Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Mariola Kubicka

Czy usługę transportu kupowanej maszyny należy wliczyć w wartość szacunkową dostawy?

Pytanie: Zamawiający zamierza zakupić poza granicami kraju używane urządzenie pomiarowe. Transport urządzenia do miejsca przeznaczenia będzie organizował we własnym zakresie. Czy w takiej sytuacji do oszacowania wartości zamówienia należy doliczyć koszt transportu?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 10.08.2017, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Tomasz Dziedzic

Wykonawca przez pomyłkę załączył kopię ostatniej strony oferty – zobacz, czy można uznać, że ją podpisał

Pytanie: Formularz oferty składa się z 3 stron. Na dwóch pierwszych stronach widnieje w prawym dolnym rogu parafa osoby reprezentującej wykonawcę. Trzecia strona to kserokopia takiej strony podpisanej przez ww. osobę. Na ww. trzeciej stronie jest miejsce na podpis wykonawcy, czyli de facto oferta powinna być podpisana w tym miejscu. Pozostałe oświadczenia i dokumenty złożone wraz z ofertą są opatrzone podpisem osoby reprezentującej wykonawcę. Czy można uznać, że oferta została złożona w formie pisemnej?
Odpowiada: Tomasz Dziedzic, 10.08.2017, Kategoria: Ocena ofert
Dominika Perkowska

Pomyłka wykonawcy w tytule przelewu wadium i oznaczeniu części postępowania – co zrobić z ofertą?

Pytanie: Wykonawca zapisał na kopercie, w której złożył ofertę, iż dotyczy ona części nr 2 zamówienia. Taką informację zawarł również w tytule przelewu wadium. Jednak w złożonym załączniku nr 2 do siwz pn. „Oferta” wskazał, iż uczestniczy w części nr 1 postępowania, dokonując wyceny w miejscu wskazanym dla tej części. Co w tej sytuacji powinien zrobić zamawiający?
Odpowiada: Dominika Perkowska, 09.08.2017, Kategoria: Dokumentacja
Katarzyna Bełdowska

Zamawiający nie ma prawa ustalić górnego limitu ceny ofertowej – zobacz dlaczego

Pytanie: Czy w przetargu, którego przedmiotem są usługi ubezpieczenia osób, zamawiający może zastrzec w treści siwz, że stanowiąca jedno z kryteriów oceny – wysokość składki jednostkowej od osoby na rok nie może przekroczyć pewnej z góry określonej kwoty, a w przypadku jej przekroczenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu? (np. „Górna granica składki, która nie może zostać przekroczona, stanowi 100 zł. Wykonawcy mogą oferować składki w wysokości 1 zł–99 zł”).
Odpowiada: Katarzyna Bełdowska, 09.08.2017, Kategoria: Ocena ofert
Marta Mikulska-Nawacka

Upewnij się, czy budowa placów zabaw to roboty budowlane i zastosuj właściwe przepisy

Pytanie: Zamierzamy przeprowadzić postępowanie przetargowe na budowę 13 placów do ćwiczeń fizycznych dla osób powyżej 16 roku życia (CPV 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń siłowych). W ramach zadania będzie realizowana dostawa wraz z montażem i rozmieszczeniem urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz drobne roboty budowlane związane z obsadzeniem urządzeń oraz bezpiecznymi nawierzchniami wokół nich. Dla każdego z 13 placów została wykonana dokumentacja techniczna, gdyż zgodnie z Prawem budowlanym są to elementy małej architektury, przez co stanowią roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę. Przeanalizowaliśmy wiele ogłoszeń o zamówieniu zamieszczonych przez innych zamawiających. W większości analizowanych przypadków przedmiot zamówienia został zakwalifikowany jako roboty budowlane. Jednak stwierdziliśmy, że przedmiot zamówienia dotyczący placów do ćwiczeń fizycznych czy placów zabaw itp. nie znajduje się w wykazie robót budowlanych w rozporządzeniu z 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych. Jak jest naprawdę? Jednocześnie planujemy w tym roku przeprowadzić przetargi na budowę placów zabaw dla dzieci do 16 roku życia. Czy oba postępowania (na budowę 13 placów do ćwiczeń fizycznych oraz budowę placów zabaw dla dzieci) należy traktować łącznie?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 08.08.2017, Kategoria: Przedmiot zamówienia
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.