Ekspert: Andrzela Gawrońska-Baran
Andrzela Gawrońska-Baran
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Porady udzielone przez: Andrzela Gawrońska-Baran

25
04/2017

Ważne zasady wydatkowania środków z EFS – sprawdź, czy dopilnowałeś wszystkich formalności

Pytanie: Jesteśmy partnerem projektu współfinansowanego z EFS, którego liderem jest jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Pzp. Wszystkie działania w projekcie będziemy wykonywać my – jako partner, łącznie z podpisywaniem umów z dostawcami. Produkty i usługi są przeznaczone dla pozostałych partnerów (JST) oraz lidera. Czy powinniśmy zastosować ustawę Pzp przy wyborze wykonawców, mimo, jesteśmy prywatną firmą szkoleniową, niezobowiązaną do stosowania ustawy Pzp?
13
04/2017

Sprawdź, jak ustalić wysokość zabezpieczenia wykonania umowy, gdy zamawiający ma obowiązek doliczyć do ceny VAT

Pytanie: W postępowaniu powyżej progów unijnych żądano zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie. W postępowaniu została złożona jedna oferta przez wykonawcę zagranicznego, który poinformował, iż obowiązek podatkowy względem całości przedmiotu zamówienia leży po stronie zamawiającego. Od jakiej kwoty należy wyliczyć zabezpieczenie – od ceny podanej w ofercie przez wykonawcę (netto=brutto), czy od całkowitej ceny oferty tj. po doliczeniu do niej należnego VAT?
12
04/2017

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a udzielanie zamówień publicznych

Pytanie: Dnia 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie art. 6d ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który brzmi: „W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się odrębnie dla każdego z wyznaczonych sektorów”.Chcemy ogłosić przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Gmina podzielona jest na 4 sektory. Czy żeby nie narazić się na błędną interpretację tego artykułu, powinniśmy ogłosić 4 różne przetargi? A może prawidłowe będzie ogłoszenie jednego postępowania z podziałem na 4 części, z których każda obejmie 1 sektor? Jaką właściwie zmianę przyniosła nowelizacja omawianego artykułu w stosunku do jego poprzedniego brzmienia?
10
04/2017

Upewnij się, czy właściwie wypełniasz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, gdy masz do czynienia z odwróconym VAT

Pytanie: W prowadzonym przez nas postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego, w przypadku jednej z części, której przedmiotem była dostawa laptopów, złożono oferty, które prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony VAT). Wykonawcy poinformowali o tym fakcie w złożonych ofertach a podane przez nich ceny ofert były cenami netto. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający dokonując oceny ofert, doliczył do oferowanych cen VAT. Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w rubrykach pn. cena wybranej oferty oraz oferta z najniższą/najwyższą ceną, należy w związku z tym podać wskazane w ofertach ceny netto czy powiększone o wartość podatku?
04
04/2017

Sprawdź, czy skonsolidowane rozliczenie VAT przekłada się na obowiązek zmiany danych w BZP

Pytanie: W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FPS 1/13) w sprawie statusu prawno-podatkowego w podatku od towarów i usług samorządowych jednostek budżetowych, od 1 stycznia 2017 r. oznaczenie naszego zakładu (jesteśmy zakładem budżetowym podlegającym urzędowi gminy) jako zamawiającego na fakturach VAT od dokonanych zakupów uległo zmianie. Na fakturach muszą znaleźć się zapisy, że nabywcą jest gmina a odbiorcą zakład, przy czym wskazywany jest NIP gminy. Czy ogłaszając nowy przetarg, powinniśmy występować jako zakład, czy też należy złożyć jakąś informację do UZP z danymi gminy – zakładu i jej NIP? W tej chwili są tam tylko nasze dane zgodnie ze składanym kilka lat temu wnioskiem rejestrującym nasz zakład w BZP. Czy musimy je zaktualizować?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.