „Sanito”, 

mimo że oferta tego wykonawcy nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego w 

zakresie  parametrów  technicznych  produktów,  które  były  wymagane  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia dokonanym przez Zamawiającego. 

2.  zaniec

haniu  wykluczenia  Wykonawcy  Sanito  z  postępowania  z  powodu  celowego 

wprowadzenia  w  błąd  Zamawiającego  polegającego  na  wskazaniu  w  dokumentach 

składanych  Zamawiającemu,  w  tym  w  złożonych  dokumentach  mających  potwierdzać 

parametry produktów, że oferowany zasobnik mieści się w klasie energetycznej A, mimo iż 

tak  nie  jest,  a  w  konsekwencji  podaniu  nieprawdziwych  informacji  w  odniesieniu  do 

zaoferowanego zasobnika. 

3.  w  konsekwencji  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

Wykonawców  poprzez  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  Wykonawcy  Sanito 

niezgodnie  z  przepisami  ustawy  i  zaniechaniu  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

Wykonawcy  Eco-

Team  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  mimo,  że  jest  to  oferta  spełniająca  wszystkie 


wymagania Zamawiającego, najkorzystniejsza w zakresie kryteriów oceny ofert określonych 

w postępowaniu. 

Czynnościom Zamawiającego zarzucono: 

1.  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy,  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Sanito, 

mimo że oferta tego wykonawcy nie spełnia wymagań Zamawiającego wskazanych w 

opisie przedmiotu zamówienia jako parametry minimalne, 

2.  naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  przez  zaniechanie  wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania, mimo iż w ocenie odwołującego Wykonawca wskazał w 

swojej  ofercie  produkty nieist

niejące - zaoferowany zasobnik mając na uwadze jego 

parametry techniczne nie może być zasobnikiem o klasie energetycznej A. Powyższe 

miało istotny wpływ na decyzję podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia,  ponieważ  w  oparciu  o  nie  Zamawiający  uznał,  iż  Oferta 

Sanito spełnia wymagania i na tej podstawie została uznana za najkorzystniejszą, 

w  konsekwencji  naruszenie art.  91  ust.  1 ustawy  przez  wybór  oferty,  która powinna 

być  odrzucona  z  uwagi  na  niespełnianie parametrów,  a nadto  wykonawca powinien 

być  wykluczony  z  postępowania  i  zaniechanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

Odwołującego mimo, iż oferta tego wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą spośród 

ofert złożonych w postępowaniu i niepodlegających odrzuceniu, 

4.  w  konsekwen

cji  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  w  związku  z  prowadzeniem 

postępowania  sprzecznie  z  zasadami  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców,  przez  nieuprawnione  pozostawienie  w  postępowaniu  wykonawcy, 

którego  oferta  nie  spełniała  wymagań  postawionych  w  SIWZ  i  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia. 

Wobec powyższego odwołujący wnosi o: 

1.  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej, 

dokonanie ponownego badania i oceny złożonych ofert i odrzucenie oferty Wykonawcy 

Sanito  z  uwagi  na 

niespełnienie  parametrów  przez  zaoferowane  produkty,  a  także 

wykluczenie  tego wykonawcy  i  uznania jego oferty  za odrzuconą  wobec  ziszczenia się 

przesłanki wykluczenia, wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy, 

a następnie: 

wybór jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Eco-Team, 

dopuszczenie  dowodu  z  opinii  biegłego  i  przesłuchania  biegłego  na  okoliczność,  że 

zaoferowany zasobnik nie posiada klasy energetycznej A (fakt, iż zasobnik nie posiada 

klasy  energetycznej  A,  bowiem  zestawienie 

całości  parametrów  wskazanych  w  karcie 

katalogowej powoduje niemożliwość osiągnięcia wyniku dla klasy energetycznej A). 


Interes odwołującego się w uzyskaniu zamówienia publicznego: 

Odwołujący posiada interes we wniesieniu niniejszego odwołania oraz status wykonawcy w 

niniejszym  postępowaniu.  Definicja  Wykonawcy  zawarta  została  w  art.  2  pkt  11  ustawy. 

Zgodnie z nią Wykonawcą jest osoba fizyczna,  osoba prawna  lub jednostka organizacyjna 

posiadająca  osobowość  prawną,  która  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Nie ma wątpliwości, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca Eco-Team złożył ofertę 

najkorzystniejszą  pod  kątem  kryteriów  oceny  ofert  i  spełniającą  wszystkie  wymagania 

Zamawiającego. Oferta wykonawcy wybranego w tym postępowaniu w zakresie wszystkich 

trzech Subregionów podlega odrzuceniu, a w sytuacji w której Zamawiający został w sposób 

celowy  wprowadzony  w  błąd  powinien  być  on  dodatkowo  wykluczony  z  postępowania  o 

udzielenie za

mówienia publicznego. 

W uzasadnieniu odwołujący przedstawił następującą argumentację. 

W  dniu  12  grudnia  2019  roku  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  dokonaniu 

czynności  wyboru  oferty  Wykonawcy  Sanito  jako  najkorzystniejszej  w  postępowaniu  w 

zakresie kol

ektorów słonecznych część B: - Subregion tarnowski, wielicki i olkuski. 

Dowód: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający  w  rozdziale  VI  pkt.  8.4.2 siwz  (specyfikacja istotnych warunków  zamówienia) 

na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  technicznych  zobowiązał  Wykonawców  do 

przedstawienia  kart  technicznych  zasobnika  obejmującego  informacje  potwierdzające 

spełnienie  parametrów  zawartych  w  dokumentacji  technicznej  załącznik  nr  8B  SIWZ  przez 

wykonawcę  Sanito  wyjaśnień  wskazujących  na  zmianę  poziomu  strat  postojowych 

zasobnika, zamawiający zobowiązany będzie wezwać wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp, do złożenia karty technicznej potwierdzającej zarówno klasę energetyczną A 

zasobnika,  jak  i  pozostałe  jego  parametry  pozwalające  na  uzyskanie  takiej  klasy 

energetycznej. Dopiero w  przypadku złożenia przez wykonawcę Sanito wyjaśnień lub karty 

technicznej  nie  pozwalających  na  stwierdzenie,  że  zasobnik  posiada  faktycznie  klasę 

energetyczną  A  zamawiający  zobowiązany  będzie  odrzucić  ofertę  Sanito    w 

kwestionowanych częściach zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Odnosząc się natomiast do zarzutu dotyczącego art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp należy 

zwrócić  uwagę,  że  w  przepisach  tych  mowa  jest  o  wprowadzeniu  zamawiającego  w  błąd, 

przy czym z przepisów wynika, że chodzi o takie wprowadzenie w błąd, którego celem jest 


uzyskanie  sytuacji  korzystnej  dla  wykonawcy.  W  niniejszej  sprawie  zamawiający  nie 

wymagał  podawania  poziomu  strat  postojowych  zasobnika.  Tym  samym  podanie  przez 

wykonawcę Sanito poziomu tych strat i to w wysokości wskazującej na niespełnienie przez 

niego  wymogu  dotyczącego  klasy  energetycznej,  nie  było  dla  wykonawcy  korzystne,  gdyż 

doprowadziło do  zakwestionowania spełniania przez  niego ww.  wymogu.  Innymi  słowy:  nie 

doszło  w  tym  przypadku  do  wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego  w  rozumieniu  ww. 

przepisów, skoro wykonawca z własnej inicjatywy podał niewymagane dane  i w dodatku w 

wersji dla siebie niekorzystnej. W związku z tym zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 

ustawy Pzp nie potwierdził się.  

Odwołujący  nie  przesądza  skąd  w  karcie  katalogowej  znalazła  się  informacja  o  klasie 

energetycznej A produktu, ale wadliwość tej informacji wynika z innych danych technicznych 

wskazanych  przez  producenta,  podkreślić  bowiem  należy,  że  klasa  energetyczna  jest 

wartością  ściśle  powiązaną  ze  stratą  postojową,  a  ta  z  kolei  jest  wartością  wynikającą  z 

przeliczeń matematycznych innych parametrów zasobnika. 

Przy  parametrach  gabarytowych  oraz  rodzaju  zastosowanej  izolacji  wskazanej  w  karcie 

katalogowej  nie  ma  fizycznej,  ani  technicznej  możliwości  aby  zbiornik  ten  osiągnął  straty 

postojowe  na  poziomie  pozwalającym  na  zakwalifikowanie  go  do  klasy  efektywności 

energetycznej A. 

Dla  dodatkowego  uzasadnienia  stanowiska  Odwołującego  należy  wskazać,  że  zasobniki 

innych  producentów  posiadające  parametry  techniczne  takie  niemalże  identyczne  jak 

oferowany  zasobnik  Lemet  500  SE  nigdy  przez  żadnego  producenta  nie  mają 

zadeklarowanej  klasy  energetycznej  A,  a  wynika,  to  z  faktu,  że  zasobnik  ten  nie  może 

posiadać wymaganej w siwz klasy z uwagi na straty postojowe. 

Odwołujący przedstawił  zbiorniki innych producentów (w tym miejscu należy zaznaczyć, że 

mówimy  o  typowych  zbiornikach  na  wodę,  o  identycznych  lub  lepszych  parametrach  - 

stratach postojowych,  identycznych lub nawet  mniejszych garbatych co powoduje mniejsze 

straty). 

Dowód nr 2: Karty katalogowe zasobników: 

Lemet 500 SE-sig.pdf 

Karta DZD.pdf 

Karta Joule.pdf 


Karta Winkelmann.pdf 

Pojemność 

Szerokość 

Wysokość 

Klasa Energetyczna  Straty postojowe 

Lemet500SE    469 L 700 mm 

1914 mm 

A                                  110 W 

Karta DZD        469 L 700 mm 

1914 mm 

C                                  105 W 

Karta Joule      500 L  700 mm 

1930 mm 

C                                  115 W 

Winkelmann 469 L 

700 mm 

1961 mm 

C                                  110 W 

Porównując  poszczególne  modele  z  tabeli  -  pojemności  /  szerokości  /  wysokości  /  straty 

postojowe  - 

należy  zauważyć  że  są  one  niemalże  identyczne,  a  tylko  Sanito  wskazuje  na 

klasę energetyczną A, co z punktu widzenia technicznego i technologicznego nie może być 

informacją prawdziwą. 

Nie  jest  bowiem  możliwe,  aby  przy  wskazanej  przez  Sanito  wysokości  zasobnika,  jego 

szerokości,  pojemności  i  rodzaju  izolacji  osiągnąć  stratę  postojową,  która  zgodnie  z 

roz

porządzeniem  pozwoli  na  wskazanie,  że  zasobnik  jest  w  klasie  energetycznej  A. 

Prawdziwą dla tego zasobnika jest klasa energetyczna C, tak jak we wszystkich produktach 

tego typu  o  takich  samych  lub  minimalnie  odmiennych  gabarytach  i  technologii  wykonania. 

O

znacza to, że faktycznie zaoferowano zasobnik o klasie energetycznej C, a zamieszczona 

na karcie katalogowej informacja w tym zakresie nie może być prawdziwa. 

W  konsekwencji  oznacza  to,  że  produkty  te  nie  spełniają  wymagań  Zamawiającego 

określonych w siwz. 

Linia  orzecznicza  w  kwestii  niezgodności  treści  oferty  z  treścią  siwz  jest  ugruntowana  i 

prowadzi do konieczności odrzucenia oferty wykonawcy Sanito. 

I tak Odwołujący przywołał następujące wyroki na potwierdzenie zarzutów odwołania: 

Wyrok z dnia 13 marca 2018 roku KIO 377/18,  

Wyrok z dnia 24 października 2008 roku KIO/UZP 1093/08, 

Wyrok  z dnia 19 stycznia 2017 roku KIO 22/17,  z przywołaniem tez w nich zawartych. 

Niezależnie jednak od powyższych niezgodności i zaistnienia podstawy do odrzucenia oferty 

Wy

konawcy  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy,  w  przedmiotowym  postępowaniu 


ziściła się również przesłanka do wykluczenia wykonawcy wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 17 

ustawy. 

Jak wynika z przytoczonych przepisów prawa dotyczących kwalifikowania w zakresie klasy 

energetycznej  oraz  parametrów  technicznych  zawartych  w  karcie  katalogowej  w  tym  w 

szczególności  w  zakresie  strat  postojowych,  gabarytów  oraz  izolacji  zaoferowanego 

zasobnika podanie w ofercie że zasobnik Lemet 500 SE jest w klasie energetycznej A, nie 

jest prawdziwa.  

Odwołujący  nie  przesądza  skąd  w  karcie  katalogowej  produktu  pojawiła  się  ta  informacja, 

ale  nosi  ona  cechy  celowego  i  świadomego  działania  zmierzającego  do  wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd w celu uzyskania zamówienia. 

Przesłanka wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz ta wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

dotyczyć może zarówno winy umyślnej, jak i nieumyślnej. Podanie nieprawdziwej informacji 

potwierdza kwalifikowaną postać winy - tj. winę umyślną i świadomość działania Wykonawcy 

w c

elu pozostania w postępowaniu. Nie podlega badaniu przez Odwołującego obszar winy 

Wykonawcy w tym zakresie. Z tego też powodu nie sposób na tym etapie weryfikacji oferty i 

składanych  przez  Sanito  dokumentów  wnioskować,  czy  przedstawienie  nieprawdziwych  w 

o

cenie  odwołującego  informacji  wynikało  z  lekkomyślności  czy  niedbalstwa  Wykonawcy  - 

wobec  braku  weryfikacji  posiadanych  informacji,  czy  też  było  celowym  jego  działaniem. 

Pozostaje to jednak bez wpływu na kwalifikację przekazanej Zamawiającemu informacji jako 

wypełniającej  przesłankę  wykluczenia  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy.  Należy  zauważyć 

bowiem,  że  działanie  celowe  -  gdyby  o  takim  była  mowa  w  niniejszym  postępowaniu  jest 

kwalifikowaną formą niedbalstwa czy też lekkomyślności jako zamierzonego działania i tym 

bardziej powoduje spełnienie przesłanki winy o której mowa w tym artykule. 

Odwołujący  celem  wsparcia  swojego  stanowiska  przywołał  wyroki  KIO  z  przywołaniem 

wynikających z nich tez i tak:  

- wyrok KIO z 02.02.2018 r., KIO 113/18; 

- wyrok KIO z 31.07.2018 r., KIO 1401/18; 

- wyrok KIO z 27.03.2018 r. KIO 444/18; 

Zatem  chodzi  o  przedstawienie  informacji  (w  tym  także  sposób  ich  przedstawienia),  które 

wywołują u zamawiającego przeświadczenie o odmiennym stanie rzeczy niż występujący w 

rzeczywistości. Dotyczy to informacji, które co najmniej mogą mieć istotny wpływ na decyzje 


podejmowane przez  zamawiającego.  Ponadto,  przedstawienie informacji  wprowadzających 

zamawiającego w błąd musi być przez wykonawcę zawinione, przy czym posługując się za 

ustawodawcą  terminologią  właściwą  prawu  karnemu  -  chodzi  o  każdą  postać  winy,  w  tym 

winę  nieumyślną.  Łączne  zaistnienie  ww.  przesłanek  obliguje  zamawiającego  do 

wykluczenia  z  postępowania  wykonawcy,  wobec  którego  przesłanki  te  zaistniały.  Nie  jest 

dopuszczalne  stosowanie  jakiejkolwiek  innej  sankcji  (np.  przyznanie  wykonawcy  mniejszej 

ilości punktów w ramach kryterium oceny ofert). ” 

Mając na względzie całokształt przedstawionych wyżej okoliczności niniejsze odwołanie jest 

w pełni zasadne i konieczne. Zgodnie z brzmieniem art. 180 ust. 5 ustawy kopia odwołania 

została  przekazana  Zamawiającemu,  na  dowód  czego  do  niniejszego  odwołania  zostało 

dołączone stosowne potwierdzenie. 

Odpowiedź zamawiającego z dn.7 stycznia 2020r. na odwołanie  

Zamawiający  pismem  z  dnia  7  stycznia  2020r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  wnosząc  o 

jego oddalenie w całości, złożył szereg dowodów do odpowiedzi jak i uznał przeprowadzenie 

dowodu z opinii biegłego za nieuzasadnione, podając stosowną argumentację.   

Zamawiający wskazał, że wykonawca wybrany złożył przez formularz ofertowy jak i cenowy 

ofertę  w  zakresie  ogrzewacza  wody  zarówno  500  jak  i  200-400  Serii  SE  (załączył  do 

niniejszego  pisma  formularze)  a  na  jego  wezwanie  po  badaniu  i  ocenie  ofert  dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w siwz (specyfikacja 

istotnych  warunków  zamówienia).  Dokumenty  te  obejmują  między  innymi  karty  techniczne 

producenta  dla  pionowego  emaliowanego  ogrzewacza  500  Seria  SE  oraz  dla  pionowego 

emaliowanego  ogrzewacza  200-400  Seria  SE.  Jako  dowod

y  w  sprawie  złożył:  formularz 

ofertowy,  formularze  cenowe  dla  subregionów:  tarnowski,  wielicki,  olkuski  w  częściach  B 

(zamówienie na  instalacje solarne),  z  których wynika oferta na  zbiorniki  producenta  Lemet 

20.300SE, 20.400SE, 20.500 SE wszystkie klasy en

ergetycznej A. Zamawiający złożył także 

pismo z dnia 12.11.2019 r. w którym na podstawie 26 ust.1 ustawy Pzp wezwał do szeregu 

dokumentów w tym zgodnie z Rozdz. IV pkt 2 do dokumentów z niego wynikających w tym 

karty  technicznej  kolektora  i  zasobnika  w  zak

resie  parametrów  zawartych  w  Dokumentacji 

Technicznej zał. Nr 8B do siwz.  Do odpowiedzi na odwołanie zostały załączone karty Lemet 

na  pionowe emaliowane ogrzewacze: 500 Seria SE oraz 200-

400 Seria SE każdy z nich w 

klasie energetycznej A.  

Odpowiedź  odwołującego  z  dn.17  stycznia  2020r.  na  odpowiedź  zamawiającego  na 

odwołanie z dnia 7 stycznia 2020.  


Odwołujący  pismem  z  dnia  17  stycznia  2020r  udzielił    odpowiedzi  na  odpowiedź  na 

odwołanie w której cofnął odwołanie w zakresie żądania odrzucenia  oferty Sanito sp. z o.o. 

w  zakresie  subregionu  Tarnowskiego  część  B  z  uwagi  na  to,  że  w  ramach  tego  zadania 

zostały  zaoferowane  tylko  zbiorniki  Lemet  300-400  Seria  SE,  które  spełniają  klasę 

energetyczną  A.  Podtrzymał  w  całości  zarzuty  dla  subregionu  Wielickiego  i  Olkuskiego  w 

części  B,  ponieważ  wśród  oferowanych  ogrzewaczy  znajdują  się  ogrzewacze  Lemet  500 

Seria  SE,  które  nie  spełniają  klasy  energetycznej  A.  Podtrzymał  wniosek  o  powołanie 

biegłego na okoliczność, czy pionowy emaliowany ogrzewacz wody z dwiema wężownicami 

Lemet 500 Seria SE posiadający straty ciepła na poziomie 110 W jest zbiornikiem w klasie 

energetycznej  A. 

Do  odpowiedzi  na  odwołanie  załączył  karty  katalogowe  producentów: 

Lemet, DZD, Joule i Winkelmann oraz zestawienie porównawcze zbiorników o analogicznej 

pojemności  i  analogicznych  wymiarach  tych  producentów  twierdząc,  że  ze  względu  na 

podobne  gabaryty,  pojemności, technologie ogrzewacze  tychże  producentów  w  tym  Lemet 

mogą  posiadać  klasę  energetyczną  C  a  nie  jak  to  wskazuje  w  karcie  technicznej  Lemet 

klasę A. Do pisma załączono kolejne dowody: rozporządzenie delegowane komisji (UE) nr 

812/2013  z  18  lutego  2013r.  odnoszące  się  do  efektywności  energetycznej  dla 

podgrzewaczy  wody,  zbiorników  ciepłej  wody  użytkowej  i  zestawów  zawierających 

podgrzewacz  wo

dy  i  urządzenie  słoneczne  (Dz.U.  L.239  z  06.09.2013  s.83),  opinię 

techniczną stanowiącą analizę możliwości osiągnięcia strat ciepła umożliwiających nadanie 

zbiornikowi  Lemet  20.500 SE  klasy  efektywności  energetycznej  A  (opinia negatywna)  oraz 

„Podsumowanie  badań”  z  przebadania  tożsamego  zbiornika  jak  Lemet  20.500SE  w 

laboratorium producenta Galmet o wspólnych cechach takich jak: deklarowana pojemność, 

liczba  i  umiejscowienia  króćców,  rozmiar  króćców,  wymiary  gabarytowe/zewnętrzne  i 

stwierdzono, że wskazany zbiornik tożsamy z wskazanym w karcie katalogowej Lemet 500 

SE  posiada 

–  klasę  energetyczną  –  C  i  straty  ciepła  –  98,33  W  (przy  czym  zmiana 

deklarowanej pojemności 469L względem 410 L nie ma wpływu na wynik osiągniętej klasy 

energetycznej). 

Krajowa Izba Od

woławcza ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2599/19 Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k. 

Zamówienie publiczne dotyczy: Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - 

zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w 

ramac

h zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII 

MAŁOPOLSKI” z podziałem na części w ramach Subregionów. 

Numer Referencyjny: SZPT/ZP-02/07/2019 


Ogłoszenie w Dz. Urz. UE z dnia 6 sierpnia 2019 roku, nr 2019/S 150-368 527 

Należy  zaznaczyć,  że  odwołanie  odnosi  się  do  trzech  subregionów:  Tarnowskiego, 

Wielickiego, Olkuskiego zamówienia części B, które obejmuje wykonanie kolejno 295 sztuk, 

939  sztuk,  234  sztuk  kompletnych  zestawów  instalacji  solarnych,  składających  się  z 

kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z aparaturą kontrolno-

pomiarową,  automatyką,  sterowaniem  w  budynkach  odbiorców  indywidualnych, 

gospodarczych i  użyteczności  publicznej  (Rozdz.  II   Opis przedmiotu  zamówienia,  str.6  i 7 

siwz).  

Zamawiający 

zawiadomieniem 

dn. 

12.12.2019r. 

poinformował 

wyborze 

najkorzystniejszej oferty w subregionach: Tarnowskim, Wielickim, Olkuskim, Miechowskim w 

częściach  B  wybrano  oferty  Sanito  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie  (Sanito  Sp.  z  o.o.), 

który przystąpił po stronie zamawiającego. Oferta odwołującego Eco –Team Sp. z o.o. Sp. k. 

z  siedzibą  w  Częstochowie  (Eco-Team  Sp.  z  o.o.  Sp.k.)  złożona  w  subregionach: 

Tarnowskim,  Wielickim,  Olkuskim  uplasowała  się  na  drugiej  pozycji  (w  subregionie 

Miechowskim  odwołujący  nie  złożył  oferty  w  części  B).  Tym  samym  odwołującemu 

przysługuje  środek  ochrony  prawnej  w  rozumieniu  art.179  ust.1  ustawy  Pzp.  w  formie 

odwołania,  ponieważ  ma  interes  w  uzyskaniu  niniejszego  zamówienia  z  racji  uplasowania 

jego  oferty  bezpośrednio  po  ofercie  wykonawcy  wybranego/przystępującego  po  stronie 

zamawiającego.  

Odwołujący  w  złożonym  odwołaniu  i  korespondencji  odwoławczej,  jak  powyżej 

przedstawiono,  zarzuty  odwołania odniósł do naruszenia szeregu przepisów ustawy Pzp to 

jest: art.89 ust.1pkt 2, art.24 ust.1pkt 16 i 17 oraz art.91 ust.1 i art.7 ust.1 i 3. 

Zasobnik  solarny  miał  spełniać  określone  wymagania  opisane  w  siwz  „lub  być  w  klasie 

energetycznej  A”.  Z  załączonej  przez  Sanito  Sp.  z  o.o.  karty  technicznej  dla  zasobnika 

(pojemnościowe  podgrzewacze  wody)  o  pojemności  500  litrów  wynika,  że  ma  on  straty 

postojowe  na  poziomie  110W,  co  powoduje,  że  niemożliwe  jest,  aby  był  w  klasie 

energetycznej A, gdyż musi być w takim razie w klasie C. Tak twierdził odwołujący składając 

odwołanie  i  przywołując  na  tę  okoliczność  szereg  dowodów,  wskazanych  powyżej. 

Przeciwnie  twierdził  zamawiający  jak  i  przystępujący  po  jego  stronie  wykonawca  wybrany, 

składając  również  szereg  dowodów  w  sprawie,  na  okoliczność,  że  wpisana  w  karcie 

technicznej  producenta  klasa  energetyczna  A  jest  wpisana  zasadnie  a  straty  postojowe  na 

poziomie 110 W stanowią pomyłkę w karcie technicznej.  

Istotnym  w  sprawie  jest  też,  że  odwołujący  pismem  z  dnia  17  stycznia  2020r  udzielił  

odpowiedzi  na  odpowiedź  zamawiającego  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  7  stycznia  2020)  w 


której cofnął odwołanie w  zakresie żądania odrzucenia  oferty Sanito Sp. z o.o. w zakresie 

subregionu  Tarnowskiego  część  B  z  uwagi  na  to,  że  w  ramach  tego  zadania  zostały 

zaoferowane  tylko  zbiorniki  Lemet  20.300-

400  Seria  SE,  które  w  ocenie  odwołującego 

spełniają klasę energetyczną A. Z uwagi na powyższe Izba w zakresie cofniętych zarzutów 

nie orzeka. 

Natomiast odwołujący podtrzymał w całości zarzuty dla subregionu Wielickiego i Olkuskiego 

w  części  B,  ponieważ  wśród  oferowanych  ogrzewaczy  znajdują  się  ogrzewacze  Lemet 

20.500 Seria SE, które w jego ocenie nie spełniają klasy energetycznej A i w tym zakresie 

Izba orzeka. 

Izba ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2599/19 Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k. 

Wykonawca Sanito Sp. z o.o. złożył kartę techniczną zasobnika (producent Lemet) w której 

wskazał, że pojemnościowy podgrzewacz wody posiada klasę energetyczną A, a także straty 

postojowe na poziomie 110W.  

Powyższe  Izba  ustaliła  na  podstawie  dokumentacji  zamawiającego  i  dowodów  złożonych 

przez odwołującego oraz zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie.  

Zamawiający w piśmie z dnia 7 stycznia 2020r. składając odpowiedź na odwołanie (wnosząc 

o  jego  oddalenie  w  całości)  złożył  szereg  dowodów  jak  i  wniósł  o  nieprzeprowadzanie 

dowodu  z  opinii  biegłego,  którego domagał  się  odwołujący.  Powyższe  stanowisko popierał 

przystępujący po jego stronie wykonawca wybrany Sanito Sp. z o.o. również przedkładając 

szereg dowodów. 

Zamawiający  wykazał,  że  wykonawca  Sanito  Sp.  z  o.o.  złożył  formularz  ofertowy  jak  i 

cenowy w zakresie ogrzewacza wody zarówno 20.500 jak i 20.200-400 Serii SE (załączył do 

złożonego  pisma  ww.  formularze).  Następnie  na  jego  wezwanie  po  badaniu  i  ocenie  ofert 

Sanito  Sp.  z  o.o.  dostarczył  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  warunków  udziału  w 

postępowaniu opisane w siwz (Rozdz. IV Warunki udziału w postępowaniu pkt 2 Dodatkowe 

techniczne wymagania zamawiającego, które muszą spełniać wykonawcy składający ofertę 

ppkt  2  kolektory  słoneczne  lit.  c)  muszą  spełniać  parametry  zawarte  w  Dokumentacji 

Technicznej  Załącznik  nr  8  B  do  SIWZ).  Dokumenty  te  obejmują  między  innymi  „karty 

techniczne  kolektora  i  zasobnika  (zgodna  z  rozporządzeniem  KE  811/2013)  obejmujące 

informacje  potwierdzające  spełnianie  przez  te  urządzenia  parametrów  zawartych  w 

Dokumentacji Technicznej, stanowiącej Załącznik nr 8 B do SIWZ” (8.4.2.Instalacje solarne 

lit.c,  str.21  siwz).  Tymi  dokumentami,  złożonymi  w  wyniku  wezwania  w  trybie  26  ust.1 

ustawy  Pzp.,  były  karty  techniczne  producenta  Lemet  dla  pionowego  emaliowanego 


ogrzewacza  20.500  Seria  SE  oraz  dla  pionowego  emaliowanego  ogrzewacza  20.200-400 

Seria  SE.  Dotyczyły  one  subregionów:  tarnowski,  wielicki,  olkuski  w  częściach  B 

(zamówienie na instalacje solarne) i wynikało z tych kart technicznych, że oferta Sanito Sp. z 

o.o. obejmuje zbiorniki producenta Lemet 20.300SE, 20.400SE, 20.500 SE wszystkie klasy 

energetycznej  A  (do  odpowiedzi  zamawiającego  na  odwołanie  zostały  załączone  karty 

Lemet  na    pionowe  emaliowane  ogrzewacze:  20.500  Seria  SE  oraz  20.200-400  Seria  SE 

każdy z nich w klasie energetycznej A).  

Jak  już  wyżej  zaznaczono  odwołujący  podtrzymał  w  całości  zarzuty  dla  subregionu 

Wielickiego i Olkuskiego w części B, ponieważ wśród oferowanych ogrzewaczy znajdują się 

ogrzewacze Lemet 20.500 Seria SE, które w jego ocenie nie spełniają klasy energetycznej 

A. Odwołujący podtrzymał także  wniosek o powołanie biegłego na okoliczność, czy pionowy 

emaliowany  ogrzewacz  wody  z  dwiema  wężownicami Lemet  20.500 Seria  SE  posiadający 

straty ciepła na poziomie 110 W jest zbiornikiem w klasie energetycznej A. Odwołujący do 

odpowiedzi  na  odpow

iedź  zamawiającego  na  odwołanie,  załączył  karty  katalogowe 

producentów: Lemet, DZD, Joule i Winkelmann oraz zestawienie porównawcze zasobników 

tychże producentów o analogicznej pojemności i analogicznych wymiarach stwierdzając, że 

ze  względu  na  podobne  gabaryty,  technologie  ogrzewacze  tychże  producentów  w  tym 

Lemet  mogą  posiadać  klasę  energetyczną  C  a  nie  jak  to  wskazuje  w  karcie  technicznej 

Lemet  klasę  A.  Do  pisma  odwołującego  załączono  kolejne  dowody:  rozporządzenie 

delegowane  komisji  (UE)  nr  812/2013  z  1

8  lutego  2013r.  odnoszące  się  do  efektywności 

energetycznej  dla  podgrzewaczy  wody,  zbiorników  ciepłej  wody  użytkowej  i  zestawów 

zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (Dz.U. L.239 z 06.09.2013 s.83), 

opinię techniczną producenta Galmet stanowiącą analizę możliwości osiągnięcia strat ciepła 

umożliwiających nadanie zbiornikowi Lemet 20.500 SE klasy efektywności energetycznej A 

(opinia  negatywna)  oraz  „Podsumowanie  badań”  z  przebadania  tożsamego  zbiornika  jak 

Lemet  20.500SE  w  laboratorium  produc

enta  Galmet  o  wspólnych  cechach  takich  jak: 

deklarowana  pojemność,  liczba  i  umiejscowienie  króćców,  rozmiar  króćców,  wymiary 

gabarytowe/zewnętrzne gdzie stwierdza się, że wskazany zbiornik tożsamy z wskazanym w 

karcie katalogowej Lemet 500 SE posiada 

– klasę energetyczną – C i straty ciepła – 98,33 

W  (przy  czym  zmiana  deklarowanej  pojemności  469L  względem  410  L  nie  ma  wpływu  na 

wynik osiągniętej klasy energetycznej). 

Podsumowując  twierdzenia  odwołującego,  zawarte  w  odwołaniu  jak  i  w  odpowiedzi  na 

odpowiedź  zamawiającego  na  odwołanie  oraz  na  rozprawie,  sprowadzają  się  do 

twierdzenia, że zaoferowane zbiorniki przez Sanito Sp. z o.o. producenta Lemet w częściach 

B subregionów: Wielickiego i Olkuskiego (wycofano zarzut do subregionu Tarnowskiego – o 


czym zaznacz

ono powyżej) typu 20.500 Serii SE  nie posiadają klasy energetycznej A tylko 

klasę  C.  Twierdzenie  to  odwołujący  oparł  o  wyliczenia  matematyczne  wynikające  z 

obowiązujących Tabeli w przywołanym powyżej rozporządzeniu  komisji (UE) nr 812/2013 z 

18  lutego  20

13r.  oraz  badań  laboratoryjnych  tożsamych  zbiorników  to  jest  o  gabarytach, 

pojemności  i  technologii  jak  zbiornik  Lemet  20.500  Serii  SE,  przeprowadzonych  przez 

producenta  Galmet,  mając  na  uwadze  podany  parametr  strat  postojowych  na  poziomie 

100W w karcie technicznej Lemet 20.500 SE.      

Izba  rozstrzygając  podniesione  zarzuty  jak  i  żądania  odwołania  oraz  argumentację  i 

zawnioskowane  dowody  na  ich  okoliczność  dokonała  następującej  oceny  sprawy  na 

podstawie przeprowadzonych na rozprawie dowodów jak i złożonych wyjaśnień. 

Przystępujący, popierając stanowisko zamawiającego na rozprawie złożył szereg dowodów 

na  okoliczność,  że  zaoferowany  zbiornik  Lemet  20.500  SE  spełnia  wymaganą  klasę 

energetyczną  A  w  tym  Opinię  dr  inż.  A.  M.  –  na  okoliczność  zaoferowania  zasobnika 

solarnego  posiadającego  straty  postojowe  kwalifikujące  zasobnik  do  klasy  energetycznej  A 

wraz  z  obliczeniami  wykonanymi  w  licencjonowanym  programie  - 

obliczenia  stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa (TP); dowód Obliczenia strat postojowych wykonane przez firmę 

Lemet 

– na okoliczność zaoferowania zasobnika solarnego posiadającego straty postojowe 

kwalifikujące zasobnik do klasy energetycznej A - dokument ten też stanowi TP. Przy czym 

na  decyzję  Izby  co  do  odtajnienia  złożonych  dokumentów    pełnomocnicy  przystępującego 

wycofali  dowody  powołując  się  na  zobowiązanie  wobec  producenta    do  zachowania 

tajemnicy  z  uwagi,  ze dowody  zawierają nie tylko dane techniczne,  ale również  know-how, 

dane technologiczne.  

Ostatecznie  przystępujący  złożył  dowody:  wykaz  przedstawiający  4  pozycje  dowodowe, 

załącznik  nr  1  oświadczenie  producenta  końcowego  zasobnika  Lemet  500  seria  SE  na 

okoliczność zaoferowania zasobników klasy A, podpisany przez L. P. właściciel, załącznik nr 

2  analiza  szacunkowa  strat  postojo

wych  dwuwężownicowego  zasobnika  ciepłej  wody 

użytkowej firmy Lemet typu 500 seria SE, podpisana przez dr inż. A. M., data opracowania 

13.01.2020  nr  wew.  Opracowania  IS  01/01/2020  obejmujący  str.  1  i  3.  Dow.nr  3,  tylko  z  

informacją biograficzną autora analizy z dowodu nr 2 na okoliczność potwierdzenia fachowej 

specjalistycznej  wiedzy.  Składając  powyższe  dowody  przystępujący  zwrócił  uwagę  na 

informację karty katalogowej dot. strat postojowych, które są na poziomie 57W, a poprzednio 

omyłkowo w karcie katalogowej była podana wartość 110, jednocześnie zaznaczył, że cyfra 

100  była  podana  bez  jednostki  miary.  Przedstawiamy  wyniki  sumaryczne,  w  związku  z 

nieprzyjęciem  przez  Izbę  opracowania  objętego  TP.  Podsumowując  stwierdził,  że  podanie 

klasy  energet

ycznej  A  w  zakwestionowanej  karcie  katalogowej  było  prawidłowe,  a  omyłka 


dot.  straty  postojowej.  W  związku  z  tym  kwestionuje  cały  proces  dowodowy  po  stronie 

odwołującego jako  bezprzedmiotowy  w  związku  z  omyłkowym  podaniem  straty  postojowej. 

Również  zwrócił  uwagę,  że  parametr  strat  postojowych  nie  był  wymagany  przez 

zamawiającego  do  przedstawienia  w  karcie  technicznej  zasobnika.  Dyskredytując  niejako 

dowód  złożony  przez  odwołującego  podniósł,  że    osoba  przedstawiająca    opinię  dla 

zamawiającego jest    przedstawicielem  pracownikiem  firmy  konkurencyjnej  dla firmy  Lemet, 

czyli jest pracownikiem producenta Galmet, a 

odwołujący będzie korzystał z podwykonawcy 

Galmet, 

ponieważ  zaoferował  urządzenia  tej  firmy.  Okoliczność  bezsporna,  została 

potwierdzona na rozprawie p

rzez odwołującego. 

Z  kolei  przystępujący  na  rozprawie  wyjaśnił,  że    kwestionowany  zasobnik  Lemet 

20.500  SE  nie  jest  produkcją  bieżącą,  tylko  pod  potrzeby  przedmiotowego  zamówienia. 

Dlatego  sugeruje,  że  w  jego  ocenie  producent  wystawiając  kartę  katalogową  mógł  się 

pomylić. Oświadczył również, że nie ma takiego produktu na rynku chociażby, jeśli chodzi o 

kwestie  izolacji  i  zamawiający  otrzyma,  tak  jak  zaoferowaliśmy,  produkt  w  klasie 

energetycznej  A.  Podkreśla,  że  nie  ma  zarzutu  o  braku  podania  strat  ciepła  w  karcie 

katalogowej.  Reasumując  można  było  nie  podawać  strat  ciepła,  tylko  podać  np.  inne 

parametry,  tj.  nawet  tylko  klasę  energetyczną  A,  ocenianą  i  weryfikowaną  przez 

zamawiającego.  Oświadczył  także,  że  w  jego  ocenie,  karta  katalogowa  nie  stanowi  treści 

oferty, a zwłaszcza zawarty w niej parametr, w niniejszej sprawie, straty ciepła. Reasumując, 

oferta  nie  jest  niezgodna  z  SIWZ  i  nie  podano 

nieprawdy.  Na  pytanie  Izby  oświadcza,  że 

firma z sektora prywatnego jest firmą doświadczoną w zbiornikach CWU od 40 lat działa na 

rynku. Na okoliczność omyłki, w zakresie wysokości straty postojowej w karcie katalogowej, 

został złożony dowód nr 1, wystawiony przez producenta firmę Lemet.  

Z  kolei  odwołujący  oświadczył,  że  gdyby  producent  Lemet  miał  takie  badania,  a  do  straty 

postojowej  są  wymagane,  to  na  pewno  by  je  przedstawił  w  związku  z  zaistniałą  w  karcie 

katalogowej  omyłką.  Ponadto,  jak  przyznał  sam  przystępujący,  nie  ma  dzisiaj  takiego 

produktu na rynku. W tym miejscu, celem przedstawienia w myśl obowiązujących przepisów 

rozporządzenia  znaczenia  karty  katalogowej,  przedstawiono  argumentację  popartą  treścią 

rozporządzenia KEUE  co do  treści  karty  produktu i  tak  odwołujący argumentował.  Karta  ta 

jest regulacją ścisłą w  rozporządzeniu  i  wskazuje,  jakie informacje powinny  się  znajdować. 

Przywołuje art. 3 str. 7 rozporządzenia, później pkt 1, zał. nr 4, mówi o tym, jakie informacje 

mają  się  znaleźć  w  karcie  produktu.  Treść  karty  produktu,  treść  zał.  nr  2,  mówi  o  karcie 

produktu,  klasa  efektywności  i  muszą  być  badania  na  straty  postojowe.  Oczywiście,  straty 

postojowe  w  artykułach  podane  i  pojedynczych  w  literach,  przywołuje  art.  3  ust  1  litera  c 

rozporządzenia,  który  mówi  o  wymogu  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez 

producenta  i  przede  wszystkim,  że  informacja  jest  jawna,  dostępna.  Oczywiście  mowa  o 


dokumentacji technicznej zasobnika CWU. Przywołuje również w tym zakresie literę f, zał. nr 

7  pkt  7  i  rozporządzenie  mówi  o  rygorze  przeprowadzenia  badań.  Reasumując, 

przedstawiony  dokument  w  postaci  oświadczenia  właściciela  firmy  Lemet,  nie  ma  wobec 

postanowień rozporządzenia żadnej wartości dowodowej, więc oświadczenie, że zbiornik ma 

klasę  A  jest  bez  wartości.  Przywołuje  zał.  nr  9,  który  mówi  o  sposobie  procedury,  o 

metodologii badania. Pełnomocnik wskazuje numery przepisów istotnych, co do karty: art. 3 

ust 1 litera b i c; zał. 4 pkt 2 ppkt 2.1. lit a-e; zał. 5 pkt 2 lit a-g, w szczególności litera f; zał. 7 

pkt  8 a i  b;  zał.  9. W  tym  zakresie posługuje się regulacją europejską, bo  nie ma regulacji 

polskiej  w  takim  zakre

sie.  Wszystkich  producentów  zasobników  obowiązują  te  przepisy. 

Wywodzi 

z tych dokumentów, które zostały złożone wobec oświadczeń, że ten produkt ma 

dopiero powstać na zamówienie, na to postępowanie, że nie przeprowadzono badań i nie ma 

tego  produktu,  dlate

go  jest  wątpliwa  wartość  karty,  a  zwłaszcza  wobec  powstałej  omyłki. 

Również  podaje,  że  świadczy  o  tym,  że  podanie  tej  straty  postojowej  nie  ma  żadnej 

wiarygodnej  wartości,  bo  wynika  z  tych  danych,  które  udostępniono.  Uważa,  że  nie  tylko 

straty postojowe po

winny być zmienione, żeby mieć klasę A, powinno się zmienić: grubość 

izolacji, pianka poliuretanowa, gabaryty. 

Przystępujący  odpierając  zarzuty  co  do  podstawy  prawnej  obowiązku  przeprowadzenia 

badań według procedury i metodologii rozporządzenia KEUE stwierdził, że „w nim mówi się o 

karcie  produktu  a  zamawiający  mówi  tylko  o  karcie  technicznej.  Przystępujący  użył  słowa 

karta  katalogowa.  P

ierwotnie  zamawiający  dążył  do  uzyskania  karty  przewidzianej  w  pkt. 

8.4.2.  SIWZ,  jako  dokumentu,  który  jest  przewidziany  w  rozporządzeniu  812,  czyli 

początkowo  chciał  mieć  dokument  o  nazwie  karta  produktu,  jednak  odstąpił  od  tych 

wymogów.  Zwraca  uwagę  na  ostateczną  treść  SIWZ  oraz  modyfikację  z  11.09.2019r.  W 

związku z tym odniesienie do rozporządzenia 812 zniknęło ze specyfikacji. Istotne znaczenie 

ma 

karta techniczna kolektora i zasobnika z przywołaniem zał. 8b do SIWZ. Zwraca  uwagę 

na fakt, iż jego karta techniczna przy cyfrze 110 nie ma podanej jednostki, , a powinna być 

jednostka 

wat.  Również  powołuje  się  i  nie  zgodził  się  z  twierdzeniami  Odwołującego  o 

niewiarygodności  źródła  (w  których  stwierdza  się,  że  jest  omyłka  w  podaniu  strat 

postojowych  w  karcie  katalogowej). 

Zwrócił  uwagę,  że  w  jego  karcie  nie  ma  parametru 

izolacja. Ponadto stosuje taką piankę poliuretanową, że jest odpowiednia do uzyskania klasy 

energetycznej  A.  Co  do  dyskwalifikacji  jego 

analizy  to  przywołuje  akapit  ostatni  na  3  str., 

który  zawiera  kwintesencję,  że  zasobnik  odpowiada  klasie  energetycznej  A.  Zgodnie  z 

rozporządzeniem jak wyżej”.  

Izba  uwzględniając  powyższy  stan  rzeczy  nie  uwzględniła  wniosku  dowodowego  

odwołującego  o  powołanie  biegłego  na  okoliczność,  czy  pionowy  emaliowany  ogrzewacz 

wody z dwiema wężownicami Lemet 20.500 Seria SE posiadający straty ciepła na poziomie 


110  W  jest  zbiornikiem  w  kl

asie  energetycznej  A,  uznając  wniosek  za  bezprzedmiotowy, 

ponieważ  oparty  na  omyłce  Sanito  Sp.  z  o.o.  co  do  wysokości  straty  postojowej  jak  i  nie 

wymagających  wiadomości  specjalnych  przy  zastosowaniu  wzoru  matematycznego 

wynikającego z rozporządzenia Komisji (UE) nr 812/2013 z 18.02.2013 r.  

Izba  podsumowując  badanie  i  ocenę  przedmiotowej  sprawy  w  kontekście  postawionych 

zarzutów odwołania przekładając to na treść sentencji orzeczenia, stwierdza  jak poniżej.  

(Sygn. akt KIO 2599/19 Eco-Team Sp. z o.o. Sp.k.) 

