Ekspert: Andrzela Gawrońska-Baran
Andrzela Gawrońska-Baran
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się również w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.

Porady udzielone przez: Andrzela Gawrońska-Baran

24
10/2016

Ważne wskazówki, jak aktualnie zlecić zamówienia uzupełniające

Pytanie: Pod koniec 2015 roku ogłosiłam przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy. Przewidziałam wówczas udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, o których była mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp przed nowelizacją. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r., gdyż tylko na ten czas mieliśmy środki na zabezpieczenie usług. Jak aktualnie postąpić, skoro zmienił się przepis dotyczący zamówień uzupełniających? Czy mogę powołać się na nowy, czy może zawrzeć aneks do umowy na mocy art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b. nowelizacji?
19
10/2016

Skorzystaj z ułatwień do zamówienia usług społecznych

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządową i przygotowujemy przetarg na usługi ochrony oraz zajęcia ogólnorozwojowe (kody: 92331210-5 i 7971100000-4). Oba zamówienia oszacowaliśmy po 40.000 euro. Czy możemy te zamówienia potraktować jako usługi społeczne i przeprowadzić postępowania z wyłączeniem ustawy Pzp?
12
10/2016

Partnerstwo innowacyjne, dialog techniczny – upewnij się, kiedy taka procedura będzie uzasadniona

Pytanie: Mam problem z wyborem trybu udzielenia zamówienia na dostawę narybku różnych ryb w ramach ministerialnego programu „Zarybianie polskich obszarów morskich”. Postępowanie ma polegać na wyborze kilku lub jednego gospodarstwa rybackiego, które wyprodukuje dla nas materiał zarybieniowy o określonych parametrach. Ryba taka w celu zarybienia musi mieć stworzone identyczne warunki, jak w miejscu, gdzie będzie wpuszczana oraz posiadać ściśle określone wymiary. Po wyprodukowaniu musi być przewieziona specjalistycznym transportem do wskazanego miejsca i wypuszczona, a następnie po jakimś czasie należy przeprowadzić kontrole efektu zarybieniowego. Wartość zamówienia będzie opiewała na kilka milionów złotych. Na początku myślałem o trybie dialogu, ponieważ taki producent narybku powinien mieć ścisły kontakt zamawiającym i musi istnieć obustronna wymiana informacji. Zastanawiam się też nad partnerstwem innowacyjnym. Która procedura byłaby właściwsza?
11
10/2016

Sprawdź, jak na nowych zasadach udzielić zamówień uzupełniających do umowy, która przestała obowiązywać

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać zmiany umowy na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Spełniamy wszelkie przesłanki ustawowe warunkujące możliwość dokonania takiej zmiany. Problematyczne jest to, że termin obowiązywania podstawowej umowy w sprawie zamówienia publicznego już minął (w kwietniu 2016 roku). Zamówienia uzupełniającego chcielibyśmy natomiast udzielić w październiku br. Zamówienie uzupełniające można zlecić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ale czy wolno podpisać ważny aneks po upływie terminu obowiązywania umowy?
07
10/2016

Aktualność dokumentów potwierdzających informacje z JEDZ – istotne zasady związane z oceną ofert

Pytanie: W przypadku zastosowania „procedury odwróconej” np. 10 października 2016 r. wykonawcy składają ofertę oraz JEDZ. Następnie wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostaje wezwany do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w JEDZ. Czy dokumenty mają być aktualne na dzień składania ofert tj. 10 października czy na np. na 21 października czyli dzień wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.