Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Renata Dzikowska

Tryb rozwiązania umowy o zamówienie – porozumienie czy wypowiedzenie?

Pytanie: Czy umowę zawartą na czas określony tj.: do 30 września 2017 r. mogę wypowiedzieć 31 stycznia 2017 r., jeżeli znajduje się w niej zapis, że można ją rozwiązać w każdej chwili za porozumieniem stron? Kontrakt ten został zawarty w wyniku wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. Wątpliwości moje budzi zapis „umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem stron”. Czy zgodnie z ustawą Pzp taki zapis mógł być do niej wprowadzony i czy bazując na nim mogę rozwiązać kontrakt?
Odpowiada: Renata Dzikowska, 31.01.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Postępowanie dotyczące usług społecznych a obowiązki dokumentacyjne – zobacz, jakich formalności musisz dokonać

Pytanie: Czy przeprowadzając procedurę na podstawie art. 138o ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany do przekazania do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz do sporządzenia protokołu z postępowania?
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 31.01.2017, Kategoria: Dokumentacja
Ksenia Latos

Niespójności w dokumentacji przetargowej mogą powodować konieczność unieważnienia postępowania

Pytanie: W siwz wskazano, że cyt.: „Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówienie”. Natomiast w ogłoszeniu zaznaczono, że nie zamawiający nie będzie stosował procedury odwróconej. Czy aktualnie istnieje obowiązek zastosowania takiej procedury?
Odpowiada: Ksenia Latos, 27.01.2017, Kategoria: Dokumentacja
Justyna Rek-Pawłowska

Procedura uzupełnienia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – czy stosować ogólne zasady?

Pytanie: Wykonawca nie złożył samodzielnie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej , dlatego został wezwany do uzupełnienia go na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Oświadczenie wpłynęło po terminie wskazanym w wezwaniu. Czy stanowi to podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania?
Odpowiada: Justyna Rek-Pawłowska, 26.01.2017, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Czy udzielając zamówienia Poczcie Polskiej wolno korzystać z trybu z wolnej ręki? Odpowiedź nie jest oczywista

Pytanie: Czy prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług nadawania przekazów pocztowych ze świadczeniami z pomocy społecznej, w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności art. 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Pzp, można zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki? Powołalibyśmy się na przesłankę zastosowania tej procedury, określoną w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp i udzielili zamówienia operatorowi wyznaczonemu, tj. Poczcie Polskiej S.A.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.