Odwołujący wywiódł zarzuty odwołania na podstawie złożonej na wezwanie  zamawiającego 

w  trybie  art.26  ust.1  ustawy  Pzp.  karty  technicznej  zasobnika,  obejmującej  informacje 

potwierdzające  spełnianie  przez  te  urządzenia  parametrów  zawartych  w  dokumentacji 

technicznej, stanowiącej załącznik nr 8  do siwz (8.4.2 lit. c) siwz, str.21). Argumentację na 

okoliczność,  że  oferowane  przez  Sanito  Sp.  z  o.o.  zasobniki  nie  spełniają  wymagań 

określonych  przez  zamawiającego  co  do  posiadania  klasy  energetycznej  A  wywiódł  z 

informacji  karty  technicznej  (karta  katalogowa  Sanito  Sp.  z  o.o.)    o  wysokości      straty 

postojowej  na  poziomie  110W  (w  karcie  nie  podano  jednostki  W)

.  Jako  dowód  na  to 

twierdzenie  przedstawił  wyliczenia  matematyczne  według  rozporządzenia  delegowanego 

Ko

misji  (UE)  nr  812/2013  z  dnia  18  lutego  2013r.  oraz  badań  laboratoryjnych  tożsamego 

zbiornika  u  producenta  Galmet,  konkurenta  rynkowego  Lemet  i  porównań  zbieżnych 

gabarytowo, pojemnościowo i technologicznie zasobników innych producentów (DZD, Joule, 

Winkelmann).  Z  kolei 

wykonawca  Sanito  Sp.  z  o.o.  w  trakcie  rozprawy  przedłożył 

oświadczenie producenta zasobnika Lemet, w którym stwierdza właściciel firmy, że wpisanie 

w  karcie  katalogowej  straty  postojowej 

110W  było  omyłką  i  w  rzeczywistości  zasobnik  ma 

straty 

postojowe  na  poziomie  57W  (Prawidłowa  wartość  parametru  straty  postojowej 

zasobnika LEMET 500 SERIA SE wynosi 57 W. (…) zasobnik przynależy do kategorii A, co 

wynika  z  konstrukcji  i  rzeczywistych  własności  produktu,  potwierdzonych  stosownymi 

wynikami.” 

Ponadto 

złożył 

dowód 

Analiza 

szacunkowa 

strat 

postojowych 

dwuwężownicowego  zasobnika  cieplej  wody  użytkowej  firmy  LEMET  typu  500  SERIA  SE 

gdzie na str. 3 zawarto konkluzję „Z zestawienia obliczonych wyników strat postojowych (S) 

wyszczególnionych  w  tabeli  1  zgodnie  z  wymaganiami  wynika,  że  spełnione  są  warunki 

przyznania  klasy  efektywności  energetycznej  A  zasobnikowi  Lemet  typu  500  Seria  SE 

zgodnie  z  rozporządzeniem  Komisji  (UE)  Nr  812/2013  z  dnia  18  lutego  2013r.  (wyciąg  z 

powyższej analizy szacunkowej dr inż. A.  M. nr wewnętrzny opracowania IS 01/01/2020 z 

dnia 13.01.2020). Izba powyższe dowody  złożone przez przystępującego Sanito uznała za 

miarodajne i wiarygodne, ponieważ w myśl postanowień siwz potwierdzeniem na spełnienie 

wymagań zawartych w dokumentacji technicznej stanowiącej za. 8 B do siwz ma być karta 


techniczna  przez  co  należy  rozumieć  dokument  wystawiony  przez  producenta.  Skoro 

producent  reprezentowany  przez  osobę  właściciela,  jak  oświadczył  na  rozprawie 

pełnomocnik  przystępującego,  a  czemu  nie  zaprzeczył  odwołujący,  wskutek  czego  Izba 

uzna

ła  powyższe  za  bezsporne,  ponieważ  w  pisemnym  oświadczeniu  stwierdza,  że  straty 

postojowe  zasobnika  LEMET  500  Seria  SE  wynosi  57  W  i  potwierdza,  że  zasobnik 

przynależy do kategorii A, to jest wystarczające pod względem formalnym oświadczenie na 

spełnienie  wymagań  zamawiającego. W  tym  stanie  rzeczy  dowód  odwołującego  w  postaci 

wyliczenia  klasy  C  zasobnika  zamiast  klasy  A  na  podstawie  straty  100  według  ww. 

rozporządzenia  KUE Nr 812/2013 z 18.02.2013r., porównywanie zasobnika Lemet 500 SE z 

zasobnikami  DZD,  Joule,  Winkelmann  (analiza  porównawcza  zbiorników  o  analogicznej 

pojemności i analogicznych wymiarach) oraz opinia techniczna Galmet (do zbiornika LEMET  

20.500  SE  kl. 

A),  podsumowanie  badań  Głubczyce  z  07.01.2020r.  Galmet  nieprzydatne  i 

niewiarygodne. Przed wszystkim z powodu, że są oparte na omyłce co do strat postojowych 

(przyjęto  100  a  nie  w  przedziale  od  42,5  do  58,26  W)  oraz  innej  technologii,  chronionej 

tajemnicą  przedsiębiorstwa,  niż  u  odwołującego  to  jest  producenta  Galmet  i  przywołanych 

powyżej producentów ( DZD, Joule, Winkelmann). 

Pomimo, 

że zamawiający nie wymagał wprawdzie podawania przez wykonawców poziomu 

strat postojowych zasobnika (dokumentacja techniczna stanowiąca zał. Nr 8  B do siwz) to 

jednak  nie  zwalnia  go  to  z  obowiązku  badania  treści  przedkładanych  przez  wykonawców 

dokumentów.  W  ramach  obowiązku  należytej  staranności,  zamawiający  winien  sprawdzać 

dokumenty,  a 

czego zaniedbał  na  etapie  trybu  art.26  ust.1 ustawy  Pzp.  Otrzymując zatem 

k

artę techniczną (kartę katalogową Sanito Sp. z o.o.) zasobnika z wpisaną stratą postojową 

na  poziomie  110,  zamawiający  miał  obowiązek  wyjaśnić, czy spełniony  został  wymóg, aby 

zasobnik 

z  taką  stratą  posiadał  klasę  energetyczną  A.  Wymóg  złożenia  karty  technicznej 

kolektora i zasobnika znajduje się w pkt 8.4.2.c) siwz, który z kolei znajduje się w rozdziale 

VI  siwz  zatytułowanym:  „Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  spełnienia  przez  oferowane  usługi  wymagań  określonych  przez 

z

amawiającego  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia,  zasady  składania  oświadczeń  i 

dokumentów  oraz  forma  dokumentów”.  Oznacza  to,  że  ww.  karta  techniczna  jest 

dokumentem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i do którego zastosowanie 

ma 

m.in.  art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pzp.  Wobec  przedstawionych  okoliczności  faktycznych 

zamawiający ma zatem obowiązek wezwać wykonawcę Sanito Sp. z o.o., na podstawie art. 

26  ust.  4  ustawy  Pzp,  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  tego,  jaką  klasę  energetyczną 

p

osiada  oferowany  zasobnik,  skoro  jego  straty  postojowe  są  na  poziomie  110W.  W 

przypadku złożenia przez wykonawcę Sanito Sp. z o.o. wyjaśnień wskazujących na zmianę 

poziomu  strat  postojowych  zasobnika,  zamawiający  zobowiązany  będzie  wezwać 


wykonawcę,  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  do  złożenia  karty  technicznej 

potwierdzającej  zarówno  klasę  energetyczną  A  zasobnika,  jak  i  pozostałe  parametry 

pozwalające na uzyskanie wymaganej klasy energetycznej. Dopiero w  przypadku złożenia 

przez wykonawcę Sanito wyjaśnień lub karty technicznej niepozwalających na stwierdzenie, 

że  zasobnik  posiada  faktycznie  klasę  energetyczną  A  zamawiający  zobowiązany  będzie 

odrzucić ofertę Sanito w kwestionowanych częściach zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 2 ustawy Pzp.  

W tym  stanie rzeczy odwołanie  zasługuje na  uwzględnienie,  ponieważ  zamawiający  swym 

zaniechaniem naruszył  art.26 ust.4 w związku z art.26 ust.3 oraz art.26 ust.1 i art.25 ust.1 

pkt 2) ustawy Pzp., co może mieć wpływ na wynik postępowania w rozumieniu art.192 ust.2 

ustawy Pzp.   

Odnosząc się natomiast do zarzutu dotyczącego art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp należy 

zwrócić  uwagę,  że  w  przepisach  tych  mowa  jest  o  wprowadzeniu  zamawiającego  w  błąd, 

przy czym z przepisów wynika, że chodzi o takie wprowadzenie w błąd, którego celem jest 

uzyskanie  sytuacji  korzystnej  dla  wykonawcy.  W  niniejszej  sprawie  zamawiający  nie 

wymagał  podawania  poziomu  strat  postojowych  zasobnika.  Tym  samym  podanie  przez 

wykonawcę Sanito poziomu tych strat i to w wysokości wskazującej  na niespełnienie przez 

niego  wymogu  dotyczącego  klasy  energetycznej,  nie  było  dla  wykonawcy  korzystne,  gdyż 

doprowadziło do  zakwestionowania spełniania przez  niego ww.  wymogu.  Innymi  słowy:  nie 

doszło  w  tym  przypadku  do  wprowadzenia  w  błąd  zamawiającego  w  rozumieniu  ww. 

przepisów,  skoro  wykonawca z  własnej  inicjatywy  podał  niewymagane  dane   i  w  wersji  dla 

siebie  niekorzystnej.    Izba  zaistniałą  sytuację  nie  kwalifikuje  jako  wprowadzenie  w  błąd 

zamawiającego czy to z winy umyślnej, czy to z winy nieumyślnej tylko jako omyłkę. Za taką 

kwalifikacją zaistniałej sytuacji przemawia okoliczność, że zasobnik Lemet 500 Serii SE jest  

przygotowany  do  niniejszego  zamówienia  a  nie  stanowi  przedmiotu  dotychczasowej 

produkcji  i  sprzedaży,  gdzie  błąd  w  podawanych  parametrach  technicznych  karty 

katalogowej  (sprzedaży)  mógł  być  z  pewnością  wykryty  czy  to  przez  producenta  czy  też 

klientów.  W  związku  z  tym  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp  nie 

potwierdził się.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp stosownie 

do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(j.t. Dz. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 20.000,00 

zł.  w  koszty  postępowania  odwoławczego  i  zasądzając  od  zamawiającego    na  rzecz 


odwołującego kwotę 23.600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero 

groszy) na rzecz odwołującego stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione 

z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego. 

 Sygn. akt KIO 2601/19 ML SYSTEM S.A. 

Od

wołanie  ML  SYSTEM  S.A.  Zaczernie  190G,  36-062  Zaczernie  zwana  dalej  też  ML 

SYSTEM S.A. (Sygn. akt KIO 2601/19) 

Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów 

instalacji  fotowoltaicznych,  zestawów  kolektorów  słonecznych  oraz  pomp  ciepła  w  ramach 

zadania  pn.  "EKOPARTNERZY  NA  RZECZ  SŁONECZNEJ  ENERGII  MAŁOPOLSKI”  z 

podziałem na części w ramach Subregionów. 

Znak postępowania: SZPT-02/07/2019 

Ogłoszenie w Dz. Urz. UE z dnia 6 sierpnia 2019 roku, nr 2019/S 150-368527 

Odwołanie z dn. 23 grudnia 2020r.  

Działając na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 179 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2010  Nr  113  poz.  759  ze  zm.),  zwanej 

dalej  „Ustawą  Pzp"  niniejszym  wniesiono  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego 

podjętych  w  postępowaniu  w  związku  z  wyborem  oferty  najkorzystniejszej  w  zakresie 

zestawów  instalacji  fotowoltaicznych  część  A:  -  subregion  Tarnowski,  Wielicki,  Olkuski, 

Miechowski. 

zwanego dalej "postępowaniem” polegających na: 

1.  wyborze  jako  najkorzystniejszej  w  ramach  ww.  postępowania  -  na  terenie  subregionu 

Tarnowskiego,  Wielickiego  oraz  Olkuskiego  - 

w  części  A  -  Oferty  Spółki  pod  firmą  Hymon 

Energy  Sp.  z  o o  z  siedzibą  w  Tarnowie (dalej:  HYMON)  oraz  polegającej  na  wyborze,  na 

terenie subregionu Miechowskiego,  także w  części  A, jako  najkorzystniejszej,  Oferty  Spółki 

pod  firmą  Neostar  Green  Energy  Sp.  z  o  o  Sp.  k  (dalej:  NEOSTAR),  zgodnie  z 

zawiadomieniem z dnia 12 grudnia 2019 r., 

zaniechaniu  odrzucenia,  jako  niezgodnej  z  przepisami  ustawy,  Oferty  HYMON,  w 

zakresie  części  A,  dla  każdego  z  subregionów.  W  ocenie  Odwołującego  Spółka  ta 

zaoferowała w treści złożonej Oferty alternatywne dwa moduły, tj. moduł oznaczony nazwą 

"Ulica Solar UL- 325 M-60" - 

w Załączniku nr 1, oraz "Ulica Solar UL-325M-S" w załączniku 

nr 1A, co świadczy o niejednoznaczności złożonej oferty, która nie poddaje się ocenie,  


polegającej na poprawieniu omyłki we wszystkich formularzach cenowych złożonych 

przez HYMON Energy Sp. z o. o. w ramach czte

rech Subregionach w zakresie CZĘŚCI A w 

kolumnie  nr  3,  poprzez  wpisanie,  w  miejsce  zaoferowanego  pierwotnie  Producenta  i  typu 

modułu fotowoltaicznego: „Ulica Solar: UL-325M-S", rzekomo poprawnej nazwy "Ulica Solar 

UL- 325M-60" 

Zamawiający  w  ocenie  ML  SYSTEM  S.A.  powinien  odrzucić  Ofertę,  która  jest 

niejednoznaczna i blankietowa, na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt. 1 w z w. z art. 89 ust. 1 pkt. 3 

Ustawy Pzp, względnie - w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 8 Ustawy Pzp. Oferta taka narusza 

bowiem w sposób oczywisty ustawę i SIWZ, w którym Zamawiający wymagał zaoferowania 

jednego, konkretnego rodzaju modułu. 

Tymczasem,  poprzez  samodzielną  korektę  ww.,  rzekomej  omyłki,  Zamawiający  w  sposób 

niedozwolony  zmodyfikował  ofertę  Spółki  i  dokonał  wyboru  jednego  z  dwóch  alternatywnie 

wskazanych  produktów  na  podstawie,  jak  sam  wskazał,  "dokumentów  przesłanych  na 

wezwanie Zamawiającego". Działanie takie, nie tylko zmodyfikowało nieprecyzyjną ofertę (o 

czym  dalej),  lecz  także,  a  może  i  przede  wszystkim,  wpłynęło  na  ranking  ofert, 

d

oprowadzając  do  przyznania  HYMON  dodatkowych  punktów  za  zaoferowanie  modułu  z 

lepszymi  parametrami.  W  ocenie  Odwołującego,  żadne  informacje  stanowiące  podstawę 

przyznania  punktacji  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  nie  podlegają  ani  uzupełnieniu,  ani 

wyjaśnieniu, jeżeli nie wynikają jednoznacznie z treści Oferty. 

III. 

polegającej  na  przyznaniu  w  ramach  kryterium  "parametry  techniczne  -  zastosowanie 

paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa" (pkt. XII ppkt. 2.cz. A. lp. 2 lit. 

b SIWZ.) w części A, dla każdego z subregionów, Ofercie Złożonej przez HYMON Oferty, 10 

pkt., a w konsekwencji, na przyznaniu w ramach kryteriów oceny Ofert, ww. Spółce, kolejno 

dla każdego z ww. subregionów, 95,27 pkt, 95,46 pkt., 95,54 oraz 92,95 pkt., 

w sytuacji, w której HYMON nie przedstawił rzetelnych i wymaganych treścią SIWZ dowodów 

potwierdzających  właściwości  oferowanego  produktu  -  przedstawione  przez  Spółkę  wyniki 

badań nie potwierdziły wymaganej odporności na obciążenie śniegiem, a nadto, w sytuacji, w 

której badania nie były przeprowadzone w zgodzie z aktualnymi normami,  

w  konsekwencji,  Zamawiający  w  sposób  nieuprawniony  przyznał  dodatkowe  punkty  ww. 

Spółkom  oraz  odstąpił  na  etapie  oceny  ofert  od  zastrzeżonego  w  treści  SIWZ  wymogu 

badania właściwości modułów zgodnie z aktualnymi normami. 

IV.  polegającej  na  błędnym  i  nieuprawnionym  wezwaniu  NEOSTAR  do  uzupełnienia 

dokumentów  niezbędnych  do  przyznania  dodatkowej  punktacji,  a  w  konsekwencji, 


polegającej na przyznaniu ofercie złożonej przez NEOSTAR, w ramach kryterium "parametry 

techniczne", 

"zastosowanie paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa" (pkt. XII ppkt. 

2.cz.  A.  lp.  2  lit.  b  SIWZ.)  w  części  A,  dla  subregionu  Tarnowskiego  i  Miechowskiego, 

dodatkowych 10 pkt, oraz 

-"panele  fotowoltaiczne  z  dodatk

ową  odpornością  na  amoniak  i  mgłę  solną"  (pkt.  XII  ppkt. 

2.cz.  A.  lp.  2  lit.  c  SIWZ.),  w  części  A,  dla  subregionu  Tarnowskiego  i  Miechowskiego, 

dodatkowych 5 pkt 

a w konsekwencji, na błędnym przyznaniu Ofercie NEOSTAR, w ramach ww. zadań, kolejno 

94,21 oraz 94,55 pkt. 

W  ocenie  Odwołującego,  informacje  stanowiące  podstawę  przyznania  punktacji  w  ramach 

kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert w trybie 

art.  26  ust.  3  Ustawy  Pzp,  stąd  też  przyznanie  ww.  punktów  na  podstawie  dokumentów 

uzupełnionych po ponownym (drugim) wezwaniu było wadliwe. 

Co  więcej,  Oferent  nie  udowodnił  spełnienia  przez  oferowany  produkt  punktowanych 

kryteriów, przedstawiając jedynie oświadczenie producenta, w sytuacji, w której Zamawiający 

wyraźnie w treści SIWZ wskazał, iż na udowodnienie dodatkowo punktowanych parametrów 

wymagać będzie "certyfikatu." 

W  ocenie  Odwołującego,  do  powyższej,  wadliwej  punktacji  złożonych  Ofert,  a  w 

konsekwencji,  do  wadliwego  wyboru  ofert  najkorzystniejszych,  dla  każdej  z  ww.  części, 

doszło także na skutek czynności Zamawiającego wskazanych w pkt. V - VII poniżej, dlatego 

też niniejszym Odwołaniem ML SYSTEM zaskarża nadto: 

V. 

czynność  Zamawiającego  polegającą  na  zaniechaniu  wykluczenia  HYMON,  z 

prowadzonego postępowania w zakresie w części A, dla każdego z subregionów, pomimo, iż 

Spółka ta w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawiła informacje wprowadzające 

w  błąd  Zamawiającego/mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: 

przedstawiła  Raport  z  badań  nr  70.406.19.095.18,  (z  którego  treści  literalnie  wynika 

maksymalne  obciążenie  paneli  na  poziomie  2400  Pa)  jako  dokument  potwierdzający 

obciążalność  modułu  do  8  000  Pa,  co  w  połączeniu  z  oświadczeniem  Producenta 

wprowadziło  Zamawiającego  w  błąd  co  do  właściwości  produktu,  w  sytuacji,  w  której 

rzeczywista  obciążalność  mechaniczna  modułu,  potwierdzona  na  stronie  internetowej 

producenta, wynosi nie więcej 5 400 Pa. 


przedstawiła  nieprawdziwe  informacje  dotyczące  parametrów  oferowanego  falownika 

SOFAR SOLAR 11KTL-

X, sugerujące, iż posiada on moc wyjściową mniejszą niż 10 000 VA, 

w sytuacji, w której informacja ta nie jest prawdziwa, 

VI. 

czynność  Zamawiającego  polegającą  na  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  HYMON,  w 

zakresie w części A, dla każdego z subregionów, jako niezgodnej z treścią SIWZ 

z uwagi na niespełnienie przez oferowany falownik kryteriów określonych na stronie 

18 szczegółowej specyfikacji technicznej dla paneli fotowoltaicznych ("wymogi dla instalacji s 

3 kWp oraz < 10 kWp aby falownik posiadał moc wyjściową 3-9 kVA"), 

z  uwagi  na  nieprzedłożenie  aktualnych  i  poprawnych  certyfikatów  dla  oferowanych 

modułów 

VII. 

czynność  Zamawiającego  polegającą  na  zaniechaniu  wykluczenia  NEOSTAR  z 

postępowania  w  ramach  części  A,  dla  subregionu  Tarnowskiego  i  Miechowskiego,  iż 

pomimo,  iż  Spółka  ta  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawiła  informacje 

wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego/mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj: 

przedstawiła  nierzetelne  informacje  dotyczące  maksymalnej  obciążalności  oferowanego 

modułu oraz odporności na atmosferę mgły solnej i amoniaku, niepotwierdzone wymaganym 

przez SIWZ certyfikatem oraz sprzeczne z 

danymi z kart katalogowych, dostępnych w sieci 

Internet, których treść wyraźnie potwierdza brak deklarowanych właściwości modułu. 

VIII. 

czynność  Zamawiającego  polegającą  na  poprawie  oczywistej  omyłki  w  treści  Oferty 

NEOSTAR,  poprzez  wpisanie  do  Oferty  w  m

iejsce  słów:  "SofarSolar  2000  TL"  -  rzekomo 

poprawnej nazwy SofarSolar 2200 TL. Sposób korekty ww. omyłki, nie był jednak oczywisty, 

tj. nie wynikał wprost z  oferty, a na rynku istnieje kilka produktów o zbliżonej nazwie, które 

także mogłoby mieć zastosowanie w niniejszym postępowaniu. 

Z uwagi na niemożliwość jednoznacznego odtworzenia woli Wykonawcy w trybie art. 87 ust. 

2 pkt. 3 Ustawy, ww. Oferta podlegała odrzuceniu. 

IX. 

czynność  zamawiającego  polegającą  na  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  NEOSTAR  w 

ramach 

części A, dla subregionu Tarnowskiego i Miechowskiego, 

pomimo,  iż  w  zakresie  części  A,  dla  subregionu  Tarnowskiego  Oferta  ta  sprzeczna 

była  w  sposób  literalny  z  treścią SIWZ, która  nie dopuszczała  -  w  treści  Załącznika nr  1 A 

"Formularz  cenowy"  - 

różnic  cenowych  pomiędzy  instalacją  montowaną  na  gruncie  od 

instalacji  na  dachu  obiektu,  przekraczających  110  %.  Arytmetyczne  zestawienie  podanych 


przez  Oferenta  wartości  wskazuje,  że  ceny  instalacji  na  gruncie  są  wyższe  niż  110  % 

wartości ceny na dachu, co dyskredytuje ofertę dla ww. zadania w całości. 

pomimo, iż Spółka nie uzupełniła żądanych przez Zamawiającego dokumentów w terminie 

do dnia 25.11.2019 r. oraz - na ponowne wezwanie, kolejno, w terminie do dnia 06.12.2019. 

Odwołujący wskazuje, iż znajdujące się w aktach sprawy pliki "TUV+ tłumaczenie.pdf' i "TUV 

tłumaczenie przysięgłe" datowane są na dzień 12.12.2019 r. 

pomimo,  iż  Oferta  ta  nie  wskazywała  w  sposób  jednoznaczny  na  rodzaj  oferowanego 

produktu,  tj.  na  rodzaj  falownika,  oznaczonego  błędnie  nazwą  SofarSolar  2000  TL.  Tego 

rodzaju  oferta,  jako  nieprecyzyjna  i  niepoddająca  się  ocenie,  podlega  odrzuceniu  na 

zasadzie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Ustawy pzp. 

B. Wyżej wskazanym czynnością Zamawiającego zarzucam: 

1. naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 17 Ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia HYMON oraz 

NEOSTAR  z  postępowania  i  uznania  ich  ofert  za  odrzucone,  pomimo,  iż  ww.  Spółki 

przedstawiły  nieprawdziwe/nierzetelne  informacje  dotyczące  parametrów  oferowanych 

urządzeń, wprowadzając tym samym w błąd Zamawiającego. Powyższe miało istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w toku prowadzonego postępowania, tak w 

zakresie uznania przedmiotowych Ofert za zgodne z SIWZ, jak i przyznania im dodatkowych 

punktów z uwagi na właściwości oferowanych modułów, co w konsekwencji doprowadziło do 

uznania  ww.  Ofert,  odpowiednio  w  każdej  z  części  A  wszystkich  subregionów,  za 

najkorzystniejsze; 

2.  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt.  1  i  3  Ustawy  Pzp  (względnie:  art.  89  ust.  1  pkt.  8  Ustawy 

Pzp)  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  Of

erty  złożonej  przez  HYMON  i  NEOSTAR  dla  ww. 

części,  pomimo,  iż  Oferty  te  były  niekompletne  i  niejednoznaczne,  a nadto,  naruszenie art. 

89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie odrzucenia ww. Ofert pomimo, iż treść nie 

odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

3.  naruszenie  art.  91  ust.  1  Ustawy  Pzp,  poprzez  nieuprawniony  wybór  dla  części  A,  jako 

najkorzystniejszych,  ofert  złożonych  przez  Spółkę  NEOSTAR  (w  zakresie  subregionu 

Miechowskiego,  oraz  Spółki  HYMON  (w  zakresie  pozostałych  subregionów),  pomimo,  iż 

Oferty ww. Spółek powinny być Odrzucone, a Wykonawcy Wykluczeni z postępowania; 

4. naruszenie art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 1 Ustawy Pzp poprzez wzywanie NEOSTAR do 

uzupełnień  dokumentów  stanowiących  podstawę  przyznania  punktacji  w  ramach  kryteriów 

oceny  ofert  oraz  poprzez  prowadzenie  ze  Spółką  HYMON  oraz  NEOSTAR  negocjacji  -  w 

trybie  wyjaśnień  -  co  do  informacji  i  dokumentów  stanowiących  podstawę  przyznania 

punktacji w ramach kryteriów oceny ofert, 


5. naruszenie art.84 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 3 Ustawy Pzp poprzez poprawienie w 

treści Oferty HYMON oraz NEOSTAR informacji nie stanowiących "omyłki" w rozumieniu ww. 

przepisu, co skutkowało nieuprawnioną modyfikacją treści złożonych przez te firmy Ofert, 

6. naruszenie 

art. 30 b Ustawy Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Ustawy Pzp poprzez odstąpienie od 

oceny  oferowanych  produktów  na  podstawie  certyfikatu  wydanego  przez  jednostkę 

oceniającą  zgodność  lub  sprawozdania  z  badań  przeprowadzonych  przez  tę  jednostkę, 

pomimo,  iż  ww.  dokumenty  zostały  zastrzeżone  w  treści  SIWZ  jako  środki  dowodowe 

wymagane 

dla wykazania właściwości urządzeń, 

7.  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  3  Ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  postępowania 

przetargowego  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

Wykonawców  na  skutek  nieuprawnionego  uprzywilejowania  ww.  Wykonawców  w  toku 

postępowania, m.in. poprzez zaakceptowanie ofert złożonych sprzecznie z wymogami SIWZ 

oraz 

poprzez  dwukrotne  wzywanie  do  przedłożenia  dokumentów  przedmiotowych 

związanych z dodatkową punktacją. 

8.  naruszenie  art.  36  ust.  1  pkt.  13  w  zw.  z  art.  7 

Ustawy  Pzp  poprzez  odstąpienie  od 

stosowania,  na  etapie  oceny  ofert,  określonych  w  treści  SIWZ  kryteriów,  którymi 

Zamawiający będzie kierował się przy wyborze ofert, 

C. 

Wskazując  na  powyższe  wnoszę  o  uwzględnienie  odwołania  i  o  nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienia  czynności  dokonania  wyboru  oferty  HYMON  w  zakresie  części  A 

subregionu Tarnowskiego, Wielickiego oraz Olkuskiego, 

2.  unieważnienia  czynności  dokonania  wyboru  oferty  NEOSTAR  w  zakresie  części  A 

subregionu Miechowskiego, 

3.  wykluczenia  Spółki  HYMON  oraz  NEOSTAR  z  postępowania  i  uznania  ich  Ofert  za 

odrzucone w związku z wprowadzeniem Zamawiającego w błąd co do informacji podanych w 

pkt. A i B powyżej 

4.  względnie,  o  odrzucenie  Ofert  Spółki  HYMON  oraz  NEOSTAR  z  uwagi  na  ich 

niejednoznaczność,  względnie,  z  uwagi  na  ich  niezgodność  z  treścią  SIWZ,  z  przyczyn 

opisanych poniżej, 

5.  dokonania  powtórnego  badania  i  oceny  wszystkich  ofert  dla  części  A  wszystkich 

subregionów,  z  uwzględnieniem  zastrzeżeń  zgłoszonych  w  niniejszym  odwołaniu,  z 

zachowaniem zasady bezstronności i obiektywizmu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego;  - 

a  z  ostrożności  dokonania  ponownej  oceny  Ofert  HYMON  i  NEOSTAR,  w 


przypadku  ich  nieodrzuceni

a,  bez  uwzględnienia  dodatkowej  punktacji  za  parametry 

oferowanego modułu 

D. Kopia niniejszego odwołania została przekazana Zamawiającemu w dniu 23 grudnia 2019 

r. na dowód czego w załączeniu przedłożono potwierdzenie nadania. 

E. Termin dla wniesienia odwo

łania 

Odwołujący  wiadomość  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  złożenia  odwołania 

powziął  w  dniu  12  grudnia  2019  r.,  w  którym  to  dniu  Zamawiający  przesłał  do  ML  System 

S.A. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert. Uwzględniając powyższe, termin na 

wniesienie niniejszego odwołania, o którym mowa w art. 182 ust 1 pkt. 1 Ustawy Pzp został 

dochowany.  Z  daleko  idącej  ostrożności  ML  SYSTEM  w  tym  miejscu  wskazuje,  iż 

Zamawiający  kserokopię  prowadzonej  z  Wykonawcami  korespondencji,  zawierającą  m.in. 

i

nformację  o  dokonaniu  korekty  wskazanych  w  odwołaniu  omyłek  pisarskich,  udostępnił 

wszystkim wykonawcom dopiero w dniu 13 grudnia 2019 r., po rozstrzygnięciu przetargu w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wszystkie czynności Zamawiającego, mające wpływ 

na dokonaną punktację i wybór, podlegają zatem zaskarżeniu. 

F. 

Interes we wniesieniu niniejszego odwołania 

Odwołujący  posiada  interes  we  wniesieniu  niniejszego  odwołania,  albowiem  w  przypadku 

uwzględnienia  wyżej  stawianych  zarzutów,  Zamawiający  dokona  ponownej  oceny  Ofert, 

która  w  stopniu  graniczącym  z  pewnością  doprowadzi  do  wyboru  Oferty  ML  SYSTEM  w 

każdym z czterech subregionów dla części A, a w dalszej kolejności, do zawarcia ze Spółką 

umowy  objętej  przedmiotowym  postępowaniem.  Interes  Wykonawcy  we  wniesieniu 

niniejszego  odwołania  sprowadza  się  zatem  do  możliwości  uzyskania  ww.  zamówienia  w 

ramach części A w każdym z wyżej powołanych subregionów. 

Powyższe legitymuje Wykonawcę do wniesienia niniejszego odwołania. 

G. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  wnoszę  o  uwzględnienie  niniejszego  Odwołania  w 

całości  oraz  o  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania,  w  tym  kosztami 

zastępstwa radcy prawnego, według norm prawem przepisanych. 

Uzasadnienie odwołania  

W  dniu  12  grudnia  2019r. 

Zamawiający  poinformował  Wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej  Oferty  w  przetargu  nieograniczonym  pn.  „Dostawa  i  montaż  jednostek 

wytwarzania  energii  z  OZE  - 

zestawów  instalacji  fotowoltaicznych,  zestawów  kolektorów 

słonecznych  oraz  pomp  ciepła  w  ramach  zadania  pn.  "EKOPARTNERZY  NA  RZECZ 


SŁONECZNEJ  ENERGII  MAŁOPOLSKI"  z  podziałem  na  Części  w  ramach  Subregionów, 

znak SZPT/ZP-02/07/2019 

W treści zawiadomienia Zamawiający wskazał, iż żadna z ofert nie podlega odrzuceniu oraz 

iż  żaden  z  wykonawców  nie  został  wykluczony  z  postępowania.  Jako  najkorzystniejszą  w 

części A, na terenie subregionu Tarnowskiego, Wielickiego oraz Olkuskiego, uznano Ofertę 

Spółki  HYMON,  zaś  na  terenie  subregionu  Miechowskiego,  także  w  części  A,  Spółki 

NEOSTAR. Firmy te otrzymały w ww. zadaniach najwyższą liczbę punktów. Zamawiający na 

str.  5  ww.  zawiadomienia  uznał,  iż  ww.  Oferty  zgodne  były  z  wymaganiami  SIWZ  oraz 

ustawy Pzp. 

W zakresie subregionu Miechowskiego, w którym wybrano ofertę NEOSTAR, Oferta HYMON 

uplasowała  się  na  drugim  miejscu,  a  ML  SYSTEM  na  trzecim.  Podobnie,  w  ramach 

subregionu  Tarnowskiego  Oferta  ML  SYSTEM  zajęła  trzecie  miejsce,  zaraz  po  Ofercie 

Spółki  NEOSTAR  i  HYMON.  W  pozostałych  dwóch  subregionach  -  Wielickim  i  Olkuskim, 

Oferta ML SYSTEM S.A. była druga, zaraz po Ofercie złożonej przez HYMON. 

Z  ww.  d

ecyzją  Zamawiającego  nie  sposób  się  jednak  zgodzić  -  została  ona  podjęta  z 

rażącym  naruszeniem  przepisów  wskazanych  powyżej  i  jako  taka,  nie  może  się  ostać. 

Poprawna  analiza  i  ocena  złożonych  Ofert  powinna  uplasować  bowiem  ML  SYSTEM  na 

pierwszym miejscu, d

la każdego z czterech wyżej wymienionych zadań. 

Z  daleko  idącej  ostrożności  Odwołujący  w  tym  miejscu  wskazuje,  iż  za  wyjątkiem  zarzutu 

wskazanego w pkt. IX tiret 1 powyżej, który dotyczy wyłącznie Oferty NEOSTAR złożonej dla 

części  A  subregionu  Tarnowskiego,  wszystkie  zarzuty  mają  charakter  wspólny,  tj.  dotyczą 

Ofert  ww.  firm  złożonych  dla  części  A  każdego  z  ww.  subregionów,  dlatego  dla 

przejrzystości,  zostaną  one  omówione  łącznie.  Potwierdzenie  przez  KIO  zasadności 

zarzutów niniejszego odwołania - tak co do firmy HYMON, jak i NEOSTAR, rzutować będzie 

zatem na ranking ofert każdego z subregionów. 

W  uzasadnieniu  powyższego  oraz  w  rozwinięciu  sformułowanych  powyżej  zarzutów 

zamawiający podnosi, co następuje: 

Uzasadnienie zarzutu nieodrzucenia jako niezgodnej z przepisami ustawy. Oferty HYMON. w 

zakresie  cz.  A.  dla  każdego  z  subregionów  pomimo  niejednoznaczności  ww.  Oferty  w 

zakresie 

rodzaju modułu 

W  pierwszej  kolejności  Odwołujący  wskazuje,  iż  pismem  z  dnia  28  listopada  2019  r. 

Zamawiający  wezwał  HYMON  do  wyrażenia  zgody  na  poprawienie  oczywistej  omyłki 

pisarskiej we wszystkich formularzach cenowych złożonych przez HYMON Energy Sp. z o. 

o.  w  ramach  czterech  Subregionów  w  zakresie  CZĘŚCI  A  w  kolumnie  nr  3,  w  oznaczeniu 


zaoferowanego  pierwotnie  modułu  fotowoltaicznego  „1.  Ulica  Solar:  UL-325M-S”.  W  treści 

ww.  pisma  Zamawiający  wskazał,  iż  poprawia  zaoferowany  model  modułu  na:  „1.  Ulica 

Solar: UL-325M-

60”, zgodnie z oświadczeniem złożonym w tym zakresie w pkt. 5 formularzu 

oferty oraz - co istotne, "zgodnie z dokume

ntami przesłanymi na wezwanie Zamawiającego." 

potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

W ocenie Odwołującego powyższe wezwanie wyraźnie wskazuje, iż Zamawiający nie był w 

stanie ustalić treści Oferty, w drodze jej wykładni, wyłącznie w oparciu o dokumenty złożone 

przed terminem otwarcia ofert, tj. w oparciu o treść Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 1A. 

Fakt ten przesądza o braku prawnej możliwości konwalidacji złożonej Oferty w trybie art. 87 

ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp - 

jej treści nie można bowiem odczytywać i kształtować w oparciu o 

dokumenty  przedłożone  w  toku  badania  i  oceny  ofert.  Takie  działanie  pozostawia  bowiem 

furtkę na jej niedozwoloną modyfikację. 

Wyjaśniając  powyższy  zarzut  Odwołujący  podaje,  iż  HYMON  zaoferował  w  treści  złożonej 

Oferty alternatywne dwa moduły, tj. moduł oznaczony nazwą "Ulica Solar UL-325M-60" - w 

Załączniku nr 1, oraz "Ulica Solar UL-325M-S" - w Załączniku nr 1A. W ocenie ML SYSTEM 

działanie  takie  mogło  być  celowe,  albowiem  na  dzień  składania  ofert  HYMON  nie 

d

ysponował  odpowiednimi  badaniami  potwierdzającymi,  by  oferowany  przez  niego  moduł 

spełniał  dodatkowe  kryterium  obciążenia  śniegiem  ponad  7500  Pa,  a  dostępne  ogólnie  na 

rynku dokumenty ww. okoliczności nie potwierdzały. Poprawne zaoferowanie ww. modułu w 

pr

zypadku,  w  którym  testy  wypadłyby  negatywnie,  obniżyłoby  Wykonawcy  liczbę 

przyznanych punktów, co - przy przyjętych kryteriach oceny Ofert, w stopniu graniczącym z 

pewnością  pozbawiłoby  HYMON  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Spółka  mogła 

zaoferować  także  inny  moduł,  wykonany  na  specjalne  zamówienie,  który  spełniałby 

wszystkie  wymagane  kryteria  - 

jako  produkt  "szyty  ma  miarę",  co  jednak  niewątpliwie 

podwyższyłoby koszt realizacji dostawy. Jak widać, Spółka do dnia składania ofert nie mogła 

się zdecydować. 

Al

ternatywne sporządzenie oferty polegające na błędnym oznaczeniu jednego z modułów  - 

rzekomo jako "omyłka", dawało Spółce HYMON możliwość: 

bądź  to wskazania na  oczywistą omyłkę w  treści  załącznika nr  1A,  a  w konsekwencji,  na 

potwierdzenie, w trybie wyjaśnień, iż w rzeczywistości firma chciała zaoferować moduł "Ulica 

Solar UL-325M-

60" (jaki był jednokrotnie podany w Załączniku nr 1), nie zaś "Ulica Solar UL-

325M-

S",  który  w  ww.  formularzu  1  A  był  podany  błędnie  aż  45  razy  (dla  subregionu 

Tarnowskiego), 64 r

azy błędnie (dla subregionu Wielickiego, 50 razy błędnie (dla subregionu 

Okulskiego},  i  65  razy  błędnie  (dla  subregionu  Miechowskiego}  -  a  to  "na  wypadek" 

pozytywnego wyniku badań dopuszczalnego obciążenia, 


bądź  to  wskazania,  że  w  załącznikach  oznaczonych  numerem  1A  224  razy  podano 

poprawną  nazwę  modułu  "Ulica  Solar  UL-325M-S"  (który  mógłby  hipotetycznie  być 

wyprodukowany  na  indywidualne  zamówienie  Spółki}  a  jedynie  jeden,  jedyny  raz,  w 

załączniku  nr  1,  na  skutek  literówki,  omyłkowo  zamiast  poprawnej  nazwy  "Ulica  Solar  UL-

325M-

S", wpisano końcówkę "M- 60". Mogłoby to być o tyle prawdopodobne, że nad treścią 

załączników nr la wykonawca musiał pracować niewspółmiernie dłużej (na co wskazuje nie 

tylko ich objętość, ale i same nazwy, np.. "modyfikacja 3"), zaś w treści Oferty podsumowano 

jedynie na końcu dane wynikające z pozostałych załączników. Nie jest natomiast możliwe, by 

Spółka,  jako  profesjonalista  i  fachowiec  w  branży,  aż  tylu  krotnie  podała  nazwę  produktu 

nieistniejącego. 

Jakkolwiek drugi wariant  wydaj

e się bardziej logiczny i możliwy do wyobrażenia (zwłaszcza 

kontekście  zadeklarowania  przez  HYMON  modyfikacji  na  etapie  produkcji  także  i 

falowników, co potwierdzili w treści pisma z dnia 4 grudnia 2019 r.) w niniejszej sprawie na 

wezwanie  Zamawiającego  HYMON  przedłożył  dokumenty  przedmiotowe  dla  modułu  "Ulica 

Solar  UL-  325M-

60",  potwierdzając  tym  samym,  że  w  załącznikach  224  razy  podał 

niepoprawną nazwę. Stało się tak najprawdopodobniej z uwagi na fakt, iż w dniu 22.10.2019 

r.  firma  HYMON  uzyskała  wyniki  badań  potwierdzające  rzekomo  odporność  obciążenia 

śniegiem  powyżej  7500  Pa.  Na  taką  datę  przeprowadzenia  badań  wskazuje  załącznik  - 

Technical Report No.406.19.095.18 z dnia 24 października 2019 r. 

Odwołujący w tym miejscu podkreśla, iż prawo zamówień publicznych zna wiele przypadków 

prób składania ofert "niedookreślonych", blankietowych, z zamiarem dokonania po otwarciu 

ofert  uzupełnień,  wyjaśnień  lub  poprawy  omyłek  mających  na  celu  zmodyfikowanie 

przedmiotu zamówienia, zależnie od sytuacji i ofert konkurencji. Tego rodzaju praktyki, jako 

naruszające wynikający z art. 84 ust. 1 Ustawy Pzp zakaz modyfikacji oferty po dniu otwarcia 

ofert, nie powinny być jednak akceptowane. Każdy z Wykonawców miał jednakowy czas na 

przygotowanie i złożenie oferty - pozostawienie furtki jednej z firm na podjęcie decyzji co do 

zadeklarowanego urządzenia po terminie ofert naruszy nie tylko ww. przepis, lecz także art. 

7 Ustawy Pzp, pozbawiając pozostałe firmy prawa do pozyskania zamówienia w uczciwych 

warunkach.  Zwłaszcza  w  sytuacji,  w  której  rodzaj  oferowanego modułu,  a  w  zasadzie  jego 

właściwości,  były  dodatkowo  punktowane  i  decydowały  de  facto  o  możliwości  uzyskania 

zamówienia. 

ML SYSTEM z daleko idącej ostrożności w tym kontekście wskazuje także, iż dla wszczęcia 

procedury  maj

ącej  na  celu  poprawienie  nieprawidłowości  występującej  w  ofercie  na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (na którą to procedurę powołuje się Zamawiający w 

piśmie z dnia 28 listopada 2019 r.) konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: 


• po pierwsze zauważona niezgodność musi mieć charakter omyłki, a nie celowego działania 

wykonawcy polegającego na świadomym złożeniu oświadczenia woli o określonej treści. 

• po drugie poprawienie niezgodności nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. 

Żadna z ww. przesłanek nie została spełniona w niniejszej sprawie - po pierwsze dlatego, ze 

działanie  Wykonawcy  miało  charakter  celowy  i  świadomy  -  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  na  tak  dużą  skalę,  od  Wykonawców  wymaga  się  zmożonej  ostrożności  i 

czujności  w  formułowaniu  oferty,  zwłaszcza  w  tak  newralgicznych  punktach  jak  rodzaj 

oferowanego modułu, którego parametry techniczne "ważą" 30  %  całej  punktacji.  Wysoce 

nieprawdopodobnym  jest,  by  Oferent  ponad  dwieście  razy,  w  czterech  rożnych 

dokumentach,  źle  wpisał  krótką  nazwę  modułu,  różniącą  się  już  na  pierwszy  rzut  oka  od 

rzekomo poprawnej nazwy aż dwoma znakami. W jednej wersji nazwy wpisana jest litera, w 

drugiej rzekomo poprawnie podano cyfry. Co więcej, rodzaj omyłki nie jest oczywisty. Liczba 

"60", dwucyfr

owa nie znajduje się obok litery "s" na klawiaturze, a zatem do błędu nie mogło 

dojść na skutek literówki. 

Odnosząc  się  do  drugiej  przesłanki  dopuszczalności  zastosowania  ww.  procedury, 

Wykonawca wskazuje, iż korekta wskazywanej niezgodności spowoduje istotną zmianę nie 

tylko w treści Oferty, ale i w całym rankingu ofert - czynność Zamawiającego zmienia rodzaj 

oferowanego modułu, którego parametry  składają się na  30  %  punktacji.  Dokonana w  ww. 

trybie zmiana istotnie modyfikuje złożone oświadczenie woli wykonawcy i jako taka nie może 

być zatem zaakceptowana. 

