Ekspert: Andrzela Gawrońska-Baran
Andrzela Gawrońska-Baran
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się również w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.

Porady udzielone przez: Andrzela Gawrońska-Baran

18
01/2017

Zamówienie przesyłu energii elektrycznej – praktyczne wskazówki dotyczące postępowania

Pytanie: Będziemy organizować tryb z wolnej ręki na przesył energii elektrycznej z art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp. Będzie to umowa na czas nieokreślony. Wartość zamówienia (obliczona dla 48 miesięcy) wyniesie ponad 180.000 zł. Czy w tym przypadku należy opublikować ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy? Co należy wskazać w zaproszeniu do negocjacji? Co ze wzorem umowy, jeżeli dystrybutor narzuca swój wzór?
11
01/2017

Czy uprawnień należy żądać od każdego konsorcjanta? Przeczytaj stanowisko eksperta

Pytanie: Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w zakresie obrotu paliwami?
03
01/2017

Zamawiający ma zawsze obowiązek sprawdzić, czy ofertę podpisała odpowiednia osoba

Pytanie: Jak w świetle nowelizacji zweryfikować, czy oferta została podpisana przez umocowaną do tego osobę, skoro na etapie składania ofert wykonawcy przedstawiają jedynie wstępne oświadczenia lub JEDZ? Wcześniej składali wraz z ofertą odpis z KRS lub CEiDG. Czy w świetle nowych przepisów należy z góry przyjąć, że ofertę podpisała właściwa osoba?
19
12/2016

Wykonawca, który nie zatrudnia pracowników, ma problem z dostarczeniem zaświadczenia z ZUS

Pytanie: Jednym z dokumentów, jakich żądał zamawiający na potwierdzenie faktu niepodlegania wykluczeniu z postępowania, było aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wykonawca –konsorcjum składające się z 3 członków względem jednego z nich załączyło do oferty jedynie oświadczenie, że firma X nie posiada obowiązku opłacania i rozliczania składek wobec ZUS, ponieważ nie zatrudnia pracowników (zgodnie z brzmieniem przepisów sprzed lipcowej nowelizacji ustawy Pzp). W oświadczeniu podano, że wynika to z art. 46 i 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zamawiający wezwał wykonawcę do przedłożenia aktualnego dokumentu urzędowego z ZUS w zakresie opłacania składek i zasugerował, że jeżeli firma faktycznie składek nie odprowadza, to ZUS wystawi zaświadczenie, iż nie jest ona zarejestrowana jako płatnik. W takiej sytuacji zamawiający biorąc pod uwagę wcześniejsze wyjaśnienie wykonawcy, będzie mógł uznać, że skoro firma nie jest zarejestrowana w ZUS, zatem zapewne nie ma względem niego zaległości. Niestety w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego konsorcjum ponownie złożyło oświadczenie, że firma nie ma obowiązku płatności składek. Czy należy uznać to wyjaśnienie czy wykluczyć wykonawcę z powodu braku dokumentu, o który wnosił?
15
12/2016

Zobacz, jak udzielić zamówienia z wolnej ręki po przetargu unieważnionym zgodnie ze „starymi” przepisami

Pytanie: Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, stosując przepisy ustawy Pzp sprzed lipcowej nowelizacji. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Czy zamawiający może teraz wszcząć nową procedurę zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 znowelizowanej ustawy Pzp?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.