Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Anita Zakościelna

Zasady ustalania wynagrodzenia za roboty dodatkowe a przepisy przejściowe nowelizacji Pzp

Pytanie: Umowa na roboty budowlane została zawarta przed dniem wejścia w życie ostatniej nowelizacji (tj. 28.07.2016 r.). Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Zamawiający chce zlecić roboty dodatkowe w formie aneksu do umowy (zgodnie z przepisami przejściowymi). Jak określić wynagrodzenie wykonawcy za te dodatkowe prace?
Odpowiada: Anita Zakościelna, 20.04.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Marta Mikulska-Nawacka

Zasady szacowania dostaw sprzętu komputerowego, które powinien znać każdy zamawiający

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie o wartości powyżej progów unijnych na sukcesywną dostawę komputerów do jednostek uczelni. W trakcie procedury wpłynęły do działu zamówień publicznych 2 wnioski:1. Na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby jednego z projektów unijnych o wartości około 12.000 zł.2. Na dostawę systemu do obrazowania (sprzęt laboratoryjny), który ma być dostarczony wraz ze stacją roboczą (komputerem), oprogramowaniem i monitorem diagnostycznym, łącznie o wartości szacunkowej ok. 500.000 zł.Czy zamawiający musi łączyć wartość zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby projektu unijnego z wartością sukcesywnej dostawy komputerów na potrzeby jednostek uczelni, ponieważ zamówienia udzielane będą w tym samym czasie?Czy, z uwagi na fakt, że zamówienia na dostawę systemu do obrazowania, nie możemy podzielić na części, to jego wartość także należy łączyć z zamówieniem na sukcesywną dostawę komputerów na potrzeby uczelni, ponieważ jednym z jej elementów będzie stacja robocza?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 19.04.2017, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Agata Hryc-Ląd

Bądź pewien, czy właściwe określasz wartość zamówień na dostawy paliwa

Pytanie: Pod koniec listopada 2016 roku otwarto przetarg na dostawę paliwa lotniczego. Postępowanie było podzielone na 2 zadania: 1. Zadanie I – Paliwo lotnicze AVGAS 100LL (bez akcyzy). 2. Zadanie II – Paliwo lotnicze JET A1 (bez akcyzy). Wybrano wykonawcę na zadanie  I, na zadanie II nie złożono zaś żadnych ofert. W związku z tym zmieniliśmy trochę pierwotne warunki zamówienia. Jego wartość nie przekracza 30.000 euro. Czy można aktualnie udzielić go w procedurze pozaustawowej do 30.000 euro, mimo iż mamy nowy rok, pod koniec którego planujemy zakup paliwa na rok 2018?
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 19.04.2017, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Katarzyna Bełdowska

Jak sformułować wymaganie w siwz dotyczące uprawnień geodety?

Pytanie: Zamawiający żąda w postępowaniu dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Uprawnienia te są wydawane w 7 zakresach określonych w art. 43 Prawa geodezyjnego i kartograficznego i do określonych funkcji zgodnie z art. 42 ust. 1 tej ustawy. Czy zamawiający powinien w odniesieniu do przedmiotu zmówienia wskazać zakres, jaki mają mieć niniejsze uprawnienia np. do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych? Czy należy także dodać zapis, że uznawane będą równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów?
Odpowiada: Katarzyna Bełdowska, 14.04.2017, Kategoria: Ocena ofert
Alicja Biegańska

Niuanse związane z wymaganiem uprawnień od wykonawców

Pytanie: Zamawiający żąda, by wykonawca dysponował co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego określone w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czy może dodatkowo wymagać, by osoba ta była wpisana na listę rzeczoznawców? Czy też jak w przypadku żądania osób posiadających uprawnienia budowlane, w stosunku do których nie można wymagać wpisu do izby, analogicznie i w tym przypadku nie powinien żądać wpisu na listę rzeczoznawców? Czy dodatkowo należy zaznaczyć, że zamawiający uzna za równoważne uprawnienia obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którym, na zasadach określonych w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, uznano nabyte w tych państwach kwalifikacje do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego?
Odpowiada: Alicja Biegańska, 14.04.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.