W ocenie Wykonawcy poprawienie omyłek w trybie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp 

powinno mieć na celu wyłącznie formalne skorygowanie widocznej na pierwszy rzut oka woli 

wykonawcy,  która  pomimo,  iż  nie  została  precyzyjnie  zapisana  w  Ofercie,  to  jednak  jest 

bezsporna  i  możliwa  do  odczytania.  W  niniejszej  sprawie  poprawa  omyłki  prowadzi  do 

dostosowania treści  oferty  do  wymagań  Zamawiającego,  wyartykułowanych  w  treści  SIWZ, 

czyli  do  rekonstrukcji  oświadczenia  woli  wykonawcy  na  podstawie  wymogów 

Zamawiającego,  choć  oświadczenie  woli  zawarte  w  ofercie  nie  daje  takich  podstaw. 

Potwierdza  to  sam  Zamawiający  w  treści  wezwania  do  wyrażenia  zgody  na  poprawienie 

omyłki, wskazując, iż bazował na dokumentach złożonych po terminie składania ofert. 

Co przy tym istotne, oba wyżej podane warianty poprawy oferty są logicznie poprawne, tak z 

ekonomicznego,  jak  i  z  technicznego  punktu  widzenia,  stąd  też  dopuszczenie  do  walidacji 

oferty  poprzez  poprawę  "innej"  omyłki  umożliwia  de  facto  jej  dowolną  zmianę  po  otwarciu 

ofert. 


W konsekwencji należy przyjąć, iż alternatywne podanie dwóch różnych produktów w treści 

oferty  stanowi  nieusuwalną  jej  wadę,  bowiem  oznacza  brak  złożenia  oświadczenia  woli 

wykonawcy,  co  do  tego  jaki  konk

retny  produkt  oferuje.  Taki  sposób  sporządzenia  oferty 

przez  wykonawcę  uniemożliwia  zbadanie  tej  oferty  przez  zamawiającego  pod  względem 

zgodności  z  wymaganiami  SIWZ  i  nie  podlega ani  wykładni,  ani  poprawie,  w  trybie  art.  87 

ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp. 

Samodz

ielne  poprawienie  omyłki  przez  Zamawiającego  świadczy  o  naruszeniu  tegoż 

przepisu, a zaniechanie odrzucenia oferty - o naruszeniu art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 3 Ustawy Pzp 

(względnie: art. 89 ust. 1 pkt. 8 Ustawy Pzp). Już tylko z tej przyczyny wniesione odwołanie 

zasługuje na uwzględnienie. 

Uzasadnienie  zarzutu  poprawienia  oczywistej  omyłki  w  treści  Oferty  NEOSTAR.  Przez 

wpisanie  do  Oferty  w  miejsce  słów:  "SofarSolar  2000  TL''  -  rzekomo  poprawnej  nazwy 

SofarSolar 2200 TL. 

W tym miejscu Odwołujący dodatkowo wskazuje, iż identyczny błąd Zamawiający popełnił w 

stosunku do drugiej z Ofert, złożonej przez Spółkę NEOSTAR. Jakkolwiek w tym przypadku 

doszło do rzekomo niepoprawnego zapisu jednej cyfry w ciągu znaków oznaczającym dany 

produkt, to jednak sposób korekty ww. omyłki także nie był oczywisty, tj. nie wynikał wprost z 

oferty, a na rynku istnieje kilka produktów o zbliżonej nazwie, które równie dobrze mogłyby 

zostać wpisane w ww. sposób. 

Jak  potwierdza  treść  "Pisma  wyjaśniającego"  dotyczącego  "Gama  produktów  SOFAR 

SOLAR na rynku w Europie", wystawionego przez Kleventa Solar BV, na rynku dostępne są 

falowniki  fotowoltaiczne  marki  SOFAR  SOLAR  m.in.  numer  1100TL,  SOFAR  1600TL, 

SOFAR 2200TL, SOFAR 2700TL, SOFAR 3000TL lub 2200TL-G3. 

Dowód:  Pismo  Kleventa  Solar  BV  z  dnia  4  listopada  2019  r.  (załącznik  do  pisma  ML 

SYSTEM  S.A.  z  dnia  13.11.2019r.,  folder  "korespondencja",  pod  folder  "pisma  od 

wykonawców") 

Wobec powyższego poprawa błędnie podanego modułu SofarSolar 2000 TL na SofarSolar 

2200  TL  nie  jest  jedyną  możliwą  drogą  korekty  -  w  ocenie  Odwołującego  falowniki  Sofar 

Solar  2700TL,  Sofar  Solar  3000TL  także  spełniają  wymogi  przetargu  więc  hipotetycznie, 

możliwe byłoby ich zaproponowanie. Zatem także i w tym przypadku Zamawiający dopuścił 

się naruszenia art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy oraz - poprzez nieodrzucenie takiej oferty, art. 87 

Ustawy Pzp. 

Uzasadnienie zarzutu wadliwości czynności Zamawiającego polegającej na zaniechaniu 


wykluczenia HYMON. z prowadzonego postępowania w zakresie w części A. dla każdego z 

subregionów,  pomimo,  iż  Spółka  ta  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawiła 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego 

Z  daleko  idącej  ostrożności  Odwołujący  dodatkowo  wskazuje,  iż  nawet  uznanie  za 

dopuszczalne poprawy ww. omyłek, obu z ww. Spółek, nie pozwoliłoby na wybór złożonych 

przez  nich  ofert  jako  najkorzystniejszych.  Zarówno  HYMON,  jak  i  NEOSTAR,  przedstawili 

bowiem  -  celowo  lub  na  skutek  niedbalstwa  - 

dokumenty  przedmiotowe  dotyczące 

oferowanych produktów w sposób, który mógł wywołać (i wywołał) u Zamawiającego mylne 

wyobrażenie co do ich zgodności z treścią SIWZ. 

I tak, firma HYMON przedłożyła Zamawiającemu Raport z badań nr 70.406.19.095.18, (z 

którego  treści  literalnie  wynika  maksymalne  obciążenie  paneli  na  poziomie  2400  Pa)  jako 

dokument  potwierd

zający  obciążalność  modułu  do  8000  Pa,  co  w  połączeniu  z 

oświadczeniem Producenta wprowadziło Zamawiającego w błąd co do właściwości produktu, 

w sytuacji, w której rzeczywista obciążalność mechaniczna modułu, potwierdzona na stronie 

internetowej producenta

, wynosi nie więcej 5 400 Pa. Jakkolwiek producent może faktycznie 

dysponować badaniami potwierdzającymi obciążalność modułu na poziomie 5 400, która to 

wartość  jest  podawana  na  powszechnie  dostępnej  karcie  katalogowej  produktu,  to  jednak 

wartość  ta  jest  zdecydowanie  za  niska  dla  otrzymania  dodatkowej  punktacji.  Deklarowana 

wartość 8 000 Pa nie wynika natomiast ani z ww., ogólnie dostępnych kart katalogowych, ani 

z przeprowadzonych badań. 

Wyjaśniając  powyższe  wskazuję,  iż  ww.  raport  opisuje  trzy  testy.  Obciążenie  przyłożone 

podczas  testowania  w  dwóch  przypadkach  wynosiło  jedynie  2400Pa  (tabela  3.5  MQT  16 

Test statycznego obciążenia mechanicznego), nie zaś jak poświadcza producent - 8000 Pa. 

Oświadczenie producenta dotyczy tylko jednej - trzeciej próby, nie zaś właściwości produktu 

jako takiego. 

Zgodnie z normą 1EC 61215 moduł powinien zostać przetestowany z obciążeniem 8000 Pa 

we  wszystkich  trzech  cyklach  obciążenia  przewidzianymi  normą  czyli  przez  całkowity  czas 

wynoszący 180 minut, nie zaś jak to miało miejsce tym przypadku jedynie przez 60 minut. 

Dowód: Wyciąg z treści normy opisujący procedurę pomiarową. 

Należy zatem wnioskować, iż oferowany moduł UL-325M-60 

(12BB) 

nie 

spełnia 

zadeklarowanej  obciążalności  a  zadeklarowany  przez  firmę  Hymon  Energy  Sp.  z  o.o. 

parametr obciążalności jest po prostu niepoprawny. Selektywne przedstawienie dokumentów 


na  ww.  okoliczność  wprowadziło  zamawiającego  w  błąd  co  do  informacji,  której 

potwierdzenie skutkowało przyznaniem dodatkowych 10 pkt. w ramach kryteriów oceny ofert. 

P

otwierdza  to  także  oryginalna  kartę  modułu  UL-325M-60,  pobrana  w  dniu  17.12.2019.  z 

oficjalnej strony producenta pod adresem www: 

http://www.ulicasolar.com/modules data/Datasheet%20for%20Mono%20320~330fMBBł.pdf 

Dowód: Oryginalna karta producenta 

Powyższy  dokument  wyraźnie  wskazuje,  iż  oferowany  moduł  nie  cechuje  się  wymaganą 

odpornością. W niniejszej karcie producent określa obciążalność mechaniczną na poziomie 

5400 Pa. 

Ponadto  w  oficjalnej  instrukcji  obsługi  modelu  UL-325M-60  pobranej  ze  strony  producenta 

pod adresem www: 

http://www.ulicasolar.com/modules2016/lnstallation%20Manualf20181022'l.pdfbgdzie 

podtrzymana jest wartość obciążalności mechanicznej na poziomie 5400 Pa. 

Dowód: Instrukcja obsługi modelu 

Biorąc  pod  uwagę  wyżej  powyższe  fakty  oraz  dowody  wnioskować  należy,  że  moduł 

oferowany przez firmę Hymon Energy Sp. z o.o. nie posiada obciążalności mechanicznej na 

poziomie 8000 Pa, lecz co najwyżej na poziomie 5400 Pa. 

Powyższa rozbieżność danych w treści ww. dokumentów budzi uzasadnione wątpliwości co 

d

o rzetelności przeprowadzonych badań lub co do autentyczności dokumentu. 

Tak czy inaczej, w ocenie Odwołującego HYMON, jako profesjonalista w branży, winien mieć 

świadomość  treści  ww.  badań  oraz  rzeczywistych  parametrów  modułu.  Przedstawienie 

raportu  z  jed

nostkowego  badania  na  okoliczność  rzekomej  obciążalności  mechanicznej  na 

poziomie  8000  Pa  -  wbrew  wymaganym  normom  - 

miało  na  celu  wprowadzenie 

Zamawiającego  w  błąd,  co  uzasadnia  wykluczenie  ww.  wykonawcy  z  postępowania,  na 

zasadzie art. 24 ust. 1 pkt. 17 

Ustawy Pzp. Zaniechanie dokonania ww. czynności świadczy 

o naruszeniu przez Zamawiającego tego przepisu 

W tym miejscu Odwołujący dodatkowo wskazuje, iż Hymon przedstawiła także nieprawdziwe 

informacje  dotyczące  parametrów  oferowanego  falownika  SOFAR  SOLAR  11KTL-X, 

sugerujące, iż posiada on moc wyjściową mniejsza niż 10 000VA. w sytuacji, w której jest to 

oczywiście  nieprawdą,  co  także  stanowić  powinno  podstawę  do  wykluczenia  wykonawcy  z 

postępowania.  Moc  falownika  w  oferowanym  urządzeniu  może  być  regulowana  i  może 

zostać  zmniejszona  na  potrzeby  przetargu  -  zmniejszenie  mocy  w  ramach  przyjętej  przez 


producenta  skali  nie  jest  jednak  tożsame  z  określonym  przez  Zamawiającego  wymogiem 

"maksymalnej"  mocy  wyjściowej,  a  HYMON,  jako  przedsiębiorca  trudniący  się  w  realizacji 

tego  rodzaju  zadań,  powinien  mieć  tego  świadomość.  Sposób  prezentacji  dokumentów 

potwierdzających rzekomo zgodność ww. urządzenia z SIWZ [o czym dalej) także świadczy 

o  celowym,  i  niestety  skutecznym,  wprowadzeniu  Zamawiającego  w  błąd  co  do  istotnych 

informacji mających wpływ na prowadzone postępowanie. 

Uzasadnienie zarzutu wadliwego przyznania w ramach kryterium "parametry techniczne - 

Zastosowanej paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 ftTJpkt. XII ppkt. 

2.cz. A. ID, 2 lit, b SJWZ.1 

w części A. dla każdego z subregionów. Ofercie Złożonej przez 

HYMON Oferty. 10 pkt. 

Z  daleko  idącej  ostrożności  ML  SYSTEM  w  tym  miejscu  podkreśla,  iż  przedstawiona 

powyżej,  na  okoliczność  celowego  wprowadzenia  w  błąd  Zamawiającego,  argumentacja, 

niezbicie 

dowodzi  także  innego  faktu  -  tj.,  iż  oferowany  moduł  nie  posiada  wymaganej 

odporności na obciążenie śniegiem. Z uwagi na powyższe, Spółka nie powinna otrzymać z 

ww. tytułu dodatkowych punktów, w żadnym z subregionów. 

Podkreślić  nadto  należy,  iż  badania,  na  które  powołuje  się  HYMON,  nie  były 

przeprowadzone  w  zgodzie  z  aktualnymi  standardami.  Żaden  przedłożony  przez  HYMON 

dokument  nie  potwierdza,  by  testy  dotyczące  maksymalnego  obciążenia  modułów 

przeprowadzone  były  zgodne  były  z  aktualnymi,  tj.  obowiązującymi  na  dzień  dzisiejszy, 

normami. 

Zamawiający ww. okoliczności należycie nie zweryfikował oraz jej nie potwierdził, pomimo, iż 

przedłożony  przez  HYMON  dokument,  oznaczony  jako  "Technical  Report  No. 

70.406.19.095.18", odwołuje się do już nieaktualnych norm IEC 61730-1:2004 (First Edition) 

+  A1:201  I  +  A2:2013.Przeprowadzone  na  ww.  okoliczność  testy,  których  wykonanie  nie 

odpowiadało  obecnie  obowiązującym  standardom,  nie  mogą  być  zatem  uznane  za 

wiarygodny  dowód  dla  udowodnienia  dodatkowo  punktowanych  kryteriów.  Co  istotne, 

Zamawiający  w  treści  SIWZ  wymagał,  by  oferowane  produkty  były  zgodne  z  aktualnymi 

normami, stąd też odstąpienie od ww. wymogu na potrzeby akceptacji "nieaktualnych badań" 

także należy uznać za uchybienie. 

Uzasadnienie  zarzutu  zaniechania  wykl

uczenia  przez  Zamawiającego  Spółki  HYMON 

pomimo podania przez nią nieprawdziwych informacji dotyczących parametrów oferowanego 

falownika  SOFAR  SOLAR11KTL-

X  względnie,  nieodrzucenia  Oferty  HYMON,  jako 


niezgodnej z treścią SIWZ z uwagi na niespełnienie przez oferowany falownik wymaganych 

wartości. 

Dodatkowo  ML  SYSTEM  zarzuca,  iż  nawet  niepotwierdzenie  ww.  okoliczności 

przedstawienia  w  sposób  celowy  informacji  nieprawdziwych  nie  niweczy  faktu,  iż 

zaproponowany przez Spółkę HYMON falownik nie spełnia kryteriów określonych na stronie 

18 szczegółowej specyfikacji technicznej dla paneli fotowoltaicznych ("wymogi dla instalacji > 

3  kWp  oraz  <  10  kWp  3-

9 kVA"),  co  uzasadnia  także  odrzucenie  Oferty  jako  sprzecznej  z 

SIWZ.  Moc  wyjściowa  ww.  falownika  jest  bowiem  znacznie  wyższa  niż  moc  maksymalna, 

dopuszczona przez Zamawiającego. 

Wyjaśniając  powyższe  wskazuję,  iż  ww.  Spółka,  w  poz.  oznaczonej  16,  40,  41  -  dla 

ofertowanej  instalacji  9,75  kWp  zaproponowała  falownik  SOFAR  SOLAR  11KTL-X  ,  co 

narusza  wymogi  SIWZ  zakreślone  dla  instalacji  z  3  kWp  oraz  <  10  kWp,  które  mają  być 

wyposażone  w  falownik  o  mocy  wyjściowej  3  -9  kVA  -  zgodnie  z  modyfikacją  siwz  z  dnia 

07.10.2019 dotyczącą SST - panele fotowoltaiczne. 

Zgodnie  z  oświadczeniem  producenta  Sofar  Solar,  które  Odwołujący  przedłożył 

Zamawiającemu wraz z pismem z dnia 13 listopada 2019 r., falowniki Sofar Solar 11 KTL-X 

posiadają  moc  znamionową  (wyjściową)  10.000VA  oraz  moc  maksymalną  (wyjściową) 

mniejszą  niż  10.000VA,  stąd  też  nie  można  ich  zakwalifikować  jako  urządzenia 

posiad

ającego  moc  znamionową  (wyjściową)  mniejszą  niż  10.000VA.  Nie  istnieją  także 

rozszerzone  wersje  falownika  Sofar  Solar  11  KLT-

X  posiadające  mniejszą  moc  wejściową 

niż wyżej podana. 

Dowód: Pismo producenta Sofar Solar 

Deklarowana przez HYMON możliwość ograniczenia ww. mocy pozostaje w tym kontekście 

całkowicie  bez  znaczenia.  Innymi  słowy  -  fakt  możliwości  regulacji  mocy  falownika  w 

zakresie  0- 

100%,  a  więc  w  zakresie  do  10  kVA,  nie  zmienia  faktu,  że  przy  regulacji  0% 

wynosi moc wynosi 10kVA, a Zamawiający wyraźnie zapisał że max. moc wyjściowa ma być 

nie większa niż 9kVA. Jest to ewidentne naruszenie SIWZ. 

Zamawiający wymagał precyzyjnie, aby moc wyjściowa znajdowała się w zakresie 3-9 kVA. 

Nie  wyższym,  i  nie  niższym,  niż  ww.  wartości.  Powyższe  ograniczało  możliwość  użycia  w 

ramach  zamówienia  niektórych  modeli  falowników,  o  mocy  wyjściowej  leżącej  poza  ww. 

zakresem, a w konsekwencji, rzutowało finalnie na cenę ofert. 

Podawanie mocy znamionowych i maksymalnych w kartach katalogowych jest jednoznaczne 

i ma na cel

u umożliwienie identyfikacji produktu oraz jego właściwego doboru do warunków 

technicznych. Przyjęcie za słuszne argumentacji HYMON, iż moc może być w rzeczywistości 


ograniczona,  doprowadziłoby  do  dopuszczenia  -  wbrew  woli  Zamawiającego,  jakichkolwiek 

falo

wników, gdyż moc każdego z nich może być zredukowana. 

Dostępność  na  rynku  falowników  o  różnych  mocach  -  przykładowo  -  falowników  marki 

Sofar8.8KTL-

X o mocy znamionowej wyjściowej 8kW i mocy wyjściowej max. 8,8 kVA, Sofar 

6.6KTL-

X  o  mocy  znamionowej  wyjściowej  6kW  i  mocy  wyjściowej  max.  6,6  kVA  itd.  ma 

jednak swoje uzasadnienie, i oczekiwania Zamawiającego, co do maksymalnych parametrów 

moc, były uzasadnione. 

W  ocenie  Odwołującego,  wymaganie  Zamawiającego  określone  jako  „moc  wyjściowa  w 

zakresie  3-9  kVA"  mia

ło  na  celu  ochronę  prosumenta  przed  dodatkowymi  kosztami,  a 

wynikającymi  z  faktu  że  Zakład  Energetyczny  określając  możliwość  przyłączenia  instalacji 

PV  do  sieci  bierze  pod  uwagę  moc  modułów  fotowoltaicznych  oraz  moc  wyjściową 

znamionową  i  maksymalną  falowników,  które  to  wartości  są  wymagane  we  wniosku 

przyłączeniowym zgodnie z karta katalogową falownika. 

Dowód: Przykładowy wniosek przyłączeniowy, 

Treść  karty  katalogowej  oferowanego  falownika  jednoznacznie  wskazuje  że  dla  w  w. 

produktu  wyjściowa  moc  znamionowa  wynosi  10  kW  i  wyjściowa  mocy  max.  11  kVA. 

Zastosowanie falownika Sofar 11KTL-

X o wyjściowej mocy znamionowej l0 kW i wyjściowej 

mocy  max.  11  kVA  obciążać  będzie  beneficjentów  projektu  dodatkowymi  kosztami 

związanymi z koniecznością zwiększenia mocy przyłączeniowej do budynku (moc falownika 

będzie  większa  od  mocy  przyłącza  energetycznego  budynku),  gdyż  dla  domów 

jednorodzinnych w zdecydowanej większości moc przyłączeniowa mieści się w granicach do 

7  lub  9  kW.  Dodatkowo  zakład  energetyczny  może  wymagać  przeprojektowania  i 

przebudowy przyłącza energetycznego Beneficjenta do nowej zwiększonej mocy. Powyższe 

obligować  będzie  beneficjentów  projektu  do  dodatkowych  wydatków,  prawdopodobnie  nie 

ujętych  we  wniosku  o  dofinansowanie.  Użycie  zaoferowanego  przez  HYMON  urządzenia 

niewątpliwie negatywnie wpłynie na sposób realizacji kontraktu. 

Z  uwagi  na  powyższe,  Zamawiający  nie  powinien  odstępować  od  postawionych  w  treści 

SIWZ wymogów ani też liberalizować ich na etapie oceny ofert Skoro SIWZ nie dopuszcza 

falowników o mocy  wyjściowej  wyższej jak 10 kW, to według tego kryteriów oferty powinny 

być weryfikowane. 

Uzasadnienie  zarzut  błędnego  wezwania  NEOSTAR  do  uzupełnienia  dokumentów 

niezbędnych do przyznania dodatkowej punktacji, a w konsekwencji, czynności polegającej 

n

a  przyznaniu  ofercie  złożonej  przez  NEOSTAR.  w  ramach  kryterium  "parametry 

techniczne". 


Jeżeli  chodzi  o  drugą  z  ofert,  której  poprawność  Odwołujący  także  kwestionuje,  podkreślić 

przede wszystkim należy, iż informacje stanowiące podstawę przyznania punktacji w ramach 

kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert w trybie 

art.  26  ust.  3  Ustawy  pzp.  Oświadczenie  wykonawcy  co  do  elementów  oferty  objętych 

jednym z kryteriów oceny ofert ma bowiem wyjątkowo istotne znaczenie, gdyż przyczyniając 

się do  uplasowania oferty  na  danym  miejscu w  rankingu ofert,  wywiera  bezpośredni  wpływ 

na wybór wykonawcy. 

Celem  uzasadnienia  ww.  stanowiska  jedynie  przykładowo  wskazać  należy  na  treść 

uzasadnienia  Orzeczenia  KIO  z  22  lutego  2017  r.  (syg

n.  akt  KIO  290/17),  w  którym  Izba 

uznała wyraźnie, iż „treść oferty w zakresie podlegającym punktacji w ramach oceny ofert nie 

podlega uzupełnieniu w ramach art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2015  r.  DOZ.  2164  ze  zm.)  (a  nawet  jeśli  z  jakichś 

przyczyn dokumenty były uzupełnianie, nie dopuszczało się aby skutkowało to przyznaniem 

ofercie jakichkolwiek dodatkowych punktów), zaś jej ewentualne wyjaśnienie w oparciu o art. 

87 ust. 1 ustawy wprawdzie nie 

jest wykluczone, ale musi być wykonywane bardzo ostrożnie, 

tak, aby nie prowadziło do zmiany oferty, w tym także jej niedozwolonego uzupełnienia. Nie 

może także prowadzić do wrażenia negocjowania przez zamawiającego i wykonawcę treści 

oferty,  w  szczególności  w  celu  przyznania  jej  dodatkowych  punktów.  Część  oferty 

podlegająca  punktacji  jest  bowiem  szczególnie  wrażliwa,  gdyż  prowadzi  bezpośrednio  do 

wartościowania ofert wykonawców, które następnie skutkuje wyborem jednej z nich. Zatem w 

tym  zakresie  konieczn

e  jest  szczególne  zachowanie  zasad  równego  traktowania 

wykonawców  i  przejrzystości”  (...)  Identyczne  stanowisko  przedstawiła  Krajowa  Izba 

Odwoławcza w wyroku z 4 maja 2017 r. (sygn. akt KIO 763/17). 

Niezależnie od  powyższego Odwołujący  zwraca  uwagę na fakt,  iż  Spółka ta nie uzupełniła 

żądanych  przez  Zamawiającego  dokumentów  w  terminie  do  dnia  25.11.2019  r  oraz  -  na 

ponowne  wezwanie,  kolejno,  w  terminie  do  dnia  06.12.2019.  Wyjaśniając  powyższe  ML 

SYSTEM  podaje,  iż  w  folderze  o  nazwie:  "wezwania_13_ll_19  znajduje  się  „wezwanie  do 

złożenia  dokumentów_07.11.2019_Neostar  Energy  -  na  wezwaniu  data  12.11.2019"  .  Na 

podstawie  tego  wezwania  NEOSTAR  został  wezwany  do  złożenia  dokumentów  do  dnia 

25.11.2019 r. Z udostępnionej korespondencji wynika, ze NEOSTAR nie złożył dokumentów 

na wezwanie i w folderze : wezwanie_26_ll_19_eco_team'_neostar_energy znajduje się plik: 

"neostar-

ponowne  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  a  treści  jest  wezwanie  do 

złożenia dokumentów - z terminem do dnia 06.122019.W folderze : odpowiedzi na wezwanie 

z  dnia  26  11  19  eco  team  neostar  Energy  - 

nie  ma  jednak  wyjaśnień  złożonych  przez 

Noestar,  co  sugeruje,  że  dokument  taki  w  ww.  dacie  do  Zamawiającego  nie  wpłynął. 

Natomiast  w  udostępnionym  wykonawcom  folderze:  "odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia 


1_19" znajduje się podfolder o nazwie "neostar_ uzupełnienia z dnia 06.12" - i w tymże 

folderze  znajdują  się  dokumenty  na  wezwanie,  ale  oprócz  tego,  dodatkowe  skany  innych 

dokumentów.  Wśród  tych  plików  Zamawiający  udostępnił  dokumenty  o  nazwie  "TUV+ 

tłumaczenie.pdf  i  "TUV  tłumaczenie  przysięgłe".  Tych  dokumentów  nie  ma  w  folderze 

"Neostar .uzupełnienia z dnia 06.12", więc prawdopodobnie nie zostały złożone w ww. dacie. 

Co  przy  tym  istotne,  ww.  dokumenty  zostały  podpisane  bezpiecznym  podpisem 

elektronicznym 

przez  ww.  firmę w  dniu  12.12.2019 r.,  co potwierdza  w  sposób  niebudzący 

wątpliwości,  iż  przed  tą  datą,  a  w  zasadzie  do  dnia  6.12.2019  r.,  zamawiający  ww. 

dokumentem nie dysponował. 

Powyższe także świadczy o uchybieniu Zamawiającego w toku badania i oceny ofert. 

Uzasadnienie zarzutu przyznania błędnej ilości pkt. za "zastosowanie paneli o maksymalnym 

obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa"  (10 pkt) oraz za "panele fotowoltaiczne z dodatkową 

odpornością na amoniak i mgłę solna" (5 pkt) 

Już tylko na marginesie Odwołujący wskazuje, iż NEOSTAR nie udowodniła spełnienia przez 

oferowany produkt wymaganych kryteriów, tak co do obciążenia śniegiem, jak i odporności 

na  amoniak,  przedstawiając  jedynie  oświadczenie  producenta.  Zamawiający  wyraźnie  w 

treści  SIWZ  wymagał,  by  na  udowodnienie  ww.  okoliczności  Wykonawca  przedłożył 

odpowiedni  certyfikat,  stąd  też  przyznanie  ww.  Spółce punktów  w  ramach tychże  kryteriów 

stanowi istotne uchybienie. 

Wyjaśniając  powyższe  przypomnieć  należy,  iż  Zamawiający  w  Specyfikacji  Istotnych 

Waru

nków  Zamówienia  wymagał  zgodności  modułu  z  normą  IEC  61215  oraz  1EC  61730, 

potwierdzonej  certyfikatem  wydanym  wydanymi  przez  jednostkę  oceniającą  zgodność, 

zgodnie z  art.  30b ust. 1 ustawy  Pzp.  Jeżeli Wykonawca oferuje taki  produkt  Zamawiający 

wymaga  certy

fikatu  potwierdzającego  także  zwiększoną  odporność  na  obciążenie  powyżej 

7500  Pa.  Dodatkowo,  Zamawiający  wymagał  przedłożenia  certyfikatu  potwierdzającego 

odporność modułu na atmosferę amoniaku oraz mgły solnej, jeżeli Wykonawca oferuje taki 

produkt.  W  prz

ypadku  Firma  NEOSTAR  zaoferowała  produkt  o  zadeklarowanej 

obciążalności  8000  Pa  oraz  odporny  na  atmosferę  amoniaku  oraz  mgły  solnej  zyskując 

dodatkowe 15 punktów zgodnie z kryterium oceny, którym posługiwał się Zamawiający. 

Na  poświadczenie  spełnienia  ww.  warunków  firma  NEOSTAR  nie  przedstawiła  jednak 

wymaganych  certyfikatów  w  rozumieniu  art.  30  b  ustawy  Pzp.  W  myśl  przepisów 

Zamawiający wymagając przedstawienia certyfikatu oceniającego zgodność z wymogami lub 

cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przyjąć jako środek 

dowodowy  potwierdzającego  zgodność  jedynie  sprawozdanie  z  badań  wykonane  przez 

jednostkę oceniającą zgodność. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę 


wykonującą  działania  z  zakresu  oceny  zgodności,  w  tym  kalibrację,  testy,  certyfikację  i 

kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr  765/2008  z  dnia  9  lipca  2008  r.  ustanawiającym  wymagania  w  zakresie  akredytacji  i 

nadzoru  rynku  odnoszące  się  do  warunków  wprowadzania  produktów  do  obrotu.  W  myśl 

przytoczonych przepisów niedopuszczalne jest przyjęcie w tej sprawie oświadczenia lub bez 

potwierdzenia  zawartych  w  nich  parametrów  stosownymi  badaniami  wykonanymi  przez 

jednostkę oceniającą zgodność. 

Dokumentacja  przed

stawiona przez  Neostar  Green Energy  w  zakresie odporności  na  mgłę 

solną,  amoniak  oraz  zadeklarowaną  obciążalność  8000Pa  opiera  się  całkowicie  na 

oświadczeniu  producenta  i  nie  jest  potwierdzona  przez  żadną  jednostkę  oceniającą 

zgodność. Ponadto oświadczenia producenta nie są nawet opatrzone stosownym podpisem 

osoby odpowiedzialnej. 

Jedynym dokumentem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność jest certyfikat numer 

PV 50370951 001 wydany przez TUV Rheinland Korea Ltd. Przedstawiony certyfikat dotyczy 

zgodności z normą IEC 61215 oraz IEC 61730. Nie dotyczy zaś odporności na mgłę solną 

czy amoniak (odpowiednio normy IEC 61701 oraz IEC 62716). Ponadto, z przedstawionego 

certyfikatu  wynika,  iż  moduł  posiada  obciążenie  5400Pa,  nie  zaś  8000  Pa  jak  deklaruje 

NEOSTAR. 

Biorąc  pod  uwagę  wyżej  wymienione  fakty  wnioskować  należy,  że  moduł  oferowany  przez 

NEOSTAR  nie  posiada  obciążalności  mechanicznej  na  poziomie  8000  Pa,  nie  posiada 

odporności na atmosferę mgły solnej oraz nie posiada odporności na atmosferę amoniaku. 

Prz

yznanie  Spółce  dodatkowych  punktów  w  ramach  ww.  kryteriów  było  zatem  działaniem 

wadliwym. 

Uzasadnienie  zarzutu  zaniechania  odrzucenia  oferty  NEOSTAR  w  ramach  części  A.  dla 

subregionu  Tarnowskiego  pomimo,  iż  Oferta  ta  sprzeczna  była  z  treścią  SIWZ.  która  nie 

dopuszczała  różnic  cenowych  pomiędzy  instalacją  montowaną  na  gruncie  od  instalacji  na 

dachu obiektu, przekraczających 110 %. 

Niezależnie  od  powyższego  ML  SYSTEM  podnosi,  iż  arytmetyczne  zestawienie  podanych 

przez  Oferenta  wartości  wskazuje,  że  ceny  instalacji  na  gruncie  są  wyższe  niż  110  % 

wartości ceny na dachu, co dyskredytuje ofertę dla ww. zadania w całości. 

I tak, zwrócić uwagę należy, iż: 

podana pod pozycją 25 i 26: cena instalacji na dachu wynosi 12 314zł, na gruncie 13 979zł. 

Cena na gruncie jes

t większa niż 110 % ceny na dachu (113,5 0/0);  


podana pod pozycją 27 i 28: cena instalacji na dachu wynosi 13 727zł, na gruncie 15 464zł. 

Cena na gruncie jest większa niż 110 % ceny na dachu (112,6 0/0);  

podana pod pozycją 29 i 30: cena instalacji na dachu wynosi 15 231zł, na gruncie 16 852zł. 

Cena na gruncie jest większa niż 110 % ceny na dachu (110,6 0/0);  

podana pod pozycją 32 i 33: cena instalacji na dachu wynosi 17 196zł, na gruncie 19 106zł. 

Cena na gruncie jest większa niż 110 % ceny na dachu (111,1 0/0);  

podana pod pozycją 34 i 35: cena instalacji na dachu 20 270zł, na gruncie 22 333zł. Cena 

na gruncie jest większa niż 110 % ceny na dachu (110,1 0/0);  

podana pod pozycją 36 i 37: cena instalacji na dachu wynosi 22 681zł, na gruncie 25 915zł. 

Cena na gruncie jest większa niż 110 % ceny na dachu (114,2 0/0); 

Odwołujący w tym miejscu wskazuje, iż nie będzie odnosił się do przyczyn ww. rozbieżności 

podanych przez Wykonawcę który został wezwany przez Zamawiającego do wytłumaczenia 

ww.  różnic.  Jakkolwiek  są  one  nielogiczne  i  niespójne,  to  i  tak  pozostają  w  sprawie  bez 

znaczenia. Zamawiający narzucił pewien sposób kalkulacji ceny, i skoro określone w treści 

SIWZ  ograniczenie  procentowe  nie  zostało  zaskarżone,  było  ono  wiążące  dla  każdego 

Oferent

a. Odstąpienie od ww. wymogu, przez Zamawiającego, po terminie składania ofert, i 

dopuszczenie  kalkulacji  cenowych  o  wartości  przekraczających  110  %  różnicy,  było  po 

prostu błędne. 

Także zatem i z uwagi na ww. sprzeczność z treścią SIWZ, Oferta NEOSTAR winna zostać 

odrzucona. 

Mając na uwadze powyższe, odwołujący wnosi jak na wstępie. 

Odpowiedź zamawiającego z dnia 9 stycznia 2020r. 

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości.  

Zamawiający prawidłowo dokonał poprawy oznaczenia modułu z "Ulica Solar UL-325M-S” na 

"Ulica Solar UL-325M-

60” z następujących powodów. 

W złożonym formularzu ofertowym wykonawca HYMON wskazał na moduł „Ulica Solar UL-

325  M-

60”  (pkt.  5).  Następnie  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  12.11.2019  r.,  przesłał 

m.in.  dokumenty  w  postaci 

Certyfikatów  do  zaoferowanego  urządzenia  z  modułem  „Ulica 

Solar  UL-325M-

60”.  Faktem, jest,  iż  z  kolei  w formularzach  cenowych HYMON  wskazał  na 

moduł  „Ulica  Solar  UL-325M-S”.  Niemniej  jednak  dla  Zamawiającego  oczywistym  było,  że 

skoro w formularzu ofertowym 

oraz w dokumentach przesłanych na potwierdzenie spełnienia 

warunków  wskazany  jest  moduł  „Ulica  Solar  UL-325M-60”,  to  taki  właśnie  wykonawca 


zaoferował i należy w tym przypadku skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 

co  zostało  uczynione  za  pismem  z  dnia  28.11.2019  r..  Z  kolei  sam  fakt  wpisania  ponad 

dwieście razy  oznaczenia jak  się okazało w  ogóle nieistniejącego w  rzeczywistości  modułu 

„Ulica  Solar  UL-325M-S”,  wynikało  z  bardzo  prozaicznego  i  obecnie  najczęstszego  błędu 

powstającego poprzez korzystanie z opcji „kopiuj wklej”. 

Dowód:  1)  Pismo  Zamawiającego  z  dnia  12.11.2019  r.  2)  odpowiedź  HYMON  z  dnia 

22.11.2019 r., wraz z załącznikami, 3) Pismo Zamawiającego z dnia 28.11.2019 r., 4) Pismo 

HYMONA z 29.11.2019 r. 

— zgoda na poprawienie omyłki. 

Zamawiający  prawidłowo  przyznał  HYMON  w  ramach  kryterium  "parametry  techniczne  - 

zastosowanie paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa” (pkt. XII ppkt. 2. 

cz.  A.  lp.  2  lit.  b  SIWZ.)  w  Części  A,  dla  każdego  z  subregionów,  Ofercie  Złożonej  przez 

HYMON  - 

10  pkt.,  a  w  konsekwencji,  na  przyznaniu  w  ramach  kryteriów  oceny  Ofert,  ww. 

Spółce, kolejno dla każdego z ww. subregionów, 95,27 pkt, 95,46 pkt., 95,54 oraz 92 pkt. W 

złożonym  formularzu  ofertowym  HYMON  oświadczył,  iż  zaoferowane  przez  niego  panele 

będą  spełniać  kryterium  maksymalnego  obciążenia  od  śniegu  ponad  7500  Pa.  W  dniu 

12.11.2019  r.,  Zamawiający  wezwał  HYMON  do  przedstawienia  dokumentów  na 

potwierdzenie warunków dodatkowych określonych w SIWZ. W odpowiedzi na to wezwanie 

r., HYMON przesłał do Zamawiającego dokumenty w tym Kartę Katalogową dla 

zaoferowanych  modułów  UL-325M-60  z  której  wynika,  ze  zaproponowany  panel 

fotowoltaiczny posiada odporność mechaniczną na obciążenie śniegiem w wysokości 8.000 

Pa

.  Dowód:1)  Pismo  Zamawiającego  z  dnia  12.11.2019  r.  2)  odpowiedź  HYMON  z  dnia 

22.11.2019 r., wraz z załącznikami, 

Zamawiający  prawidłowo wezwał  NEOSTAR  do  uzupełnienia dokumentów  niezbędnych do 

przyznania  dodatkowej  punktacji,  a  w  konsekwencji,  prawidłowo  przyznał  ofercie  złożonej 

przez  NEOSTAR,  w  ramach  kryterium  "parametry  techniczne  ",  "zastosowanie  paneli  o 

maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa” (pkt. XII ppkt. 2. cz. A. lp. 2 lit. b SIWZ.) 

w  części  A,  dla  subregionu  Tarnowskiego  i  Miechowskiego,  dodatkowych  10  pkt,  oraz  - 

"panelefotowoltaiczne  z  dodatkową  odpornością  na  amoniak  i  mgłę  solną  ”  (pkt.  XII  ppkt. 

2.cz.  A.  lp.  2  lit.  c  SIWZ.),  w  części  A,  dla  subregionu  Tarnowskiego  i  Miechowskiego, 

dodatkowych 5 pkt a w konsekwencji, na błędnym przyznaniu Ofercie NEOSTAR, w ramach 

w/w  zadań,  kolejno  94,21  oraz  94,55  pkt.  W  dniu  12.11.2019  r.,  Zamawiający  wezwał 

NEOSTAR do przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu,  w  terminie do  25.11.2019 r.,  jednakże odpowiedź  z  żądanymi  dokumentami 

nie  została  złożona  w  zakreślonym  terminie.  Dlatego  też  Zamawiający  ponownie  wezwał 

wykonawcę za pismem z dnia 26.11.2019 r.  zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 Pzp, który 


wskazuje „Jeżeli wykonawca nie złożył (. . . ) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ,  lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do 

przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają 

błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień  w terminie przez siebie 

wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia 

wyjaśnień  oferta  »wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 

postępowania.”  Na  kolejne  odwołanie  NEOSTAR  złożył  wymagane  dokumenty  w 

zakreślonym terminie. 

Zamawiający  nie  miał  podstaw  do  wykluczenia  HYMON,  z  prowadzonego  postępowania  w 

zakresie Części A, dla każdego z subregionów. 

Odnośnie  Raportu  z  badań  nr  70.406.19.095.18  z  dnia  24.10.2019  r.,  wskazać  należy,  iż 

HYMON  za  pismem  z  dnia  22.11.2019  r.,  przesłał  Zamawiającemu  przedmiotowy  Raport 

techniczny wraz tłumaczeniem oraz pismem przewodnim od Producenta, gdzie w tabeli 3.5.: 

MQT  16  Test  statycznego  obc

iążenia  mechanicznego,  w  rubryce  —  Czas  trzeciego  cyklu 

(początek/koniec)  wskazano  —  13:58/14:58  (8000Pa).  Dowód:  Raport  techniczny  z  dnia 

24.10.2019 r. 

Odnośnie parametrów oferowanego falownika SOFAR SOLAR 11KTL-X, a w szczególności 

posiadanej  przez  niego 

mocy  wyjściowej  mniejszej  niż  10.000VA,  wskazać  należy  na 

następujące okoliczności. 

Zamawiający  po  otrzymaniu  pisma  od  Odwołującego  się  z  dnia  13.11.2019  r.,  wystąpił  do 

HYMOIN z pismem z dnia 28.11.2019 r., o wyjaśnienie podniesiony w piśmie Odwołującego 

zarzutów  w  tym  m.in.  mocy  wyjściowej  oferowanego  falownika.  W  przesłanej  w  dniu 

4.12.2019  r.,  odpowiedzi  HYMON  wyjaśnił,  iż  oferowane  przez  wykonawcę  urządzenie 

posiada  regulowany  parametr  mocy  wyjściowej.  Ponadto  oferowane  przez  Wykonawcę 

urządzenie zostanie wyposażone w falownik w którym zostanie na etapie produkcji, obniżony 

przedmiotowy  parametr  do  oczekiwanego  przez  Zmawiającego  poziomu  9kVA.  Na 

potwierdzenie powyższego HYMON przedstawił oświadczenie producenta Sofa Solar. 

Ponadto  HYMON  zwrócił  uwagę,  iż  dokumenty  którymi  posługiwał  się  Odwołujący  zostały 

podpisane przez osobę nieuprawnioną na dowód czego przedstawiono kolejne oświadczenie 

producenta Sofa Solar. 

Dowód: 1) Pismo Zamawiającego z dnia 28.11.2019 r. 2) odpowiedź 

HYMON z dnia 04.12.2019 r., 

wraz z załącznikami. 

Zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia NEOSTAR z postępowania w ramach Części 

A, dla subregionu Tamowskiego i Miechowskiego. 


W  złożonym  formularzu  ofertowym  NEOSTAR  oświadczył,  iż  zaoferowane  przez  niego 

panele  będą  spełniać  kryterium  maksymalnego  obciążenia  od  śniegu  ponad  7500  Pa  oraz 

będą    miały  zwiększoną  odporność  na  oddziaływanie  mgły  solnej  jak  i  amoniaku.    W  dniu 

26.11.2019  r.,  Zamawiający  ponownie  wezwał  firmę  NEOSTAR  do  przedstawienia 

dokumentów na potwierdzenie warunków dodatkowych określonych w SIWZ. W odpowiedzi 

na  to  wezwanie  12.12.2019  r.,  NEOSTAR  przesłał  do  Zamawiającego  dokumenty  w  tym 

Kartę Katalogową dla zaoferowanych modułów typu NCS6BM 315 oraz trzy certyfikaty firmy 

Nice Sun  z  których wynika,  ze zaproponowane  panele fotowoltaiczne  posiadają odporność 

mechaniczną  na  obciążenie śniegiem  w  wysokości  8.000 Pa oraz  są odporne  na  działanie 

amoniaku  i  mgły  solnej.  Zauważyć  przy  tym  należy,  że  Zamawiający  nie  określił  w  swoim 

wezwaniu  jaką  znormalizowaną  formę  mają  przyjąć  żądane  certyfikaty,  a  przedstawione 

przez  NEOSTAR  dokumenty  potwi

erdzają  przedmiotowe  parametry.  Dowód:  1)  Pismo 

Zamawiającego z dnia 26.11.2019 r. 2) odpowiedź NEOSTAR z dnia 12.12.2019 r., wraz z 

załącznikami. 

Zamawiający  prawidłowo  dokonał  poprawy  oczywistej  omyłki  w  treści  Oferty  NEOSTAR, 

poprzez  wpisanie  do  Oferty  w  miejsce  słów:  "SofarSolar  2000  TL"  -  poprawnej  nazwy 

SofarSolar 2200 TL. 

Zamawiający pismem z dnia 13.11.2019 r., został przez Odwołującego poinformowany, iż nie 

istnieje  falownik  o  o

znaczeniu  "SofarSolar  2000  TL",  w  konsekwencji  czego  Zmawiający 

wezwał NEOSTAR o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii. W odpowiedzi uzyskał wyjaśnienie, 

iż  użycie  oznaczenia  "SofarSolar  2000  TL"  było  efektem  oczywistej  omyłki  pisarskiej,  a 

wszelkie  wyliczenia 

i  parametry  techniczne  były  przyjęte  dla  modelu  falownika  "SofarSolar 

2200  TL".

Dowód:  1)  Oferta  wraz  z  formularzami  cenowymi  NEOSTAR,  2)  Pismo 

Odw

ołującego  z  dnia  13.11.2019  r.,3)  Pismo  Zamawiającego  z  dnia  28.11.2019  r. 

odpowiedź NEOSTAR z dnia 30.11.2019 r. 

