Poleć znajomemu

Niedopuszczalne obciążenie wykonawcy całością ryzyk kontraktowych

Autor: Mościcka Aneta

Dodano: 26 czerwca 2020
Niedopuszczalne obciążenie wykonawcy całością ryzyk kontraktowych

Wykonawcy zamówienia publicznego nie wolno obciążać kosztami wykonania dodatkowych prac, niewymienionych w umowie ani dokumentacji technicznej zamówienia, jeżeli z tej umowy lub dokumentacji nie wynikało, że muszą one być zrealizowane. Sprawdź, jak swoje stanowisko uzasadnił Sąd Najwyższy (wyrok z 4 lipca 2019 r., sygn. akt IV CSK 363/18).

Powód (spółka) przystąpił do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych – budowę kanalizacji sanitarnej dla jednej z dzielnic miasta. W trakcie postępowania wykonawca zadał zamawiającemu pytania dotyczące dokumentacji z badań geologicznych i projektu odwodnienia terenu. Zamawiający stwierdził, że jej nie przekaże, ponieważ wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentacji technicznej udostępnionej wykonawcom, a nie ma projektu odwodnienia.

Strony podpisały umowę na wykonanie omawianych prac, za wynagrodzeniem w kwocie 1.873.074,77 euro wraz z VAT. Umowa obejmowała postanowienia dotyczące robót dodatkowych i robót stałych. Zawierała zastrzeżenia, że w miejscu prowadzenia prac występuje woda gruntowa, a na niektórych odcinkach istnieje konieczność wykonania prac odwodnieniowych, jak również odwodnienia wykopów. Ponadto z badań geotechnicznych wynikało, że w miejscu robót występują torfy, które będzie trzeba wywieść.

Powód przygotował cenę ofertową zgodnie z otrzymaną dokumentacją i specyfikacją. W swojej ofercie uwzględnił wszystkie odcinki, na których miały być odwodnienia. W przypadku kolektorów, na których nie zachodziła konieczność dokonania odwodnienia, powód przyjął niższą stawkę.

Podczas realizacji robót pojawiła się woda gruntowa uniemożliwiająca wykonanie wykopu i montażu rurociągu kanalizacji sanitarnej w miejscach niewskazanych w dokumentacji projektowej. Sytuacja ta występowała przez cały okres prowadzenia inwestycji. Sporne roboty odwodnieniowe zostały wykonane przez powoda na odcinkach, które nie były wyrysowane na profilach. Początkowo inżynier ze strony pozwanego zakwalifikował wskazane wyżej prace jako roboty dodatkowe, ale potem zmienił zdanie.

W ocenie powoda poza wynagrodzeniem głównym przysługuje mu zapłata za omawiane prace dodatkowe, których koszt wynosi, jego zdaniem, 352.579 zł plus VAT. Na tę kwotę składały się roboty odwodnieniowe, zgłoszone we wnioskach, które zostały odrzucone przez pozwanego, o wartości 337.579 zł VAT i kwota 15.000 zł VAT z tytułu kosztu opinii wydanej na zlecenie wykonawcy.

Spór między stronami dotyczył zatem tego, czy powodowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za prace odwodnieniowe wykonane na kolektorach, na których występowanie wód gruntowych nie było wyrysowane na profilach.

Pozostało jeszcze 75 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy w ramach wyjaśnień wykonawca może wskazać rok produkcji oferowanego urządzenia?

Pytanie: Zamawiający wymagał w siwz, aby wykonawca zaoferował urządzenia „wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku”. W formularzu ofertowym zamawiający zamieścił zapis „Oświadczam/my, że oferowany przedmiot zamówienia jest...

Czytaj więcej »
Centralny zamawiający w nowej ustawie Pzp

Pytanie: Czy na gruncie art. 44 nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) dopuszczalne jest prowadzenie przez centralnego zamawiającego wyłącznie pomocniczych działań zakupowych (bez...

Czytaj więcej »

Aktualności

Aktualność dokumentów w postępowaniu – zasady oceny
Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Wybór ten poprzedza wiele czynności dokonywanych przez zamawiającego. Od momentu otwarcia ofert zamawiający realizuje swoje obowiązki ustawowe i ocenia skuteczność...
Jak sprawdzić doświadczenie osoby pełniącej funkcję inżyniera kontraktu?
Dni wolne nie przerywają ciągłości w nabywaniu doświadczenia w pełnieniu określonej funkcji przez osobę na danym kontrakcie. Przerwa w dniach 18 marca 2018 r. (niedziela) oraz 1 stycznia 2019 r. (Nowy Rok) nie może przesądzać o braku ciągłości w...
Kiedy doświadczenie wykonawcy może być wykazane za pomocą więcej niż jednej umowy?
W treści siwz zamawiający nie zawarł postanowienia, w którym zostałaby wykluczona możliwość powołania się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych na podstawie więcej niż jednej umowy, których dopiero łączna wartość odpowiadałaby treści...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel