Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Andrzela Gawrońska-Baran

Wykonawca, który nie zatrudnia pracowników, ma problem z dostarczeniem zaświadczenia z ZUS

Pytanie: Jednym z dokumentów, jakich żądał zamawiający na potwierdzenie faktu niepodlegania wykluczeniu z postępowania, było aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wykonawca –konsorcjum składające się z 3 członków względem jednego z nich załączyło do oferty jedynie oświadczenie, że firma X nie posiada obowiązku opłacania i rozliczania składek wobec ZUS, ponieważ nie zatrudnia pracowników (zgodnie z brzmieniem przepisów sprzed lipcowej nowelizacji ustawy Pzp). W oświadczeniu podano, że wynika to z art. 46 i 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zamawiający wezwał wykonawcę do przedłożenia aktualnego dokumentu urzędowego z ZUS w zakresie opłacania składek i zasugerował, że jeżeli firma faktycznie składek nie odprowadza, to ZUS wystawi zaświadczenie, iż nie jest ona zarejestrowana jako płatnik. W takiej sytuacji zamawiający biorąc pod uwagę wcześniejsze wyjaśnienie wykonawcy, będzie mógł uznać, że skoro firma nie jest zarejestrowana w ZUS, zatem zapewne nie ma względem niego zaległości. Niestety w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego konsorcjum ponownie złożyło oświadczenie, że firma nie ma obowiązku płatności składek. Czy należy uznać to wyjaśnienie czy wykluczyć wykonawcę z powodu braku dokumentu, o który wnosił?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 19.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
Karol Jaworski

Jeśli zamawiający nie stawia żadnych warunków, wykonawca nie musi potwierdzać ich spełniania oświadczeniem

Pytanie: Treść art. 25a. ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że do oferty lub wniosku wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca m.in. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednocześnie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego. W związku z tym, jeżeli zamawiający nie precyzuje warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej i zawodowej – czy konieczne jest żądanie od wykonawców oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp? Ogólnie nie jest to logiczne. Jak wykonawca ma potwierdzić spełnianie warunków, które nie zostały określone? Czy nie jest wystarczające w tej sytuacji żądanie oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia?
Odpowiada: Karol Jaworski, 16.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
Anita Zakościelna

Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy to podstawa unieważnienia postępowania

Pytanie: Wykonawca, który został wybrany w przetargu – postępowanie było prowadzone przed nowelizacją – skutecznie przekładał termin zawarcia umowy, do tego stopnia, iż minął już termin związania oferta, zresztą i termin realizacji tej umowy też się kończy. Wykonawca jednak nie uchylał się od zawarcia kontraktu. Nie odpowiedział na ostatnie pismo i dopiero tę okoliczność traktuję jako uchylanie się. Jak – i czy w ogóle – powinnam unieważnić postępowanie? Czy należy powołać tutaj art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? A może pozostawić bez unieważnienia z zapisem w protokole? Podobno opinie kontrolujących w takich przypadkach są różne.
Odpowiada: Anita Zakościelna, 16.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
Mariola Kubicka

W zamówieniach na usługi społeczne zamawiający sam decyduje, jak wykonawca potwierdzi warunki udziału w postępowaniu

Pytanie: Zgodnie z art. 138 n pkt 1 ustawy Pzp wykonawcy wraz z ofertą składają informacje potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Czy oznacza to, że zamawiający może wraz z ofertą zażądać złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia? Co oznaczają dokładnie „informacje potwierdzające”?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 15.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Zobacz, jak udzielić zamówienia z wolnej ręki po przetargu unieważnionym zgodnie ze „starymi” przepisami

Pytanie: Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, stosując przepisy ustawy Pzp sprzed lipcowej nowelizacji. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Czy zamawiający może teraz wszcząć nową procedurę zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 znowelizowanej ustawy Pzp?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 15.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.