Zamawiający zasadnie przyjął, iż zaistniałą omyłkę pisarską można uznać jako oczywistą, a 

samo błędne oznaczenie falownika co do jednej cyfry w 4 pozycjach formularza cenowego, 

nie ma wpływu na treść jak i cenę złożonej oferty. 

Zamawiający  nie  miał  podstaw  do  odrzucenia  oferty  NEOSTAR  w  ramach  części  A,  dla 

subregionu Tamowskiego i Miechowskiego. 

Odwołujący się zarzuca Zamawiającemu, iż nie 

dokonał  odrzucenia  ofert  w  zakresie  części  A,  dla  subregionu  Tarnowskiego  oraz 

Miechowskiego powołując się na przekroczenie 110% różnic cenowych pomiędzy instalacją 

montowaną na gruncie od instalacji na dachu obiektu, gdzie przekroczenie to miało miejsce 

jedynie  w  ofercie  dla  subregionu  Tarnowskiego.  Nie  wiadomym  jest  Zamawiającemu 

dlaczego  ta  okoliczność  miałaby  skutkować  odrzuceniem  oferty  co  do  subregionu 


Miechowskiego gdzie 

takiego przekroczenia nie było. Po drugie, należy z całą stanowczością 

podkreślić,  co  całkowicie  pomija  Odwołujący  się,  że  Zamawiający  prowadził  postepowanie 

przetargowe  w  oparciu  o  art.  24aa 

Pzp,  co  oznacza,  iż  nie  miał  obowiązku  ani  potrzeby 

badania  ofert  z  drugiego  miejsca  w  tym  zakresie,  a  firma  NEOSTAR  w  subregionie 

Tarnowskim  w  którym  nastąpiło  przekroczenie  1  zajęła  drugie  miejsce  w  klasyfikacji 

złożonych  ofert.  Należy  mieć  też  na  uwadze  w  niniejszym  przypadku,  iż  Zamawiający  nie 

przewidział sankcji odrzucenia oferty wykonawcy, który nie zastosował się do tego pouczenia 

albowiem traktował ten zapis jako instruktażowy mający na celu zapobieżenie zdecydowanej 

rozbieżności  cenowej  takich  samych  instalacji  montowanych  u  Beneficjentów  a  jedynie 

różniących się miejscem ich zamontowania. 

NEOSTAR uzupełnił dokumenty na wezwanie Zamawiającego w zakreślonym mu ponownie 

termie.  Odnośnie  drugiego  wezwania  wykonawcy,  Zamawiający  przedstawił  już  swoja 

argumentację w niniejszej odpowiedzi. 

Ponadto  dokumenty  na  które  wskazuje  Odwołujący  się  tj.  "TUV  +tłumaczenie.pdf”  i  "TUV 

tłumaczenie przysięgłe" datowane na dzień 12.12.2019 r., stanowią jedynie tłumaczenie na 

język  polski  złożonych  w  wersji  oryginalnej  (w  języku  angielskim)  dokumentów  w 

wyznaczonym  wykonawcy  terminie,  które  to  tłumaczenie  NEOSTAR  przesłał  bez 

dodatkowego  wezwania  ze  strony  Zamawiającego.  Oczywistym  przy  tym  jest  dla 

Zamawiającego,  iż  z  takiego powodu jak  późniejsze przesłanie samego  tekstu tłumaczenia 

wcześniej  złożonego  dokumentu  nie  może  stanowić  podstawę  do  odrzucenia  oferty 

wykonawcy. 

Mając powyższe na uwadze zamawiający o oddalenie odwołania w całości. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2601/19 ML SYSTEM S.A. 

Co do interesu w uzyskaniu zamówienia (art.179 ust.1 ustawy Pzp.)  

Odwołanie  złożone  przez  odwołującego  spółkę  ML  System  S.A.  z  siedzibą  w  Zaczerniu 

zwaną  dalej  też  „ML  System”  dotyczy  dwóch  ofert,  których  zamawiający  w  ocenie 

odwołującego  nie  odrzucił  mimo  ich  sprzeczności  z  treścią  siwz.  Tymi  ofertami  są  oferty 

spółki  Hymon  Energy  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  Tarnowie  zwana  dalej  też    „HYMON”  i  spółki 

Neostar Green Energy Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi zwana dalej też „NEOSTAR”. 

Odwołanie złożone w związku z nie odrzuceniem oferty HYMON obejmuje wszystkie cztery 

subregiony to jest Tarnowskie, 

Wielickie, Olkuskie i Miechowskie w części A, które to części 

obejmują  zamówienia  na  zestawy  fotowoltaiczne  do  wytwarzania  energii  elektrycznej.  


Zgodnie z zawiadomie

niem z dnia 12.12.2019 r. zamawiający w trzech subregionach wybrał 

jako najkorzystniejszą ofertę spółki HYMON to jest w subregionach: Tarnowskim, Wielickim, 

Olkuskim.  W  subregionie  Miechowskim  jako  najkorzystniejszą  ofertę  wybrał  zamawiający 

ofertę  spółki  NEOSTAR,  przy  czym  w  tym  subregionie  oferta  HYMON  uplasowała  się  na 

drugiej  pozycji.    Natomiast  oferta  odwołującej  się  spółki  ML  System  uplasowała  się  w 

subregionach:  Tarnowskim,  Wielickim,  Olkuskim  na  drugiej  pozycji  czyli  zaraz  za  ofertą 

wybranej spółki HYMON. Natomiast w subregionie Miechowskim ML System uplasowała się 

na trzeciej pozycji po wybranej ofercie spółki NEOSTAR i znajdującej się na drugiej pozycji 

spółki  HYMON.  W  tym  stanie  rzeczy  odwołujący  podważa  oferty  poprzedzających  jego 

wykonawców, których oferty uplasowały się w rankingu ofert na wyższym poziomie niż jego 

oferta. Zarzuty i żądania odwołania zmierzają do dyskwalifikacji  ofert HYMON i  NEOSTAR 

co  w  przypadku  ich  uwzględnienia  spowoduje,  że  oferta  odwołującego  ML  System  będzie 

najkorzyst

niejszą  (części  A  moduły  fotowoltaiczne  we  wszystkich  czterech  subregionach: 

Tarnowskim, Wielickim, Olkuskim Miechowskim).  W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że 

odwołujący  ML  System  ma  prawo  do  środka  ochrony  prawnej  to  jest  odwołania,  ponieważ 

wykaza

ł interes w uzyskaniu zamówienia, co wyczerpuje art.179 ust.1 ustawy Pzp. 

Odnosząc się do zarzutów odwołania zakwestionowanych ofert wykonawców: 

Zarzuty wobec Hymon Energy Sp. z o.o. z siedzibą Tarnowie (HYMON)   

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 1,2, 3 i 8, art.84 ust.1 w zw. z 

art.87ust.2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. 

HYMON 

zaoferował  w  treści  złożonej  oferty  alternatywne  dwa  moduły  fotowoltaiczne,  tj. 

moduł oznaczony nazwą "Ulica Solar UL325M-60" (jeden raz w załączniku nr 1 to jest w 

formularzu ofertowym) oraz "Ulica Solar UL-325M-

S" (ponad 200 razy w załączniku nr 1A 

to  jest  w  formularzu  cenowym

),  co  świadczy  o  niejednoznaczności  złożonej  oferty  z 

sugestią,  że  HYMON  złożył  alternatywną  ofertę  (formularz  cenowy),  nie  wynikającą  z 

oferty  ka

talogowej  producenta,  ale  przygotowywaną  indywidualnie  na  potrzeby 

przedmiotowego zamówienia.  Na wezwanie Zamawiającego w trybie art.26 ust.1 ustawy 

Pzp w związku z procedurą przetargu opartą o art.24 aa i art.25 ust.1 pkt 2)ustawy Pzp. 

HYMON  przedłożył  dokumenty  przedmiotowe  dla  modułu  "Ulica  Solar  UL-  325M-60". 

Zarzuty 

odwołującego  sprowadzają  się  do  krytyki  czynności  zamawiającego  polegającej 

na poprawieniu omyłki w formularzu cenowym to jest z "Ulica Solar UL-325M-S" na  "Ulica 

Solar  UL-  325M-

60"  ujętej  w  formularzu  ofertowym  z  potraktowaniem  zaistniałej 

rozbieżności jako omyłki pisarskiej i przyznaniem punktów w kryteriach oceny oferty.  

Zdaniem  odwołującego  ww.  dwoistość  oznaczenia  modułu  mogła  być  celowa,  gdyż 

HYMON 

długo  czekał  na  wyniki  badań  co  do  odporności  obciążenia  śniegiem  i  dopiero, 


jak wyniki się potwierdziły zdecydował, że w takim razie oferuje "Ulica Solar UL325M-60", 

uzyskując  dodatkowe  punkty  w  kryteriach  oceny  ofert  (zastosowanie  paneli  o 

maksymalnym  obciążeniu  od  śniegu  ponad  7500  Pa).  Odwołujący  wskazuje  na 

niedopuszczalność poprawienia oferty w trybie art. 87ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 

Izba ustaliła i zważyła  

(Sygn. akt KIO 2601/19 ML SYSTEM S.A.) 

HYMON 

w  formularzu  ofertowym  wskazał:  "Ulica  Solar  UL325M-60"  i  złożone  na 

wezwanie  doku

menty  przedmiotowe  również  dotyczyły  modułu  o  tej  samej  nazwie. 

Natomiast w formularzach cenowych wpisał: "Ulica Solar UL-325M-S". Należy zgodzić się, 

że  zarówno  formularz  ofertowy,  jak  i  formularz  cenowy  stanowią  treść  oferty,  co 

potwierdzają postanowienia siwz. Niemniej jednak w sytuacji, gdy zachodzi sprzeczność w 

treści oferty wykonawcy, zamawiający ma obowiązek rozważyć, czy można ją poprawić na 

podstawie  art.  87  ust.  2  ustawy  Pzp.  W  tym  wypadku  zamawiający  zobowiązany  był 

stwierdzić,  że  powyższa  sprzeczność  stanowi  omyłkę  wykonawcy  HYMON,  ponieważ 

moduł  o  nazwie  "Ulica  Solar  UL-325M-S"  nie  istnieje  (co  nie  jest  sporne  pomiędzy 

stronami). Z

atem nie mogło być intencją wykonawcy oferowanie modułu nieistniejącego a 

twierdzenia  odwołującego  o  takiej  możliwości  nie  zostały  udowodnione  (twierdzenie 

odwołującego  o modelu przygotowywanym  specjalnie  na  przedmiotowe  zamówienie    nie 

zostało  udowodnione).  W formularzu  ofertowym  HYMON  wyraźnie  wskazał    "Ulica  Solar 

UL325M-60", 

czyli  moduł  jak  najbardziej  istniejący  a  co jest  bezsporne między  stronami. 

Zamawiający  nie  musiał  więc  domniemywać,  jaki  inny  moduł  zamiast  "Ulica  Solar  UL-

325M-

S"  oferuje  HYMON,  spośród  innych  modułów  katalogowych  producenta,  gdyż  z 

formularza  ofertowego  (potwierdzonego  później  dokumentami  przedmiotowymi)  wiedział, 

że  oferowany  jest  "Ulica  Solar  UL325M-60".  W  świetle  powyższego  należy  uznać,  że 

zamawiający  zobowiązany  był  poprawić  ww.  sprzeczność  w  ofercie  HYMON  jako 

oczywistą omyłkę pisarską (art.87 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp) i dostosować treść formularzy 

cenowych do treści formularza ofertowego i dokumentów przedmiotowych przez wpisanie 

"Ulica  Solar  UL325M-60"  z  ewentualnym  uprzednim  zastosowaniem  art.87  ust.1  ustawy 

Pzp. 

Reasumując, powyższy zarzut nie potwierdził się i w tym zakresie oferta HYMON nie 

podlega  odrzuceniu  na  podstawie  przepisów  wskazanych  w  odwołaniu.  Jedynie  na 

marginesie  należy  wyjaśnić,  że  powyższej  omyłki  wykonawcy  HYMON  nie  można  uznać 

za  tzw.  „inną  omyłkę”,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  ponieważ  nie 

zachodz

i w tym wypadku niezgodność treści oferty z treścią siwz. Powyższe stwierdzenie 

wynika z korespondencji zamawiającego z HYMON prowadzonej w dniach 28.11.2019 r. i 

29.11.2019r.  prowadzonej  w  procedurze  art.89  ust.1  pkt  7  w  zw.  z  art.87  ust.2  pkt  3) 


ustawy  P

zp.,  gdzie  HYMON  wyraził  zgodę  na  poprawienie  omyłki  co  do  modułu 

fotowoltaicznego  na  Ulica  Solar  UL-325M-60. 

Niemniej  bez  względu  na  formułę  prawną 

prowadzonej  korespondencji  liczy  się  efekt  to  jest  poprawienie  formularzy  cenowych  w 

związku z omyłką pisarską. W związku z powyższym zarzut nie potwierdził się. 

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 30 b, art.91 ust.1, art.36 ust.1 pkt 13, ustawy 

Pzp w związku z pkt XII ppkt 2 cz.A lp.2 lit b specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Kryterium  oceny  ofert:  "parametry  techniczne 

–  zastosowanie  paneli  o  maksymalnym 

obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa" (pkt. XII ppkt. 2.cz. A. lp. 2 lit. b SIWZ.) w części A, 

dla  każdego  z    4  subregionów  (Tarnowski,  Wielicki,  Olkuski,  Miechowski).  HYMON  nie 

przedstawił  rzetelnych  i  wymaganych  treścią  SIWZ  dowodów  potwierdzających  te 

właściwości, a mimo to dostał za tę właściwość punkty w kryterium (10 pkt). 

Badania, na które powołuje się HYMON, nie były przeprowadzone w zgodzie z aktualnymi 

standardami.  Żaden  przedłożony  przez  HYMON  dokument  nie  potwierdza,  by  testy 

dotyczące  maksymalnego  obciążenia  modułów  przeprowadzone  były  zgodne  były  z 

aktualnymi normami. 

Zamawiający ww. okoliczności należycie nie zweryfikował oraz jej nie potwierdził pomimo, 

że  przedłożony  przez  HYMON  dokument,  oznaczony  jako  "Technical  Report  No. 

70.406.19.095.18",  odwołuje  się  do  już  nieaktualnych  norm  IEC  61730-1:2004  (First 

Edition)  +  A1:2011  +  A2:2013.  Przeprowadzone  na  ww.  okoliczność  testy,  których 

wykonanie  nie  odpowiadało  obecnie  obowiązującym  standardom,  nie  mogą  być  zatem 

uznane  za  wiarygodny  dowód  dla udowodnienia  dodatkowo punktowanych kryteriów.  Co 

istotne,  Zamawiający  w  treści  SIWZ  wymagał,  by  oferowane  produkty  były  zgodne  z 

aktualnymi  normami,  stąd  też  odstąpienie  od  ww.  wymogu  na  potrzeby  akceptacji 

"nieaktualnych badań" także należy uznać za uchybienie. 

Izba ustaliła i zważyła  

(Sygn. akt KIO 2601/19 ML SYSTEM S.A.) 

Odwołujący konsekwentnie na poparcie zarzutu nieuprawnionego przyznania HYMON pkt 

10 za ponadnormatywne obciążenie śniegiem paneli przywołuje Rozdz. XII Opis kryteriów, 

którymi zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia 

tych kryteriów. Ta regulacja zamawiającego wyczerpuje przewidzianą regulację ustawową 

z  art.36  ust.1  pkt  13)  zgodnie  z  którą  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia 

zawiera opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Poszukując w siwz sposobu oceny 


ofert w tym kryterium należy poddać analizie prawnej zapisy w tym rozdziale (XII siwz) pkt 

4                          (punkty  za  kryterium  parametry  techniczne).  Punkty  za  kryterium  parametry 

techniczne  dla  części,  których  dotyczy  w  ramach  subregionów  będą  przyznawane  w 

następujący sposób 1) w zakresie części A (panele fotowoltaiczne) lit. b) za zaoferowanie 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  poprzez  zastosowanie  paneli  o  maksymalnym 

obciążeniu od śniegu ponad 7 500 Pa, oferta otrzyma 10 punktów. Porównawczo należy w 

tym miejscu nadmienić, że niżej to jest lit.) c dla odporności na amoniak i mgłę solną siwz 

wymaga potwierdzenia certyfikatem a takiego sposobu oceny ofert nie zapisano w lit. b) 

– 

obciążenie  śniegiem.  Tym  samym  do  oceny  prawidłowości  przyznania  punktów  za 

obciążenie śniegiem pozostaje zwrot „zaoferowanie”. W tym miejscu należy zbadać treść 

formularza ofertowego HYMON  to jest  pkt  2  odnoszący  się do  parametrów  technicznych 

ppkt  1)  dla  części  nr  A  podwyższone    parametry  techniczne  w  zakresie:  -  zastosowanie 

paneli  o  większym  obciążeniu    -  tak/nie  Hymon  wybrał  tak.  W  tym  stanie  rzeczy 

postanowienia siwz są wyczerpujące i ograniczają zamawiającego i oferentów w zakresie 

sposobu oceny ofert do przedmiotowego kryterium do ww punktu formularza ofertowego.    

W  związku  z  tym  dalsze  dywagacje  odwołującego  ML  System  i  przedłożone  dowody  na 

okoliczność,  że  badania,  na  które  powołuje  się  HYMON,  nie  były  przeprowadzone  w 

zgodzie  z  aktualnymi  standardami,  aktualnymi  normami  w  tym  IEC  61730-1:2004  (First 

Edition)  +  A1:2011  +  A2:2013  oraz  wymogiem  siwz,  że  oferowane  produkty  mają  być 

zgodne z aktualnymi normami, są bezprzedmiotowe dla postawionego zarzutu odwołania 

co  do  przyznania  10  punktów.  Należy  też  podkreślić,  że  przedmiotowa  specyfikacja 

istotnych warunków (siwz) co do zasady nie mówi o aktualnych normach tylko wskazuje je 

konkretnie wymieniając z nazwy. I tak np.: Rozdz. IV Warunki udziału w postępowaniu pkt 

2 (str. 13  siwz) Rozdz. VI Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 

udziału  w  postępowaniu,  spełnienia przez  oferowane usługi  wymagań  określonych przez 

Zamawiającego  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia,  zasady  składania  oświadczeń  i 

dokumentów oraz forma dokumentów pkt 8.4.1. i 8.4.2. (str. 20 i 21 siwz). Poza tym siwz 

nawet  regulując  tylko  co  do  rodzaju  (a  nie  z  konkretnej  nazwy)  te  dokumenty  to  jest 

certyfikaty,  karty  techniczne,  certyfikaty  wydane  przez  właściwą  jednostkę  certyfikującą 

lokuje je w przywołanych powyżej Rozdz. IV (warunki udziału) i Rozdz. VI (oświadczenia i 

dokumenty  potwierdzające  spełnienie  warunków  udziału)  siwz  a  nie  w  Rozdz  XII  (opis 

kryteriów  przy  wyborze  ofert).  Reasumując  złożone  dowody  przez  odwołującego,  na 

okoliczność nie spełnienia parametru na obciążenie śniegiem,  mogłyby być uwzględniane 

gdyby  odwołujący  postawił  zarzut  w  odwołaniu  nie  spełnienia  przez  oferowane  dostawy, 

usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez  zamawiającego  z 

uwzględnieniem  art.26  ust.1  w  związku  z  art.24aa  i  art.25  ust.1  pkt  2)  ustawy  Pzp. 

Natomiast  odwołujący  składając  odwołanie  odniósł  je  do  punktowanego  parametru 


obciążenia  śniegiem    w  związku  z  art.91  ust.1  i  wyborem  oferty  HYMON  jako 

najkorzystniejszej w myśl postanowień odnoszących się do tej czynności to jest Rozdz. XII 

Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował,  przy  wyborze  oferty  wraz  z 

podaniem  znaczenia 

tych  kryteriów.  Na  marginesie  należy  nadmienić,  że  zamawiający 

udzielając  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  09.01.2020r.  w  aktach  sprawy) 

przedłożył  dowody  potwierdzające  posiadanie  cech  przez  panele  na  zwiększoną 

odporność  na  obciążenie  śniegiem,  które  otrzymał    na  etapie  procedury  w  trybie  art.26 

ust.1  w  zw.  z  art.24  aa  i  art.25  ust.1  pkt  2)ustawy  Pzp.  I  tak  Test  potwierdzający 

dopuszczalne  maksymalne  obciążenie  wraz  z  tłumaczeniem  (pismo  HYMON  z 

22.11.2019r.)  gdzie  na  potwierdzenie  warunków  dodatkowych  określonych  w  Rozdz.  IV 

pkt  2  SIWZ  przedłożono  powyższy  dokument  wymieniony  w  pkt  5  pisma  –  Certyfikat 

potwierdzający  dla  modułu  UL-325M-60  możliwość  obciążenia  8 000  Pa  na  dzień 

24.10.2019roku przez producenta. 

W  tym  stanie  rzeczy  zarzut  co  do  bezpods

tawnego  przyznania  w  kryterium  „parametry 

techniczne”  10  pkt  za  zaoferowanie  wykonania  przedmiotu  zamówienia  poprzez 

zastosowanie  paneli  o  maksymalnym  obciążeniu  od  śniegu  ponad  7 500  Pa  nie  został 

udowodniony.    Nawet  nie został  udowodniony  w  ramach spełnienia  warunków  udziału  w 

myśl  wymaganych dokumentów jakie przewidział na tę okoliczność zamawiający  w siwz. 

Stąd  też  dowody  złożone  przez  ML  System  są  bezprzedmiotowe  wobec  obowiązującej  i 

zamawiającego,  i  wykonawców  regulacji  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Zarzut nie potwierdził się.  

3)  Zarzut naruszenia przez zam

awiającego art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp w związku z pkt 

XII  ppkt  2  cz.A  lp.2  lit  b  jak  i  Rozdz.  IV(warunki  udziału)  i  Rozdz.VI  (oświadczenia  i 

dokumenty) specyfikacji istotnych warun

ków zamówienia. 

Hymon  przedstawił  raport  z  badań  nr  70.406.19.095.18  (z  którego  treści  wynika 

maksymalne  obciążenie  paneli  na  poziomie  2400  Pa)  jako  dokument  potwierdzający 

obciążalność  modułu  do  8  000  Pa,  co  w  połączeniu  z  oświadczeniem  producenta 

wprowa

dziło  Zamawiającego  w  błąd  co  do  właściwości  produktu,  w  sytuacji,  w  której 

rzeczywista  obciążalność  mechaniczna  modułu,  potwierdzona  na  stronie  internetowej 
producenta, wynosi nie więcej 5 400 Pa.  

Izba ustaliła i zważyła 

(Sygn. akt KIO 2601/19 ML SYSTEM S.A.) 


Zakres 

przywołanych  przez  odwołującego  parametrów  na  obciążenie  śniegiem  paneli 

fotowoltaicznych oferowanych przez HYMON wskazuje na trzy parametry: 2 400 Pa; 5 400 

Pa  i  8 

000Pa.  Przy  czym  odwołujący  kwestionuje  parametr  8 000  Pa,  który  dał  ofercie 

HYMON dodatkowe 10 pkt w kryteriach oceny ofert. 

Te fakty dla odwołującego stanowią podstawę do podniesienia  zarzutu  naruszenia przez 

zamawiającego art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp,  

Izba rozważając zarzut uwzględniła złożone dokumenty przez HYMON, które przedstawił 

przy  piśmie  z  dnia  09.01.2020r.  zamawiający  (w  aktach  sprawy)  to  jest  certyfikaty 

potwierdzające zwiększoną odporność na obciążenie powyżej 7 500 Pa. I tak z Certyfikatu 

Ulica Solar z 24.10.2019r. wynika, że moduł oferowany UL-325 M-60 posiada obciążenie  

000 Pa i jest zgodny z normą IEC 61 215 co odpowiada normie wymienionej w pkt 8.4. 

Rozdz.VI  oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  warunków  udziału 

(„certyfikat  potwierdzający  zgodność  modułu PV  z  normą PN-EN  61 215”  -  str.  20  siwz). 

Przedłożony  został  Certyfikat  TUV    No  Z  2 083  334  0048  Rev.2  obejmujący  m.i.  10.16 

Test  statycznego  obciążenia  mechanicznego  wskazujący  Czas  trzeciego  cyklu 

(początek/koniec) wskazuje na 8 000 Pa; data 2019-10-29; data projektu 2019-10-12; data 

badania  2019-10-22 

–  2019-10-24.  W  związku  z  tym  po  raz  kolejny  zamawiający 

potwierdził fakt, że nawet dokumenty na potwierdzenie warunku udziału, a nie tylko oferta 

wskazują na posiadanie przez  panele odporności na śnieg na poziomie 8 000 Pa. 

Co  do  kwestionowani

a  rodzaju  dokumentów  potwierdzających  odporność  na  obciążenie 

mechaniczne to należy wskazać, że w końcowej treści pkt 8.4. siwz zamawiający zapisał, 

że  certyfikaty  mogą  być  zastąpione  innymi  dokumentami,  jeżeli  wykonawca  nie  ma 

dostępu  do  certyfikatów.  W  tym  wypadku  oświadczenia  producenta  (które  może 

zastępować  certyfikat)  wynika,  że  konkretnie  obciążenie  śniegiem  spełnia  wymóg 

zamawiającego  i  wynosi  8000  Pa.  Na  podstawie  tego  już  dokumentu  zamawiający  był 

więc  uprawniony  do  uznania,  że  wymóg  zawarty  w  jednym  z  kryteriów  pozacenowych 

został  spełniony  przez  HYMON.  Na  marginesie  jedynie  należy  dodać,  że  strona 

internetowa producenta,  na  której  wskazano obciążenie 5400  Pa  i  na  którą  powołuje się 

odwołujący,  nie  może  być  uznana  za  dowód  bardziej  wiarygodny  od  pisemnego 

oświadczenia tegoż producenta. Strony internetowe służą do informowania i reklamowania 

działalności    podmiotów  gospodarczych,  natomiast  nie  muszą  zawierać  pełnej  i 

wyczerpującej informacji o wszelkich cechach wszelkich produktów danej firmy, jak też nie 

muszą być na bieżąco aktualizowane. Stąd też dowód ze strony internetowej producenta 

nie  może  obalać  dowodu  w  postaci  pisemnego  i  konkretnego  oświadczenia  tegoż 

producenta. 

Mając  na  uwadze  certyfikat  TUV  opisany  powyżej  po  pierwsze  HYMON 

wykazał  skutecznie   gwarancje co do  obciążenia 8 000 Pa,  a po  drugie  w  takiej  sytuacji 


HYMON nie wprowadził  w błąd zamawiającego co do posiadanych właściwości. Dowody 

przedstawiane  przez  odwołującego  mające  podważyć  wiarygodność  i  aktualność  badań 

na  obciążenie  modułu  UL-325  M-60  są  nie  przekonywujące  zarówno  co  do  zarzutów 

formalnych jak i merytorycznych. Przede wszystkim dokument wystawiony przez jednostkę 

TUV  jest  wiarygodny  co  do  instytucji  uwiarygadniającej  treści  zawarte      i  kompetencje 

instytucji  wystawiającej  certyfikat  a  także  zawiera  niezbędne  informacje  co  do  daty, 

przedmiotu  jak  i  cyklu  (trzy  cykle)  przeprowadzenia  badań.  Ponadto  przywołane 

postanowienia  siwz  dopuszczają  również  inne  środki  dowodowe,  do  czego  należy 

zakwalifikować Certyfikatu Ulica Solar z 24.10.2019r. Również nie budzą wątpliwości daty 

sporządzanych  dokumentów,  jak  i  daty  badań  czy  też  daty  przekazania  dokumentów  w 

związku z dyspozycją art. 26 ust.1 ustawy Pzp (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub  dokumentów  potwierdzających  okoliczności  w  art.25  ust.).W  tym  stanie  rzeczy 

przedstawione dowody jak i argumentacja na ich poczet złożona przez odwołującego jest 

bezprzedmiotowa,  ponieważ  nie  podważa  wiarygodności  i  aktualności  dokumentów 

złożonych  przez  HYMON.  Reasumując  zarzut  nie  został  udowodniony  przez 

odwołującego. 

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust.1 pkt 17 i art. 89 ust.1 pkt 2  ustawy 

Pzp w związku parametrami oferowanego falownika SOFAR SOLAR 11KTL-X  

Odwołujący wskazuje na nieprawdziwe informacje i niezgodność oferty z siwz z powodu 

parametrów oferowanego falownika SOFAR SOLAR 11KTL-X, sugerujących, iż posiada 

on moc wyjściową mniejszą niż 10 000 VA. Oferowany (w poz. oznaczonej 16, 40, 41 - 

dla  ofertowanej  instalacji  9,75  kWp)  falownik    SOFAR  SOLAR  11KTL-X)  nie  sp

ełnia 

kryteriów  określonych  na  stronie  18  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla  paneli 

fotowoltaicznych ("wymogi dla instalacji ≥ 3 kWp oraz < 10 kWp, aby falownik posiadał 

moc wyjściową 3-9 kVA"). 

Zgodnie  z  oświadczeniem  producenta  Sofar  Solar,  które  Odwołujący  przedłożył 

Zamawiającemu  wraz  z  pismem  z  dnia  13  listopada  2019  r.,  falowniki  Sofar  Solar  11 

KTL-

X  posiadają  moc  znamionową  [wyjściową]  10 000  VA  oraz  moc  maksymalną 

(wyjściową)  mniejszą  niż  10  000VA,  stąd  też  nie  można  ich  zakwalifikować  jako 

urządzenia  posiadającego  moc  znamionową  (wyjściową)  mniejszą  niż  10 000  VA.  Nie 

istnieją także rozszerzone wersje falownika Sofar Solar 11 KLT-X posiadające mniejszą 

moc wejściową niż wyżej podana. Możliwość ograniczenia mocy nie ma tu znaczenia. 

Izba ust

aliła i zważyła  


(Sygn. akt KIO 2601/19 ML SYSTEM S.A.) 

Zgodnie  z  roz

działem  IV  siwz  pkt  2.b)  siwz,  instalacje  fotowoltaiczne  muszą  spełniać 

parametry zawarte w Dokumentacji Technicznej Załącznik nr 8A do SIWZ. W załączniku 

8A  SST  na  str.  19  w  tabeli  na  sa

mej  górze  wpisano,  że  w  przypadku  falowników  dla 

instalacji  ≥  3  kWp  oraz  <  10  kWp  moc  wyjściowa  ma  wynosić    3  –  9  kVA.  HYMON 

zaoferował falownik nie spełniający, wg odwołującego, tego wymogu, o czym odwołujący 

zawiadomił  zamawiającego  i  dołączył  oświadczenie  producenta,  że  oferowany  przez 

HYMON 

falownik  nie  posiada  mocy  znamionowej  (wyjściowej)  niższej  niż  10 000  VA. 

Zamawiający wezwał HYMON pismem z dnia 28.11.2019 r., na podstawie art. 26 ust. 4 

ustawy Pzp, do ustosunkowania się do pisma odwołującego w tej sprawie i oświadczenia 

producenta.  Do  odpowiedzi  z  dnia  04.12.2019  r.  wykonawca  HYMON 

załączył  nowe 

oświadczenie producenta,  w którym producent ten pisze, że pierwsze oświadczenie było 

nieważne, a moc czynna falownika może być regulowana, w tym także obniżona. 

Zgodnie  z  pkt  8.4.1.b)  siwz,  który  znajduje  się  w  rozdziale  VI  siwz  zatytułowanym: 

„Oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  spełnienia  przez  oferowane  usługi  wymagań  określonych  przez 

Zamawiającego  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia,  zasady  składania  oświadczeń  i 

dokumentów  oraz  forma  dokumentów”,  w  celu  wykazania  warunków  dodatkowych 

określonych  w  Rozdz.  IV,  ust.  2  SIWZ  wykonawca  przedstawi  zamawiającemu  kartę 

techniczną  modułu  fotowoltaicznego  obejmującą  informacje  potwierdzające  spełnianie 

przez  instalację  parametrów  w  zawartych  w  Dokumentacji  Technicznej  stanowiącej 

Załącznik  1  A  do  SIWZ  (z  całokształtu  tej  części  siwz  wynika,  że  chodziło 

zamawiającemu  o  Załącznik  8A,  tym  bardziej  że  załącznik  1A  jest  formularzem 

cenowym).  Należy  zauważyć,  że  wprawdzie  wymóg  mocy  wyjściowej  dla  falownika 

zawarty  jest  w  załączniku  8A,  ale  HYMON  nie  złożył  karty  technicznej  ani  innego 

dokumentu, z którego wynikałoby, jaką moc wyjściową ma oferowany falownik i który to 

dokume

nt  mógłby  być  więc  wyjaśniony  lub  uzupełniony  w  trybie  art.  26  ust.  3  lub  4 

ustawy Pzp. Tym samym zamawiający powinien wezwać HYMON do wyjaśnienia kwestii 

mocy  wyjściowej  falownika  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  Niezależnie  od 

podstawy  prawnej,  na 

której  zamawiający  oparł  swoje  wezwanie,  należy  zauważyć,  że 

wykonawca HYMON 

przedstawił nowe oświadczenie producenta dotyczące tej kwestii.  Z 

przesłanej  w  dniu  04.12.2019r.  odpowiedzi  HYMON  wyjaśnił,  że  oferowane  urządzenie 

posiada  regulowany  parametr  m

ocy  wyjściowej  Nie  doszło  przy  tym  do  zmiany  oferty, 

gdyż w dalszym ciągu oferowany jest ten sam falownik, a jedynie producent wyjaśnił, że 

możliwe  jest  obniżenie  jego  mocy  i  dlatego  spełnia  on  postawiony  w  siwz  wymóg. 

Dokładnie rzecz ujmując z oświadczenia producenta SOFAR wynika, że obniżenie mocy 


100%)  można  ustawić  na  ekranie  wyświetlacza  po  wybraniu  ustawienia  nr  16,  jeżeli 

jest to wymagane i konieczne dla konfiguracji systemu: Regulowana moc nie ma wpływu 

na certyfikację. Tym samym zarzut odwołującego nie potwierdził się, ponieważ na etapie 

produkcji  obniżony  zostanie  przedmiotowy  parametr  do  oczekiwanego  przez 

zamawiającego poziomu 9 k VA. Ponadto HYMON zwrócił uwagę, że dokumenty którymi 

posługiwał  się  odwołujący  zostały  podpisane  przez  osobę  nieuprawnioną,  na  dowód 

czego złożył kolejne dokumenty i oświadczenie producenta (odpowiedź zamawiającego z 

dnia 09.01.2020 r. wraz z załączonymi dokumentami w aktach sprawy). 

Zarzuty wobec Neostar Green Energy (NEOSTAR) 

1.  Co do zarzutu przyznania dodatkowej p

unktacji w kryteriach oceny ofert w związku z 

zastosowaniem paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa"   - 10 

pkt  (pkt.  XII  ppkt.  2.cz.A.  lp.  2  lit.  b  SIWZ)  i  dodatkową  odpornością  na  amoniak  i 

mgłę solną" - 5 pkt (pkt. XII ppkt. 2.cz. A. lp. 2 lit. c SIWZ) 

Zamawiający w sposób nieuprawniony wezwał NEOSTAR do uzupełnienia dokumentów 

niezbędnych  do  przyznania  dodatkowej  punktacji  w  kryteriach,  przez  co  NEOSTAR  w 

kryterium  "zastosowanie  paneli  o  maksymalnym  obciążeniu  od  śniegu  ponad  7500  Pa" 

(p

kt.  XII  ppkt.  2.cz.A.  lp.  2  lit.  b  SIWZ.)  w  części  A,  dla  subregionu  Tarnowskiego  i 

Miechowskiego,  dostał  dodatkowych  10  pkt,  oraz  w  kryterium  "panele  fotowoltaiczne  z 

dodatkową  odpornością  na  amoniak  i  mgłę  solną"  (pkt.  XII  ppkt.  2.cz.  A.  lp.  2  lit.  c 

SIW

Z.), w części A, dla subregionu Tarnowskiego i Miechowskiego, dostał dodatkowych 

5 pkt. 

Co więcej, NEOSTAR nie udowodnił spełnienia przez oferowany produkt punktowanych 

kryteriów,  przedstawiając  jedynie  oświadczenie  producenta,  w  sytuacji,  w  której 

Zamawia

jący  wyraźnie  w  treści  SIWZ  wskazał,  iż  na  udowodnienie  dodatkowo 

punktowanych parametrów wymagać będzie "certyfikatu." W przypadku braku certyfikatu 

oferta powinna otrzymać 0 pkt, a NEOSTAR dostał 15 pkt.  

Ponadto,  NEOSTAR  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  (art.  24  ust.1  pkt  17  ustawy 

Pzp.

),  ponieważ  przedstawił  nierzetelne  informacje  dotyczące  maksymalnej 

obciążalności  oferowanego  modułu  oraz  odporności  na  atmosferę  mgły  solnej  i 

amoniaku,  niepotwierdzone  wymaganym  przez  SIWZ  certyfikatem  oraz  sprzeczne  z 

d

anymi  z  kart  katalogowych,  dostępnych  w  sieci  Internet,  których  treść  wyraźnie 

potwierdza brak deklarowanych właściwości modułu. 

Izba ustaliła i zważyła  


(Sygn. akt KIO 2601/19 ML SYSTEM S.A.) 

Zamawiający  ustanowił  m.in. dwa kryteria  pozacenowe dotyczące:  obciążenia śniegiem 

oraz odporności na amoniak i mgłę solną. Pismem z dnia 12.11.2019 r. na podstawie art. 

26  ust.  1  wezwał  NEOSTAR  do  złożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymogów  zawartych  w  kryteriach  oceny  ofert.  

NEOSTAR 

na to pismo w ogóle nie odpowiedział.  Wobec tego, drugim pismem z dnia 

26.11.2019  r.  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  zamawiający  ponowił  swoje 

wezwanie. Dopiero na to pismo NEOSTAR 

odpowiedział. W zakresie zatem dokumentów 

potwie

rdzających  obciążenie  śniegiem  oraz  odporność  na  amoniak  i  mgłę  solną, 

zamawiający bezpodstawnie wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

do  ich    złożenia.  Wobec  braku  odpowiedzi  na  pierwsze  pismo  z  dnia  12.11.2019  r., 

zamawiający w ww. kryteriach oceny ofert powinien nie przyznać wykonawcy NEOSTAR 

punktów.  Tym  samym  zarzut  potwierdził  się.  Izba  jednak  nie  nakazała  zamawiającemu 

obniżyć ofercie wykonawcy NEOSTAR liczbę przyznanych punktów, ponieważ nakazała 

odrzucenie  tej  oferty.  Tym  samym  ob

niżanie  liczby  punktów  w  kryteriach  oceny  ofert, 

stało się niecelowe. 

Co do kwestii złożenia oświadczenia producenta zamiast certyfikatu, należy zwrócić 

uwagę  na  końcową  treść  pkt  8.4.  siwz,  w  którym  zamawiający  wskazał,  że  certyfikaty 

mogą  być  zastąpione  innymi  dokumentami,  jeżeli  wykonawca  nie  ma  dostępu  do 

certyfikatów. 

Co  do  kwestii  niezgodności  treści  złożonych  przez  NEOSTAR  dokumentów  z 

informacjami  zamieszczonymi  w  Internecie,  należy  zauważyć,  że  strony  internetowe 

służą  do  informowania  i  reklamowania  działalności    podmiotów  gospodarczych, 

natomiast  nie  muszą  zawierać  pełnej  i  wyczerpującej  informacji  o  wszelkich  cechach 

wszelkich produktów danej firmy, jak też nie muszą być na bieżąco aktualizowane. Stąd 

też  dowód  ze  strony  internetowej  producenta  nie  może  obalać  dowodu  w  postaci 

pisemnego i konkretnego oświadczenia tegoż producenta. 

Co do zarzutu naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. przez zamawiającego, 

ktory  poprawił  oczywistą  omyłkę  w  ofercie  NEOSTAR,  przez  wpisanie  do  oferty  w 

miejsce słów: "SofarSolar 2000 TL" - rzekomo poprawnej nazwy SofarSolar 2200 TL 

Zamawiający poprawił bezpodstawnie jako oczywistą omyłkę w ofercie NEOSTAR, przez 

wpisanie  do  oferty  w  miejsce  słów:  "SofarSolar  2000  TL"  -  rzekomo  poprawnej  nazwy 

SofarS

olar 2200 TL. Sposób korekty ww. omyłki, nie był jednak oczywisty, tj. nie wynikał 

wprost  z  oferty.  Ponadto  poprawa  błędnie  podanego  modułu  SofarSolar  2000  TL  na 

SofarSolar 2200 TL nie jest jedyną możliwą drogą korekty, gdyż w ocenie Odwołującego, 


również  falowniki  Sofar  Solar  2700TL    i  Sofar  Solar  3000TL  także  spełniają  wymogi 

przetargu, więc hipotetycznie możliwe byłoby ich zaproponowanie.  

Ponadto  oferta  ta  nie  wskazywała  w  sposób  jednoznaczny  na  rodzaj  oferowanego 

produktu,  tj.  na rodzaj falownika,  ozna

czonego błędnie nazwą SofarSolar 2000 TL. Tego 

rodzaju  oferta,  jako  nieprecyzyjna  i  niepoddająca  się  ocenie,  podlega  odrzuceniu  na 

zasadzie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Ustawy pzp. 

Izba ustaliła i zważyła 

(Sygn. akt KIO 2601/19 ML SYSTEM S.A.) 

We  wszystkich  doku

mentach  składających się na  ofertę,  także w formularzu ofertowym  i 

formularzach cenowych,  NEOSTAR 

wpisał "SofarSolar 2000 TL. Nie jest również sporne 

między stronami, że taki moduł nie istnieje. Pismem z dnia 28.11.2019 r. zamawiający na 

podstawie  art.  26 

ust.  4,  wezwał  wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień.  W  odpowiedzi 

NEOSTAR 

stwierdził,  że  wpisanie  powyższej  nazwy  było  omyłką  i  że  oferuje  SofarSolar 

2200  TL.  Jednakże  (w  przeciwieństwie  do  przypadku  dotyczącego  wykonawcy  HYMON) 

należy  zwrócić  uwagę,  że  nigdzie  w  ofercie  Neostar  nie  była  podana  nazwa  SofarSolar 

2200 TL. 

Dokonując więc poprawienia omyłki, zamawiający nie mógł się oprzeć na żadnej 

informacji pochodzącej z treści oferty, a jedynie na oświadczeniu  wykonawcy  NEOSTAR 

złożonym  już  po  terminie  składania  ofert.  Przyjęcie  takiego  oświadczenia  po  terminie 

składania  ofert,  czyli  oświadczenia  co  do  tego  co  w  rzeczywistości  oferuje  wykonawca, 

narusza  zasadę  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  gdyż  pozwala  wykonawcy  dowolnie 

kształtować treść oferty po terminie składania ofert.  Jest to szczególnie niedozwolone w 

sytuacji, gdy na rynku funkcjonują też inne moduły SofarSolar o innych numerach (którego 

to  argumentu  zamawiający  nie  zakwestionował),  co  dawało  wykonawcy  NEOSTAR  po 

terminie  składania  ofert    możliwość  wyboru,  który  moduł  spośród  kilku  dostępnych  - 

zaoferuje.  Powyższe  okoliczności  prowadzą  do  wniosku,  że  nie  było  dopuszczalne 

poprawienie  ww.  omyłki  w  ofercie  NEOSTAR  i  oferta  ta  podlegała  odrzuceniu  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  jako  niezgodna  z  siwz  w  zakresie  wymogu 

podania modelu i typu urządzenia. 

Zasadnym  w  tym  miejscu  jest  powołanie  się  na  orzecznictwo  Trybunału  Sprawiedliwości 

UE  - 

posiłkowo  celem  dokonania  właściwej  wykładni  przepisów  ustawy  Pzp.  Należy 

pamiętać  co  zostało  potwierdzone  orzecznictwem  Trybunału  Sprawiedliwości  UE  -  że 

zasadą w postępowaniu jest zakaz modyfikowania oferty po terminie składania ofert (np. 

wyrok  w  sprawie  o  sygn.  akt  C  -

387/14 Esaprojekt przeciwko Województwu Łódzkiemu). 

Ponadto  jak  wskazano  w  wyroku  w  sprawie  o  sygn.  akt  C  -324/14  (Partner  A.  D.) 


Instytucja zamawiająca musi zapewnić w szczególności, że żądanie wyjaśnienia oferty nie 

może prowadzić do rezultatu porównywalnego w istocie z przedstawieniem przez oferenta 

nowej  oferty  (podobnie  wyrok  z  dnia  10  października  2013  r.  Manova,  C-336/12, 

EU:C:2013:647,  pkt  36). 

Wobec  powyższego  zasada  równego  traktowania  oraz  zasada 

przejrzystości  stoją  na  przeszkodzie  negocjacjom  między  zamawiającym  a  oferentem  w 

rama

ch  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  zatem  co  do  zasady  oferta 

nie może być modyfikowana po jej złożeniu, ani z inicjatywy zamawiającego, ani oferenta. 

