Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Andrzela Gawrońska-Baran

W każdym postępowaniu należy zadbać o przestrzeganie zasad bezstronności i obiektywizmu

Pytanie: Czy w postępowaniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro kierownik zamawiającego i osoby wykonujące czynności w postępowaniu muszą złożyć oświadczenia z art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy Pzp?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 13.03.2017, Kategoria: Dokumentacja
Ksenia Latos

Z JEDZ wynika, że wykonawca podlega wykluczeniu – zobacz, co można zrobić

Pytanie: Wykonawca w formularzu JEDZ w części: „Część III. Podstawy wykluczenia. C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi, „Czy wykonawca może potwierdzić, że:a)      nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;b)     nie zataił tych informacji;c)      jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; orazd)     nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?”zaznaczył NIE.Czy zamawiający (zakładając błędne zrozumienie przez wykonawcę znaczenia zdania) może poprosić o wyjaśnienia i zaakceptować ewentualną poprawkę formularza na TAK czy konieczne jest odrzucenie oferty?
Odpowiada: Ksenia Latos, 03.03.2017, Kategoria: Ocena ofert
Mariola Kubicka

Zobacz, czy olej opałowy można zamówić w trybie zapytania o cenę

Pytanie: Czy dostawę oleju opałowego mogę zamówić w trybie zapytania o cenę, skoro sprzedawca musi posiadać koncesję? Czy takie zamówienie jest powszechnie dostępne?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 03.03.2017, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Karol Jaworski

Wadium nie wolno wpłacać gotówką w kasie – zobacz, co w takiej sytuacji zrobić z ofertą

Pytanie: Wykonawca wpłacił wadium gotówką w kasie banku. Wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W dotychczasowym orzecznictwie KIO taka wpłata nie mogła stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy. Po nowelizacji odrzucenie oferty następuje jednak nie tylko w przypadku niezłożenia wadium ale także w przypadku jego nieprawidłowego wniesienia. Czy taką wpłatę należy – w świetle przepisów ustawy Pzp mówiących o przelewie – uznać za podstawę do odrzucenia oferty z powodu nieprawidłowego wniesienia wadium?
Odpowiada: Karol Jaworski, 02.03.2017, Kategoria: Ocena ofert
Anita Zakościelna

Termin płatności FV jako kryterium oceny ofert – a może warto je zmienić?

Pytanie: Czy w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych prowadzonym przez podmiot leczniczy można ustanowić następujące kryteria oceny ofert: „Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą – dla danego zadania:
 • cena brutto – 60 %,
 • termin płatności faktury – 40 %.
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: (Cmin/Cb x 60% + Tb/Tn x 40%) x 100 = liczba punktówCmin – najniższa cena za realizację zamówienia występująca w ofertachCb – cena za realizację zamówienia wskazana w rozpatrywanej ofercie termin płatności fakturyTb – termin płatności faktury w rozpatrywanej ofercieTn – najdłuższy termin płatności faktury spośród badanych ofertZamawiający wymaga, aby najkrótszy termin płatności wynosił 30 dni, a najdłuższy 60 dni. W przypadku, gdy wykonawca nie poda terminu płatności lub zaoferuje termin krótszy niż 30 dni bądź dłuższy niż 60 dni, oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z siwz”?
Odpowiada: Anita Zakościelna, 02.03.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.