Ekspert: Andrzela Gawrońska-Baran
Andrzela Gawrońska-Baran
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się również w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.

Porady udzielone przez: Andrzela Gawrońska-Baran

08
12/2016

Zamówienie usługi serwisowej sprzętu biurowego – czy rozdzielić dostawy i usługi?

Pytanie: Zamierzam wszcząć postępowanie na utrzymanie urządzeń biurowych (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów) w stałej sprawności techniczno-użytkowej poprzez kompleksową usługę serwisową obejmującą przeglądy, naprawy i konserwacje oraz wyminę materiałów eksploatacyjnych w tym tuszy/tonerów i części zamiennych. Poszczególne składowe części zamówienia (usługa i dostawa) nie są obiektywnie możliwe do rozdzielenia. Jak oszacować wartość zamówienia? Muszę wziąć pod uwagę wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją umowy, w szczególności przeglądów konserwacyjnych, napraw, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem papieru), ekspertyz, dojazdów, utylizacji oraz deinstalacji i instalacji urządzeń. Zakładam, że usługa serwisowa obejmuje również wymianę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów. Czy nie narażę się na zarzut, iż nie podzieliłam tego zamówienia na usługę i osobno dostawę (tzn. na części)?
07
12/2016

Czy żywność można zamawiać wyłącznie na podstawie ceny?

Pytanie: Nasza jednostka (jednostka sektora finansów publicznych) przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania na dostawę żywności. Osoby wnioskujące zaproponowały kryterium 100% ceny. Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp cenę jako jedyne kryterium oceny ofert można zastosować wówczas, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykazano w załączniku do protokołu, w jaki sposób opis przedmiotu zamówienia uwzględnia koszty cyklu życia z wyjątkiem art. 72 ust. 2 i art. 80 ust. 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym przy dostawach żywności można zastosować kryterium 100% ceny? Jak należy rozumieć i interpretować stwierdzenie „określone są standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia”.
07
12/2016

Błąd w siwz – zyskaj pewność, jakie działania podjąć, by nie narazić się na zarzuty kontroli

Pytanie: W czasie procedowania, po ogłoszeniu, ale przed rozstrzygnięciem przetargu, zamawiający powziął wiedzę o błędach w załączniku do siwz, jakim jest projekt techniczny. Autor użył w nim nazw producentów niektórych zastosowanych materiałów. Co powinniśmy teraz zrobić?
29
11/2016

Termin ważności dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu

Pytanie: Zamawiający wezwał wykonawcę, który „wygrał” postępowanie do uzupełnienia dokumentów: tj. zaświadczeń z ZUS, US, KRK itd. Czy zaświadczenia, które wykonawca musi dostarczyć w ciągu 10 dni, powinny być aktualne na dzień składania ofert czy złożenia dokumentów? To samo dotyczy oświadczeń – z jaką datą wykonawca ma je przedstawić? Zamawiający wskazał w piśmie, że zaświadczenia i oświadczenia powinny być aktualne na dzień ich składania. W dalszej części wezwania zawarł jednak zapis, że zaświadczenia muszą mieć ważność np. 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Tak się niefortunnie składa, iż wykonawcy w czasie przetargu zaświadczenia się przedawniły i teraz nie wiadomo, czy złożyć dokumenty aktualne na dzień składania ofert czy te nowe, aktualne na dzień złożenia zaświadczeń.
29
11/2016

Dostawa leków – zobacz, jakie kryteria oceny ofert zastosować

Pytanie: Czy w postepowaniu na dostawę produktów farmaceutycznych (leków – opisanych nazwą międzynarodową, o ustalonych standardach), możemy zastosować jako jedyne kryterium - 100% ceny? W protokole – koszty cyklu życia, jak np. koszty dostawy, koszty utylizacji – pokrywa wykonawca.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.