Uznanie 

za  właściwe  poprawienia  omyłki  przez  zamawiającego  w  niniejszym  stanie 

faktycznym 

byłoby dopuszczeniem istotnej zmiany jego oświadczenia woli - w stosunku do 

oświadczenia  złożonego  w  ofercie.  Mając  powyższe  na  względzie,  potwierdził  się  zarzut 

naruszenia  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  a  z

amawiający  wobec  zaistniałych  niezgodności 

treści oferty zmuszony był do zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, t.j. odrzucenia 

oferty Neostar Green Energy (NEOSTAR)

. Zarzut odwołania potwierdził się. 

Co  do  zarzutu  naruszenia  postanowień  siwz  co  do  nie  przekroczenia  różnic 

cenowych pomiędzy instalacją montowaną na gruncie od instalacji na dachu obiektu, 

przekraczających 110 % 

Zamawiający  zaniechał  odrzucenia  oferty  NEOSTAR  w  części  A  subregion  Tarnowski  i 

Miechowski,  pomimo  że  w  zakresie  części  A,  dla  subregionu  Tarnowskiego  oferta  ta 

sprzeczna  była  w  sposób  literalny  z  treścią  SIWZ,  która  nie  dopuszczała  -  w  treści 

Załącznika nr 1 A "Formularz cenowy" - różnic cenowych pomiędzy instalacją montowaną na 

gruncie od instalacji na dachu obiektu, przekraczających 110 %. Arytmetyczne  zestawienie 

podanych  p

rzez NEOSTAR wartości wskazuje, że ceny instalacji na gruncie są wyższe niż 

110 % wartości ceny na dachu, co dyskredytuje ofertę dla ww. zadania w całości. 

Izba ustaliła i zważyła  

(Sygn. akt KIO 2601/19 ML SYSTEM S.A.) 

W  załączniku  1A  pod  tabelą  stanowiącą  formularz  cenowy  zamawiający  wpisywał  wymóg, 

zgodnie z którym  różnice cenowe pomiędzy  instalacją montowaną na gruncie od instalacji 

na  dachu  obiektu  nie  mogą  przekraczać  110%.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  zamawiający 

sformułował  ww.  wymóg  używając  słowa:  „wymaga”.    Nie  są  zatem  zasadne  argumenty 

zamawiającego,  zgodnie  z  którymi  wymóg  miał  charakter  jedynie  instruktażowy  i  nie  ma 

znaczenia, gdyż nie dopisano do niego sankcji  w postaci odrzucenia oferty.  Wymóg mógłby 

mieć charakter instruktażowy, gdyby w jego treści znalazło się sformułowanie np. „wskazuje 

się,  aby…”.  Tymczasem  w  treści  tego  wymogu  zamawiający  jednoznacznie  napisał: 

„zamawiający  wymaga”.  Tym  samym    nie  może  być  mowy  o  żadnym  jego  charakterze 


instruktażowym,  fakultatywnym  ale  stwierdzić  należy,  że  jest  to  wymóg  jednoznacznie 

wiążący wykonawców. Ponadto nie jest konieczne, aby zamawiający przy każdym zawartym 

w siwz wymogu dopisywał, czy jego niespełnienie przez wykonawcę będzie, czy nie będzie 

skutkowało odrzuceniem oferty. Kwestię tę bowiem reguluje treść art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp,  z  której  wprost  wynika,  że  treść  oferty  niezgodna  z  treścią  siwz  podlega  odrzuceniu.  

Sankcja, o której mówił zamawiający, została zatem wprost przewidziana w ustawie Pzp, tj. 

w ww. art. 89 ust. 1 pkt 2, i zama

wiający jest zobowiązany ją stosować bez względu na to, 

czy dodatkowo dopisywał ją do każdego postanowienia siwz, czy nie. Na marginesie należy 

zauważyć, że analogiczne stanowisko zamawiający zajął zresztą w piśmie z dnia 28.11.2019 

r.  skierowanym  do  wykonawcy  NEOSTAR

,  gdzie  napisał,  że  przekroczenie  ww.  110% 

„przesądza” o niezgodności oferty z siwz. 

W  tym  wypadku  w  ofercie  dotyczącej  części  A  subregionu  Tarnowskiego  NEOSTAR 

przekroczył wymagane 110% różnicy, zatem jego oferta podlegała odrzuceniu na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Nie ma przy tym znaczenia, że w subregionie tym NEOSTAR 

zajął drugie miejsce w rankingu ofert, gdyż zastosowanie procedury odwróconej nie zwalnia 

zamawiającego  z  obowiązku  badania  ofert  pod  kątem  zasadności  ich  odrzucenia.  Zatem 

skoro zaistniała przesłanka odrzucenia oferty NEOSTAR z ww. powodu, to oferta ta powinna 

zostać  odrzucona.    Nie  może  być  też  mowy  w  tym  wypadku  o  omyłce  rachunkowej,  czy 

innej, gdyż  w  piśmie z  dnia 30.11.2019  r.  sam  wykonawca  NEOSTAR  przyznał,  że  celowo 

dokonał  takiego  obliczenia  ceny  oferty,  którego  wynikiem  było  przekroczenie  ww.  różnicy 

110%. Tym samym zarzut w części A w subregionie Tarnowskim potwierdził się. 

Co do zarzutu naruszenia art.26 ust.3 ustawy Pzp przez  nie uzupełnienie żądanych 

pr

zez zamawiającego dokumentów pomimo dwukrotnych wezwań  

NEOSTAR  nie  uzupełnił  żądanych  przez  zamawiającego  dokumentów  w  terminie  do  dnia 

25.11.2019  r.  oraz  -  na  ponowne  wezwanie 

w  terminie  do  dnia  06.12.2019.  Odwołujący 

wskazuje,  iż  znajdujące  się  w  aktach  sprawy  pliki  "TUV+  tłumaczenie.pdf”    i    "TUV 

tłumaczenie przysięgłe" datowane są dopiero na dzień 12.12.2019 r. Ponadto dokumenty, o 

które  był  wzywany  NEOSTAR,  nie  mogą  być  uzupełniane,  gdyż  dotyczyły  kryteriów  oceny 

ofert. 

Izba ustaliła i zważyła  

(Sygn. akt KIO 2601/19 ML SYSTEM S.A.) 

Pismem z dnia 12.11.2019 r. na podstawie art. 26 ust. 1 zamawiający wezwał NEOSTAR do 

złożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

wymogów  zawartych  w  kryteriach  oceny  ofert.    NEOSTAR  na  to  pismo  w  ogóle  nie 


odpowiedział.  Wobec tego, drugim pismem z dnia 26.11.2019 r. na podstawie art. 26 ust. 3 

ustawy  Pzp,  zamawiający  ponowił  swoje  wezwanie  i  wyznaczył  termin  do  06.12.2019  r. 

Dopiero  na  to  pismo  NEOSTAR 

odpowiedział,  ale  dodatkowo  po  wyznaczonym  terminie  z 

własnej  inicjatywy  dosłał  certyfikat  TÜV.  Skoro  dosłał  go  po  terminie  wyznaczonym  przez 

zamawiającego, to zamawiający nie powinien go uwzględniać.   

Odwołujący nie wskazał też w treści odwołania, jakie znaczenie miał ww. certyfikat TÜV dla 

spełnienia  ewentualnych  innych  (poza  kryteriami)  wymogów  siwz.  Tym  samym  nie  ma 

podstaw  do  stwierdzenia,  że  przekazanie  przez  wykonawcę  Neostar  ww.  certyfikatu  po 

wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie,  miało  jakikolwiek  wpływ  na  sytuację  tego 

wy

konawcy w postępowaniu, i co za tym idzie – mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 

Reasumując  osądzając całość  powyższych  zarzutów  odwołania,  orzeczono  jak  w  sentencji 

wyroku, 

uwzględniając  odwołanie  wskutek  stwierdzenia  naruszeń  przepisów  ustawy  Pzp. 

maj

ących wpływ na wynik postępowania, w rozumieniu w art.192 ust.2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp stosownie 

do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(j.t. Dz. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 20.000,00 

zł.  w  koszty  postępowania  odwoławczego  i  zasądzając  od  zamawiającego    na  rzecz 

odwołującego  kwotę  24.814  zł  88  gr  (słownie:  dwadzieścia  cztery  tysiące  osiemset 

czternaście  złotych  osiemdziesiąt  osiem  groszy)  na  rzecz  odwołującego  stanowiące  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania,  wynagrodzenia 

pełnomocnika odwołującego oraz dojazdu na rozprawy. 

Sygn. akt KIO 2623/19 Hymon Energy Sp. z o.o.   

Hymon Energy Sp. z o.o. ul. Dojazd 16, 33-

100 Tarnów 

Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów 

instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach 

zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” z 

podziałem na części w ramach Subregionów. 

Znak postępowania: SZPT-02/07/2019 

Ogłoszenie w Dz. Urz. UE z dnia 6 sierpnia 2019 roku, nr 2019/S 150-368527 


Odwołanie z dn. 23 grudnia 2019r. odnosi się do wyboru w subregionie Miechowskim części 

A  wykonanie  1056  sztuk  kompletnych  zestawów  fotowoltaicznych  do  wytwarzania  energii 

elektrycznej  na  potrzeby  własne  w  budynkach  odbiorców  indywidualnych,  gospodarczych  i 

użyteczności publicznej w sposób umożliwiający podłączenie do sieci energetycznej   

1.  Na  podstawie  art.  180  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  - 

Prawo  zamówień 

publicznych,  zwanej  dalej  ustawą  PZP,  wykonawca  Hymon  Energy  sp.  z  o.o.  z  s.  w 

Tarnowie,  zwany  w  dalszej  części  „odwołującym"  lub  „Hymon”  wnosi  odwołanie  od 

niezgodnych  z  przepisami  ustawy  PZP  czynności  zamawiającego  podjętych  w 

postępowaniu oraz od  zaniechania czynności, do których zamawiający jest obowiązany 

na podstawie ustawy tj. od: 

a) wyboru oferty złożonej przez Neostar Green Energy sp. z o.o. spółka komandytowa z s. w 

Łodzi,  dalej  „Neostar”,  jako  najkorzystniejszej  oferty  w  zakresie  Części  A-subregionu 

Miechowskiego, 

b) czynności badania i oceny ofert, 

c)  zaniechania  odrzucenia  oferty  Neostar  Green  Energy  sp.  z  o.o.  spółka  komandytowa  w 

zakresie Części A - subregionu Miechowskiego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ) ustawy 

PZP pomimo, że treść tej oferty nie odpowiada treści SIWZ, 

d)  z  ostrożności  zaniechania  odrzucenia  oferty  Neostar  Green  Energy  sp.  z  o.o.  spółka 

komandytowa w zakresie Części A - subregionu Miechowskiego, na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt. 6 ustawy PZP

, mimo iż zawiera błąd w obliczeniu ceny, 

e) zaniechania odrzucenia oferty Neostar Green Energy sp. z o.o. sp.k. w zakresie Części A 

subregionu Miechowskiego,  na  podstawie art. 89  ust.  1  pkt.  5)  ustawy  PZP  jako  złożonej 

przez  wykonawcę  podlegającego  wykluczeniu  z  postępowania  jako  niespełniającego 

warunków udziału w postępowaniu 

f)  Zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Neostar  Green  Energy  sp.  z  o.o.  sp.k.  w  zakresie 

Części A - subregionu miechowskiego, z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12), w 

sy

tuacji gdy wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - 

zestawów  instalacji  fotowoltaicznych,  zestawów  kolektorów  słonecznych  oraz  pomp 

ciepła  w  ramach  zadania  pn.  "EKOPARTNERZY  NA  RZECZ  SŁONECZNEJ  ENERGII 

MAŁOPOLSKI". 

Czynnościom i zaniechaniom zamawiającego postawiono następujące zarzuty: 


a) zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP w związku z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt. 

2  ustawy  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Neostar  Green  Energy  sp.  z 

o.o. sp. 

k. mimo, iż treść tej oferty nie odpowiada treści SIWZ, 

b) zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP w zw. z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy 

PZP  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  wykonawcy  Neostar  Green  Energy  sp.  z  o.o.  sp.  k. 

niezgodnie z przepisami ustawy PZP, 

c) zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP w zw. z art. 24 ust. 1 pkt. 12 i art. 89 ust. 1 

pkt)  5  i  art.  24  ust.  4  ustawy  PZP  i  22  ust.  1  PZP  w  sytuacji,  gdy  wykonawca 

nie  wykazał 

warunków udziału w postępowaniu, 

d) z ostrożności naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy PZP w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 3) przez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Neostar  Green  Energy  sp.  z  o.o.  sp. 

k.  pomimo,  że zawiera 

błąd w obliczeniu ceny, 

e) nar

uszenie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy PZP poprzez uznanie, że dokumenty i oświadczenia 

na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca Neostar złożył w 

terminie, 

f) naruszenie art. 87 ust. 1 zd. 2 PZP w zw. z art. 87 ust. 1 zd. 2 i art. 26 ust. 1 i 3 ustawy 

PZP i 94 ust. 3 PZP poprzez wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do 

przedłożenia  dokumentów  i  oświadczeń  na  potwierdzenie  warunków  udziału  w 

postępowaniu,  braku  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy,  dodatkowych  warunków 

określonych w Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ, mimo, że wykonawca na wezwanie z dnia 12 listopada 

2019 roku nie przedłożył żadnych z żądanych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. 

5. Wskazując na powyższe wniesiono o nakazanie zamawiającemu:  

a) unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez wykonawcę Neostar Green Energy 

sp. z o.o. w zakresie Części A- subregion Miechowski, 

b) powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 

c)  wykluczenie  wykonawcy  Neostar  Green  Energy  sp.  z  o.o.  z  postępowania  w  zakresie 

Części A - subregion Miechowski z przyczyn wskazanych w treści uzasadnienia, 

d) odrzucenie oferty Neostar Green Energy sp. z o.o. z postępowania w zakresie Części A - 

subregion Miechowski z przyczyn wskazanych w treści uzasadnienia, 

6.  Wykonawca  Hymon  Energy 

sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  posiada  interes  prawny  w 

uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia  i  jest  zainteresowany  jego  uzyskaniem,  natomiast 

poprzez nieprawidłowe działania zamawiającego poniósł szkodę, przez którą należy rozmieć 


uniemożliwienie  uzyskania  zamówienia  i  zysku  z  realizacji  zadania.  Powyższe  stanowi 

wystarczającą  przesłankę  do  skorzystania  z  środków  ochrony  prawnej  wskazanych  w  art. 

179  ust.  1  ustawy  PZP.  Naruszenie  przepisów  Ustawy  PZP  przez  zamawiającego  miało 

wpływ  na  wynik  postępowania  przez  co  Krajowa  Izba  Odwoławcza  powinna  uwzględnić 

odwołanie. 

7. Wykonawca wskazuje, że wybór został ogłoszony dnia 12 grudnia 2019 roku. 

8.  Ponadto  wniesiono  o  zasądzenie  od  Zamawiającego  zwrotu  kosztów  postępowania 

odwoławczego. 

W uzasadnieniu odwołania  

1 . Oferta Neostar Green Energy sp. z o.o. jest niezgodna z treścią SIWZ przez co powinna 

podlegać odrzuceniu w  oparciu o art. 89 ust 1 pkt. 2 PZP. Wykonawca w poz. 1 i17 oferty 

zaoferował falowniki firmy Sofar Solar 2000TL. Zaoferowane przez Wykonawcę falowniki nie 

występują  w  ofercie  Sofar  Solar.  Tym  samym  brak  jest  zgodności  zamówienia  z 

wymaganiami technicznymi w stosunku do przedmiotu zamówienia wskazanymi w SIWZ. 

Wskazanie  nieistniejącego  asortymentu  w  treści  oferty  jest  jednoznaczne  z 

nieskonkretyzow

aniem  świadczenia,  które  zgodnie  z  wymogami  zamawiającego  powinno 

być opisane w ofercie z podaniem producenta, modelu i typu oferowanego urządzenia. 

Dowód:  karty  katalogowe  SOFAR  SOLAR  i  inne  dokumenty  na  okoliczność  niezgodności 

oferowanych falowników z treścią SIWZ. 

2.  Zamawiający  w  pkt.  XI  SIWZ  wskazał:  Cena  oferty  brutto  zostanie  wyliczona  przez 

Wykonawcę  w  Formularzu  cenowym  (właściwym  dla  Części  i  Subregionu,  na  które 

Wykonawca  składa  ofertę),  sporządzonym  zgodnie  z  wzorem  określonym  w  Załączniku 

odpo

wiednio 1A, 1B lub 1C do SIWZ. Ceny za poszczególne typy i rodzaje instalacji należy 

podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu Cywilnego) Następnie cenę 

oferty należy przenieść do Formularza oferty, sporządzonego zgodnie z wzorem określonym 

w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

Jednocześnie  Zamawiający  w  Formularzu  cenowym  wskazał  wymaganie,  aby  cena 

jednostkowa  netto  instalacji  na  gruncie  nie  była  większa  niż  110  %  ceny  netto  tej  samej 

instalacji montowanej w budynku mieszkalnym. Oferent nie spełnił wymogu zamawiającego, 

co  powinno  zostać  uznane  za  niegodność  oferty  z  treścią  SIWZ,  ewentualnie  jako  błąd  w 

obliczeniu ceny. Niezależnie jednak od kwalifikacji, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu z 

uwagi na niespełnienie wymagań zamawiającego wyrażonych w treści SIWZ. Wykonawca w 


pozycjach  oferty  wskazanych  poniżej  (formularz  ofertowy)  zaoferował  następujące  ceny 

niezgodne z wymogami zamawiającego: 

poz. 25 i 26 oferty cena instalacji na dachu wynosi 12 314 zi, na gruncie 13 979 zł. Cena na 

gruncie jest 

większa niż 110% ceny na dachu (113,5%), 

poz.  29  i  30  cena  instalacji  na  dachu  wynosi  15  231zł,  na  gruncie  16  852zł.  Cena  na 

gruncie jest większa niż 110%ceny na dachu (110,6%), 

poz. 32 i 33 cena instalacji na dachu wynosi 17 196zł na gruncie 19 106zł. Cena na gruncie 

jest większa niż 110% ceny na dachu (111,1%), 

poz.  34  i  35  cena  instalacji  na  dachu  wynosi  20  270zł,  na  gruncie  22  333zł.  Cena  na 

gruncie jest większa niż 110%> ceny na dachu (110,1%), 

- poz. 36 i 37 cena instalacji na dachu wynosi 22 68

1, na gruncie 25 915 zł. Cena na gruncie 

jest większa niż 110%> ceny na dachu (114,2%), 

Dowód: SIWZ, formularz cenowy, oferta Neostar Część A subregion Miechowski 

3.  Wykonawca  Neostar  Green  Energy  sp.  z  o.o.  sp.k.  nie  spełnia  warunków  udziału  w 

postępowaniu wskazanych w SIWZ. Zamawiający w zakresie spełniania warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie Zdolność techniczna postawił następujące wymagania: 

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeżeli  wykonawca  składający  ofertę  w  ramach 

jednego  z  subregionów  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał 

należycie co najmniej: 

Dla Części A 

zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie 

nie mniej niż 100 zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 260 kWp i 

łącznej wartości nie mniejszej niż 1.200.000 złotych brutto. 

Przedłożone  przez  wykonawcę  referencje  nie  wykazują  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  zdolność  techniczna.  Podobnie  wykaz  wykonanych  robót 

(załącznik nr 3) do SIWZ nie odpowiada wymaganiom zamawiającego. Zarówno referencje 

wystawione  przez  SIDOMIS  sp.  z  o.o.,  jak  i  oświadczenie  wykonawcy  do  zrealizowanych 

prac  zawi

era  jedynie  oświadczenie  co  do  montażu  instalacji,  natomiast  wymagania 

zamawiającego  jednoznacznie  odnosiły  się  również  do  dostawy,  czego  jednak  nie 

potwierdza  złożony  wykaz  przez  oferenta  ani  referencje  wystawione  przez  firmę  SIDOMIS 

sp. z o.o. 


Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

odpowiednio  do  wymagań  zamawiającego,  natomiast  dokumenty  złożone  przez  Neostar 

Green  Energy  sp.  z  o.o.  na  wezwanie  zamawiającego  z  art.  26  ust.  1  i  26  ust.  3  nie 

potwierdziły spełnienia wymagań zamawiającego odnośnie zdolności technicznych. 

Dowód:  wykaz  wykonanych robót w odniesieniu do Części A zamówienia, referencje spółki 

SIDOMIS sp. z o.o. 

Jednocześnie zamawiający naruszył art. 87 ust. 1 zd. 2 PZP w zw. z art. 87 ust. 1 zd. 2 i art. 

ust. 1 i 3 ustawy PZP przez wezwanie wykonawcy o złożenie dokumentów i oświadczeń 

w  trybie  art.  26  ust.  3  PZP  pomimo,  że  wykonawca  nie  złożył  żadnych  dokumentów  i 

oświadczeń na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1. PZP. Należałoby uznać, że 

wyko

nawca,  który  odpowiednio  na  wezwanie  Zamawiającego  w  ogóle  nie  składa 

odpowiednich  dokumentów  i  oświadczeń  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w  przedmiocie 

zamówienia publicznego. 

Mając na uwadze powyższe, Hymon wnosi o uwzględnienie odwołania. 

Krajowa Izba Odw

oławcza ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2623/19 Hymon Energy Sp. z o.o.   

1.  Co  do  zarzutu  art.  89  ust  1  pkt.  2  Pzp.   

NEOSTAR w poz. 1 i 17 oferty  zaoferował 

falowniki  firmy  Sofar  Solar  2000TL,  które  nie  występują  w  ofercie  Sofar  Solar. 

Wskazanie  nieistnie

jącego  asortymentu  w  treści  oferty  jest  jednoznaczne  z 

nieskonkretyzowaniem  świadczenia,  które  zgodnie  z  wymogami  Zamawiającego 

powinno być opisane w ofercie z podaniem producenta, modelu i typu oferowanego 

urządzenia. 

Izba ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2623/19 Hymon Energy Sp. z o.o.   

W zakresie tego zarzutu Izba podtrzymuje swoją argumentację przedstawioną odnośnie do 

analogicznego zarzutu zawartego w odwołaniu 2601/19. Zarzut potwierdził się. 

2.  Co  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  i  6  ustawy  Pzp. 

Zamawiający  w 

Formularzu cenowym wymagał, aby cena jednostkowa netto instalacji na gruncie nie 

była  większa  niż  110  %  ceny  netto  tej  samej  instalacji  montowanej  na  obiekcie. 

Oferta  Neostar 

nie spełnia tego wymogu, co powinno zostać uznane za niegodność 


oferty z treścią SIWZ, ewentualnie z ostrożności jako błąd w obliczeniu ceny. Neostar 

w pozycjach oferty wskazanych

 poniżej (formularz ofertowy) zaoferował następujące 

ceny niezgodne z wymogami zamawiającego: 

-   poz. 25 i 26 oferty cena instalacji na da

chu wynosi 12 314 zł, na gruncie 13 979 zł. Cena 

na gruncie jest większa niż 110% ceny na dachu (113,5%); 

poz.  27  i  28  cena  instalacji  na  dachu  wynosi  13  727 zł,  na  gruncie 15 464 zł.  Cena na 

gruncie jest większa niż 110% ceny na dachu (112,6%)  

-  poz. 

29  i  30  cena  instalacji  na  dachu  wynosi  15  231  zł,  na  gruncie  16  852  zł.  Cena  na 

gruncie jest większa niż 110%ceny na dachu (110,6%) 

poz.  32  i  33  cena  instalacji  na  dachu  wynosi  17  196  zł  na  gruncie  19  106  zł.  Cena  na 

gruncie jest większa niż 110% ceny na dachu (111,1%) 

poz.  34  i  35  cena  instalacji  na  dachu  wynosi  20  270  zł,  na  gruncie  22  333  zł.  Cena  na 

gruncie jest większa niż 110%> ceny na dachu (110,1%) 

poz.  36  i  37  cena  instalacji  na  dachu  wynosi  22  681  zł,  na  gruncie  25  915  zł.  Cena  na 

gruncie 

jest większa niż 110%> ceny na dachu (114,2%). 

Izba ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2623/19 Hymon Energy Sp. z o.o.   

Odwołanie o Sygn. akt KIO 2623/19 dotyczy tylko części A subregionu Miechowskiego. W tej 

części  Neostar  nie  przekroczył  wymaganych  110%,  zatem  zarzut  jest  niezasadny.    Kwoty 

podane  w  treści  odwołania i  wynikające  z  nich  przekroczenia dotyczą części  A  subregionu 

Tarnowskiego,  ale  samo  odwołanie  tej  części  zamówienia  nie  dotyczy.  W  związku  z 

powyższym zarzut nie potwierdził się.  

3.  Co  do  zarzutu  naruszenia  art.24  ust.1pkt  12  ustawy  Pzp

.  Warunek  doświadczenia: 

„co  najmniej  jedno  zadanie  polegające  na  dostawie  i  montażu  łącznie  nie  mniej  niż 

100 zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 260 kWp i łącznej 

wartości nie mniejszej niż 1.200.000 zł brutto.” Zarówno referencje wystawione przez 

SIDOMIS sp. z o.o., jak i oświadczenie wykonawcy do zrealizowanych prac zawiera 

jedynie oświadczenie co do montażu instalacji, natomiast wymagania zamawiającego 

jednoznacznie odnosiły się również do dostawy, czego jednak nie potwierdza złożony 

wykaz  przez  oferenta  ani  referencje  wystawione  przez  firmę  SIDOMIS  sp.  z  o.o. 

Dokumenty złożone przez Neostar na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 i art. 


26  ust.  3  nie  potwierdziły  spełnienia  wymagań  zamawiającego  odnośnie  zdolności 

technicznych. 

Izba ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2623/19 Hymon Energy Sp. z o.o.   

Zarówno w wykazie, jak i w referencjach mowa jest tylko o montażu. Tym samym z żadnego 

dokumentu  nie  wynika,  że  Neostar  zrealizował  także  dostawę.  Przy  czym  Neostar  był  już 

wzywany na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp  do uzupełnienia dokumentów w zakresie 

m.in. warunków (bo nie odpowiedział w ogóle na pierwsze wezwanie w trybie art. 26 ust. 1). 

Oznacza  to,  że  niemożliwe  byłoby  ewentualne  ponowne  wezwanie,  a  zatem  wykonawca 

podlegałby  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp.    Ale  należy 

zauważyć,  że  w  formularzu  wykazu  robót  zamawiający  posługuje  się  zamiennie 

sformułowaniami:  „roboty  budowlane  lub  dostawa  i  montaż”    oraz  „roboty  budowlane 

(dostawa  i  montaż)”.  Tym  samym  treść  formularza  wykazu  robót  jest  niezgodna  z  treścią 

samego warunku, gdzie nie ma słowa o robotach budowlanych. Oznacza to, że treść siwz, tj. 

treść  rozdziału  IV  pkt  1.2.2.  i  treść  załącznika  nr  3  do  siwz,  zawiera  wewnętrzną 

niezgodność.    Niezgodności  takie  nie  mogą  natomiast  obciążać  wykonawców,  a  zatem 

muszą  być  interpretowane  na  niekorzyść  zamawiającego,  skoro  dopuścił  do  sprzeczności 

postanowień  siwz.  Tym  samym  należy  uznać,  że  wykazując  wyłącznie  montaż,  który  w 

przypadku  zestawów  instalacji  fotowoltaicznych  jest  kwalifikowany  do  robót  budowlanych, 

wykonawca Neostar spełnił warunek udziału w postępowaniu. Zarzut nie potwierdził się. 

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, Izba 

nie  może  orzekać  w  zakresie  zarzutów,  które  nie  zostały  podniesione    w  odwołaniu.  W 

odwołaniu  odwołujący  nie  podniósł  zarzutów  dotyczących  wartości  i  miejsca  wykonania 

zadań  wpisanych  do  wykazu  robót,  jak  też  nie  podniósł  zarzutów  dotyczących  modułów, 

norm i wymaganego obciążenia. Tym samym podnoszone na rozprawie przez odwołującego, 

zamawiającego  i  przystępującego  ML  System  argumenty  odnoszące  się  do  ww.  kwestii,  w 

świetle art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, nie podlegają rozpoznaniu przez Izbę. 

W  tym  stanie  rzeczy 

rozważając  całość  podniesionych  zarzutów  odwołanie  zasługuje  na 

uwzględnienie,  ponieważ  zamawiający  swym  zaniechaniem  naruszył  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp., 

co  może  mieć  wpływ  na  wynik  postępowania  w  rozumieniu  art.192  ust.2 

ustawy Pzp.   

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp stosownie 

do wyniku sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 


odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(j.t. Dz. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 20.000,00 

zł.  w  koszty  postępowania  odwoławczego  i  zasądzając  od  zamawiającego    na  rzecz 

odwołującego kwotę 23.600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero 

groszy) na rzecz odwołującego stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione 

z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego. 

Sygn. akt KIO 2629/19FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. 

FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Majora Hubala 157, 95-

054 Wola Zaradzińska 

Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów 

instalacji  fotowolt

aicznych,  zestawów  kolektorów  słonecznych  oraz  pomp  ciepła  w  ramach 

zadania  pn.  "EKOPARTNERZY  NA  RZECZ  SŁONECZNEJ  ENERGII  MAŁOPOLSKI”  z 

podziałem na części w ramach Subregionów. 

Znak postępowania: SZPT-02/07/2019 

Ogłoszenie w Dz. Urz. UE z dnia 6 sierpnia 2019 roku, nr 2019/S 150-368527 

Odwołanie z dn. 23 grudnia 2019r. odnosi się do odrzucenia oferty FlexiPower Group Sp. z 

o.o. Sp. k. ul. Majora Hubala 157, 95-

054 Wola Zaradzińska zwanej dalej „Flexi Power” lub 

„odwołującym”  i  wyborze  ofert  oraz  zaniechaniu  odrzucenia  ofert  poprzedzających  ofertę 

odwołującego  w  częściach  A,B,C  subregionów:  Tarnowskiego,  Wielickiego,  Olkuskiego, 

Miechowskiego. 

Na podstawie art. 180 ust. 1 w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  zwanej  dalej  p.z.p.  wniesiono  odwołanie  wobec  czynności 

z

amawiającego polegających na 

- odrzuceniu oferty FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.

/odwołujący, 

-  wyborze  oferty:  Hymon  Energy  Sp.  z  o.o.  jako  najkorzystniejszej  dla  Subregionu 

Tarnowskiego,  części  A;  Sanito  sp.  z  o.o.  jako  najkorzystniejszej  dla  Subregionu 

Tarnowskiego,  części  B;  Ekologika  sp.  z  o.o.  jako  najkorzystniejszej  dla  Subregionu 

Tarnowskiego, części C; Sanito sp. z o.o. jako najkorzystniejszej dla Subregionu Wielickiego, 

części B; Ekologika sp. z o.o. jako najkorzystniejszej dla Subregionu Wielickiego, części C; 

Sanito sp. z o.o. jako najkorzystniejszej dla Subregionu Olkuskiego, części B; Ekologika sp. z 

o.o. jako najkorzystniejszej dla Subregionu części C; Sanito sp. z o.o. jako najkorzystniejszej 

dla Subregionu Miechowskiego, części B, 


zaniechaniu  odrzucenia  ofert  Wykonawców:  Hymon  Energy  sp.  z  o.o.  w  zakresie  oferty 

złożonej  dla Subregionu Tarnowskiego,  części  A;  Neostar  Green Energy  sp.  z  o.o.  sp.k.  w 

zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego, części A; JSB Construction PPHU J. 

S. 

w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego,  części  A;  Sanito  sp.  z  o.o.  w 

zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego, części A i B Subregionu Wielickiego 

części  B,  Subregionu  Olkuskiego  części  B  oraz  Subregionu  Miechowskiego  części  B;  Pro-

Eco sp. z o.o. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części A; ML System 

S.A. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części A; Eco-Team sp. z o.o. 

zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego  części  B,  Subregionu Wielickiego 

części  B  oraz  Subregionu  Olkuskiego  części  B;  Ecologika  sp.  z  o.o.  w  zakresie  oferty 

złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego  części  C,  Subregionu  Wielickiego  części  C  oraz 

S

ubregionu Olkuskiego części C. 

Zamawiającemu zarzucono:  

I.  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  87  ust.  2  pkt  3 

p.z.p.  przez  ich  niewłaściwe 

zastosowanie  polegające  na  zawiadomieniu  Wykonawcy  o  poprawieniu  omyłki  i  w 

konsekwencji  odrzucenie  oferty  FlexiPower  Group  sp.  z  o.o.  sp.k.  z  powodu  nieudzielenia 

przez Wykonawcę zgody na poprawienie omyłki, podczas gdy oferta ta nie zawierała omyłek, 

na  które  wskazywał  Zamawiający  w  zawiadomieniu  z  dnia  28  października  2019  r., 

polegających na dodaniu przez FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k., do formularzy cenowych 

dodatkowych pozycji: 

- dla Subregionu Tarnowskiego, 

w części A - kolumny 7a rozbijając stawkę podatkową w 45 wierszach dla dwóch odrębnych 

cen netto (jednej dla wykonania instalacji, jedną dla dokumentacji wykonawczej), 

w części B - kolumny 5a rozbijając stawkę podatkową w 6 wierszach dla dwóch odrębnych 

cen netto (jednej dla wykonania instalacji, jedną dla dokumentacji wykonawczej), 

w części C - kolumny 4a rozbijając stawkę podatkową w 4 wierszach dla dwóch odrębnych 

cen netto (jednej dla wykonania instalacji, jedną dla dokumentacji wykonawczej) 

- dla Subregionu Wielickiego, 

w części B - kolumny 5a rozbijając stawkę podatkową w 9 wierszach dla dwóch odrębnych 

cen netto (jednej dla wykonania i

nstalacji, jedną dla dokumentacji wykonawczej), 

w części C - kolumny 4a rozbijając stawkę podatkową w 2 wierszach dla dwóch odrębnych 

cen netto (jednej dla wykonania instalacji, jedną dla dokumentacji wykonawczej). 

- Subregionu Olkuskiego, 


w części B - kolumny 5a rozbijając stawkę podatkową w 7 wierszach dla dwóch odrębnych 

cen netto (jednej dla wykonania instalacji, jedną dla dokumentacji wykonawczej), 

w części C - kolumny 4a rozbijając stawkę podatkową w 4 wierszach dla dwóch odrębnych 

cen netto (je

dnej dla wykonania instalacji, jedną dla dokumentacji wykonawczej). 

- Subregionu Miechowskiego 

w części B - kolumny 5a rozbijając stawkę podatkową w 9 wierszach dla dwóch odrębnych 

cen  netto  (jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji  wykonawczej),  podczas 

gdy  bez  dokonania  powyższych  modyfikacji  nie  było  możliwe  podanie  ceny  brutto  oraz 

wysokości  i  stawki  podatku  zgodnie  z  opisem  sposobu  obliczenia  ceny  wymaganym  przez 

Zamawiającego, czemu Wykonawca dał wyraz w informacji o odmowie udzielenia zgody na 

poprawienie omyłki, wskazując, że sposób sporządzenia i wypełnienia formularza cenowego 

przez Wykonawcę był zamierzony i jest zgodny z SIWZ. 

II.  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  36  ust.  1  pkt  3  i  12  p.z.p.  przez  odrzucenie 

oferty Fle

xiPower Group sp. z o.o sp.k. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 p.z.p., pomimo, że 

oferta ta zawierała poprawne  i  zgodne z prawem wyliczenie ceny przy  zastosowaniu przez 

Zamawiającego  przy  ocenie  ofert  interpretacji  opisu  sposobu  obliczenia  ceny  niezgodnej  z 

powszechnie  obowiązującymi  normami  prawa  podatkowego,  która  doprowadziła  w 

konsekwencji  do  niemożności  prawidłowego  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  które  to 

zachowanie  z

amawiającego  doprowadziło  do  powstania  niemożliwej  do  usunięcia  wady 

uniemożliwiającej  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 7 p.z.p. w zw. z art. 146 ust. 6 p.z.p., 

III. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. w zw. z art. 103 ust. 1 

ustawy  z 

dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  poprzez  odrzucenie  oferty 

FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. na podstawie odmowy poprawienia omyłki w treści oferty, 

podczas  gdy  traktowanie  przez  Zamawiającego  wyliczenia  ceny  dokonanego  przez 

Wykonawcę  z  uwzględnieniem  podziału  stawek  podatkowych  oddzielnie  dla  instalacji  i 

wykonania  dokumentacji  wykonawczej  jako  błędne,  stoi  w  sprzeczności  z  zasadą 

samowymiaru podatku od towarów i usług, 

IV. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 i 12b 

ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia ofert wykonawców 

a) 

Hymon Energy sp. z o.o. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego, części 

A, 


b)  Neostar  Green  Energ

y  sp.  z  o.o.  sp.k.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu 

Tarnowskiego, części A, 

c)  JSB  Construction  PPHU  J.  S. 

w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego, 

części A, 

d) 

Sanito  sp.  z  o.o.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego,  części  A  i  B 

Subregionu  Wielickiego  części  B,  Subregionu  Olkuskiego  części  B  oraz  Subregionu 

Miechowskiego części B, 

e) Pro-

Eco sp. z o.o. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części A, 

f) 

ML System S.A. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części A, 

g)  Eco-

Team  sp.  z  o.o.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu Tarnowskiego  części  B, 

Subregionu Wielickiego części B oraz Subregionu Olkuskiego części B, 

h)  Ek

ologika  sp.  z  o.o.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego  części  C, 

Subregionu Wielickiego części C oraz Subregionu Olkuskiego części C, 

niezawierających w formularzach cenowych podziału stawki VAT na 8 % dla robót w obrębie 

budynku  mieszkalnego  i  23  %  dla  wykonania  dokumentacji  wykonawczej,  podczas  gdy 

wykonanie  dokumentacji  wykonawczej  stanowi  usługę,  objętą  23  %  stawką  podatku  od 

towarów  i  usług  i  nie  może  być  traktowana  jako  świadczenie  jednolite  wobec  robót 

wykonanych w obrębie budynku mieszkalnego, objętych stawką preferencyjną 8 %, a co za 

tym idzie wyliczenie ceny zawarte w ofertach jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, 

V. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. poprzez zaniechanie 

odrzucenia ofer

t wykonawców 

a) 

Hymon Energy sp. z o.o. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego, części 

A, 

b) 

Neostar  Green  Energy  sp.  z  o.o.  sp.k.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu 

Tarnowskiego, części A, 

c)  JSB  Construction  PPHU  J.  S.  w  z

akresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego, 

części A, 

d) 

Sanito  sp.  z  o.o.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego,  części  A  i  B 

Subregionu Wielickiego części B, Subregionu Olkuskiego części B oraz 

Subregionu Miechowskiego części B, 


e) Pro-

Eco sp. z o.o. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części A, 

f) 

ML System S.A. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części A, 

g)  Eco-

Team  sp.  z  o.o.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu Tarnowskiego  części  B, 

Subregionu Wielickiego części B oraz Subregionu Olkuskiego części B, 

h)  Ek

ologika  sp.  z  o.o.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego  części  C, 

Subregionu Wielickiego części C oraz Subregionu Olkuskiego części C, 

niezawierających w formularzach cenowych podziału stawki VAT na 8 % dla robót w obrębie 

budynku  mieszkalnego  i  23  %  dla  wykonania  dokumentacji  wykonawczej  podczas  gdy 

sposób  obliczenia  ceny  zaproponowany  w  formularzach  cenowych  przez  powyższych 

wykonawców  jest  niezgodny  z  punktem  Xl.2  SIWZ,  załącznikami  8a  pkt.  2.3  i  8b  pkt  2.2., 

oraz odpowiedzią na pytanie 15. do SIWZ z dnia 23 września 2019 r.( przez nie wydzielenie 

osobnych  stawek  VAT  w  formularzach  ofertowych  dla  wykonania  dokumentacji 

wykonawczej, jednocześnie powodując utratę waloru porównywalności ofert. 

Wskazując na powyższe zarzuty, wnoszę o: 

uwzględnienie odwołania 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszych 

ofert  z  dnia  12  grudnia  2019  r.  oraz  unieważnienia  czynności  odrzucenia 

FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k,, 

VI. 

nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenia  czynności  badania  ofert  oraz  czynności 

wyboru najkorzystniejszej oferty i w konsekwencji odrzucenie ofert 

Hymon Energy sp. z o.o. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego, części 

A, 

Neostar  Green  Energy  sp.  z  o.o.  sp.k.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu 

Tarnowskiego, części A, 

-  JSB  Construction  PPHU  J.  S. 

w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego, 

części A, 

Sanito  sp.  z  o.o.  ,w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego,  części  A  i  B 

Subregionu  Wielickiego  części  B,  Subregionu  Olkuskiego  części  B  oraz  Subregionu 

Miechowskiego części B, 

- Pro-

Eco sp. z o.o. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części A, 

- ML System S.A. w 

zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części A, 


-  Eco-

Team  sp.  z  o.o.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego  części  B, 

Subregionu Wielickiego części B oraz Subregionu Olkuskiego części B, 

-  Ekologika  sp.  z  o.o.  w  zakresie  of

erty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego  części  C, 

Subregionu Wielickiego części C oraz Subregionu Olkuskiego części C, 

VII. 

względnie nakazanie Zamawiającemu unieważnienia postępowania, 

Nadto, wnoszę o: 

VIII. 

orzeczenie  na  rzecz  odwołującej  się  uzasadnionych  kosztów  postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w kwocie 3.600 zł, 

IX. 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania na 

okoliczności w nich wskazane. 

Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  of

erty  zostało  doręczone  Odwołującej  się 

pocztą elektroniczną w dniu 12 grudnia 2019 r. Odwołująca się składa odwołanie w dniu 23 

grudnia 2019 r. Ponieważ wartość jest większa od kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., na p

odstawie art. 32 ust. 4 w związku z art. 182 ust. 1 pkt 1 

p.z.p.  termin  na  wniesienie  odwołania  wynosi  10  dni.  W  związku  z  powyższym 

dziesięciodniowy termin na wniesienie niniejszego odwołania upływający w dniu 23 grudnia 

2019  r.,  o którym  mowa  w  art.  182  ust.  1  pkt.  1  p.z.p.  w  zw.  z  art.  14  ust.  2  p.z.p.,  został 

zachowany. 

Uzasadnienie 

odwołania  

I. 

Interes we wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 179 ust. 1 p.z.p. środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie przysługują 

podmiotowi,  który  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p. Nie ulega 

wątpliwości,  że  w  niniejszej  sprawie  Odwołująca  się  ma  interes  prawny  w  uzyskaniu 

zamówienia będącego przedmiotem analizowanego postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wynika  to  z  faktu,  że  uczestniczyła  ona  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego jako wykonawca, lecz jej oferta została odrzucona. 

Zamawiający  wezwał  Odwołującą  do  wyrażenia  zgody  na  poprawę  omyłki  w  ofercie. 

FlexiPower  Group  sp.  z  o.o.  sp.k.  udzieliła  odpowiedzi,  zgodnie  z  którą  rzekome  omyłki 

dostrzeżone  przez  Zamawiającego  stanowią  poprawny  sposób  uzupełnienia  formularza 

cenowego.  W  ocenie  FlexiPower  Group  sp.  z  o.o.  sp.k.  powyższe  uniemożliwiało 

Z

amawiającemu zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 7 p.z.p. i odrzucenie oferty. Ze względu na 

to,  że  Wykonawca  kwestionuje  także  w  niniejszym  odwołaniu  poprawność  ofert  złożonych 


przez  pozostałych  wykonawców,  interes Odwołującej  się manifestuje  się  w  tym,  że w  razie 

jego uwzględnienia FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. będzie ofertą najkorzystniejszą. 

Niezależnie od powyższego, podkreślić należy, że także realizacja najdalej idącego wniosku 

odwołania,  zmierzającego  do  uwzględnienia  przez  Izbę  odwołania  i  nakazania 

Zamawiającemu unieważnienie postępowania pozwoliłby  FlexiPower  Group sp.  z  o.o.  sp.k. 

na  możliwość  uzyskania  zamówienia  w  nowym  postępowaniu,  w  którym  możliwe  będzie 

zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 

stycznia 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: KIO 74/18 uznała, iż wykonawcy mogą 

mieć interes w dążeniu do wykluczenia wszystkich wykonawców biorących udział w danym 

postępowaniu,  aby  umożliwić  sobie  ubieganie  się  o  dane  zamówienie  w  nowym 

postępowaniu.  Interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia,  należy  rozumieć  jako  interes  w 

zawarciu umowy na konkretny przedmiot zamówienia. Tak długo jak Wykonawca ubiega się 

o  udzielenie  zamówienia  i  dąży  do  zawarcia  umowy,  to  posiada  interes  i  może  dążyć  do 

wyeliminowania 

wszystkich  wykonawców  i  unieważnienia  postępowania,  tak  aby  móc 

wystartować w nowym postępowaniu. 

W związku z powyższym, Odwołująca się jako wykonawca, którego oferta zostałaby wybrana 

jako  najkorzystniejsza,  gdyby  nie  została  odrzucona,  a  zamawiający  poprawnie  nie 

zaniechałby odrzucenia innych ofert, posiada interes prawny we wniesieniu odwołania, 

II. Stan faktyczny 

W  dniu  6  sierpnia  2019  r.  z

amawiający  zamieścił  ogłoszenie  o  zamówieniu  w  przedmiocie 

robót budowlanych na „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów 

instalacji  fotowoltaicznych,  zestawów  kolektorów  słonecznych  oraz  pomp  ciepła  w  ramach 

zadania pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski" z podziałem na części w 

ramach Subregionów" 

W ramach zamówienia Odwołująca złożyła ofertą 

w Subregionie Tarnowskim, w częściach A,B i C, 

w Subregionie Wielickim, w częściach B i C, 

w Subregionie Olkuskim, w częściach B i C, 

w Subregionie Miechowskim, w części B. 

