Porady

W tym dziale znajdziesz porady prawne udzielone przez ekspertów w konkretnych sytuacjach, z jakimi spotkali się inni uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne. Wszystkie odpowiedzi zostały udzielone przez doświadczonych prawników i specjalistów ds. Prawa zamówień publicznych.

Zasady właściwej oceny warunku udziału w postępowaniu odnośnie do usługi, która jest nadal realizowana

Pytanie: Zamawiający w siwz i w ogłoszeniu określił warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Wymagał, aby wykonawca wykazał zrealizowanie co najmniej 1 usługi skanowania zbiorów piśmienniczych, której zakres obejmował nie mniej niż 850 000 skanów stron obiektów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie i przedstawił wykaz prac zrealizowanych w ramach świadczonych usług w tym co najmniej: 1) jednej usługi konwersji plików macierzystych do formatu prezentacyjnego, której zakres obejmował nie mniej niż 850 000 skonwertowanych obiektów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, 2) jednej usługi rozpoznania tekstu (OCR) na zdigitalizowanych stronach, której zakres obejmował nie mniej niż 750 000 rozpoznanych obiektów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca w wykazie usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat wskazał, że wykonał 1 500 000 skanów stron zbiorów piśmienniczych oraz usługę rozpoznania tekstu (OCR0 na 1 100 000 rozpoznanych skanów). Z załączonych do wykazu referencji wynika, że usługa, na którą powołuje się wykonawca, jest usługą na wykonanie 2 800 000 skanów, która została rozpoczęta w styczniu 2017 roku i ma trwać do lutego 2018 roku, a więc nie została jeszcze zakończona. Wystawca referencji informuje, że do 24 sierpnia 2017 r. zakończono etapy, w ramach których wykonano i odebrano bez zastrzeżeń ok. 1 500 000 skanów, tyle samo plików prezentacyjnych oraz dokonano procesu OCR na 1 100 000 plików. Czy można uznać określony powyżej warunek za spełniony, jeżeli była w nim mowa o zrealizowanej usłudze, a zabrakło odniesienia do usług ciągłych?

Zapisz się na webinarium!

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich oraz doświadczenia zdobytego w konsorcjum

Wnioski z orzeczeń KIO i TSUE     

23 stycznia (wtorek), godz. 11

transmisja online

Zarezerwuj miejsce >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel