Ekspert: Andrzela Gawrońska-Baran
Andrzela Gawrońska-Baran
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007-2008, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Radca prawny, doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizujący się również w kwestiach legislacyjnych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.

Porady udzielone przez: Andrzela Gawrońska-Baran

22
02/2017

Dowiedz się, jak zainteresować zamówieniem na usługi społeczne większą liczbę wykonawców

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na usługi społeczne – szkoleniowe o wartości poniżej 750.000 euro. Zamieszcza ogłoszenie o nim na stronie internetowej. Do upływu terminu składania ofert nie zostaje złożona ani jedna oferta. Wobec tego ponawia ogłoszenie. Otrzymuje 3 oferty, ale wszystkie podlegają odrzuceniu, gdyż nie potwierdzają warunków udziału w postępowaniu, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia. Czy należy kolejny raz ponowić ogłoszenie w trybie przewidzianym art. 138 o. ustawy Pzp?
21
02/2017

Procedura wzywania do uzupełnienia dokumentów krok po kroku

Pytanie: Czy jeżeli wykonawca, który został najwyżej oceniony, nie przedstawi na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp dokumentów na potwierdzenie okoliczności z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, podlega odpowiednio wykluczeniu bądź odrzuceniu? Czy przysługuje mu wówczas  odwołanie? Czy o odrzuceniu lub wykluczeniu takiego wykonawcy należy, w myśl art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, informować wszystkie podmioty, które złożyły oferty, nawet te które już wcześniej zostały wyeliminowane z procedury?
16
02/2017

Kryterium cena 100% przy dostawach energii elektrycznej – sprawdź, jakich formalności dopełnić

Pytanie: Powiat przygotowuje przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej. Czy może zastosować w nim kryterium ceny 100%? Jak powinien wyglądać zapis w opisie przedmiotu zamówienia odnoszący się do wskazania standardów jakościowych przedmiotu zamówienia? W jaki sposób uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia?
15
02/2017

To zamawiający zdecyduje, czy podwykonawca złoży oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu

Pytanie: Wykonawca (który złożył najkorzystniejszą ofertę) wskazał na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Nie są one jednak podmiotami trzecimi udostępniającymi swoje zasoby. Czy w takim przypadku również należy wezwać wykonawcę do złożenia przez podwykonawcę oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp?
13
02/2017

Podmiot trzeci powinien być badany w takim samym zakresie jak wykonawca

Pytanie: Paragraf 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów stanowi, że zamawiający żąda (a nie „może żądać” tak jak wskazuje § 1, 5 i 13 oraz, w stosunku do podwykonawców § 9 ust. 3 rozporządzenia) od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9. Chodzi o informacje z KRK, zaświadczenie naczelnika US, zaświadczenie ZUS, odpis z właściwego rejestru lub CEiDG oraz określone oświadczenia wskazane w § 5 pkt 5–9 rozporządzenia.Proszę o potwierdzenie, że bez względu na wartość zamówienia zamawiający zawsze powinien żądać wszystkich dziewięciu dokumentów w odniesieniu do innego podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, choć w stosunku do samego wykonawcy zażądał tylko niektórych. Jeżeli przepis ten należy jednak rozumieć w inny sposób, to proszę wskazać podstawę prawną, według której można tak sądzić. 
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.