W ramach zamówienia oferty złożyli także następujący wykonawcy: 

- W Subregionie Tarnowskim, 


w  części  A  (Hymon  Energy  sp,  z  o.o.,  Neostar  Green  Energy  sp.  z  o.o.  sp.k.,  JSB 

Construction PPHU J. S., Sanito sp. z o.o., Pro-Eco sp. z o.o., FlexiPower Group sp. z o.o. 

sp.k., ML System S.A) 

w części B (Eco-Team sp. z o.o. sp.k., Sanito sp. z o.o., FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k.) 

w części C (Ekologika sp. z o.o., FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k.) 

- W Subregionie Wielickim, 

w części A (Hymon Energy sp. z o.o., Columbus Energy sp. z o.o., Ekoenergia Polska sp. z 

o.o., Sanito sp. z o.o., ML System S.A.) 

w części B (Eco-Team sp. z o.o. sp.k., Sanito sp. z o.o., FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k.) 

w części C (Ecologika sp. z o.o., FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k.) 

- W Subregionie Olkuskim, 

w części A (Hymon Energy sp. z o.o., Skorut Systemy Solarne sp, z o.o., JSB Construction 

PPHU J. S., Sanito sp. z o.o., ML System S.A.) 

w części B (Eco-Team sp. z o.o. sp.k., Sanito sp. z o.o., FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k.) 

w części C (Ekologika sp. z o.o., FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k.) 

- W Subregionie Miechowskim, 

w części B (Sanito sp. z o.o., FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k.). 

W dniu 28 października 2019 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawców Sanito sp. z o.o., 

FlexiPower Group sp. z o.o. oraz Eco-Team sp. z o.o. sp.k. z zawiadomieniem o poprawieniu 

omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w 

złożonych  formularzach  ofertowych  poprzez  dokonanie  -  w  ocenie  Zamawiającego  - 

nieuprawnionego  rozbic

ia  stawki  VAT  na  dwie  stawki,  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający 

przewidział  w  formularzu  tylko  jedną  stawkę  VAT.  Jednocześnie  Zamawiający  wezwał 

powyższych  wykonawców  do  wyrażenia  zgody  na  poprawienie  omyłki  pod  rygorem 

odrzucenia oferty. 

W  dniu  30  października  2019  r.  Eco-Team  sp.  z  o.o.  sp.k.  wyraził  zgodę  na  poprawienie 

omyłki. 

W  dniu  4  listopada  2019  r.  Wykonawca  Sanito  sp.  z  o.o.  wyraził  zgodę  na  poprawienie 

omyłki. 


W  dniu  4  listopada  2019  r.  Wykonawca  FlexiPower  Group  sp.  z  o.o.  sp.k.  poinformował 

Zamawiającego,  że  nie  wyraża  zgody  na  poprawienie  omyłki  zgodnie  z  zawiadomieniem, 

wnosząc jednocześnie o odrzucenie ofert wykonawców Hymon Energy sp. z o.o., Ecologika 

sp. z o.o., Neostar Green Energy sp. z o.o. sp.k oraz Sanito sp. z o.o. 

Dowód: 

- informacja o br

aku zgody na poprawienie omyłki pisarskiej z dnia 4 listopada 2019 r. 

Wykonawca  w  ramach  uzasadnienia  powyższej  informacji  wskazał,  że  w  formularzu 

cenowym Wykonawca w ramach oferty dla 

- Subregionu Tarnowskiego, 

w części A - dodał do formularza kolumnę 7a rozbijając stawkę podatkową w 45 wierszach 

dla  dwóch  odrębnych  cen  netto  {jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji 

wykonawczej), 

w części B - dodał do formularza kolumnę 5a rozbijając stawkę podatkową w 6 wierszach 

dla  dwóch  odrębnych  cen  netto  (jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji 

wykonawczej), 

w części C - dodał do formularza kolumnę 4a rozbijając stawkę podatkową w 4 wierszach 

dla  dwóch  odrębnych  cen  netto  (jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji 

wykonawczej). 

- Subregionu Wielickiego, 

w części B - dodał do formularza kolumnę 5a rozbijając stawkę podatkową w 9 wierszach 

dla  dwóch  odrębnych  cen  netto  (jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji 

wykonawczej), 

w części C - dodał do formularza kolumnę 4a rozbijając stawkę podatkową w 2 wierszach 

dla  dwóch  odrębnych  cen  netto  (jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji 

wykonawczej). 

- Subregionu Olkuskiego, 

w części B - dodał do formularza kolumnę 5a rozbijając stawkę podatkową w 7 wierszach 

dla  dwóch  odrębnych  cen  netto  (jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji 

wykonawczej), 


w części C - dodał do formularza kolumnę 4a rozbijając stawkę podatkową w 4 wierszach 

dla  dwóch  odrębnych  cen  netto  (jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji 

wykonawczej). 

-Subregionu Miechowskiego 

w części B - dodał do formularza kolumnę 5a rozbijając stawkę podatkową w 9 wierszach 

dla  dwóch  odrębnych  cen  netto  (jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji 

wykonawczej). 

Pozostali  wykonawcy  w  postępowaniu  w  ramach  formularzy  cenowych  dla  Subregionu 

Tarnowskiego części A, B i C Subregionu Wielickiego część B i C, Subregionu Olkuskiego 

część B i C oraz Subregionu Miechowskiego części B pozostawili jedną stawkę podatkową 

dla  każdej  pozycji,  nie  rozdzielając  odrębnie  stawki  podstawowej  dla  dokumentacji 

wykonawczej w sytuacji, gdy instalacja podlegała stawce preferencyjnej 8 %. 

Po  dokonaniu  oceny  ofert  Zamawiający,  w  zawiadomieniu  o  wyborze  najkorzystniejszej 

oferty, 

odrzucił ofertę FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. 

Odrzucenie oferty Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k. narusza przepisy ustawy, co uzasadnia 

wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 1 p.z.p. 

III. 

Uzasadnienie prawne 

Z  uwagi  na  brzmienie  punktu  XI.2  SIWZ  -  OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY 

uwzględniając  wszystkie  wymogi,  o  których  mowa  w  Specyfikacjach  Technicznych 

stanowiące  Załączniki  nr  8A,  8B  i  8C  Wykonawca  powinien  w  cenie  brutto  ująć  wszelkie 

koszty  niezbędne  dla  prawidłowego  i  pełnego  wykonania  przedmiotu  zamówienia  oraz 

uwzględnić  inne  opłaty  i  podatki.  W  szczególności  Wykonawca  powinien  uwzględnić  w 

wycenie  koszty  materiałów  i  urządzeń,  robocizny,  sprzętu,  transportu  i  logistyki,  odbioru  i 

utylizacji odpadów powstających przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, a także wszystkich 

usług, analiz, szkoleń i koszty związane z zapewnieniem niezbędnych świadczeń w okresie 

rękojmi i gwarancji. Jednocześnie zgodnie z wzorem umowy (załącznik 7 do SIWZ) § 4 ust. 

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację wykonawczą (dalej: „Dokumentacja 

wykonawcza")  na  podstawie  posiadanej  przez  Zamawiającego  Dokumentacji  Projektowej, 

kompletną  i  zdatną  do  należytego  wykonania  instalacji  w  budynkach  Beneficjentów  lub 

Zamawiającego  oraz  zgodną  z  ST.  Wykonawca  jest  zobowiązany  skompletować  wszelkie 

dokumenty  i  informacje  niezbędne  do  przygotowania  Dokumentacji  Wykonawczej  na  swój 

koszt  oraz  uwzględnić  zalecenia  producenta/producentów  Materiałów  niezbędne  dla 

realizacji Inwestycji. Poszczególna Dokumentacja wykonawcza winna zostać przedłożona do 

akceptacji  Zamawiającego  przed  wykonaniem  Instalacji.",  a  także  §  4  ust.  3  „Wykonawca 


uprawniony  jest  powierzyć  opracowanie  części  lub  całości  prac  z  zakresu  opracowania 

Dokumentacji  wykonawczej  specjalistycznym  podmiotom,  jednakże  ponosi  za  ich  działanie 

lub zaniechanie odpowiedzialność jak za własne działanie i zaniechanie.", co wskazuje na to, 

że  Zamawiający  wyraźnie  oddzielił  usługę  sporządzenia  i  przekazania  dokumentacji 

wykonawczej  od  wykonania  samych  instalacji.  Usługa  ta  została  także  w  sposób  odrębny 

opisana  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  (załącznikach  8A  -  SST  Panele  fotowoltaiczne, 

punkt 2,3., 8B - 

SST Kolektory słoneczne, punkt 2.2.) 

Zamawiający  wskazał  wprost,  odpowiadając  na  pytanie  15.  do  SIWZ  z  dnia  23  września 

2019 r.. że dokumentacja wykonawcza winna być traktowana jako świadczenie samodzielne 

podlegające odrębnemu opodatkowaniu stawka podstawowa. 

Dokonując  analizy  podjętych  przez  Wykonawcę  działań  w  pierwszej  kolejności  należy 

zwrócić uwagę na fakt, że w celu ustalenia ceny ofertowej uwzględniającej podatek VAT to 

na Wykonawcy spoczywa obowiązek obliczenia podatku VAT. Obowiązek zaklasyfikowania 

do właściwego grupowania statystycznego, a w konsekwencji zastosowania właściwej stawki 

podatku  od  towarów  i  usług  spoczywa  na  Wykonawcy  (podatniku  -  na  gruncie  przepisów 

prawa  podatkowego).  To  na  Wykonawcy  (na  gruncie  prawa  podatkowego:  podatniku 

podatku  od  towarów  i  usług,  a  zarazem  wystawcy  faktury)  ciąży  obowiązek  prawidłowego 

ustalenia  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  w  odniesieniu  do  dokonywanej  transakcji. 

Zgodnie  z  treścią  art.  103  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług, 

podatnicy oraz inne podmioty wystawiające faktury są obowiązani, bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w ustalonych terminach na rachunek 

urzędu skarbowego. Zatem to na wykonawcy składającym ofertę spoczywa uwzględnienie w 

ramach  obliczenia  ceny  odpowiedniej  -  jego  zdaniem  - 

stawki  podatku od towarów  i  usług, 

czego  konsekwencją  jest  następnie  fakt  wystawienia  na  rzecz  zamawiającego  faktury  za 

wykonanie zamówienia. 

Powyższe oznacza, że przyjęcie w cenie towaru lub usługi takiej lub innej stawki podatku od 

towarów  i  usług  jest  wyłącznym  uprawnieniem  podatnika  -  wystawcy  faktury,  którym  na 

gruncie p.z.p. jest Wykonawca. 

Zasada  ta  nie  doznaje  ograniczeń  wynikających  z  treści  p.z.p.  Jak  wskazuje  Krajowa  Izba 

Odwoławcza w wyroku z dnia 6 maja 2011 r. (sygn. akt KIO 874/11) „Zamawiający nie jest 

uprawniony do dokonywania wiążącej interpretacji w zakresie właściwej stawki VAT, w inny 

sposób  aniżeli  poprzez  wyraźne  wskazanie  sposobu  obliczenia  ceny  w  ofercie.  Zgodnie  z 

uzasadnieniem  Izby  przepisy  prawa  podatkowego  przemawiają  za  przyjęciem  tezy,  iż 

ustalenie  wysokości  podatku  od  towarów  i  usług  obejmujące  także  wybór  stawki,  należy 

wyłącznie do wykonawcy 


W zakresie, w jakim powyższe działania wykonawcy wskazują na konieczność rozdzielenia 

pozycji  w  formularzu  ofertowym,  FlexiPower  Group  sp.  z  o.o.  sp.k.  pragnie 

powołać się na 

orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 listopada 2018 r. - KIO 2210/18, w którym 

Izba  stwierdziła,  że „Zamawiający  określił  także  w  SIWZ oraz formularzu ofertowym,  że do 

zamówienia  zastosowanie  znajdą  dwie  stawki  podatkowe:  8%  i  23%.  Dlatego  też 

wyodrębnienie  w  formularzu  ofertowym  Odwołującego  dodatkowego  punktu,  gdzie 

umieszczono cenę za wykonanie dokumentacji projektowej stosując do tej czynności stawkę 

23%, w przypadku budynków, gdzie sam montaż urządzeń objęty jest stawką obniżoną, nie 

można  uznać  za  niezgodność  merytoryczną  z  treścią  SIWZ,  która  skutkować  musi 

odrzuceniem  oferty  takiego  wykonawcy.  "  oraz  „  W  ocenie  składu  Izby  wyspecyfikowanie 

kosztów  pewnego  zakresu  prac  w  formularzu  ofertowym  nie  podważa  merytorycznej 

zawartości  oferty  danego  wykonawcy.  Nie  ma  różnicy  w  ujęciu  tych  kosztów  w  innych 

pozycjach  a  wyodrębnieniu  ich  jako  odrębny  punkt  formularza  ofertowego,  jeżeli  inne 

elementy  takiego  wyliczenia  (właśnie  wspomniana  stawka  podatku  VAT)  nie  są 

kwestionowane.".  W  stanie  faktycznym  powyższego  orzeczenia  Izba  uznała,  że 

wyodrębnienie określonych elementów  zamówienia w celu określenia prawidłowych stawek 

VAT, jeżeli te różnią się dla konkretnych czynności stanowiących przedmiot zamówienia nie 

stanowi niedozwolonej ingerencji w treść formularza ofertowego. 

Zgodnie  z  opisem 

przedmiotu  zamówienia  dla  każdej  z  części  Zamawiający  przedstawił 

wymóg wykonania dla każdej instalacji dokumentacji wykonawczej. 

Wobec powyższego koniecznym  w  obliczeniu ceny  ofertowej  całkowitej było uwzględnienie 

kosztów  sporządzenia  dokumentacji  wykonawczej  przez Wykonawcę.  Nie  było  tym  samym 

możliwe  zakwalifikowanie ceny  dokumentacji  wykonawczej  jako składowej  części  instalacji, 

ze  względu  na  fakt,  że  jej  wykonanie  -  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi 

podatku  od  towarów  i  usług  -  podlega  23  %  stawce  podatku  VAT,  podczas  gdy  sam 

Zamawiający  w  SIWZ  wskazał  różnorodność  stawki  8%  i  23%  w  zależności  od  związania 

instalacji  z  budynkiem  mieszkalnym.  Dla  uwzględnienia  ceny  dokumentacji  projektowej  w 

cenie  jednostkowej  instalacji  należałoby  zakwalifikować  świadczenie  polegające  na 

sporządzeniu  tej  dokumentacji  jako  nierozerwalne  z  dostawą  i  montażem  instalacji,  co 

umożliwiłoby  zastosowanie  preferencyjnej  stawki  VAT,  gdy  instalacja  związana  jest  z 

budynkiem mieszkalnym i podlega stawce 8 % (art. 41 ust. 12 b ustawy  o VAT). Charakter 

czynności  innych  niż  dostawa  i  montaż  kolektorów  słonecznych,  które  stanowią  przedmiot 

zamówienia nie pozwala na obiektywne uznanie tych czynności za nierozerwalnie związane 

z  głównym  przedmiotem  zamówienia.  Za  powyższym  stanowiskiem  przemawiają  linie 

orzecznicze  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  oraz  Naczelnego  Sądu 

Administracyjnego,  zgodnie  z  którymi  :  „Możliwość  stosowania  obniżonej  stawki  VAT 


oznacza,  że w przypadku transakcji obejmującej wiele elementów konieczne jest ustalenie, 

czy transakcję taką należy uważać za jedno świadczenie, podlegające jednemu traktowaniu 

podatkowemu, czy też za dwa tub więcej odrębnych świadczeń, które mogą być traktowane 

odmiennie 

{K.Różycki,  Zasady  ustalania  podstawy  opodatkowania  usług  kompleksowych, 

El./Lex;  Wyroki  o  sygn.  akt  TSUE  C-464/12,  C-366/12,  C-155/12,  C-224/11,  C-532/11,  C-

497/09, C-499/09, C-501/09 C-502/09 i inne, NSA o sygn. akt I FSK 232/08, I FSK 708/07). 

Zgodnie  z  przedstawionym  stanowiskiem  judykatury,  świadczenie  jednolite,  które  można 

objąć  by  jedną  preferencyjną  stawką  VAT  występowałoby  w  przypadku,  gdy  czynności 

dokonane  przez  podatnika  - 

wykonawcę  byłyby  sobą  tak  ściśle  związane,  że  tworzą 

obiektywnie  tylko  jedno  niepodzielne  świadczenie  gospodarcze,  którego  rozdzielenie  nie 

miałoby  żadnego  ekonomicznego  uzasadnienia.  Można  natomiast  wyobrazić  sobie,  że 

Zamawiający  rozpisuje  oddzielne  postępowanie  na  wykonanie  dokumentacji  i  oddzielne  na 

wykonanie  instalacji  objętej  uprzednio  wykonanym  projektem.  Takie  stanowisko  wyraziła 

także Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3 marca 2017 r. (sygn. KIO 318/17 i KIO 

329/17) Ponieważ dokumentacji projektowej nie można uznać za świadczenie niepodzielne z 

samą dostawą i montażem, a co za tym idzie brak jest podstaw do zastosowania wobec niej 

preferencyjnej  stawki  8  %  VAT  w  zakresie  w  jakim  obejmowałaby  instalacje  objęte  taką 

stawką koniecznym w ocenie wykonawcy stało się wyodrębnienie części ceny i wskazanie jej 

w  formularzu  ofertowym,  w  taki  sposób  żeby  zaproponowana  cena  jak  najpełniej 

odzwierciedlała  wynagrodzenie  z  jednoczesnym  nienarażaniem  swojego  interesu  -  jako 

potencjalnego  Wykonawcy  - 

oraz  interesu  Zamawiającego  na  ewentualne  naruszenie 

przepisów prawa podatkowego. 

Jednocześnie  podkreślenia  wymaga,  że  pomimo  takiego  rozdzielenia  ceny,  oferta 

FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k. nie traciła waloru porównywalności z uwagi na punkt XU. 

SIWZ,  w  którym  Zamawiający  w  sposób  jasny  określił  że  dla  porównania  i  oceny  ofert 

Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto dla danej części zamówienia, jaką poniesie na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

Działanie  wykonawcy  nie miało na  celu wprowadzenia Zamawiającego w  błąd  lub  obejścia 

postanowień  SIWZ.  Wręcz  przeciwnie  -  z  punktu  widzenia  rachunku  ekonomicznego  - 

wyodrębnienie  dokumentacji  projektowej,  w  całości  w  stawce  23  %  bez  możliwości   

zastosowania  preferencyjnej  stawki  VAT  jest  dla  F!exiPower  Group  sp.  z  o.o.  sp.k.  mniej 

opłacalne,  niż  gdyby  cena  ta  została  podzielona  w  opozycji  do  wyżej  przywołanej  linii 

orzeczniczej  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  i  Naczelnego  Sądu 

Administracyjnego.  Cena  dokumentacji  powykonawczej  jest  w  całości  uwzględniona, 

zarówno  w  wyliczeniu  netto,  jak  i  brutto,  ceny  ofertowej  całkowitej  i  w  żaden  sposób  - 


uwzględnienie  oferty  jako  prawidłowej  -  nie  narusza  zasady  równego  traktowania 

wykonawców. 

Tym  samym  błędnym  zachowaniem  Zamawiającego  było  zawiadomienie  o  poprawieniu 

omyłki - ponieważ omyłka ta nie istniała w treści oferty, a działanie Wykonawcy FlexiPower 

Group sp. z o.o. sp.k. było właściwe i zgodne z ustawą oraz przede wszystkim Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym wyciągnięcie na tej podstawie konsekwencji 

wobec Wykonawcy  polegających  na  odrzuceniu  jego  oferty  stanowi  czynność  niezgodną  z 

ustawą. 

W  ocenie  Wykonawcy  jedyni

e  takie  sformułowanie  oferty,  jakie  zaproponował  Wykonawca 

mogło  spowodować  wypełnienie  założeń  SIWZ  przedstawionych  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia i opisie sposobu obliczenia ceny. 

Wskazać  należy,  że  błąd  w  określeniu  stawki  podatku  VAT  po  otwarciu  ofert  może  w 

określonym  stanie faktycznym  nie  podlegać  poprawie  pozwalającej  na  dalsze  prowadzenie 

postępowania. Uznanie przez Zamawiającego, że zastosowane przez FlexiPower Group sp. 

z  o.o.  sp.k.  rozdzielenie  stawek  podatkowych  za  niezgodne  z  SIWZ  na  zasadzie  r

ównego 

traktowania  wykonawców  powinno  zostać  rozciągnięte  na  wszystkich  wykonawców. 

Skutkiem powyższego będzie sprzeczność SIWZ z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa podatkowego.  Uznanie za niedopuszczalną  takiej  modyfikacji formularza ofertowego 

j

akiej  dokonała  FlexiPower  Group  sp.  z  o.o.  sp.k.,  która  to  modyfikacja  była  wynikiem 

błędnego  przygotowania  formularza  ofertowego  przez  Zamawiającego  spowoduje,  że 

postępowanie  obarczone  będzie  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie 

niepodl

egającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  przygotowuje  opis  przedmiotu 

zamówienia i precyzuje sposób obliczenia ceny. Elementy te powinny być skonstruowane tak 

aby  ze  sobą  korespondować,  inne  podejście  doprowadzić  może  do  naruszenia  zasady 

równego traktowania wykonawców i niezachowania uczciwej konkurencji. 

Zamawiający  ponosi  pełną  odpowiedzialność  na  gruncie  p.z.p.  za  prawidłowe  dokonanie 

opisu 

przedmiotu zamówienia, jak i za wskazanie sposobu obliczenia ceny. 

W  wyroku  KIO  z  dnia  25  września  2017  r.  sygn.  akt  KIO  1869/17  Izba  wskazała,  że  opis 

przedmiotu  zamówienia  powinien  pozwolić  wykonawcom  na  przygotowanie  oferty  / 

obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na nią. (...)" Istotnym 

jest także podkreślenie, że opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z opinią Urzędu Zamówień 

Publicznych  dotyczącą  opisu  przedmiotu  zamówienia  powinien  spełniać  wymogi 

przedstawione  przez  ustawodawcę  w  art.  29  ust.  1  p.z.p.  „Art  29  ust  1  p.z.p.  nakłada  na 


zamawiającego  obowiązek  opisania  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i 

wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględnienia 

wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten 

służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie zasady równego 

dostępu do zamówienia, wyrażonych art 7 ust 1 p.z.p. (...) Przepis art 93 ust 1 pkt 7 p.z.p. 

nakłada  na  zamawiającego  obowiązek  unieważnienia  postępowania  w  sytuacji,  gdy 

postępowanie  obarczone  jest  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej  umowy  w  sprawie 

zamówienia  publicznego.  Z  treścią  tego  przepisu  koresponduje  art.  146  ust  6  p.z.p.,  który 

upoważnia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do wystąpienia o unieważnienie umowy 

w  przypadku  dokonania  przez  zamawiającego  czynności  lub  zaniechania  dokonania 

czynności  z  naruszeniem  przepisów  ustawy,  które  miało  lub  mogło  mieć  wpływ  na  wynik 

postępowania." 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zgodnie z art. 36 zawierać zarówno opis 

przedmiotu  zamówienia  jak  i  opis  sposobu  obliczenia  ceny.  Sposób  obliczenia  ceny 

określony w SIWZ musi być jasny i rzetelny oraz w swym założeniu skorelowany  z opisem 

przedmiotu zamówienia. W tym przedmiocie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w 

wyroku  z  11  sierpnia  2014  r.  sygn.  akt  KIO  1488/14,  KIO  1548/14:  „(...)  Obowiązkiem 

zamawiającego  było  wskazanie  w  treści  SIWZ  w  sposób  jasny,  precyzyjny  i  jednoznaczny 

sposobu  obliczenia  ceny.  Wszelkie  niejasności  w  tym  zakresie  Izba  zobowiązana  jest 

interpretować  na  korzyść  wykonawców.  (...)  Brak  staranności  ze  strony  zamawiającego  w 

zamieszczeniu  powyższego  zapisu  w  treści  SIWZ  nie  może  stanowić  uzasadnienia  dla 

odrzucenia  oferty  odwołującego,  gdyż  to  odwołujący  byłby  obarczony  konsekwencjami 

wynikającymi  z  błędów  zamawiającego,  zaś  sam  zamawiający  nie  ponosiłby  żadnych 

konsekwencji z tytułu błędów popełnionych w dokumentacji postępowania. (...) Zamawiający 

winien  dochować  należytej  staranności  sporządzając  oba  dokumenty  tj.  ogłoszenie  o 

zamówieniu  i  SIWZ  przede  wszystkim  dbając  o  zachowanie  zasad  uczciwej  konkurencji  i 

równego  traktowania  wykonawców.  Sposób  sporządzenia  powyższych  dokumentów  przez 

zamawiającego  w  przedmiotowym  postępowaniu  jest  zaprzeczeniem  tych  zasad.  (...)  Izba 

zauważa,  że to treść art.  36  ust  1  p.z.p. reguluje minimalną treść  SIWZ.  Brak  jest  w  p.z.p. 

przepisu,  który  zwalniałby  zamawiającego  z  obowiązku  zamieszczenia  w  treści  SIWZ 

informacji o sposobie obliczenia ceny, z uwagi na fakt, że informacja to jest zamieszczone w 

treści  SIWZ.  Ponadto,  przepisy  ustawy  z  23.04.1964  r.  -  Kodeks  cywilny  (Dz.  U.  z  2018  r. 

poz.  1025)  - 

dalej  k.c.  mają  zastosowanie,  jeżeli  przepisy  p.z.p.  nie  stanowią  inaczej. 

Przepisy ustawy Pzp zawierają wyczerpującą regulację dotyczącą obowiązkowych informacji 

jakie  winny  być  zamieszczone  w  treści  SIWZ  i  brak  jest  podstaw  do  stosowania  w  tym 

zakresie  przepisów  k.c.  Przystępujący  pomija  w  swoich  argumentach  fakt,  że  w  pierwszej 


kolejności sam zamawiający nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku wynikającego z art. 36 

ust.  1  pkt  12  p.z.p.  i  to właśnie  niewypełnienie  ciążącego  na  nim  obowiązku  spowodowało 

naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji.  Pominięcie  tej  istotnej  okoliczności  i  próba 

obarczenia  odwołującego  konsekwencjami  błędów  zamawiającego  jest  w  ocenie  Izby 

nieuprawnione.  Ponadto  Izba  uznała,  że  z  uwagi  na  uwzględnienie  zarzutu  o 

bezpodstawnym odrzuceniu oferty odwołującego, czynności podjęte przez zamawiającego w 

celu  wyjaśnienia  elementów  oferty  mających  wpływ  na  zaoferowaną  cenę  poprzedzające 

odrzucenie oferty należy uznać za bezpodstawne. (...)" 

FlexiPower  Group  sp.  z  o.o.  sp.k.  wskazuje,  że  zgodnie  z  powyższą  interpretacją  oferty 

złożone w postępowaniu przez Wykonawców - 

a) 

Hymon Energy sp. z o.o. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego, części 

A, 

b) 

Neostar  Green  Energy  sp.  z  o.o.  sp.k.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu 

Tarnowskiego, części A, 

c)  JSB  Construction  PPHU  J.  S. 

w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego, 

części A, 

d)  Sanito  sp. 

z  o.o.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego,  części  A  i  B 

Subregionu  Wielickiego  części  B,  Subregionu  Olkuskiego  części  B  oraz  Subregionu 

Miechowskiego części B, 

e) Pro-

Eco sp. z o.o. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części A, 

f) 

ML System S.A. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części A, 

g)  Eco-

Team  sp.  z  o.o.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu Tarnowskiego  części  B, 

Subregionu Wielickiego części B oraz Subregionu Olkuskiego części B, 

h) Ekologika sp. z o.o. 

zawierają  błędy  w  obliczeniu  ceny  lub  kosztu,  a  przez  to  podlegają  odrzuceniu  przez 

Zamawiającego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  6  p.z.p.  Zamawiający  zaniechując  ich 

odrzucenia dokonał czynności niezgodnej z ustawą. 

W zakresie ofert Sanito sp.  z o.o. oraz Eco  - 

Team sp. z o.o. podnieść należy, że oferty te 

stały się wadliwe wskutek działania Wykonawców zezwalających na poprawę treści oferty. W 

świetle okoliczności, że wykonawcy ci są profesjonalistami, nie powinno budzić wątpliwości, 

że  wyrażenie  zgody  na  poprawienie  omyłki,  skutkujące  zastosowaniem  niewłaściwych 

stawek  podatku  w  obliczeniu  ceny  obciąża  ich  ofertę,  a  co  za  tym  idzie  wskutek  braku 


sprzeciwu,  czy  podjęcia  polemiki  z  Zamawiającym,  nie  podjęli  oni  skutecznej  obrony 

prawidłowego stanowiska w postępowaniu. Tym samym oferty te powinny zostać odrzucone. 

Niezależnie  od  tego  wskazać  należy,  że  także  pierwotnie  przyjęta  przez  Sanito  sp.  z  o.o. 

metodologia podziału samej stawki podatkowej w formularzu, bez wyodrębnienia ceny netto 

je

st  również  błędna,  z  uwagi  na  fakt,  że  nie  pozwala  bez  założenia  przez  Zamawiającego 

określonej  danej  obliczenia  ceny  netto  dla  poszczególnych  elementów  kształtujących  cenę 

danej  instalacji  dla  odrębnych  stawek  VAT  -  w  tym  przypadku  możliwość  określenia  ceny 

netto opiera się jedynie na założeniu, że cena dokumentacji, dla której zastosowana zostanie 

stawka  23  %  wynosi  daną  określoną  kwotę,  co  nie  pozwala  na  porównanie  tej  oferty  z 

ofertami innych wykonawców. 

Jednocześnie  z  uwagi  na  niemożność  tak  głębokiej  modyfikacji  i  ingerencji  w  ofertę  przez 

Zamawiającego,  nie  jest  możliwe  zastosowanie  art.  87  ust.  2  pkt  3  p.z.p.  i  poprawienie 

ewentualnych omyłek rachunkowych. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej - 

oferta zawierająca nieprawidłową stawkę VAT podlega odrzuceniu tak m.in.: wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 10 sierpnia 2009 r., KIO/UZP 971/05. Również Sąd Najwyższy  w 

uchwale  z  dnia  20  października  2011  r.  (III  CZP  53/11  zajął  następujące  stanowisko:  "W 

specyfikacji  zamawiający,  podając  sposób  obliczenia  ceny  (art.  36  ust  1  pkt  12),  może 

również  określić  stawkę  podatku  VAT.  Jeżeli  zatem  zamawiający  w  specyfikacji,  w  części 

dotyczącej  sposobu  obliczenia  ceny,  wskazał  tę  stawkę,  wówczas  kontrola  oferty  w  tym 

zakresie może sprowadzić się do poprawienia oferty (art 87 ust 2 pkt 3), jeżeli poprawienie 

nie  spowodowałoby  istotnych  zmian  w  jej  treści.  Może  też  skutkować  odrzuceniem  oferty, 

jeżeli różnica powodowałaby istotne zmiany w treści oferty, a więc w sytuacji równoważnej z 

sytuacją, w której treść oferty pozostaje w sprzeczności ze specyfikacją (art 89 ust 1 pkt 2) 

oraz gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki (art. 87 ust 2 pkt 3 w związku z 

art  89  ust  1  pkt  7  p.z.p.).  Jeżeli  jednak  zamawiający,  opisując  w  specyfikacji  istotnych 

waru

nków  zamówienia  sposób  obliczania  ceny,  nie  zawarł  żadnych  wskazań  dotyczących 

stawki  podatku  VAT,  wówczas  oferta  zawierająca  stawkę  niezgodną  o  zobowiązującymi 

przepisami podlega odrzuceniu na  podstawie art.  89  ust  1 pkt  6 p.z.p., o porównywalności 

ofert 

bowiem  można  mówić  dopiero  wówczas,  gdy  określone  w  ofertach  ceny,  mające  być 

przedmiotem  porównania,  zostały  obliczone  z  zachowaniem  tych  samych  reguł.  Oferta 

zawierająca niezgodną z obowiązującymi przepisami stawkę podatku VAT, wpływającego na 

wysokość  ceny  brutto,  niewątpliwie  zaburza  proces  porównywania  cen  i  musi  być 

kwalifikowana  jako  zawierająca  błąd  w  obliczeniu  ceny"  oraz  w  uchwale  z  dnia  20 

października  2011  r.  (III  CZP  52/11)  '!Jedynie  wówczas,  gdy  zamawiający  wskazał  w 

specyfikacji  konkretną  stawkę  podatku  VAT,  kształtującą  także  wysokość  określonej  w 

ofercie  ceny,  może  dojść  do  ewentualnego  wystąpienia  innej  omyłki,  polegającej  na 


niezgodności przyjętej w ofercie stawki VAT ze stawką zawartą w specyfikacji. Niezgodność 

taka uzasadniałaby obowiązek poprawienia oferty i to tylko wówczas, gdy omyłka polegająca 

na  takiej  niezgodności  nie  powoduje  istotnych  zmian  w  treści  oferty.  W  sytuacji,  w  której 

zamawiający nie określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stawki podatku VAT 

w ogóle nie może dojść do wystąpienia innej omyłki w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., 

ponieważ  nie  wystąpi  wówczas  ustawowa  przesłanka  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 

wobec  braku  dwóch  potrzebnych  do  porównania  elementów,  niezbędnych  do  oceny 

przesłanki w postaci zaistnienia niezgodności." 

W  przedmiotowej  sytuacji  poprawienie  omyłki  obejmowałoby  ingerencję  zamawiającego  w 

koszt  jednostkowy  instalacji,  tym  samym  nie  byłoby  to  tylko  poprawienie  stawki,  ale  także 

„oddzielenie"  dwóch  części  ceny  stanowiących  niezależne  podstawy  opodatkowania  -  na 

jedną  objętą  stawką  8 %  i  drugą  objętą  stawką  23  %.  Zamawiający  nie  ma  tym  samym  w 

ocenie odwołującej możliwości poprawienia ofert i koniecznym jest ich odrzucenie w oparciu 

o art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. 

Wpływ na wynik postępowania 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  2  p.z.p.  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie 

przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o 

udzielenie  zamówienia.  Odrzucenie  oferty  Odwołującej  się  ma  taki  wpływ  na  wynik  że  nie 

może  zostać  wybrana  jako  najkorzystniejsza  w  postępowaniu.  Jak  wskazuje  izba  m.in.  w 

wyroku z dnia 5 października 2016 r. (KIO 1760/16) „Za wynik postępowania należy uznać 

wybór  konkretnej  oferty  jako  najkorzystniejszej."  Uwzględnienie  odwołania  i  ponowienie 

czynności oceny ofert będzie skutkować tym, że w postępowaniu wybrana będzie mogła być 

oferta Odwołującej się lub innego wykonawcy. 

W związku z powyższym, wniesiono jak w petitum odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2629/19FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k.  

Co  do  zarzutu

  CZĘŚĆ  A,  B  subregion  Tarnowski,  Wielicki,  Olkuski,  Miechowski 

CZĘŚĆ C subregion Tarnowski, Wielicki, Olkuski, 1a)Naruszenie art. 89 ust.1pkt 7 w zw. z 

art.  87ust.2  pkt  3  ustawy  pzp.  Zama

wiający  odrzucił  oferty  odwołującego  z  powodu  braku 

zgody  na  poprawienie  omyłek  polegających  na  dodaniu  dodatkowych  pozycji  w  formularzu 

cenowym, a zdaniem odwołującego nie było tam omyłek: -dla Subregionu Tarnowskiego,-w 

części A -kolumny 7a rozbijając stawkę podatkową w 45 wierszach dla dwóch odrębnych cen 


netto  (jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji  wykonawczej),  w  części  B  - 
kolumny  5a  rozbijając  stawkę  podatkową  w  6  wierszach  dla  dwóch  odrębnych  cen  netto 

(jednej  dla  wykonania  instala

cji,  jedną  dla  dokumentacji  wykonawczej),  -  w  części  C  - 

kolumny  4a  rozbijając  stawkę  podatkową  w  4  wierszach  dla  dwóch  odrębnych  cen  netto 

(jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji  wykonawczej)  -  dla  Subregionu 

Wielickiego,  - 

w  części  B  -  kolumny  5a  rozbijając  stawkę  podatkową  w  9  wierszach  dla 

dwóch  odrębnych  cen  netto  (jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji 

wykonawczej),  -

w  części  C  -  kolumny  4a  rozbijając  stawkę  podatkową  w  2  wierszach  dla 

dwóch  odrębnych  cen  netto  (jednej  dla  wykonania  instalacji,  jedną  dla  dokumentacji 

wykonawczej).  -  dla  Subregionu  Olkuskiego,  -

w  części  B  -  kolumny  5a  rozbijając  stawkę 

podatkową  w  7  wierszach dla dwóch  odrębnych cen  netto (jednej  dla wykonania instalacji, 

jedn

ą dla dokumentacji wykonawczej)- 

w  części  C  -  kolumny  4a  rozbijając  stawkę 

podatkową  w  4  wierszach dla dwóch  odrębnych cen  netto (jednej  dla wykonania instalacji, 

jedną  dla  dokumentacji  wykonawczej).  -  dla  Subregionu  Miechowskiego  -  w  części  B  - 

kolumny  5a  rozbijając  stawkę  podatkową  w  9  wierszach  dla  dwóch  odrębnych  cen  netto 

(jednej dla wykonania instalacji, jedną dla dokumentacji wykonawczej). 

Zdaniem  odwołującego  bez  dodania  tych  pozycji,  nie  można  było  podać  cen  w  sposób 

żądany przez zamawiającego. Wzór umowy § 4 i pkt XII siwz. Zamawiający wskazał wprost, 

odpowiadając  na  pytanie  15.  do  SIWZ  z  dnia  23  września  2019  r.,  że  dokumentacja 

wykonawcza  winna być  traktowana jako świadczenie samodzielne  podlegające  odrębnemu 

opodatkowaniu  stawką  podstawową.  Wg  odwołującego  wykonanie  dokumentacji  nie  jest 

nierozerwalnie związane z dostawą i montażem instalacji, więc nie może być  zastosowana 

wspólna stawka. 1b) naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 w 

zw.  z  art.  41  ust.  1  i  12b  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r

. o podatku od towarów i usług, a 

także naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p. w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. 

przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawców:  a)  Hymon  Energy  sp.  z  o.o.  w  zakresie 

oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego, części A, b) Neostar Green Energy sp. z o.o. 

sp.k. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego, części A, c) JSB Construction 

PPHU J. S. 

w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego, części A, d) Sanito sp. 

z  o.o.  w  zakresi

e  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego,  części  A  i  B  Subregionu 

Wielickiego  części  B,  Subregionu  Olkuskiego  części  B  oraz  Subregionu  Miechowskiego 

części  B,  e)  Pro-Eco  sp.  z  o.o.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego 

części A, f) ML System S.A. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części 

A, g) Eco-

Team sp. z o.o. w zakresie oferty złożonej dla Subregionu Tarnowskiego części B, 

Subregionu Wielickiego części  B  oraz  Subregionu  Olkuskiego  części  B,  h)  Ekologika sp.  z 

o.

o.  w  zakresie  oferty  złożonej  dla  Subregionu  Tarnowskiego  części  C,  Subregionu 


Wielickiego  części  C  oraz  Subregionu  Olkuskiego  części  C,  niezawierających  w 

formularzach  cenowych  podziału  stawki  VAT  na  8  %  dla  robót  w  obrębie  budynku 

mieszkalnego  i  23  %  dla  wykonania  dokumentacji  wykonawczej,  podczas  gdy  wykonanie 

dokumentacji wykonawczej stanowi usługę, objętą 23 % stawką podatku od towarów i usług i 

nie  może  być  traktowana  jako  świadczenie  jednolite  wobec  robót  wykonanych  w  obrębie 

budynku  mieszkalnego,  ob

jętych  stawką  preferencyjną  8  %,  a  co  za  tym  idzie  wyliczenie 

ceny zawarte w ofertach jest niezgodne z

 powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy o 

podatku  od  towarów  i  usług.  Sanito  i  Eco-Team  na  początku  miały  rozbite  stawki,  ale 

wykonawcy  ci  wyrazili 

zgodę  na  poprawienie  omyłek  w  tym  zakresie.  Przy  czym  rozbicie 

Sanito było wadliwe, bo nie podał ceny netto. 

Izba ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2629/19FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k.  

Ad. 1a) i 1b)  

Z  §  4  ust.  1  i  3  projektu  umowy  wynika,  że  wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać 

dokumentację  wykonawczą  na  podstawie  posiadanej  przez  zamawiającego  dokumentacji 

projektowej  i że może powierzyć jej wykonanie specjalistycznym podmiotom. W odpowiedzi 

na  pytanie  nr  15,  pismem  z  dnia  23.09.2019  r.  zamawiający  stwierdził  m.in.,  że:  „Usługę 

należy  uznać  za  usługę  pomocniczą  w  stosunku  do  świadczenia  zasadniczego,  jeśli  nie 

stanowi  ona  dla  klienta  celu  samego  w  sobie,  lecz  jest  środkiem  w  skutecznym 

wykorzystaniu  świadczenia  zasadniczego.  Ważne  jest,  czy  świadczenia  są  ze  sobą  ściśle 

powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z 

punktu  widzenia  przeciętnego  konsumenta.  Pojedyncza  czynność  lub  świadczenie 

traktowana  jest  zatem  jak  element  świadczenia  kompleksowego  wówczas,  jeżeli  cel 

świadczenia pomocniczego jest zdeterminowany przez świadczenie główne, które nie może 

zostać  wykonane  lub  wykorzystane  bez  świadczenia  pomocniczego.  Zauważa  się,  że 

stanowisko  to  potwierdza  orzecznictwo  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej,  m.in. 

wyrok w sprawie Card Protection Plan Ltd (CPP) a Commissioners  of Customs and Excise 

(sygn.  C-349/96),  wyrok  w  sprawie  Levob  Verzekeringen  BV,  OV  Bank  NV  przeciwko 

Statssecretaris  van  Financien  (C-

41/04). Mając powyższe na uwadze, Zamawiający stoi na 

stanowisku,  iż  stawką  VAT  dla  wykonania  projektu  wykonawczego  będzie  stawka 

podstawowa  23%”.  Następnie  pismem  z  dnia  09.10.2019  r.  zamawiający  odpowiedział  na 

pytanie nr 2:  

„Pytanie  nr  2:  Zamawiający  w  dniu  26.09.2019  r.  udzielił  odpowiedzi  na  pytanie  nr  15,  w 

którym  określił  dla  projektów  stawkę  VAT  w  wysokości  23%.  Formularz  cenowy  obejmuje 


tylko  koszty  poszczególnych  typów  instalacji  solarnych,  bez  wyodrębnienia  projektów 

instalacji  solarnych.  Prosimy  o  informację,  gdzie  w  ofercie  wykonawca  ma  podać  koszty 

wykonania  projektów  dla  instalacji  solarnych  montowanych  na  budynkach  mieszkalnych, 

ponieważ w formularzach cenowych Zamawiający dla tych instalacji sam narzucił stawki VAT 

Odpowiedź  nr  2:  Koszt  przygotowania  dokumentacji  wykonawczych,  należy  uwzględnić  w 

cenach  jednostkowych  poszczególnych  typów  instalacji  przedstawionych  w  Formularzach 

cenowych.” 

W  świetle  ww.  okoliczności  należy  ocenić,  czy  wykonanie  dokumentacji  wykonawczej  jest 

częścią  świadczenia  głównego,  jakim  jest  montaż  i  instalacja  zestawów  fotowoltaicznych, 

zestawów kolektorów słonecznych i pomp ciepła, czy też jest usługą odrębną, niezwiązaną 

ściśle z montażem i instalacją ww. urządzeń. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, 

że  wykonanie  dokumentacji  wykonawczej  jest  potrzebne  wyłącznie  do  tego,  żeby  wykonać 

właściwe  prace  polegające  na  montażu  i  instalacji  zamawianych  urządzeń.  Wykonywanie 

ww.  dokumentacji  bez  montażu  i  instalacji  urządzeń  nie  miałoby  w  przedmiotowym  stanie 

faktycznym  żadnego  sensu  i  znaczenia  ani  dla  zamawiającego,  ani  dla  odbiorców 

końcowych.  Wymienienie  dokumentacji  wykonawczej  w  projekcie  umowy  nie  zmienia 

powyższego  i  nie  powoduje,  że  wykonanie  tej  dokumentacji  nabiera  charakteru 

samodzielnej,  odrębnej  usługi,  która  może  być  zrealizowana  bez  względu  na  realizację 

montażu  i  instalacji. Wykonanie  dokumentacji  wykonawczej  należy  zatem  uznać  za  usługę 

pomocniczą  w  stosunku  do  świadczenia  zasadniczego,  jakim  jest  montaż  i  instalacja  ww. 

urządzeń,  gdyż  jest  ona  jedynie  środkiem  potrzebnym  do  skutecznego  wykonania 

świadczenia  zasadniczego.  Oznacza  to,  że  do  całego  świadczenia  miała  zastosowanie 

jednolita  stawka  podatku  VAT  i  wykonawcy  nie  byli  uprawnieni  do  zmiany  formularzy 

cenowych i dodania dodatkowych pozycji ze stawką odrębną dla dokumentacji wykonawczej.  

