Ekspert: Ksenia Latos
Ksenia Latos
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Aplikantka radcowska, specjalista ds. zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem po stronie wykonawcy.

Porady udzielone przez: Ksenia Latos

30
12/2016

Zamawiający ma prawo zastrzec osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia

Pytanie: Czy zamawiający może zawrzeć w siwz następujące zdanie: „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: ułożenie nawierzchni syntetycznej wykonawca winien wykonać osobiście (bez udziału podwykonawców)”? Czy nie jest to sprzeczne z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp? Taki zapis uniemożliwia nam złożenie oferty, ponieważ zamierzamy polegać na doświadczeniu naszego podwykonawcy.
20
12/2016

Jak właściwie zaklasyfikować odbieranie poczty z siedziby zamawiającego?

Pytanie: Usługi pocztowe to, zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE, usługi społeczne do których można stosować przepisy art. 138g–138s ustawy Pzp. Czy usługa odbierania z siedziby zamawiającego nadawanych listów i dostarczania do siedziby zamawiającego adresowanej do niego korespondencji mieści się również w pojęciu usług społecznych?
30
11/2016

Jak zaplanować „zamówienia uzupełniające” po nowelizacji – praktyczne wskazówki

Pytanie: W siwz na roboty budowlane chcemy przewidzieć roboty uzupełniające (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp). Czy powinniśmy określić zakres robót i wskazać do jakiej wysokości można ich obecnie udzielać (np. w formie % lub konkretnej kwoty)?
23
11/2016

Wykonawca nie załączył kosztorysu uproszczonego do oferty – zobacz, jakie działania podjąć

Pytanie: Zamawiający określił cenę oferty jako ryczałtową. W siwz w punkcie „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, ppkt 3: Inne wymagane dokumenty” zobowiązał wykonawcę do dostarczenia uproszczonego kosztorysu ofertowego.We wzorze umowy wskazał, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie  faktury końcowej wystawionej na bazie protokołu odbioru końcowego robót i kompletnych materiałów odbiorowych.Wykonawca nie dołączył do oferty wymaganego kosztorysu. Czy w tej  sytuacji możemy odrzucić ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ nie odpowiada treści siwz? Czy może powinniśmy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty bądź wezwać do jej uzupełnienia? Czy niezłożenie uproszczonego kosztorysu ofertowego potraktować należy jako brak formalny oferty, który nie stanowi podstawy do jej odrzucenia?
23
11/2016

Przeczytaj o wymogach archiwizacji dokumentów przetargowych i działaj w zgodzie z przepisami

Pytanie: Przez ile lat dokumentacja przetargowa powinna być zamieszczona/przechowywana w Biuletynie Informacji Publicznej?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.