Ekspert: Andrzela Gawrońska-Baran
Andrzela Gawrońska-Baran
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Porady udzielone przez: Andrzela Gawrońska-Baran

23
05/2017

Sprawdź, kiedy lider konsorcjum może poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem

Pytanie: Występujemy w przetargu jako konsorcjum złożone z 5 partnerów. Do oferty zostało dołączone pełnomocnictwo dla lidera, z którego wynika m.in. że jest on upoważniony do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych w postępowaniu. Czy zamawiający powinien uznać za prawidłowe np. zaświadczenie z KRK partnera przedłożone w kopii a poświadczone za zgodność z oryginałem przez lidera? Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów w § 14 jednoznacznie wskazuje katalog osób uprawnionych do poświadczania za zgodność z oryginałem. Z drugiej strony partner udzielił w tym zakresie pełnomocnictwa liderowi.
22
05/2017

Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej w procedurze odwróconej – istotne wskazówki

Pytanie: Czy zamawiający, prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury odwróconej, powinien wezwać wszystkich wykonawców do przedłożenia oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej już na I jego etapie? Moim zdaniem oświadczenie to ma na celu potwierdzenie faktu, iż złożona oferta nie zakłóca uczciwej konkurencji wśród wykonawców składających oferty. Wydaje się zatem, że oświadczenie powinny złożyć wszystkie podmioty, które przystąpiły do postępowania, składając ofertę. Czy jeśli wykonawca nie złoży go w terminie 3 dni od dnia publikacji informacji z otwarcia ofert i dodatkowo na wezwanie zamawiającego również tego nie zrobi, to powinien zostać wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy Pzp już na I etapie prowadzonego postępowania?
16
05/2017

Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji nie podlega przepisom Pzp

Pytanie: Czy podstawą prawną na zaciągnięcie pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji w ramach PROW 2014–2020 jest art. 4 pkt 3 lit. ja ustawy Prawo zamówień publicznych?
05
05/2017

3 warunki, które musi spełnić gmina, aby bez przetargu zlecić zamówienie własnej spółce

Pytanie: Czy gmina może powierzyć spółce, w której posiada 100% udziałów, realizację zadania własnego bez przetargu? Gmina powołała spółkę, w której ma 100% udziałów. Podmiot ten został stworzony w celu projektowania, budowy, zarządzania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Umożliwia to gminie zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie jej zadań własnych, związanych w szczególności z edukacją publiczną, kulturą, kulturą fizyczną i turystyką a także utrzymaniem gminnych dróg publicznych. Czy w takim przypadku gmina może zlecić spółce projektowanie bez przetargu?
05
05/2017

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT w kilku prostych wskazówkach

Pytanie: Proszę o wytłumaczenie, na czym polega mechanizm odwróconego obliczenia VAT w kontekście ostatnich zmian ustawy o VAT (chodzi o dodanie robót budowlanych). Chcemy wybudować kanalizację sanitarną – czy ta robota podlega mechanizmowi? Tak samo np.: budowa drogi w miejscowości X, albo przebudowa dachu w zespole szkół. Czy w kontekście ostatniej zmiany ustawy o VAT, ten mechanizm na wymienione roboty budowlane odnosi się tylko do rozliczeń między wykonawcą i podwykonawcą a na zamawiających nie ma wpływu? Chcemy ogłosić licytację elektroniczną na budowę kanalizacji, gdzie wykonawca podaje cenę brutto. Czy w tym przypadku może wystąpić mechanizm odwróconego VAT?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.