Powyższego nie zmienia odpowiedź zamawiającego z dnia 23.09.2019 r., gdyż nie odnosiła 

się  ona  do  sposobu  wypełnienia  ww.  formularzy,  ponadto  omawiana  kwestia  została 

ostatecznie  przesądzona  w  późniejszej  odpowiedzi  z  dnia  09.10.2019  r.,  w  której 

zamawiający  stwierdził,  że  koszt  dokumentacji  wykonawczej  należy  uwzględnić  w  cenach 

jednostkowych poszczególnych typów instalacji przedstawionych w formularzach cenowych, 

a zatem 

Zamawiający wykluczył dzielenie pozycji na pozycje z odrębnymi stawkami VAT.  

Zarzut  dotyczący  odrzucenia  oferty  odwołującego  i  zaniechania  odrzucenia  ofert  innych 

wykonawców zatem nie potwierdził się. 


W  związku  z  powyższym  odwołanie  nie  zasługuje  na  uwzględnienie  w  rozumieniu  art.192 

ust.2  ustawy  pzp,  ponieważ  Izba  nie  stwierdziła  naruszenia  przez  zamawiającego 

wskazanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp. 

Ponadto Odnosząc się do wniosku Przystępującego Sanito o odrzucenie odwołania o sygn. 

akt KIO 2629/19 na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp - z uwagi na jego wniesienie 

po  upływie  terminu  –  niniejszy  wniosek  Przystępującego  Sanito  należało  oddalić.  

Przystępujący  Sanito  wniosek  o  odrzucenie  odwołania  uzasadniał  tym,  że  Odwołujący 

Flexipower 

– odwołanie od czynności odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 

w  zw.  z  art.  87  us

t.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  odmowę  wykonawcy  na  poprawienie 

omyłki  w  treści  jego  oferty  –  powinien  wnieść  od  czynności  niewyrażenia  zgody  na  jej 

poprawienie  wyrażonej  w  piśmie  z  dnia  4  listopada  2019  r.,  względnie  od  czynności 

wezwania  Zamawiającego  z  dnia  28  października  2019  r.  informującego  wykonawcę  o 

poprawieniu  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  z  SIWZ.  Odwołujący  Flexipower 

wskazywał,  że  istotne  znaczenie  w  niniejszej  sprawie  ma  czynność  Zamawiającego  z  dnia 

12 grudnia 2019 r. 

– polegająca na faktycznym odrzuceniu oferty Odwołującego Flexiopower 

na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Odwołujący 

Flexipower  dodał,  że  odwołanie  wnosi  się  od  czynności  Zamawiającego  –  a  Zamawiający 

wobec  stanowiska  wykonawcy 

Flexipower  z  dnia  4  listopada  2019  r.  mógł  zmienić  swoje 

stanowisko  i  ostatecznie  podjąć  decyzję  o  nieodrzucaniu  oferty  Odwołującego  Flexipower. 

Izba  zgodziła  się  ze  stanowiskiem  Odwołującego  Flexipower,  że  nie  istnieją  w  tym  stanie 

faktycznym  podstawy  do 

odrzucenia  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  2629/19  wykonawcy 

Flexipower na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W ocenie Izby dla rozstrzygnięcia 

niniejszego wniosku istotne  znaczenie mają następujące  przepisy.  Zgodnie  z  art.  87  ust.  2 

pkt 3 ustawy Pzp Za

mawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności 

oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w 

treści oferty. Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na 

poprawienie  omyłki,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Dodatkowo  –  co 

również  ma  znaczenie  dla  niniejszej  sprawy  –  zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp 

zamawiaj

ący informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty 

zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach o których mowa w art. 89 

ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

f

unkcjonalności.  Z  analizy  niniejszych  przepisów  wynika  zatem  –  na  co  słusznie  zwrócił 

uwagę  Odwołujący  Flexipower  –  że  odwołanie  przysługuje  od  czynności  zamawiającego 

mających  miejsce  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  –  nie  zaś 

ewentualny

ch czynności wykonawcy podjętych w toku tego postępowania. Zgodzić należało 


się  również  z  uzasadnieniem,  że  samo  wezwanie  wykonawcy  do  poprawienia  omyłki  nie 

może  rozpoczynać  biegu  terminu  na  wniesienie  odwołania  –  gdyż  nie  można  uznać 

arbitralnie,  że  wezwanie  do  poprawienia  omyłki  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  wywoła 

skutek  w  postaci  niewyrażenia  zgody  na  jej  poprawienie.  Nie  można  zatem  –  wobec 

konstrukcji przepisów ustawy Pzp wyraźnie wyodrębniającej sytuację, w której niewyrażenie 

zgody na poprawien

ie innej omyłki stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 

– uznać, że odmowa wykonawcy w sposób automatyczny – bez 

odrębnych  czynności  zamawiającego  skutkować  będzie  odrzuceniem  oferty  wykonawcy. 

Ustawodawca w sposób wyraźny rozróżnił czynność poprawienia innej omyłki z art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy Pzp z czynnością odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy – 

wiążąc  skutek  w  postaci  niewyrażenia  zgody  na  poprawienie  innej  omyłki  z  odrzuceniem 

oferty,  k

tóra  to  czynność  –  w  świetle  przepisów  ustawy  Pzp  –  jest  odrębną  czynnością 

Zamawiającego  i  nie  może  być  przypisywana  w  żaden  sposób  wykonawcy.  Niewątpliwie 

również Zamawiający odrzucając ofertę – chociażby na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy 

– zobowiązany jest uzasadnić niniejsze odrzucenie – wobec treści art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Pzp,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  tego  odrzucenia.  Tym  samym  stwierdzić 

należy,  że ani  poprawienie omyłki  przez  Zamawiającego,  ani  odmowa wyrażenia zgody  na 

pop

rawienie tej omyłki, nie przesądzały o tym, że oferta Odwołującego Flexipower zostanie 

odrzucona.  Czynność  odrzucenia  została  zaś  dokonana  i  uzasadniona    przez 

zamawiającego dopiero w piśmie z dnia 12 grudnia 2019 r. i dopiero od tej daty biegł termin 

na  w

niesienia  odwołania,  którego  celem  jest  m.in.  przywrócenie  ofert  Odwołującego  do 

postępowania. Reasumując Izba nie zgodziła się ze stanowiskiem Przystępującego Sanito, 

że  termin  na  wniesienie  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  2629/19  należało  liczyć  od  pisma 

wykon

awcy  Flexipower  z  dnia  4  listopada  2019  r.,  bądź  ewentualnie  od  wezwania 

Zamawiającego  z  dnia  28  października  2019  r.  Izba  nie  zgodziła  się  również  ze 

stanowiskiem  Przystępującego  Sanito,  że  Odwołujący  Flexipower  nie  posiada  interesu  we 

wniesieniu  tego  odw

ołania,  gdyż  odwołanie  to  jest  spóźnione.  Przystępujący  Sanito  brak 

interesu  we  wniesieniu  odwołania  uzasadniał  –  analogicznie  jak  w  przypadku  wniosku  o 

odrzucenie  odwołania  –  tym,  że  odwołanie  jest  spóźnione  z  uwagi  na  to,  że  bieg  terminu 

powinien być liczony od pisma wykonawcy Flexipower z dnia 4 listopada 2019 r. W ocenie 

Izby  zgodzić  należało  się  z  Odwołującym  Flexipower,  że  Przystępujący  Sanito  ponownie  – 

wobec  oddalenia  wniosku  o  odrzucenia  odwołania  próbuje  stanowisko  swoje  uzasadnić 

brakiem  interesu 

wykonawcy  Flexipower.  Zdaniem  Izby  Odwołujący  Flexipower  legitymuje 

się interesem we wniesieniu odwołania, gdyż unieważnienie czynności odrzucenia jego ofert 

z jednoczesnym odrzuceniem pozostałych wskazanych w jego odwołaniu ofert, prowadziłoby 

do  wybrani

a  jego  ofert  jako  najkorzystniejszych  w  poszczególnych  częściach  zamówienia, 

ponadto kwestionowane w postępowaniu czynności i zaniechania pozbawiają go możliwości 


uzyskania  zamówień  określonych  częściowych.  Z  powyższego  wynika  zatem  interes  i 

możliwość poniesienia szkody przez Odwołującego, o których mowa w art. 179 ust.1 ustawy 

Pzp.  Przystępujący  Sanito  w  żaden  sposób  nie  wykazał    natomiast  braku  przesłanek 

wynikających  z  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Jak  już  zauważono  Przystępujący  Sanito 

przesłanki wynikające z art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp próbuje uzasadnić brakiem interesu 

we  wniesieniu  odwołania,  jednakże  przesłanek  zawartych  w  ww.  przepisach  nie  można  ze 

sobą utożsamiać,  a zatem  z  argumentacją Przystępującego Sanito nie można  się  zgodzić. 

Zauważenia  wymaga,  że  przesłanki  z  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  są  przesłankami 

materialnoprawnymi,  w  przeciwieństwie  do  przesłanek  odnoszących  się  do  odrzucenia 

odwołania,  które  zaliczane  są  do  przesłanek  formalnoprawnych  badanych  przez  Izbę  na 

posiedzeniu.  Nie  można  także  uznać,  że  przywołane  przez  Przystępującego  Sanito 

orzecznictwo  wprost  odpowiada  niniejszej  sprawie.  Stwierdzić  zatem  należy,  że 

Przystępujący Sanito nie wykazał brak przesłanek wynikających z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp 

a  Odwołujący  Flexipower  na  moment  wniesienia  odwołania  legitymował  się  interesem 

wynikającym z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Odnosząc  się  jeszcze  do  argumentacji  Przystępującego  Eco-team  –  wskazującego,    że  w 

przypadku  uwzględnienia  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  2629/19  złamana  zostanie  zasada 

równości,  wobec  zgody  innych  wykonawców  na  poprawę  niniejszej  omyłki  -  zauważyć 

należy,  że  interes  we  wniesieniu  odwołania  należy  badać  na  moment  jego  wniesienia,  nie 

zaś  przenosić  na  ewentualne  hipotetyczne  czynności,  które  mogą  mieć  miejsce  w 

przyszłości  –  choć  nie  muszą  –  wobec  ewentualnego  uwzględnienia  tego  odwołania. 

Zauważenia  wymaga,  że  zgodnie  z  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  środki  ochrony  prawnej 

określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  a  także 

innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  niniejszej 

ustawy.  W konsekwencji Odwołujący Flexipower – wobec odrzucenia jego oferty w dniu 12 

grudnia  2019 

r.  na  moment  wniesienia  tego  odwołania  posiadał  interes  wynikający  z 

przepisów  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  wobec  czego  ponowny  wniosek  Przystępującego 

Sanito, jak też argumentacja Przystępującego Eco-team, nie zasługiwały na uwzględnienie.  

O kosztach pos

tępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 5 ust. 3 

pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  zaliczając  w  poczet 

niniejszego  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt  2629/19  kwotę  20  000  zł  00  gr 


(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego,  tytułem 

wpisu od odwołania oraz zasądzając od odwołującego

FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. na 

rzecz zamawiającego kwotę 4 232 zł 20 gr (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa 

złotych  dwadzieścia  groszy),  tytułem  zwrotu  kosztów  poniesionych  z  tytułu    wpisu  od 

odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na rozprawę. 

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

SANITO 

Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  roboty 

budowlane  o  wartości  zamówienia  powyżej  kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z 

OZE  - 

zestawów  instalacji  fotowoltaicznych,  zestawów  kolektorów  słonecznych  oraz  pomp 

ciepła  w  ramach  zadania  pn.  "EKOPARTNERZY  NA  RZECZ  SŁONECZNEJ  ENERGII 

MAŁOPOLSKI"  z  podziałem  na  Części  w  ramach  Subregionów.”  Zadanie  inwestycyjne 

finansowane w ramach Regionalnego P

rogramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na  lata  2014-

2020,  4.  Oś  Priorytetowa  Regionalna  Polityka  Energetyczna,  Działanie  4.1 

Zwiększenie  wykorzystania  odnawialnych  Źródeł  energii;  Poddziałanie  4.1.1  Rozwój 

infrastruktury  produkcji  energii  ze  źródeł  odnawialnych,  Znak  postępowania:  SZPT/ZP-

02/07/2019,  zwanym  dalej  „Postępowaniem",  w  zakresie  dotyczącym  Subregionu 

Tarnowskiego, Subregionu Wielickiego, Subregionu Olkuskiego, Subregionu Miechowskiego. 

Odwołanie  

Działając na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  zwanej  dalej 

„Ustawą”  lub  „ustawą  Pzp"  lub  „uPzp”,  wniesiono  odwołanie  od  czynności  i  zaniechań 

Zamawiającego w toku Postępowania, polegających na: 

1.  dokonaniu wyboru ofert Hymon Energy Sp. z o.o. z/s ul. Dojazd 16a, 33-

100 Tarnów 

(dalej jako „Hymon") oraz Neostar Green Energy Sp. z o.o. Sp. k. z/s Gościniec 176, 

646  Łódź  (dalej  jako  „Neostar")  w  odpowiednich  częściach  A  poszczególnych 

Subregionów-zgodnie  z  informacją  Zamawiającego  z  dnia  12.12.2019  r.  -  jako 

najkorzystniejszej w zakresie zamówienia, co miało miejsce w związku z niezgodnym 

z  prawem  zaniechaniem  odrzucenia  oferty  w/w  wykonawców  (  Hymon:  subregion 

Tarnów, subregion Wielicki, subregion Hymon, Neostar subregion Miechowski); 


2.  zaniechaniu  odrzucenia  ofert  Hymon  Energy  Sp.  z  o.o.  z/s  ul.  Dojazd  16a,  33-100 

Tarnów  (dalej  jako  „Hymon"),  Neostar  Green  Energy  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z/s  ul. 

Gościniec  176,93-646  Łódź  (dalej  jako  „Neostar*),  ML  System  S.A.  z/s  36-  062 

Zaczernie  190G  (dalej  jako  „ML  System"),  JSB  Construction  PPHU  J.  S.  z/s  ul. 

Potokowa  12a/1,  80-

297  Banino.(dalej  jako  „JSB"),  Pro-Eco  Sp.  z  o.o.  z/s  al. 

Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia (dalej jako „Pro-Eco"), Flexipower Group Sp. z o.o. 

Sp. k. z/s ul. Majora Hubala 157, 95-

054 Wola Zaradzyńska (dalej jako „FlexiPower"), 

Skorut  Systemy  Solarne  Sp.  z  o.o.  z/s  ul.  Wybickiego  71,  32-

400  Myślenice  (dalej 

jako  „Skorut"),  w  odpowiednich  częściach  A  i  B  poszczególnych  Subregionów,  w 

których  wyżej  wymienieni  wykonawcy  składali  oferty  -  zgodnie  z  informacją 

Zamawiającego  z  dnia  12.12.2019  r.,  co  miało  miejsce  w  związku  z  niezgodnym  z 

prawem zaniechaniem odrzucenia oferty w/w wykonawców, 

co szczegółowo zostanie przedstawione w uzasadnieniu odwołania; 

zaniechanie  wykluczenia  wykonawców,  którzy  wprowadzili  Zamawiającego  w  błąd,  w 

zakresie szczegółowo opisanych w uzasadnieniu odwołania; 

zaniechaniem  udostępnienia/odtajnienia  ofert  Pro-Eco,  FlexiPower,  co  miało  miejsce  w 

związku  z  niezgodnym  z  prawem  zaniechaniem  Zamawiającego  w  zakresie  prawidłowości 

oceny  dokonanych  zastrzeżeń  przez  w/w  wykonawców  oraz  w  zakresie  naruszenia 

przepisów o jawności dokumentacji postępowania, 

Zarzuty 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie w Postępowaniu (odpowiednio w zakresie 

dotyczącym  Subregionu  Tarnowskiego  część  A  i  B,  Subregionu  Wielickiego  część  A  i  B, 

Subregionu Olkuskiego część A i B, Subregionu Miechowskiego część A i B) przepisu art. 7 

ust. 1 Ustawy poprzez naruszenie zasady nakazu

jącej prowadzenie postępowania w sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  i 

przejrzystości oraz naruszenie innych pozostających w związku z art. 7 przepisów, tj.: 

1.  naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przez wybór 

ofert Hymon oraz Neostar w odpowiednich częściach A poszczególnych Subregionów  - 

zgodnie  z  informacją  Zamawiającego  z  dnia  12.12.2019  r.  -  jako  najkorzystniejszej  w 

zakresie  zamówienia,  podczas  gdy  oferta  w/w  wykonawcy  podlegała  odrzuceniu  jako 

niezgodna z SIWZ, 

względnie  naruszenie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z  nieprzeprowadzeniem 

stosownych  wyjaśnień  treści  oferty  wobec  rozbieżności  pomiędzy  wymogami  SIWZ, 

opisu przedmiotu zamówienia, a treścią oferty; 


2.  naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zaniechanie odrzucenia ofert Hymon Energy 

Sp. z o.o. z/s ul. Dojazd 16a, 33-

100 Tarnów (dalej jako „Hymon”), Neostar Green Energy 

Sp.  z  o.o.  Sp. k.  z/s  ul. Gościniec 176,  93-646 Łódź  (dalej  jako „Neostar”),  ML System 

S.A. z/s 36-

062 Zaczernię 190G (dalej jako „ML System”), JSB Construction PPHU J. S. 

z/s  ul.  Potokowa  12a/1,  80-

297  Banino  (dalej  jako  „JSB”),  Pro-Eco  Sp.  z  o.o.  z/s  al. 

Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia (dalej jako „Pro-Eco”), Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. 

k. z/s ul. Majora Hubala 157, 95-

054 Wola Zaradzyńska (dalej jako „FlexiPower"), Skorut 

Systemy Solarne Sp. z o.o. z/s ul. Wybickiego 71, 32-

400 Myślenice (dalej jako „Skorut”), 

w  odpowiednich  częściach  A  i  B  poszczególnych  Subregionów,  w  których  wyżej 

wymienieni  wykonawcy  składali  oferty  -  zgodnie  z  informacją  Zamawiającego  z  dnia 

12.12.2019 r. - 

podczas gdy oferty w/w wykonawcy podlegały odrzuceniu jako niezgodne 

z  SIWZ,  względnie  naruszenie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  w  związku  z 

nieprzeprowadzeni

em stosownych wyjaśnień treści oferty wobec rozbieżności pomiędzy 

wymogami SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, a treścią oferty; 

naruszenie  art.  24  ust.  1  pkt  16)  i  17)  ustawy  Pzp  w  związku  z  wprowadzeniem 

Zamawiającego w błąd na podstawie oświadczeń złożonych w ofercie; 

naruszenie art. 8 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 

w  świetle  zaniechania  udostępnienia/odtajnienia  ofert  Pro-Eco,  FlexiPower,  co  miało 

miejsce  w  związku  z  niezgodnym  z  prawem  czynnością  Zamawiającego  w  zakresie 

prawidłowości  oceny  dokonanych  zastrzeżeń  przez  w/w  wykonawców  oraz  w  zakresie 

naruszenia  przepisów  o  jawności  dokumentacji  postępowania,  w  niepełny  sposób 

udostępnionej  na  stronie  internetowej  Zamawiającego,  oraz  innych  przepisów 

wskazanych w tr

eści uzasadnienia. 

Żądania 

W świetle powyższych zarzutów Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania, albowiem 

ww. naruszenia mają istotny wpływ na wynik postępowania, a konsekwencji Odwołujący 

wnosi o: 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  polegającej  na  wyborze  ofert 

Hymon  oraz  Neostar  w  odpowiednich  częściach  A  poszczególnych  Subregionów  - 

zgodnie  z  informacją  Zamawiającego  z  dnia  12.12.2019  r.  -  jako  najkorzystniejszych  w 

Postępowaniu; 

udostępnienie/odtajnienie ofert złożonych przez Pro-Eco i FlexiPower; 

nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenia  stosownych  czynności  w  zakresie  prawidłowej 

oceny ofert, Hymon, Neostar, ML System S.A, JSB, Pro-Eco, Flexipower Group, Skorut, 

w  odpowiednich  częściach  A  i  B  poszczególnych  Subregionów,  w  których  wyżej 


wymie

nieni wykonawcy składali oferty, w tym nakazanie odrzucenia tych ofert (w tym w 

odniesieniu do oferty FlexiPower na podstawie dodatkowej przesłanki odrzucenia); 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  częściach  A 

poszczególnych  Subregionów  na  podstawie  ustalonych  w  SIWZ  kryteriów  oceny  ofert, 

przy uwzględnieniu konsekwencji wynikających z pkt 1 i 2. 

Interes 

Odwołujący ma interes we wniesieniu niniejszego odwołania. W wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego ww. przepisów Ustawy, interes Odwołującego w uzyskaniu zamówienia 

w  części  A  dla  poszczególnych  Subregionów  Tarnowskiego,  Subregionu  Wielickiego, 

Subregionu  Olkuskiego,  Subregionu  Miechowskiego  doznał  uszczerbku,  a  w  zakresie 

części  B  może  doznać  uszczerbku  (szkody),  gdyż  objęte  odwołaniem  czynności 

Zamawiającego uniemożliwiają Odwołującemu uzyskanie przedmiotowego zamówienia i 

jego realizację (w zakresie części A), przy czym w zakresie części B Odwołujący może 

doznać  uszczerbku,  gdyż  nie  jest  wykluczone,  że  wykonawca  odrzucony  nie  podejmie 

próby przywrócenia się do postępowania, co zagrozi interesowi Odwołującemu. Ponadto 

w  wyniku  opisanych  czynności  w  odwołaniu  sytuacja  faktyczna  i  prawna  może  ulec 

znaczącej  zmianie,  co  dodatkowo  uzasadnia,  że  w  interesie  Odwołującego  jest 

doprow

adzenie  do  sytuacji,  w  której  wszystkie  nieprawidłowe  oferty  wykonawców 

powinny  być  w  postępowaniu  odrzucone.  Zgodnie  z  ustalonymi  w  SIWZ  wymaganiami, 

prawidłowe  dokonanie  oceny  ofert  opisanych  w  żądaniach  i  zarzutach  powinno 

skutkować  odrzuceniem  tych  ofert,  względnie  przeprowadzeniem  wyjaśnień  ich  treści. 

Mając  na  uwadze  zasadę  odwróconej  oceny  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu, 

Odwołujący  jest  uczestnikiem,  którego  oferta  nadal  może  zostać  wybrana  jako 

najkorzystniejsza.  Naruszenie  wskazanych  powyżej  przepisów,  ma  istotny  wpływ  na 

wynik  postępowania,  w  czym  należy  równolegle  upatrywać  interes  we  wniesieniu 

niniejszego  odwołania,  albowiem  wpływa  to  na  sytuację  prawną  Odwołującego  w 

postępowaniu. Uchybienia mogą zostać naprawione poprzez nakazanie Zamawiającemu 

wykonania  czynności  zgodnych  z  obowiązującymi  przepisami  Ustawy,  przy 

uwzględnieniu zarzutów niniejszego odwołania. 

Informacja  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  a  tym  samym  informacja  o  zaniechaniu 

odrzucenia  wskazanych  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu,  będąca  podstawą 

zarzutów,  miała  miejsce  w  dniu  12.12.2019  r.  Niniejsze  odwołanie  wniesiono  w  dniu 

23.12.2019 r., co oznacza dochowanie terminu określonego w art. 182 ust. 1 pkt 1) uPzp. 

Zgodnie  z  art.  180  ust.  5  Ustawy  kopia  niniejszego  odwołania  została  przesłana 

Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  na  wniesienie  odwołania  w  taki  sposób,  aby 

mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 


Odwołujący przedstawił argumentację formalną i prawną. 

Odwołujący, wnosząc niniejsze odwołanie, z całą stanowczością podważa zasadność i 

poprawność podjętych przez Zamawiającego rozstrzygnięć w zakresie oceny i dokonania 

wyboru ofert w częściach A dla poszczególnych Subregionów jako ofert 

najkorzystniejszych, w tym nieprawidłową ocenę pozostałych złożonych ofert w ramach 

części A i B dla poszczególnych Subregionów, wskazując jak poniżej. 

W zakresie dotyczącym oferty Hymon 

Termin składania ofert  upływał  w  dniu 15.10.2019roku. W formularzu ofertowym  dla 

instalacji  fotowoltaicznych  Wykonawca  oznacz

ył,  że  spełnia  kryterium  punktowe  dla 

modułów  fotowoltaicznych  podwyższonej  wytrzymałości  na  obciążenia  mechaniczne 

ponad  7500Pa.  W  dokumentach  składanych  na  uzupełnienia  należało  potwierdzić 

wszystkie  parametry  paneli  PV,  więc Wykonawca  złożył  też  raport  z  badań  na  8000Pa 

(Technical  Report  No.  70.406.19.095.18-

00),  wraz  z  oświadczeniem  Ulicasolar  o 

wskazaniu  konkretnego  modelu  urządzenia  (Certificate  for  8000Pa).  Nieprawidłowość 

zachowania  się  Wykonawcy  polega  na  tym,  że  raport  z  testu  datowany  jest  na  dzień 

24.10.2019r.  (badanie  zostało  zlecone  dopiero  dnia  15.10.2019r.),  więc  po  terminie 

składania  ofert.  Co  za  tym  idzie,  na  dzień  składania  ofert  Wykonawca  nie  posiadał  tej 

wytrzymałości  8000Pa,  więc  nie  powinien  był  otrzymać  punktacji  w  tym  kryterium,  a 

do

datkowo wprowadzili Zamawiającego w błąd, bo w formularzu ofertowym zaznaczył że 

ma tą wytrzymałość, mimo że nie posiadał takiego dokumentu, który na dzień składania 

oferty  taki  parametr  potwierdzałby.  Samo  oświadczenie  od  Ulicasolar  wskazuje  że 

badanie zo

stało wykonane w dniu 24.10.2019r. 

W  formularzach  cenowych  instalacji  fotowoltaicznych  Wykonawca  podał  model  UL-

325M-S, a  w formularzu ofertowym UL-325-

60. Kartę katalogową Wykonawca złożył na 

modelu  UL-325-60. 

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  28.11.2019r.  poprawił  im  nazwę  UL-

325M-S  na  UL-325-

60,  jako  oczywistą  omyłkę  pisarską  co  prowadzi  do  naruszenia  art. 

87 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, poprzez nieprawidłowe jego zastosowanie. Zamawiający co 

najmniej  dopuścił  się  naruszenia  przepisów  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  jego 

niezastosowanie, albowiem nie zostało wykluczone, że producent może posiadać moduł 

o  nazwie  UL-325M-S. 

Zaoferowanie dwóch produktów przez Wykonawcę wariantowość 

złożonej oferty, czego Zamawiający nie dopuścił, względnie świadczy o złożeniu dwóch 

ofert, co z kolei narusza art. 82 ust. 1 ustawy Pzp. 

Jednocześnie,  skoro  Zamawiający  wysłał  pismo  do  Wykonawcy  o  wyrażenie  zgody  na 

poprawienie omyłki, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi w tym przedmiocie, to należało 

uznać, że brak odpowiedzi, zgodnie z pismem, skutkuje odrzuceniem oferty. 

Nieprawidłowy dobór inwerterów: 


Subregion Tarnowski lp. 42,43,44,45 

Subregion Wielicki Ip. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 61,62, 63, 64 Subregion Olkuski 

Ip. 19,20, 50 Subregion Miechowski lp. 18,19, 64, 65 

W tych pozycjach Wykonawca proponuje inwertery o nazwach np.: Sofar Solar 20000TL-

G2, Sofar Solar 25000TL-G2, Sofar Solar 36000TL 

Wszystkie powyższe inwertery mają moc większą niż 17,5kW, a zgodnie z  zał. Nr 8A  - 

dokumentacja techniczna - panele fotowoltai

czne, zastosować należy inwertery o mocy, 

jeden od 1,5kW do 17,5kW. Poniżej w tym dokumencie przedstawione zostały schematy 

elektryczne, które kończą się na 10kW mocy, a potem jeszcze pojawia się 39,2kW, gdzie 

zastosowane są2x 17,5kW. Wykonawca Hymon w pozycjach z mocą 39,2kW zastosował 

inwerter  o  mocy  36  kW  (lub  też  VA),  a  dokumentacja  wyraźnie  wskazywała  że  trzeba 

dobrać ich 2szt. Analogicznie należało zrozumieć we wszystkich pozostałych pozycjach - 

należało zaoferować po 2 szt. inwerterów o mocach nie przekraczających 17,5kW. 

Jednostkowe  dopuszczenie  2x20kW  inwerterów  dla  instalacji  39,2kW  zawarto  w 

odpowiedzi  na  pytanie  nr  2  z  dnia  07.10.2019r.,  co  jednakowoż  nie  świadczy  o 

dowolności doboru we wszystkich pozycjach wymaganych przez Zamawiającego. 

4.0graniczenie  mocy  dla  inwertera  Sofar  11KTL-

X.  Każdy  model  inwertera  jest 

certyfikowany.  Jeśli  ogranicza  się  moc  inwertera  to  automatycznie  powinno  się  go 

„przecertyfikować”  dla  danego  ograniczenia  -  przy  ograniczeniu  mocy  automatycznie 

zmienia  się  sprawność  Europejska  oraz  Maksymalna.  W  takim  przypadku  Wykonawca 

powinien  wykazać  przez  jednostkę  niezależną  powyższe  sprawności,  inaczej  nie 

wiadomo  do  których  kart  katalogowych  należy  się  odnosić  -  sprawność  Europejska 

mierzona  jest  w  różnych  punkach  pracy  inwertera,  również  przy  100%  jego  mocy  to 

jeszcze raz potwierdza, że takie obniżenie wymaga potwierdzenia tych sprawności. 

Panel który zaoferował Wykonawca o mocy 325W - aby fizycznie wyprodukować taki 

panel to należy użyć większych płytek, które są dostępne na rynku mniej więcej od lipca 

bieżącego roku -  o rozmiarze 158.75mm  gdzie standardowo np.  dla modułu 315-320W 

używa  się  płytek  156.75mm.  Powyższe  wnioskowanie  oznacza,  że  Wykonawca  nie 

posiada  certyfikatu  na  oferowany  produkt  potwierdzającego  wielkość  płytek  w 

certyfikacie. 

W zakresie dotyczącym oferty FlexiPower 

FlexiPower  nie  złożyło  formularza  cenowego  dla  części  A  w  Subregionie 

Miechowskim, co świadczy o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. 

W  formularzu  ofertowym  w  pkt.  5  Wykonawca  nie  wypełnił  wierszy  gdzie  należało 

podać producenta i model modułu fotowoltaicznego oraz inwertera, co powinno skłaniać 

Zamawiającego  do  konkluzji,  że  nie  podano  informacji  mimo  że  były  wymagane 

(niezgodność  z  treścią  SIWZ).  Z  kolei  w  punkcie  6  nazwy  te  zostały  bezzasadnie 


utajnione.  W  formularzu  cenowym  z  kolei  w  miejscach  gdzie  miały  być  podane  ww. 

informacje,  jest  napisane  że  to  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Zamawiający  nie 

udostępnił/nie odtajnił ww. informacji pomimo, że ww. informacje nie zasługują na objęcie 

ic

h tajemnicą przedsiębiorstwa. 

W zakresie dotyczącym oferty ML System 

Inwertery  mają  moc  większą  niż  17,5kW,  a  zgodnie  z  zał.  Nr  8A  -  dokumentacja 

techniczna - 

panele fotowoltaiczne, zastosować należy inwertery o mocy, jeden od 1,5kW 

do 17,5kW. Zarzut  analo

giczny do zarzutu opisanego dla Wykonawcy Hymon, z tym że 

przedmiotowym  przypadku  zaoferowano,  w  instalacjach  powyżej  17,5kW,  dwa  różne 

inwertery (zaoferowane modele froniusa to SYMO 20.0-3-

M), które mają moc 20kW, więc 

powyżej 17,5kW, a Zamawiający wymagał 17,5kW, co stanowi niezgodność z SIWZ. 

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na pozycje o mocy 39,2kW: 

Subregion Tarnowski Ip. 44,45  

Subregion Wielicki Ip. 27, 63, 64  

Subregion Olkuski Ip. 20  

Subregion Miechowski Ip. 19, 65 

W tych pozycjach wykonawca określił TYP: SYMO 20.0-3-M, SYMO 8.2-3-M, co oznacza 

to  że  zaoferował  dwa  modele.  Łącznie  moc  wynosi  28kW,  co  stanowi  niezgodność  z 

wymagania określonymi w SIWZ. Dodatkową okolicznością jest fakt, iż w Dokumentacji 

zał.  8A,  na  schemacie  dla  instalacji  39,2kW  przewidziano  2  inwertery  o  mocy  17,5kW 

każdy,  co  wskazuje,  że  inwerter  8.2kW  nie  ma  mocy  17,5kW  (nawet  2x8,2kW  to  jest 

16,4kW). 

W zakresie dotyczącym oferty Neostar 

Jednym z kryteriów punktacji było posiadanie przez moduły fotowoltaiczne odporności na 

amoniak 

i mgłę solną. W punkcie 8.4.1 SIWZ wskazano wymóg uzupełnienia 

dokumentów w tym punkt d) Certyfikaty potwierdzające odporność na amoniak oraz mgłę 

solną (jeżeli Wykonawca oferuje taki produkt). 

Na uzupełnienie przesłano dokumenty "NCS-6BM315 amoniak EN" "NCS-6BM315 so-l” i 

tłumaczenia. Po pierwsze są to jedynie potwierdzenia od producenta, w wersji angielskiej 

nazwano dokument certyfikatem, a w polskiej deklaracją zgodności, więc jest tu błąd w 

tłumaczeniu, co podważa prawidłowość i wiarygodność całego tłumaczenia. Co jednakże 

istotniejsze to fakt, że producent nie jest upoważniony do wystawiania sobie certyfikatów 

(jedynie  deklaracje).  Certyfikat  wystawiają  jedynie  jednostki  badawcze  (niezależne  od 

producenta)  które  są  laboratoriami  akredytowanymi  lub  o  wysokiej  renomie.  Zgodnie  z 

obowiązującymi  w  Polsce  normami  wydawanymi  przez  PKN  (Polski  Komitet 

Normalizacyjny)  odpowiednimi  normami  potwierdzającymi  odporność  modułów  na  mgłę 


solną  jest  IEC  61701,  a  dla  amoniaku  lEC  62716.  Powyższe  potwierdza,  że  w  tym 

zak

resie Wykonawca nie powinien był otrzymać punktacji za to kryterium (naruszenie art. 

91 ust. 1 ustawy Pzp), a także Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd, albowiem 

w  formularzu  ofertowym  zaznaczył  że  posiada  tą  odporność,  nie  przedstawiając 

wystarczającego dowodu na posiadanie takich odporności. 

2.  Ograniczenie  mocy  dla  inwertera  Sofar  11KTL-

X.  Każdy  model  inwertera  jest 

certyfikowany.  Jeśli  ogranicza  się  moc  inwertera  to  automatycznie  powinno  się  go 

„przecertyfikować”  dla  danego  ograniczenia  -  przy  ograniczeniu  mocy  automatycznie 

zmienia  się  sprawność  Europejska  oraz  Maksymalna.  W  takim  przypadku  Wykonawca 

powinien  wykazać  przez  jednostkę  niezależną  powyższe  sprawności,  inaczej  nie 

wiadomo  do  których  kart  katalogowych  należy  się  odnosić  -  sprawność  Europejska 

mierzona  jest  w  różnych  punkach  pracy  inwertera,  również  przy  100%  jego  mocy  to 

jeszcze raz potwierdza, że takie obniżenie wymaga potwierdzenia tych sprawności. 

Panel który zaoferował Wykonawca o mocy 325W - aby fizycznie wyprodukować taki 

panel 

to należy użyć większych płytek, które są dostępne na rynku mniej więcej od lipca 

bieżącego roku -  o rozmiarze 158.75mm  gdzie standardowo np.  dla modułu 315-320W 

używa  się  płytek  156,75mm.  Powyższe  wnioskowanie  oznacza,  że  Wykonawca  nie 

posiada  certyfikatu 

na  oferowany  produkt  potwierdzającego  wielkość  płytek  w 

certyfikacie. 

Dodatkowo, oferowany przez Wykonawcę moduł zgodnie z certyfikatem jest panelem 

o wymiarach 1966x992x40 mm czyli nie mieści się w wymaganiach określonych w SIWZ. 

W konsekwencji treści oferty nie jest zgodna z SIWZ. 

W zakresie dotyczącym oferty JSB 

Wykonawca  nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  -  termin 

związania  z  ofertą  upłynął  13.12.2019r.  co  wskazuje,  że  na  obecnym  etapie  oferta 

powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp. 

W zakresie dotyczącym oferty PRO-ECO 

Wykonawca  nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  -  termin 

związania  z  ofertą  upłynął  13.12.2019r.  co  wskazuje,  że  na  obecnym  etapie  oferta 

powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp. 

Analogicznie jak w przypadku oferty Hymon - w punkcie 3, dla Subregionu Tarnowski Ip. 

42  Wykonawca  zaproponował  inwertery  o  mocy  20kW,  a  Zamawiający  dopuścił  max 

17,5kW (wyjątek stanowi instalacja 39,2kW, gdzie można zastosować 2x20kW) 


Na marginesie należy nadmienić, że panel który zaoferował Wykonawca o mocy 325W -

aby  fizycznie  wyprodukować  taki  panel  to  należy  użyć  większych  płytek,  które  są 

dostępne na rynku mniej więcej od lipca bieżącego roku - o rozmiarze 158,75mm gdzie 

standardowo  np.  dla  modułu  315-320W  używa  się  płytek  156.75mm.  Powyższe 

wnioskowanie  oznacza,  że  Wykonawca  nie  posiada  certyfikatu  na  oferowany  produkt 

potwierdzającego wielkość płytek w certyfikacie. 

W zakresie dotyczącym oferty Skorut 

Do 

oferty nie ma załączonego formularza cenowego (widać że został tylko załączony plik 

xades  czyli  podpis  elektroniczny),  więc  oferta  powinna  być  odrzucona  na  podstawie 

niezgodności  z  treścią  SIWZ  -  formularz  cenowy  nie  podlega  bowiem  jakiemukolwiek 

uzupełnieniu. W formularzu cenowym należało podać np. oferowaną moc instalacji, ilość 

modułów  fotowoltaicznych  -  czego  na  obecnym  etapie,  po  otwarciu  ofert  uzupełnić  i 

wyjaśnić nie można. 

W formularzu ofertowym zaproponowano falownik PJ-25KTL-

DT, który jest o mocy 25kW 

lub też 27,5kVA - jest on niezgodny z wymogiem, że inwertery mają mieć moc od 1,5kW 

do 17,5kW 

Zgodnie  z  poglądami  doktryny  oraz  orzecznictwem  KIO,  o  niezgodności  treści  oferty  z 

treścią  SIWZ,  której  wystąpienie  skutkuje  odrzuceniem  oferty  można  mówić  w  m.in.  w 

następujących przypadkach: 

wykonawca  zaoferował  inny  przedmiot  zamówienia,  nieodpowiadający  wymaganiom 

określonym w SIWZ; 

zakres  lub  sposób  świadczenia  wykonawcy  wynikający  z  treści  złożonej  oferty  nie 

odpowiada wymaganiom SIWZ; 

3)  wykonaw

ca  nie  potwierdził  spełniania  tzw.  warunków  przedmiotowych,  tj.  spełniania 

przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez 

zamawiającego (§ 13 Rodz. DokR w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 PrZamPubl); 

wykonawca  nie  zaoferował  równoważnego  przedmiotu  zamówienia  lub  nie  wykazał 

równoważności (art. 29 ust. 3 PrZamPubl); 

Dla  przykładu  w  uchwale  z  18.9.2014  r.  (KIO/KD  79/14,  Legalis)  KIO  wskazała,  że 

”niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SiWZ,  stanowiąca  przesłankę  odrzucenia  oferty  na 

podstawie  art.  89  ust  1  pkt  2  PrZamPubl,  zachodzi  wówczas,  gdy  zawartość 

merytoryczna  oferty  nie  odpowiada  m.in.  pod  względem  przedmiotu  zamówienia  lub 

sposobu  jego  wykonania  wymaganiom  zawartym  w  SiWZ,  z  zastrzeżeniem  art.  87 


PrZamPubl. W tym zakresie ws

kazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to 

taka,  która  jest  sporządzona  odmiennie,  niż  określają  to  postanowienia  specyfikacji. 

Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, 

jak też w sposobie jego realizacji. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zamówienia 

ma  miejsce  w  sytuacji,  gdy  zaoferowany  przedmiot  dostawy  bądź  też  usługi,  a  także 

sposób  wykonania  robót  budowlanych  nie  odpowiada  opisanemu  w  specyfikacji 

przedmiotowi  zamówienia,  co  do  zakresu,  ilości,  jakości,  warunków  realizacji  i  innych 

elementów  istotnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  stopniu  zaspokajającym 

oczekiwania i interesy zamawiającego 

Względnie  należy  mieć  na  uwadze,  że  przed  odrzuceniem  oferty  na  podstawie  art.  89 

ust.  1  pkt  2  Z

amawiający  zobowiązany  jest  -  w  przypadku  powzięcia  wątpliwości  do 

wyjaśnienia  treści  oferty  na  podstawie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  tym 

przepisem,  w  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie 

między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz - poza 

przypadkami  określonymi  w  art.  87  ust.  1a  i  2 ustawy  Pzp  -  dokonywanie  jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. Należy zwrócić uwagę, że redakcja art. 87 ust. 1 ustawy Pzp może 

błędnie  wskazywać  na  to,  że  zwrócenie  się  przez  zamawiającego  z  żądaniem 

wyjaśnienia treści oferty stanowi jedynie uprawnienie zamawiającego, jednak w każdym 

przypadku powzięcia przez  zamawiającego wątpliwości co do treści oferty, uprawnienie 

to staje się jego obowiązkiem. 

Z kolei, jeśli chodzi o zasadę jawności postępowania, należy zauważyć, że Zamawiający 

zobligowany  jest  do  zweryfikowania  skuteczności  zastrzeżenia  przez  wykonawcę 

określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Nie może przy tym polegać wyłącznie 

na oświadczeniu wykonawcy, co do spełnienia wymaganych przesłanek z art. 11 ust. 2 

ZNKU,  ale  powinien  samodzielnie  dokonać  oceny  zasadności  dokonanego  przez 

wykonawcę  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Zastrzeżenie  to  może  stać  się 

skuteczne  dopiero  w  sytuacji,  gdy  podmiot  zobowiązany  do  ujawnienia  informacji 

(zamawiający),  po  przeprowadzeniu  stosownego  badania,  pozytywnie  przesądzi,  że 

zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 

ust. 2 ZNKU. W przeciwnym razie - 

jak wskazał NSA (wyr. z 4.8.2015 r., IOSK1639/14, 

Legalis)  - 

o  dostępie  do  informacji  publicznej,  ujmując  rzecz  w  pewnym  uproszczeniu, 

decydowałby  sam  wykonawca.  Zamawiający,  dokonując  badania  zasadności  utajnienia 

części  oferty,  powinien  rozważyć,  czy  zastrzeżone  przez  wykonawcę  informacje  - 

mogące mieć charakter poufny - posiadają dla wykonawcy wartość gospodarczą na tyle 

dużą iż prawo do poufności przeważa nad zasadą jawności postępowania, ograniczając 


tym samym innym wykonawcom zapewnienie ochrony prawnej (por. wyr. SN z 3.10.2000 

r:, I CKN 304/00, Legalis oraz wyr. SN z 5.9.2001 r., I CKN 1159/00, Legalis). Konieczne 

jest także zweryfikowanie, czy wykonawca wykazał występowanie wszystkich przesłanek 

pozwalających  na  objęcie  określonych  informacji  tajemnicą  przedsiębiorstwa. 

Zamawiający  powinien  dokonać  analizy  prawidłowości  zastrzeżenia  pewnych  informacji 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie tylko analizując określony dokument jako całość, ale 

także jego poszczególne, zawarte w nim informacje, zwroty czy  wyliczenia, które mogą 

stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Dodatkowo,  mając  na  uwadze  stan  faktyczny  opisany  niniejszym  odwołaniu,  który 

zaistniał  w  toku  prowadzenia  przez  Zamawiającego  Postępowania,  konieczne  jest 

rozważenie  możliwości  wprowadzenia  Zamawiającego  w  błąd  przez  wskazanych 

wykonawców  na  skutek  podawanych  informacji,  niezależnie  od  pobudek,  którymi 

kierował się taki Wykonawca. Jak stwierdził SO w Krakowie w  wyr. z 8.3.2017 r. (II Ga 

1019/16,  niepubL):  "Niedbalstwo  łączy  się  ze  stwierdzeniem  niezachowania  należyte] 

staranności  wymaganej  w  stosunkach  danego  rodzaju.  Oznaczony  w  ten  sposób 

wzorzec ma charakter abstrakcyjny i odnosi się do każdego kto znalazł się w określonej 

sytu

acji  Co  do  zasady  przy  określaniu  kształtu  wzorca  zachowań  nie  następuje 

odwołanie  do  cech  osobistych  podmiotu.  Ocena  działania  i  zaniechania  podmiotu 

odpowiedzialnego  wymaga  odniesienia  do  modelu  starannego  działania,  który 

kształtowany  jest  przez  przepisy  prawa,  zasady  współżycia  społecznego,  zwyczaje, 

zasady  wykonywania  zawodu.  Niedbalstwem  profesjonalisty  będzie  nie  tylko 

niedołożenie należytej staranności ale także brak wiedzy, niezręczność, nieuwaga jeżeli 

nie powinny zaistnieć". 

Jednocześnie  należy  zauważyć,  iż  skoro  sposobem  przyjętym  przez  Zamawiającego  w 

zakresie  udostępnienia  ofert,  korespondencji  z  wykonawcami,  w  tym  pozostałej 

dokumentacji  postępowania  było  umożliwienie  „ściągnięcia”  jej  ze  strony  internetowej 

Zamawiającego,  to  tym  samym  brak  publikacji  całej  dokumentacji  tego  Postępowania 

stanowi  naruszenie  obowiązujących  przepisów  ustawy  Pzp,  albowiem  uniemożliwia 

Odwołującemu  zapoznanie  się  z  kompletną  dokumentacją  mającą  wpływ  na  skuteczne 

odniesienie  się  (postawienie  zarzutów)  do  treści  ofert  oraz  wszelkich  czynności 

Zamawiającego podejmowanych w Postępowaniu. 

W  konsekwencji,  w  zaistniałym  stanie  faktycznym  i  prawnym,  mając  na  uwadze 

przytoczoną  argumentację  oraz  przepisy  Ustawy,  należy  uznać,  że  niniejsze  odwołanie 

jest w pełni uzasadnione i konieczne. Ze względu na powyższe, Odwołujący wnosi jak w 

petitum. 


Odwołujący wniósł wpis w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 

00/100), kopia dowodu wniesienia wpisu, stanowi załącznik do niniejszego odwołania. 

Odpowiedź zamawiającego  

W  dniu  09.01.2020r.  na  podstawie  art.  186  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  z  późn.  zm.) 

/Pzp/, a w odpowiedzi na odwołanie złożone przez SANITO Sp. z o.o. z/s w Warszawie  

wniósł o:  

1)  o

ddalenie odwołania w całości,   

2)  d

opuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  powołanych  w  treści  odpowiedzi  na 

odwołanie, 

3)  o

rzeczenie  na  rzecz  Zamawiającego  uzasadnionych  kosztów  postępowania  

odwoławczego w tym kosztów zastępstwa radcy prawnego w kwocie 3.600,- zł. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Część B we wszystkich czterech subregionach  

Izba nie stwierdza interesu do wniesienia odwołania 

Z  pisma  zamawiającego  do  wykonawców  z  dnia  12  grudnia  2019  r.  wynika,  że 

odwołujący  Sanito  w  częściach  B  wszystkich  czterech  subregionach  wygrał  przetarg 

uzyskując  100  punktów  w  każdym  z  nich.  Oferty  pozostałych  wykonawców  uplasowały 

się  poniżej  oferty  odwołującego  Sanito,  uzyskując  mniej  niż  100  punktów  w  ramach 

obowiązujących kryteriów oceny ofert. Z treści art.179 ust.1 ustawy Pzp wynika, że prawo 

do  wniesienia  odwołania  przysługuje  wykonawcy,  który    ma  lub  miał  jest  interes  w 

uzyskaniu  zamówienia.  Aktualnie  obowiązujący  stan  prawny  w  toczącym  się 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  wskazuje,  że  interes  odwołującego  Sanito  w 

uzyskaniu zamówienia nie istnieje, ponieważ jest utrwalony przez wybór jego oferty jako 

najkorzystniejszej. Skoro oferta odwołującego została wybrana jako najkorzystniejsza to 

oznacza,  że  nie  jest  ten  podmiot  kwalifikowany  do  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

zamówienia  zarówno  odnosząc  się  do  stanu  z  przeszłości  jak  i  aktualnego  stanu 


post

ępowania o udzielenie zamówienia. Reasumując skoro oferta odwołującego według 

aktualnego stanu faktycznego i prawnego jest 

ofertą wybraną, to interes odwołującego w 

uzyskaniu 

zamówienia,  konieczny  do  legitymacji  prawa  do  wniesienia  odwołania,  jest 

bezprzedmiotowy. 

W związku z tym dopóki nie ulegnie zmianie lub uchyleniu czynność 

zamawiającego  z  dnia  12  grudnia  2019  roku,  odnosząca  się  do  wyboru  oferty 

odwołującego  jako  najkorzystniejszej,  to  odpada  prawo  odwołującego  do  wniesienia 

środka ochrony prawnej jakim jest odwołanie. Ponieważ na dzień  wniesienia odwołania 

to  jest  na  dzień  23  grudnia  2019r.  jego  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  jest 

bezprzedmiotowy  skoro  uzyskał  zamówienie  a  oferty  wykonawców,  których  pozycję 

zaskarża  uplasowały  się  poniżej  jego  oferty.  W  tym  stanie  rzeczy  zarzuty  odwołania 

odnoszące się do części B subregionów, w których oferta odwołującego została wybrana 

w  dniu  12.12.2019  r.  jako  najkorzystniejsza

,  nie  podlegają  rozpoznaniu  z  racji  braku 

prawa odwołującego do wniesienia odwołania.    

Część A w subregionach 

Izba stwierdza interes do wniesienia odwołania 

Co do zarzutów dotyczących oferty Hymon Energy Sp. z o.o. z/s ul. Dojazd 16a, 33-100 

Tarnów dalej jako „Hymon"   

Co  do  modułów  fotowoltaicznych  raport  z  testu  datowany  jest  na  dzień  24.10.2019r. 

badanie zostało zlecone dnia 15.10.2019r., po terminie składania ofert. Co za tym idzie, 

na dzień składania ofert Hymon nie posiadał modułu o wytrzymałości 8000Pa, więc nie 

powinien  był  otrzymać  punktacji  w  tym  kryterium,  a  dodatkowo  wprowadził 

Zamawiającego w  błąd,  bo  w  formularzu ofertowym  zaznaczył,  że ma tą  wytrzymałość, 

mimo że nie posiadał takiego dokumentu, który na dzień składania oferty taki parametr 

potwierdzałby.  Samo  oświadczenie  od  Ulica  Solar  wskazuje,  że  badanie  zostało 

wykonane w dniu 24.10.2019r. 

Izba ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

pierwszej  kolejności  należy  zauważyć,  że  kwestionowany  w  odwołaniu  raport  został 

przedłożony zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie skierowane w trybie art. 26 ust. 1 

ustawy  Pzp,  zgodnie  z  postanowieniem  Rozdz.  VI  pkt  8  siwz  (Zamawiający  przed 

udzieleniem 

zamówienia  wezwie  wykonawcę,  którego oferta została oceniona najwyżej,  do 


złożenia  w  wyznaczonym  terminie,  nie  krótszym  niż  10  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia 

oświadczeń  lub  dokumentów  8.4.1.Instalacje  fotowoltaiczne:  c)certyfikaty  potwierdzające 

zwiększoną  odporność  na  obciążenie  powyżej  7500  Pa,  jeżeli  Wykonawca  oferuje  taki 

produkt).  W  wezwaniu  zamawiającego  z  dnia  12.11.2019r.  wyznaczono  Hymonowi  termin 

złożenia  dokumentów  na  25.11.2019  r.  Artykuł  26  ust.  1  ustawy  Pzp  odnosi  się  do 

dokumentów „aktualnych na dzień złożenia”. Oznacza to, że składane dokumenty miały być 

aktualne na dzień ich złożenia zamawiającemu, nie zaś na dzień składania oferty. Na dzień 

składania  oferty  wystarczającym  było  oświadczenie  w  formularzu  ofertowym,  w  którym  to 

Hymon  oświadczył  o  podwyższonych  parametrach  w  zakresie  zastosowania  paneli  o 

większym  obciążeniu.  Tak  więc  Raport  z  testów  nr  70.406.19.095.18-00  wydany  w  dniu 

24.10.2019  r.  jak  i  Certyfikat,  na  obciążenie  na  poziomie  8000  Pa  były  przedłożone  na 

wezwanie  zamawiającego  w  trybie  art.26  ust.1  ustawy  Pzp.  Tym  bardziej,  że  w  Deklaracji 

producent  Ulica  Solar  wskazał  także,  na  poprzednie  testy  wykonywane  np.:  14.10.2019r. 

gdzie  potwierdzono  podwyższone  obciążenie  (dokumenty  załączone  do  odpowiedzi 

zamawiającego  na  odwołanie  z  dnia  09.01.2019r.  jak  i  znajdujące  się  w  dokumentacji 

postępowania  w  związku  z  wezwaniem  zamawiającego  w  trybie  art.26  ust.1  ustawy  Pzp.) 

Tym  samym  zarzut  odwołującego,  że  Hymon  nie  posiadał  raportu  jest  niezasadny,  skoro 

aktualność  wymagana jest  na  dzień jego składania na  wezwanie  zamawiającego,  a nie na 

dzień składania oferty. Należy także dodać, że odwołujący nie wykazał, że w dniu składania 

ofert  moduł  fotowoltaiczny  nie  posiadał  wytrzymałości  8000  Pa.  Tym  bardziej,  że  z  karty 

katalogowej producenta m

odułu Ulica Solar UL-325M-60 załączonej do pisma Hymon z dnia 

22.11.2019r.  do  zamawiającego  wynika  również  obciążenie  śniegiem  8000Pa. Wykonawca 

Hymon  załączył  więc  kartę  katalogową,  z  której  wynika  prawidłowa  wytrzymałość  na 

obciążenie  śniegiem  (8000  Pa)  i  nie  jest  ona  oznaczona  żadną  datą.  Tym  samym 

(abstrahując  od  niezasadności  argumentacji  odwołującego  wskazującej  na  wymaganą 

aktualność  dokumentów  na  dzień  składania  ofert)  na  podstawie  złożonych  przez  Hymon 

dokumentów  nie  można  stwierdzić,  że  w  dniu  składania  ofert  wykonawca  ten  nie  posiadał 

dokumentu  potwierdzającego  wymagane  obciążenie  śniegiem,  a  co  powinien  udowodnić 

odwołujący  nie  ograniczając  się  tylko  do  twierdzenia  o  jego  braku.  Tym  samym  zarzut  nie 

potwierdził się w tym również  zarzut co do nieprawdziwych oświadczeń na dzień składania 

oferty. 

W formularzach cenowych instalacji fotowoltaicznych Hymon podał model UL-325M-S, a 

w formularzu ofertowym UL-325-

60. Kartę katalogową Wykonawca złożył na modelu UL-

325M-

60. Zamawiający w piśmie z dnia 28.11.2019r. poprawił im nazwę UL-325M-S na 

UL-325M-

60,  jako  oczywistą  omyłkę  pisarską  co  prowadzi  do  naruszenia  art.  87  ust.  2 


pkt  1)  ustawy  Pzp.  Wariantowość  złożonej  oferty,  czego  Zamawiający  nie  dopuścił, 

względnie świadczy o złożeniu dwóch ofert, co z kolei narusza art. 82 ust. 1 ustawy Pzp. 

Jednocześnie,  skoro  Zamawiający  wysłał  pismo  do  Wykonawcy  o  wyrażenie  zgody  na 

poprawienie omyłki, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi w tym przedmiocie, to należało 

uznać, że brak odpowiedzi, zgodnie z pismem, skutkuje odrzuceniem oferty. 

Izba ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o. 

Izba podtrzymuje argumentację formalną i prawną przedstawioną do analogicznego zarzutu 

zawartego  w  odwołaniu  o  Sygn.  akt  2601/19.  Dodatkowo  należy  zauważyć,  że  w  tym 

przy

padku  miała  miejsce  omyłka  pisarska,  a  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  7  brak  wyrażenia 

zgody na poprawienie omyłki skutkuje odrzuceniem oferty tylko w przypadku omyłki, o której 

mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  Sankcja  w  postaci  odrzucenia  oferty  nie  dotyczy 

zatem omyłki pisarskiej. Pismem z dnia 28.11.2019 r. zamawiający na podstawie art. 87 ust. 

2 pkt 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Hymon do wyrażenia zgody na poprawienie omyłki w 

zakresie oznaczenia modułu pod rygorem odrzucenia oferty. W sytuacji jednak, gdy mamy w 

tej sprawie do czynienia z omyłką pisarską, nie zaś z omyłką, o której mowa w art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy Pzp, ewentualny brak wyrażenia zgody przez wykonawcę, nie ma w tej sytuacji 

znaczenia. 

Na  marginesie  należy  wskazać,  że  pismem  z  dnia  29.11.2019r.  Hymon  w 

odpowiedzi  na  pismo  zamawiającego  z  dnia  28.11.2019r.  wyraził  zgodę  na  poprawę 

oczywistej  omyłki  pisarskiej  (w  piśmie  do  zamawiającego  nazywając  ją  z  kolei  omyłką 

rachunkową). W ocenie Izby o skuteczności oświadczenia decyduje treść (zgoda Hymon na 

poprawienie  oferty)  a  nie  mylne  nazwanie  omyłki  pisarskiej  omyłką  rachunkową,  czy  też 

nieprawidłowa  kwalifikacja  zamawiającego  omyłki  do  art.87  ust.2  pkt  3  i  art.89  ust.1  pkt 

7ustawy Pzp. Reasumując zamawiający w piśmie z dnia 28.11.2019 r. zawiadomił Hymon o 

poprawieniu  zaoferowanego  w  formularzu  cenowym  modułu  fotowoltaicznego  Ulica  Solar: 

UL-325M-S  na  UL-325M-

60  a  Hymon  zgodził  się  na  poprawienie.  Zarzut  odwołania  zatem 

nie potwierdził się.  

3.  Subregion  Tarnowski  lp.  42,43,44,45,  Subregion Wielicki  Ip.  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27, 

28, 60, 61,62, 63, 64, Subregion Olkuski Ip.  19,20, 50 Subregion Miechowski lp.  18,19, 

64,  65.  W  tych  pozycjach  Wykonawca  proponuje  inwertery  o  nazwach  np.:  Sofar  Solar 

20000TL-G2,  Sofar  Solar  25000TL-G2,  Sofar  Solar 

36000TL.  Wszystkie  powyższe 

inwertery  mają  moc  większą  niż  17,5kW,  a  zgodnie  z  zał.  Nr  8A  -  dokumentacja 

techniczna - 

panele fotowoltaiczne, zastosować należy inwertery o mocy, jeden od 1,5kW 

do  17,5kW.  Poniżej  w  tym  dokumencie  przedstawione  zostały  schematy  elektryczne, 


które  kończą  się  na  10kW  mocy,  a  potem  jeszcze  pojawia  się  39,2kW,  gdzie 

zastosowane są2x 17,5kW. Wykonawca Hymon w pozycjach z mocą39,2kW zastosował 

inwerter  o  mocy  36  kW  (lub  też  VA),  a  dokumentacja  wyraźnie  wskazywała  że  trzeba 

dobrać ich 2szt. Analogicznie należało zrozumieć we wszystkich pozostałych pozycjach - 

należało zaoferować po 2 szt. inwerterów o mocach nie przekraczających 17,5kW. 

Jednostkowe  dopuszczenie  2x20kW  inwerterów  dla  instalacji  39,2kW  zawarto  w 

odpowiedzi  na  pytanie  nr 

2  z  dnia  07.10.2019r.,  co  jednakowoż  nie  świadczy  o 

dowolności doboru we wszystkich pozycjach wymaganych przez Zamawiającego. 

Ograniczenie  mocy  dla  inwertera  Sofar  11KTL-

X.  Każdy  model  inwertera  jest 

certyfikowany.  Jeśli  ogranicza  się  moc  inwertera  to  automatycznie  powinno  się  go 

„przecertyfikować”  dla  danego  ograniczenia  -  przy  ograniczeniu  mocy  automatycznie 

zmienia  się  sprawność  Europejska  oraz  Maksymalna.  W  takim  przypadku  Wykonawca 

powinien  wykazać  przez  jednostkę  niezależną  powyższe  sprawności,  inaczej  nie 

wiadomo  do  których  kart  katalogowych  należy  się  odnosić  -  sprawność  Europejska 

mierzona  jest  w  różnych  punkach  pracy  inwertera,  również  przy  100%  jego  mocy  to 

jeszcze raz potwierdza, że takie obniżenie wymaga potwierdzenia tych sprawności. 

Izba us

taliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Zgodnie  z  załącznikiem  8A,  str.  6:  „W  projektowanej  instalacji  zastosowano  inwertery 

jeden o mocy znamionowej od 1,5 kW do 17,5kW”. Ww. wymóg jest jednoznaczny, nie 

został zakwestionowany przez  żadnego z wykonawców  w drodze odwołania, ma zatem 

charakter wiążący dla wykonawców i na taki jego charakter nie ma wpływu to, na jakim 

etapie  przygotowywania  inwestycji  został  sporządzony.  W  części  A  we  wskazanych  w 

odwołaniu  subregionach  wykonawca  Hymon  wskazał  m.in.    falowniki  (inwertery)  Sofar 

Solar  20000TL-G2,  Sofar  Solar  25000TL-

G2,  Sofar  Solar  36000TL.    Odwołujący  złożył 

na  rozprawie  m.in.  kartę  katalogową  oferowanych  przez  Hymon  falowników,  z  której 

wynika,  że  ich  moc  znamionowa  wynosi  odpowiednio:  20000W,  25000W  i  36000W,  a 

zatem  jest  większa  niż  dopuszczone  17,5  kW.    Wobec  niezgodności  informacji 

pochodzących  z  przedłożonej  przez  odwołującego karty katalogowej  z  wymogiem  siwz, 

zamawiający  zobowiązany  jest  wezwać  wykonawcę  Hymon  do  złożenia  wyjaśnień  w 

zakresie posiadanej przez oferowane przez niego falowniki mocy znamionowej. Dlatego 

też Izba nakazała zamawiającemu zastosowanie w tym przypadku art. 87 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

Zarzut odwołania potwierdził się. 


Panel  który  zaoferował  Wykonawca  o  mocy  325W  -  aby  fizycznie  wyprodukować  taki 

panel to należy użyć większych płytek, które są dostępne na rynku mniej więcej od lipca 

bieżącego roku -  o rozmiarze 158.75mm  gdzie standardowo np.  dla modułu 315-320W 

używa  się  płytek  156.75mm.  Powyższe  wnioskowanie  oznacza,  że  Wykonawca  nie 

posiada  certyfikatu  na  oferowany  produkt  potwierdzającego  wielkość  płytek  w 

certyfikacie.  

Izba ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Zarzut wycofany. Nie podlega rozpoznaniu przez Izbę. 

Co do zarzutów dotyczących oferty Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. k. z/s ul. Majora 

Hubala 157, 95-054 Wola Zara

dzyńska dalej jako „FlexiPower" 

FlexiPower nie złożyło formularza cenowego dla części A w Subregionie Miechowskim, 

co świadczy o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ.   

Izba ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Zarzut wycofany. Nie podlega rozpoznaniu przez Izbę. 

W formularzu ofertowym w pkt. 5 Wykonawca nie wypełnił wierszy gdzie należało podać 

producenta i model modułu fotowoltaicznego oraz inwertera, co powinno skłaniać 

Zamawiającego do konkluzji, że nie podano informacji mimo że były wymagane 

(niezgodność z treścią SIWZ).  

Izba ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Wykonawca  Flexipower  nie  wypełnił  punktu  5  formularza  ofertowego,  jednakże  dane, 

które  powinny  znaleźć  się  w  tym  punkcie  zostały  przez  niego  podane  w  formularzu 

cenowym. Tym samym niewypełnienie punktu 5 w formularzu ofertowym stanowiło brak o 

charakterze jedynie formalnym, nie dającym podstaw do odrzucenia oferty na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Zarzut odwołania nie potwierdził się. 


W punkcie 6 formularza ofertowego nazwy zostały bezzasadnie utajnione. W formularzu 

cenowym z kolei w miejscach gdzie miały być podane ww. informacje, jest napisane że to 

tajemnica  przedsiębiorstwa.  Zamawiający  nie  udostępnił/nie  odtajnił  ww.  informacji, 

pomimo, że ww. informacje nie zasługują na objęcie ich tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Izba ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

W pierwszej kol

ejności podnieść należy, że z wyjaśnień wykonawcy Flexipower wynika, 

że  formularz  ofertowy  nie  został  zastrzeżony  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  a 

zastrzeżony  został m.in. formularz cenowy. Tym samym zamawiający nie miał podstaw 

do nieudostępnienia wskazanego w odwołaniu pkt 6 formularza ofertowego. 

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że w uzasadnieniu zastrzeżenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa  wykonawca  Flexipower  powołał  się  w  sposób  ogólnikowy  na 

„przygotowanie produktu  technologicznego”,  na  wieloletnie  doświadczenie i    znajomość 

rynku, co stanowić ma jego know-how. Wykonawca nie wykazał jednak: 

•  co takiego z technologicznego punktu widzenia jest w oferowanym produkcie, co nie 

jest znane innym wykonawcom na rynku, na czym polega ta technologiczna innowacja / 

rozwiązanie, które nie jest dostępne i znane innym wykonawcom na rynku, 

•  że  doświadczenie  Flexipower  i  znajomość  rynku  są  właściwe  tylko  jemu,  tj.  że  inni 

wykonawcy nie posiadają doświadczenia i znajomości rynku, 

•  co  ma  wspólnego  doświadczenie  i  znajomość  rynku  z  zastrzeżeniem  nazw 

oferowanych produktów jako tajemnica przedsiębiorstwa, 

•  że  została  zachowana  poufność  w  wymaganym  zakresie  -  dołączony  do  wyjaśnień 

wzór  oświadczenia  o  zachowaniu  poufności  jest  tylko  wzorem,  nie  ma  dowodu,  że 

jakik

olwiek  pracownik  Flexipower  go faktycznie  podpisał,  ponadto  treść tego wzoru  jest 

bardzo ogólna i nie można stwierdzić, czy dotyczy także produktów oferowanych w tym 

postępowaniu, 

•  że zastrzeżona informacja ma jakąkolwiek wartość gospodarczą. 

Art.  8  ust. 

3  przewiduje  obowiązek  wykazania,  czyli  udowodnienia  zasadności 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Flexipower nie wykazał tej zasadności. Zgodzić 

należało  się  z  Odwołującym,  że  do  skutecznego  zastrzeżenia  określonych  informacji 

zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa konieczne jest poczynienie tego zastrzeżenia 

nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  a  także  jednocześnie  wykazanie,  że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Z powyższego wynika, że 

to  na  wykonawcy  zastrzegającego  taką  informację  spoczywa  obowiązek  wykazania 


przesłanek skuteczności takiego zastrzeżenia, i uczynić powyższe należy jednocześnie z 

samym zastrzeżeniem – nie czekając na decyzję i ewentualne wezwania Zamawiającego 

w tym zakresie. Ciężar wykazania, że informacje zastrzeżone przez wykonawcę stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy zastrzegającego takie informacje i 

powyższe  wykonawca  musi  uczynić  do  upływu  terminu  składania  ofert/wniosków,  nie 

czekając na  ewentualne  wezwania Zamawiającego.  Niewątpliwie  –  w  świetle  brzmienia 

art. 8 ust. 3 ustawy Pzp -

to wykonawca składający ofertę musi wykazać Zamawiającemu 

– razem ze złożonym zastrzeżeniem – że istnieją podstawy do nieujawniania informacji 

zawartych 

ofercie. 

W  ocenie  Izby  wyjaśnienia  wykonawcy  Flexipower 

dotyczące zastrzeżenia uzasadnienia  zastrzeżenia  jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie 

są  w  ocenie  Izby wystarczające.  Wykonawca  nie  wykazał  zasadności  zastrzeżenia 

tajemnicy  przedsiębiorstwa.  W  ocenie  Izby  złożone  przez  wykonawcę  wyjaśnienia  są 

lakoniczne, ogólne, nie wskazują na okoliczności szczególne, które miałyby decydować o 

zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Zauważenia wymaga, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 

ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. W myśl zaś art. 8 ust. 3 

ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w 

terminie składania ofert lub wniosków, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wyraźnego 

podkreślenia  wymaga,  że  jedną  z  podstawowych  zasad  obowiązujących  w systemie 

zamówień  publicznych  jest  zasada  jawności  postępowania,  a  ograniczenie  dostępu  do 

inf

ormacji  związanych  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  może  zachodzić 

wyłącznie  w  przypadkach  określonych  ustawą,  co  wynika  z  art.  8  ust.  2  ustawy  Pzp. 

Wyjątkiem  od  tej  zasady  jest  wyłączenie  udostępniania  informacji  stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. W świetle art. 8 ust. 3 

ustawy  Pzp,  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  pod 

warunkiem wykazania przez wykonawcę zasadności ich zastrzeżenia. Zatem jak wynika 

z  niniejszego  przepisu 

na  wykonawcę  nałożono  obowiązek  wykazania  zamawiającemu 

przesłanek zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. W konsekwencji rolą 

zamawiającego  w  toku  badania  złożonych  dokumentów  jest  ustalenie,  czy  wykonawca 

temu obowiązkowi sprostał udowadniając, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  Zdaniem  Izby  sformułowanie  użyte  przez  ustawodawcę,  w którym 

akcentuje  się  konieczność  „wykazania”  –  co  niejednokrotnie  wskazywano  w 

orzecznictwie  KIO  - 

oznacza obowiązek  dalej  idący,  niż  tylko złożenie oświadczenie co 

do  przyczyn  objęcia  zastrzeżenia.  Niewątpliwie  również  za  wykazanie  nie  może  być 

uznane  ogólne  uzasadnienie,  sprowadzające  się  de  facto  do  przytoczenia  jedynie 

elementów  definicji  legalnej  tajemnicy  przedsiębiorstwa  -  czy  też  orzecznictwa  sądów 


bądź  KIO  -  wynikającej  z  przepisu  art.  11  ust.  2  ustawy  o zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  i 

gołosłownej  deklaracji,  że przedstawione informacje spełniają określone w 

tym  przepisie  przesłanki,  czy  też  przedstawienia  ogólnikowych  twierdzeń  mających 

uzasadnić zastrzeżenie.  I tak nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzona 

w życie w drodze nowelizacji z 4 września 2018 r, została zamieszczona w art. 11 ust. 2 

znowelizowanej  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Zgodnie  z  brzmieniem 

znowelizowanej  ustawy,  przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  rozumie  się  obecnie 

informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne 

informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym 

zest

awieniu  i  zbiorze  ich  elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom  zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej  staranności,  działania  w  celu  utrzymania  ich  w  poufności.  Zatem  –  w  ocenie 

Izby - 

według przytoczonych przepisów, tajemnicę przedsiębiorstwa mogą stanowić tylko 

takie  informacje,  które  posiadają  wartość  gospodarczą.  Informacja,  która  nie  jest 

powszechnie 

znana  lub  łatwo dostępna  dla osób zwykle zajmujących się tym  rodzajem 

informacji  - 

która  jednak  nie  posiada  wartości  gospodarczej  -  nie  będzie  mogła  być 

uznana  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa  zgodnie  z  art.  11  ust.  2  art.  11  ust.  2  ustawy  o 

zwalczaniu  nieucz

ciwej  konkurencji.  Powyższe  przepisy  zostały  znowelizowane  wobec 

brzmienia dyrektywy 2016/943 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2016 

r. 

– art. 2 pkt 1 – wedle której, aby zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa należy wykazać 

następujące  przesłanki:  zastrzeżone  informacje  ●muszą  być  poufne  w  tym  sensie,  że 

jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub 

łatwo  dostępne  dla  osób  z  kręgów,  które  zwykle  zajmują  się  tym  rodzajem  informacji; 

●mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą; ●poddane zostały przez osobę, 

która  zgodnie  z  prawem  sprawuje  nad  nimi  kontrolę,  rozsądnym,  w  danych 

okolicznościach,  działaniom  dla  utrzymania  ich  w  tajemnicy.  Nie  ulega  wątpliwości,  że 

wobec  wprowadzonych  zmian  tajemnic

ę  przedsiębiorstwa  mogą  stanowić  tylko  takie 

informacje, które posiadają wartość gospodarczą. I tak w motywach niniejszej dyrektywy 

wskazano,  że  jednolita  definicja  tajemnicy  przedsiębiorstwa  –  przyjęta  w  unijnych 

porządkach  prawnych  –  powinna  uwzględniać  know-how,  informacje  handlowe  i 

informacje techniczne 

– a niniejsze informacje powinny mieć rzeczywistą lub potencjalną 

wartość  handlową,  powinny  to  być  informacje  o  wartości  handlowej  a  ich  bezprawne 

pozyskiwanie, wykorzystywanie lub ujawnianie może spowodować szkody dla interesów 

osoby, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, szkodząc jej naukowemu lub 

technicznemu  potencjałowi,  interesom  gospodarczym  lub  finansowym,  pozycji 

strategicznej lub zdolności do konkurowania. W ocenie Izby ustawodawca w art. 11 ust. 2 


ustawy  o  zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  przesądził,  że  zastrzegana informacja ma 

mieć  charakter  techniczny,  technologiczny,  organizacyjny  przedsiębiorstwa  lub  inną 

posiadającą  wartość  gospodarczą.  Zatem  –  wobec  brzmienia  przytoczonej  dyrektywy  - 

przesłanka  „lub  inne  informacje  posiadające  wartość  gospodarczą”  odnosi  się  nie  tylko 

do informacji „innych”, ale także informacji technicznej, technologicznej i organizacyjnej. 

Zatem w ocenie Izby wobec brzmienia art. 8 ust. 3 ustawy Pzp wykon

awca zastrzegający 

pewne  informacje  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  zobowiązany  jest  do  wykazania  w 

uzasadnieniu zastrzeżenia również przesłanki „posiadania wartości gospodarczej”, czego 

w tym stanie faktycznym Przystępujący w żaden sposób nie uczynił. Niewystarczające w 

ocenie Izby jest również powoływanie się jedynie na definicję tajemnicy przedsiębiorstwa 

zawartej  w  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Wykonawca  w 

żaden  sposób  w  uzasadnieniu  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  nie  wykazał  w 

czym upatruje wartość gospodarczą zastrzeżonych informacji. Zarzut jest więc zasadny i 

Izba nakazała odtajnienie wskazanego w treści odwołania pkt 6 formularza ofertowego. 

Co do zarzutów dotyczących oferty ML System S.A. z/s 36- 062 Zaczernie 190G dalej 

jako „ML System" 

Inwertery  mają  moc  większą  niż  17,5kW,  a  zgodnie  z  zał.  Nr  8A  -  dokumentacja 

techniczna - 

panele fotowoltaiczne, zastosować należy inwertery o mocy, jeden od 1,5kW 

do 17,5kW. Zarzut  analogiczny do zarzutu opisanego dla Wykona

wcy Hymon, z tym że 

przedmiotowym  przypadku  zaoferowano,  w  instalacjach  powyżej  17,5kW,  dwa  różne 

inwertery (zaoferowane modele froniusa to SYMO 20.0-3-

M), które mają moc 20kW, więc 

powyżej 17,5kW, a Zamawiający wymagał 17,5kW, co stanowi niezgodność z SIWZ. 

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na pozycje o mocy 39,2kW: Subregion Tarnowski Ip. 

44,45 Subregion Wielicki Ip. 27, 63, 64 Subregion Olkuski Ip. 20 Subregion Miechowski 

Ip. 19, 65. 

W  tych  pozycjach  wykonawca  określił  TYP:  SYMO  20.0-3-M,  SYMO  8.2-3-M,  co 

o

znacza,  że  zaoferował  dwa  modele.  Łącznie  moc  wynosi  28kW,  co  stanowi 

niezgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ. Dodatkową okolicznością jest fakt, iż 

w Dokumentacji zał. 8A, na schemacie dla instalacji 39,2kW przewidziano 2 inwertery o 

mocy  17,5kW  każdy,  co  wskazuje,  że  inwerter  8.2kW  nie  ma  mocy  17,5kW  (nawet 

2x8,2kW to jest 16,4kW). 

Izba ustaliła i zważyła  


Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Zgodnie z załącznikiem 8A, str. 6: „W projektowanej instalacji zastosowano inwertery jeden o 

mocy  znamio

nowej  od  1,5  kW  do  17,5kW”.  Ww.  wymóg  jest  jednoznaczny,  nie  został 

zakwestionowany  przez  żadnego z  wykonawców  w  drodze odwołania,  ma zatem  charakter 

wiążący  dla  wykonawców  i  na  taki  jego  charakter  nie  ma  wpływu  to,  na  jakim  etapie 

przygotowywania  inwestyc

ji  został  sporządzony.  W  części  A  we  wskazanych  w  odwołaniu 

subregionach wykonawca ML System  wskazał m.in.  falowniki (inwertery) SYMO 20.0-3-M.  

Odwołujący  złożył  na  rozprawie  m.in.  kartę  katalogową  oferowanych  przez  ML  System 

falowników, z której wynika, że ich moc znamionowa wynosi 20000W, a zatem jest większa 

niż  dopuszczone  17,5  kW.    Wobec  niezgodności  informacji  pochodzących  z  przedłożonej 

przez  odwołującego  karty  katalogowej  z  wymogiem  siwz,  zamawiający  zobowiązany  jest 

wezwać  wykonawcę  ML  System  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  posiadanej  przez 

oferowane  przez  niego  falowniki  mocy  znamionowej.  Dlatego  też  Izba  nakazała 

zamawiającemu zastosowanie w tym przypadku art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Zarzut odwołania 

zasadny. 

Co  do  zarzutów  dotyczących  oferty  Neostar  Green  Energy  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z/s  Gościniec 

646 Łódź dalej jako „Neostar" 

Jednym z kryteriów punktacji było posiadanie przez moduły fotowoltaiczne odporności na 

amoniak  i  mgłę  solną.  Na  uzupełnienie  przesłano  dokumenty  "NCS-6BM315  amoniak 

EN"  "NCS-

6BM315  soj"  i  tłumaczenia.  Po  pierwsze  są  to  jedynie  potwierdzenia  od 

producenta, w wersji angielskiej nazwano dokument certyfikatem, a w polskiej deklaracją 

zgodności,  więc  jest  tu  błąd  w  tłumaczeniu,  co  podważa  prawidłowość  i  wiarygodność 

całego  tłumaczenia.  Ponadto,  producent  nie  jest  upoważniony  do  wystawiania  sobie 

certyfikatów  (jedynie  deklaracje).  Certyfikat  wystawiają  jedynie  jednostki  badawcze 

(niezależne  od  producenta)  które  są  laboratoriami  akredytowanymi  lub  o  wysokiej 

renomie. 

Izba usta

liła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

W końcowej  treści  pkt  8.4.  siwz  zamawiający  wskazał,  że certyfikaty  mogą być  zastąpione 

innymi dokumentami, jeżeli wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów. Bez względu zatem 

na  nazwę  oświadczenia  producenta,  oświadczenie  takie  mogło  zostać  złożone  zamiast 

certyfikatu.  W  siwz  brak  wymogów  co  do  stopnia  szczegółowości  treści  certyfikatu,  czy 

innego dokumentu. Przykładowo w 8.4. (dokumenty na wykazanie warunków dodatkowych)  


jest  mowa  zarówno  o  certyfikatach  potwierdzających  zgodność  z  normą,  kartach 

technicznych, certyfikatach wydanych przez właściwą jednostkę certyfikującą. W przypadku 

odporności na amoniak oraz mgłę solną mowa jest o certyfikatach tylko.  Zarzut zatem nie 

potwierdził się.  

2.  Ograniczenie  mocy  dla  inwertera  Sofar  11KTL-

X.  Każdy  model  inwertera  jest 

certyfikowany.  Jeśli  ogranicza  się  moc  inwertera  to  automatycznie  powinno  się  go 

„przecertyfikować”  dla  danego  ograniczenia  -  przy  ograniczeniu  mocy  automatycznie 

zmienia  się  sprawność  Europejska  oraz  Maksymalna.  W  takim  przypadku  Wykonawca 

powinien  wykazać  przez  jednostkę  niezależną  powyższe  sprawności,  inaczej  nie 

wiadomo  do  których  kart  katalogowych  należy  się  odnosić  -  sprawność  Europejska 

mierzona  jest  w  różnych  punkach  pracy  inwertera,  również  przy  100%  jego  mocy  to 

jeszcze raz potwierdza, że takie obniżenie wymaga potwierdzenia tych sprawności. 

Izba ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Odwołujący nie podniósł (w przeciwieństwie do zarzutów dotyczących innych wykonawców), 

że  w  ogóle  zachodzi  problem  z  mocą  inwertera,  z  którego  z  kolei  wynikałby  problem  z 

obniżeniem tej mocy i ewentualna konieczność certyfikacji podnoszona przez odwołującego.  

Zar

zut zatem nie potwierdził się.  

Panel  który  zaoferował  Wykonawca  o  mocy  325W  -  aby  fizycznie  wyprodukować  taki 

panel to należy użyć większych płytek, które są dostępne na rynku mniej więcej od lipca 

bieżącego roku -  o rozmiarze 158.75mm  gdzie standardowo np.  dla modułu 315-320W 

używa  się  płytek  156,75mm.  Powyższe  wnioskowanie  oznacza,  że  Wykonawca  nie 

posiada  certyfikatu  na  oferowany  produkt  potwierdzającego  wielkość  płytek  w 

certyfikacie. 

Izba ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Zarzut wycofany. Nie 

podlega rozpoznaniu przez Izbę. 

4.  Oferowany przez NEOSTA

R moduł zgodnie z certyfikatem jest panelem o wymiarach 

1966x992x40 mm czyli nie mieści się w wymaganiach określonych w SIWZ. W 

konsekwencji treści oferty nie jest zgodna z SIWZ 

Izba ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  


Zarzut wycofany. Nie 

podlega rozpoznaniu przez Izbę. 

Co do zarzutów dotyczących oferty JSB Construction PPHU J. S. z/s ul. Potokowa 12a/1, 80-

297 Banino dalej jako „JSB" 

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą - termin związania z 

ofertą  upłynął  13.12.2019r.  co  wskazuje,  że  na  obecnym  etapie  oferta  powinna  być 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp. 

Izba ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Pismem  z  dnia  02.12.2019  r.  zamawiający  wezwał  wykonawcę  do  wyrażenia  zgody  na 

przedłużenie  terminu  związania  ofertą.  Wykonawca  pismem  z  dnia  04.12.2019  r.  wyraźnie 

napisał,  że  odmawia  wyrażenia  takiej  zgody.  Oferta  podlega  odrzuceniu  na  podstawie 

89.1.7a ustawy Pzp. 

Co  do  zarzutów  dotyczących  oferty  Pro-Eco  Sp.  z  o.o.  z/s  al.  Zwycięstwa  245/7,  81-525 

Gdynia dalej jako „Pro-Eco" 

Wykonawca  nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  -  termin 

związania  z  ofertą  upłynął  13.12.2019r.  co  wskazuje,  że  na  obecnym  etapie  oferta 

powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp. 

Izba ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Pismem  z  dnia  02.12.2019  r.  zamawiający  wezwał  wykonawcę  do  wyrażenia  zgody  na 

przedłużenie  terminu  związania  ofertą  (pod  rygorem  odrzucenia  oferty).  Wykonawca  nie 

odpowiedział  na  pismo.  Wybór  ofert  nastąpił  w  dniu 12.12.2019  r. Termin  związania  ofertą 

upływał  w dniu 13.12.2019 r. W dniu wyboru oferty wykonawca był  zatem związany ofertą. 

Wobec powyższego zarzut nie potwierdził się.  

2.  Dla Subre

gionu Tarnowskiego Ip. 42 Wykonawca zaproponował inwertery o mocy 20kW, 

a Zamawiający dopuścił  max  17,5kW (wyjątek  stanowi  instalacja 39,2kW, gdzie można 

zastosować 2x20kW) 


Izba ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Zgodnie z załącznikiem 8A, str. 6: „W projektowanej instalacji zastosowano inwertery jeden o 

mocy  znamionowej  od  1,5  kW  do  17,5kW”.  Ww.  wymóg  jest  jednoznaczny,  nie  został 

zakwestionowany  przez  żadnego z  wykonawców  w  drodze odwołania,  ma zatem  charakter 

wiążący  dla  wykonawców  i  na  taki  jego  charakter  nie  ma  wpływu  to,  na  jakim  etapie 

przygotowywania  inwestycji  został  sporządzony.  W  części  A  we  wskazanym  w  odwołaniu 

subregionie  wykonawca  Pro-

Eco    wskazał  m.in.    falowniki  (inwertery)  SofarSolar  20000TL.  

Odwołujący  złożył  na  rozprawie  m.in.  kartę  katalogową  oferowanych  przez  Pro-Eco  

falowników, z której wynika, że ich moc znamionowa wynosi 20000W, a zatem jest większa 

niż  dopuszczone  17,5  kW.    Wobec  niezgodności  informacji  pochodzących  z  przedłożonej 

przez  odwołującego  karty  katalogowej  z  wymogiem  siwz,  zamawiający  zobowiązany  jest 

wezwać wykonawcę Pro-Eco  do złożenia wyjaśnień w zakresie posiadanej przez oferowane 

przez  niego  falowniki  mocy  znamionowej.  Dlatego  też  Izba  nakazała  zamawiającemu 

zastosowanie w tym przypadku art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

Panel, który zaoferował Pro-Eco o mocy 325W - aby fizycznie wyprodukować taki panel 

to  należy  użyć  większych  płytek,  które  są  dostępne  na  rynku  mniej  więcej  od  lipca 

bieżącego roku -  o rozmiarze 158,75mm  gdzie standardowo np.  dla modułu 315-320W 

używa  się  płytek  156.75mm.  Powyższe  wnioskowanie  oznacza,  że  Wykonawca  nie 

posiada  certyfikatu  na  oferowany  produkt  potwierdzającego  wielkość  płytek  w 

certyfikacie. 

Izba ustaliła i zważyła  

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Zarzut wycofany. Nie 

podlega rozpoznaniu przez Izbę. 

Co do zarzutów dotyczących oferty Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o. z/s ul. Wybickiego 71, 

0 Myślenice dalej jako „Skorut" 

Do oferty nie ma załączonego formularza cenowego (widać że został tylko załączony plik 

xades  czyli  podpis  elektroniczny),  więc  oferta  powinna  być  odrzucona  na  podstawie 

niezgodności  z  treścią  SIWZ  -  formularz  cenowy  nie  podlega  bowiem  jakiemukolwiek 

uzupełnieniu. W formularzu cenowym należało podać np. oferowaną moc instalacji, ilość 

modułów  fotowoltaicznych  -  czego  na  obecnym  etapie,  po  otwarciu  ofert  uzupełnić  i 

wyjaśnić nie można. 

Izba ustaliła i zważyła 


Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Zarzut wycofany. Nie 

podlega rozpoznaniu przez Izbę. 

2.  W formularzu ofertowym zaproponowano falownik PJ-25KTL-

DT, który jest o mocy 25kW 

lub też 27,5kVA - jest on niezgodny z wymogiem, że inwertery mają mieć moc od 1,5kW 

do 17,5kW. 

Izba ustaliła i zważyła 

Sygn. akt KIO 2631/19 SANITO Sp. z o.o.  

Zgodnie z załącznikiem 8A, str. 6: „W projektowanej instalacji zastosowano inwertery jeden o 

mocy  znamionowej  od  1,5  kW  do  17,5kW”.  Ww.  wymóg  jest  jednoznaczny,  nie  został 

zakwestionowany  przez  żadnego z  wykonawców  w  drodze odwołania,  ma zatem  charakter 

wiążący  dla  wykonawców  i  na  taki  jego  charakter  nie  ma  wpływu  to,  na  jakim  etapie 

przygotowywania  inwestycji  został  sporządzony.  W  części  A  we  wskazanych  w  odwołaniu 

subregionach  wykonawca  Skorut  wskazał  m.in.  falowniki  (inwertery)  PJ-25KTL-DT.  

Odwołujący  złożył  na  rozprawie  m.in.  kartę  katalogową  oferowanych  przez    Skorut 

falowników, z której wynika, że ich moc znamionowa wynosi 25000W, a zatem jest większa 

niż  dopuszczone  17,5  kW.    Wobec  niezgodności  informacji  pochodzących  z  przedłożonej 

przez  odwołującego  karty  katalogowej  z  wymogiem  siwz,  zamawiający  zobowiązany  jest 

wezwać wykonawcę  Skorut do złożenia wyjaśnień w zakresie posiadanej przez oferowane 

przez  niego  falowniki  mocy  znamionowej.  Dlatego  też  Izba  nakazała  zamawiającemu 

zastosowanie w tym przypadku art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

W tym  stanie rzeczy odwołanie  zasługuje na  uwzględnienie,  ponieważ  zamawiający  swym 

zaniechaniem naruszył art. 8 ust. 3;  art. 87 ust.1, art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.,  co może 

mieć wpływ na wynik postępowania w rozumieniu art.192 ust.2 ustawy Pzp.   

O kosztach postępowania odwoławczego (Sygn. akt KIO 2631/19) orzeczono stosownie do 

jego  wyniku  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy,  a  także  w  oparciu  o  przepisy  §  3 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

i sposobu  pobierania  wpisu  o

d  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  zaliczając  na  poczet 

niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania  uiszczony  przez 

odwołującego  w  kwocie  20.000,00  zł.  oraz  zasądzając  od  zamawiającego  na  rzecz 

odwołującego  Sanito  Sp.  z  o.o.  kwotę  23  600  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia  trzy  tysiące 

sześćset  złotych  zero  groszy),  tytułem  zwrotu  kosztów  poniesionych  z  tytułu  uiszczonego 


wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego, na podstawie złożonej 

faktury vat. 

Przewodniczący:     

………….………….. 

……………………… 

……………………… 


wiper-pixel