Poleć znajomemu

Niedopuszczalne obciążenie wykonawcy całością ryzyk kontraktowych

Autor: Mościcka Aneta

Dodano: 26 czerwca 2020
Niedopuszczalne obciążenie wykonawcy całością ryzyk kontraktowych

Wykonawcy zamówienia publicznego nie wolno obciążać kosztami wykonania dodatkowych prac, niewymienionych w umowie ani dokumentacji technicznej zamówienia, jeżeli z tej umowy lub dokumentacji nie wynikało, że muszą one być zrealizowane. Sprawdź, jak swoje stanowisko uzasadnił Sąd Najwyższy (wyrok z 4 lipca 2019 r., sygn. akt IV CSK 363/18).

Powód (spółka) przystąpił do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych – budowę kanalizacji sanitarnej dla jednej z dzielnic miasta. W trakcie postępowania wykonawca zadał zamawiającemu pytania dotyczące dokumentacji z badań geologicznych i projektu odwodnienia terenu. Zamawiający stwierdził, że jej nie przekaże, ponieważ wszystkie dane potrzebne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentacji technicznej udostępnionej wykonawcom, a nie ma projektu odwodnienia.

Strony podpisały umowę na wykonanie omawianych prac, za wynagrodzeniem w kwocie 1.873.074,77 euro wraz z VAT. Umowa obejmowała postanowienia dotyczące robót dodatkowych i robót stałych. Zawierała zastrzeżenia, że w miejscu prowadzenia prac występuje woda gruntowa, a na niektórych odcinkach istnieje konieczność wykonania prac odwodnieniowych, jak również odwodnienia wykopów. Ponadto z badań geotechnicznych wynikało, że w miejscu robót występują torfy, które będzie trzeba wywieść.

Powód przygotował cenę ofertową zgodnie z otrzymaną dokumentacją i specyfikacją. W swojej ofercie uwzględnił wszystkie odcinki, na których miały być odwodnienia. W przypadku kolektorów, na których nie zachodziła konieczność dokonania odwodnienia, powód przyjął niższą stawkę.

Podczas realizacji robót pojawiła się woda gruntowa uniemożliwiająca wykonanie wykopu i montażu rurociągu kanalizacji sanitarnej w miejscach niewskazanych w dokumentacji projektowej. Sytuacja ta występowała przez cały okres prowadzenia inwestycji. Sporne roboty odwodnieniowe zostały wykonane przez powoda na odcinkach, które nie były wyrysowane na profilach. Początkowo inżynier ze strony pozwanego zakwalifikował wskazane wyżej prace jako roboty dodatkowe, ale potem zmienił zdanie.

W ocenie powoda poza wynagrodzeniem głównym przysługuje mu zapłata za omawiane prace dodatkowe, których koszt wynosi, jego zdaniem, 352.579 zł plus VAT. Na tę kwotę składały się roboty odwodnieniowe, zgłoszone we wnioskach, które zostały odrzucone przez pozwanego, o wartości 337.579 zł VAT i kwota 15.000 zł VAT z tytułu kosztu opinii wydanej na zlecenie wykonawcy.

Spór między stronami dotyczył zatem tego, czy powodowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za prace odwodnieniowe wykonane na kolektorach, na których występowanie wód gruntowych nie było wyrysowane na profilach.

Pozostało jeszcze 75 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

  • 4 519 fachowych porad prawnych
  • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
  • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
  • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
  • ponad 200 wzorów dokumentów
  • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
  • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia do 30 000 euro w nowym Prawie zamówień publicznych

22 lipca (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Niedoprecyzowane w siwz kryteria oceny ofert mogą powodować konieczność unieważnienia procedury

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę produktów do laboratorium mikrobiologicznego. W kryterium oceny ofert posiada termin dostaw cząstkowych nie dłuższy niż 5 dni oraz termin rozpatrzenia reklamacji nie dłuższy...

Czytaj więcej »
Zamawiający sektorowy udziela zamówienia podprogowego – jak opisać przedmiot zamówienia?

Pytanie: Zamawiający sektorowy przygotowuje opis przedmiotu zamówienia na dostawę w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych, a więc postępowanie...

Czytaj więcej »

Aktualności

Wadium w nowej ustawie Pzp – formy, wysokość, zasady zwrotu i zatrzymania
Regulacje dotyczące wadium przewidziane w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 r., dalej: „nowa ustawa Pzp”) w znacznym stopniu różnią się od dotychczasowych rozwiązań zawartych w ustawie Pzp. Wymagają w...
Różne terminy płatności dla MŚP i dużych firm? Uwaga na zarzut nierównego traktowania
Wprowadzenie zróżnicowanego terminu zapłaty za należyte wykonanie tego samego świadczenia w zależności od statusu wykonawcy jako MŚP albo dużego przedsiębiorcy oznacza odmienne traktowanie wykonawców, którzy jednakowo wykonują przedmiot zamówienia...
Jak w praktyce powinna przebiegać weryfikacja ofert pod kątem informacji dotyczących kryteriów oceny?
Wymogu przepisu art. 91 ust. 2d ustawy Pzp, aby zamawiający określił kryteria oceny ofert w sposób umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawcę, nie należy utożsamiać z obowiązkiem weryfikacji przedstawianych przez wykonawców...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel