Marcin Czeluśniak

Marcin Czeluśniak

prawnik, starszy specjalista ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, były pracownik Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych
45 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Klasyfikacja usług projektowych według Prawa budowlanego ma drugorzędne znaczenie względem ich szacowania

Pytanie: Zamawiający dokonuje szczegółowej klasyfikacji usług projektowych: I. Budynki: U.I.1. Budynki socjalne i komunalne U.I.2. Budynki użyteczności publicznej (budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, socjalnej i turystyki) U.I.3. Sale gimnastyczne i hale sportowe z zapleczem U.I.4. Inne budynki nieujęte w pkt U.I.1, U. I.2 i U.I.3 II. Budowle: U.II.1. Drogi wraz ze zjazdami U.II.2. Parkingi i miejsca postojowe U.II.3. Obiekty liniowe poza drogami (wodociągi, ciepłociągi, gazociągi, kanalizacje deszczowe, kanalizacje sanitarne, linie kablowe nad i podziemne, trakcje elektroergetyczne, kanalizacje kablowe) U.II.4. Budowle sportowe (boiska, trybuny itp.) U.II.5. Sieci uzbrojenia terenu, sieci techniczne U.II.6. Składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody U.II.7. Budowle ziemne (zbiorniki, konstrukcje oporowe, budowle hydrotechniczne) U.II.8. Wiadukty, mosty, estakady, przepusty, tunele, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych U.II.9. Chodniki, ścieżki rowerowe, itp. U.II.10. Pozostałe budowle nieujęte w pkt od U.II.1 do U.II.9 III. Obiekty małej architektury U.III.1. Obiekty kultu religijnego (kapliczki, figury, krzyże przydrożne, itp.) U.III.2. Posągi, wodotryski, ławki, trawniki, zieleńce i inne obiekty architektury ogrodowej U.III.3. Obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku (place zabaw, siłownie zewnętrzne, śmietniki. Czy taka metodologia podziału jest prawidłowa i znajduje uzasadnienie w przepisach Prawa budowlanego (w ramach 3 grup – I, II i III)?
8 kwietnia 2019Czytaj więcej »

Weź udział w szkoleniu!

Zamówienia publiczne w formie elektronicznej

Praktyka. Orzecznictwo KIO. Opinie UZP

 13 września (piątek), Warszawa

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »
wiper-pixel