Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Agata Hryc-Ląd

Jak zapobiec zakłóceniu konkurencji w dialogu konkurencyjnym, gdy ofertę złożył podmiot, który przygotowywał procedurę?

Pytanie: Nasze pytanie dotyczy dialogu technicznego. Zgodnie z nowym art. 31d ustawy Pzp, jeżeli istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w przygotowaniu postępowania, zamawiający zapewnia, że jego udział w postępowaniu nie zakłóci konkurencji. W szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Zamawiający wskazuje następnie w protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. W jaki sposób zamawiający powinien przekazać pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania? Czy chodzi może, w przypadku dialogu technicznego, o przekazanie protokołów ze spotkań z wykonawcami? Czy może o sporządzenie zbiorczej informacji, co było przedmiotem dialogu i jakie informacje zamawiający uzyskał? Jaki jest wobec powyższego katalog potencjalnych środków mających na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji ?
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 17.02.2017, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Andrzela Gawrońska-Baran

Kryterium cena 100% przy dostawach energii elektrycznej – sprawdź, jakich formalności dopełnić

Pytanie: Powiat przygotowuje przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej. Czy może zastosować w nim kryterium ceny 100%? Jak powinien wyglądać zapis w opisie przedmiotu zamówienia odnoszący się do wskazania standardów jakościowych przedmiotu zamówienia? W jaki sposób uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 16.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Justyna Andała-Sępkowska

Jeśli zamawiający postawił wymóg w siwz, nie może odstąpić od jego zastosowania na etapie oceny ofert

Pytanie: Zamawiający w siwz napisał (zamówienie podprogowe): „W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda następujących dokumentów: opisów lub fotografii oraz innych podobnych materiałów (katalogi), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Uwaga! Złożenie na wezwanie zamawiającego ww. dokumentu będzie obowiązywało wyłącznie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona”. Czy przed wyborem oferty zgodnie z zapisami siwz zamawiający musi wezwać najwyżej ocenionego wykonawcę do złożenia tych dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp? Czy może odstąpić od wezwania zgodnie z literalnym brzmieniem art. 26 ust. 2 ustawy Pzp?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 16.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

To zamawiający zdecyduje, czy podwykonawca złoży oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu

Pytanie: Wykonawca (który złożył najkorzystniejszą ofertę) wskazał na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Nie są one jednak podmiotami trzecimi udostępniającymi swoje zasoby. Czy w takim przypadku również należy wezwać wykonawcę do złożenia przez podwykonawcę oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 15.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Anita Zakościelna

Zobacz, czy zamawiający ma prawo ustanowić obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty

Pytanie: Czy w obecnym stanie prawnym zamawiający może narzucić wykonawcy w siwz w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty? A może przepis ten odnosi się jedynie do konieczności ustalenia dłuższego terminu na składanie ofert w przypadku gdy zamawiający umożliwi (a nie narzuci) wykonawcom dokonanie takiej wizji?W dotychczasowym stanie prawnym (przed nowelizacją, która weszła w życie w lipcu 2016 roku) zgodnie z orzecznictwem KIO nie można było nałożyć na wykonawców obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej, wolno było ją jedynie umożliwić (np. wyrok KIO o sygn. akt KIO 398/2014 i KIO 2353/2015). Czy w przypadku gdy wykonawca nie dokona wizji lokalnej pomimo postawienia takiego wymogu, możliwe jest wyciągnięcie wobec niego jakichś konsekwencji? Przesłanki odrzucenia oferty określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp (w szczególności w art. 89 ust. 1 pkt 2) nie wydają się mieć zastosowania w przedmiotowej sytuacji.
Odpowiada: Anita Zakościelna, 15.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.