Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Agata Hryc-Ląd

Skorzystaj z podpowiedzi, jak określić pozacenowe kryteria oceny ofert przy dostawach oleju opałowego

Pytanie: Jakie drugie kryterium, prócz ceny, można zastosować przy dostawie oleju opałowego?
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 14.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
Tomasz Dziedzic

Jak właściwie realizować obowiązki związane z żądaniem odpowiednich dokumentów od wykonawców zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 Pzp?

Pytanie: Mam pytanie odnośnie tego, jak należy w praktyce stosować i interpretować art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Czy bez względu na to co zamawiający ustali w siwz odnośnie do procedury krajowej, zawsze ma wybór i może (ale nie musi) wezwać „zwycięskiego” wykonawcę do złożenia dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków i niepodleganie wykluczeniu? Czy jeżeli w siwz wyraźnie wskazał, że takiego wykonawcę wezwie do tej czynności, to musi to bezwzględnie zrobić? Czy zamawiający ma w ogóle prawo informować już w siwz, że w procedurze podprogowej zażąda (lub nie) złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp?
Odpowiada: Tomasz Dziedzic, 14.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
Mariola Kubicka

Ryczałt a zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia – przykłady postanowień kontraktowych

Pytanie: Pracujemy nad wzorem umowy na robotę budowlaną (z wynagrodzeniem ryczałtowym). W postanowieniach dotyczących zmian umowy chcemy przewidzieć modyfikacje, w przypadku gdy wystąpią zamówienia dodatkowe zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Obecnie mamy zapis co do zmiany terminu realizacji zamówienia „gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od realizacji dodatkowych robót budowlanych, których potrzeba wykonania ujawniła się po rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotowego zamówienia”. Chcemy przewidzieć także ewentualną zmianę wynagrodzenia za realizację zamówienia dodatkowego. Czy przy ryczałcie jest możliwość aneksowania w tym przypadku umowy? Jak sformułować odpowiedni zapis? Co w przypadku niewykonania części prac i konieczności ewentualnego obniżenia wynagrodzenia?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 13.06.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Andrzela Gawrońska-Baran

Sprawdź, czy pełnomocnictwo konsorcjum do reprezentowania w postępowaniu jest zawsze konieczne

Pytanie: W myśl art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Co w sytuacji, gdy ofertę składa dwóch wspólników spółki cywilnej i nie ustanawiają pełnomocnika? Do oferty dołączają tylko kopię umowę spółki cywilnej, z której wynika, iż każdy z nich:
 • reprezentuje spółkę jednoosobowo oraz
 • może skutecznie zaciągać w imieniu spółki zobowiązania w zakresie nieprzekraczającym zwykłych czynności spółki (zobowiązania majątkowe przewyższające kwotę łączną 2 mln zł nie należą do zakresu zwykłych czynności).
Ofertę złożono na kwotę przekraczającą 5 mln zł. Oferta oraz wszystkie oświadczenia/dokumenty podpisywane są przez obu wspólników łącznie. Czy w tym stanie faktycznym umowę spółki należy traktować jak pełnomocnictwo ustawowe i równocześnie, z uwagi na formę dołączonej do oferty umowy spółki, wezwać wykonawców do uzupełnienia? A może trzeba wezwać wykonawców do uzupełnienia pełnomocnictwa?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 13.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
Katarzyna Bełdowska

Warunki udziału w postępowaniu należy precyzyjnie zweryfikować

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na konserwację i naprawę systemów alarmowych wymagaliśmy od wykonawcy zrealizowania co najmniej jednej usługi w ramach jednej umowy na kwotę 24.000 zł. Wykonawca złożył wykaz, w którym wykazał realizację umowy w 2016 roku o wartości 40.000 zł w naszej jednostce. Po sprawdzeniu okazało się, że umowa była zawarta do wysokości 40.000 zł, przy czym cena konserwacji i przeglądów systemów była kwotą stałą i wynosiła 12.000 zł. Pozostała suma była przeznaczona na naprawy. Cała wartość zrealizowanej umowy wyniosła 20.000 zł. Czy można uznać, że wykonawca spełnił wymagany warunek czy wykluczyć go z postępowania?
Odpowiada: Katarzyna Bełdowska, 12.06.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.