Ekspert: Ksenia Latos
Ksenia Latos
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
aplikant radcowski, specjalista ds. zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem po stronie wykonawcy, pełnomocnik przed KIO oraz sądami w sprawach dotyczących zamówień publicznych

Porady udzielone przez: Ksenia Latos

03
07/2017

Jak ustalić wynagrodzenie w umowie o roboty i nadzór – istotne wskazówki związane z ryczałtem

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. Czas realizacji zamówienia to 11 miesięcy. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający zaznaczył, że podczas realizacji robót budowlanych projektant będzie 2 razy na placu budowy na jego wniosek (wizyty związane z błędami nie wchodzą w tę liczbę). Czy można zobowiązać wykonawcę, aby wartość obydwu wizyt ujął w cenie ryczałtowej? Czy należy wskazać dwa podzadania – projekt i nadzór (jednak tu będzie ryzyko celowego zaniżenia ceny), czy też uznać, że jest to umowa powyżej 12 miesięcy i muszą być zapisy o waloryzacji wynagrodzenia?
03
03/2017

Z JEDZ wynika, że wykonawca podlega wykluczeniu – zobacz, co można zrobić

Pytanie: Wykonawca w formularzu JEDZ w części: „Część III. Podstawy wykluczenia. C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi, „Czy wykonawca może potwierdzić, że:a)      nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;b)     nie zataił tych informacji;c)      jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; orazd)     nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?”zaznaczył NIE.Czy zamawiający (zakładając błędne zrozumienie przez wykonawcę znaczenia zdania) może poprosić o wyjaśnienia i zaakceptować ewentualną poprawkę formularza na TAK czy konieczne jest odrzucenie oferty?
08
02/2017

Udział autora kosztorysu inwestorskiego w postępowaniu na roboty budowlane – sprawdź, jak wyeliminować zakłócenie konkurencji

Pytanie: Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp zamawiający wyklucza wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brali udział w przygotowaniu takiego postępowania. Wykluczenie nie następuje, jeśli spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób.W postępowaniu na roboty budowlane ofertę może złożyć wykonawca, który przygotowywał na zlecenie zamawiającego kosztorys inwestorski. Czy w tym przypadku zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane poprzez np. decyzję zamawiającego o wydłużeniu terminu składania ofert i dopuszczenie wizji lokalnej? Jakie inne przykładowe czynności można podjąć celem uniknięcia zarzutów utrudnienia uczciwej konkurencji?
01
02/2017

Ograniczenia w stosowaniu kryterium cena 100% – zobacz, czy Twój jednostka im podlega

Pytanie: Czy Państwowy Instytut Badawczy może w przetargu nieograniczonym na dostawy: energii elektrycznej, paliwa na statek, żywności i usług sprzątania skorzystać z art. 91 ust. 2 a ustawy Pzp i zastosować przy ww. zakupach cenę jako jedyne kryterium oceny ofert? Art. 91 ust. 2a ustawy Pzp stanowi, że: „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 mogą ustanowić kryterium ceny wyższe niż 60% lub kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert”. Czy to oznacza, że podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 w żadnym przypadku nie mogą ustanowić dla ww. zakupów w przetargu nieograniczonym kryterium cena 100%?
27
01/2017

Niespójności w dokumentacji przetargowej mogą powodować konieczność unieważnienia postępowania

Pytanie: W siwz wskazano, że cyt.: „Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówienie”. Natomiast w ogłoszeniu zaznaczono, że nie zamawiający nie będzie stosował procedury odwróconej. Czy aktualnie istnieje obowiązek zastosowania takiej procedury?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.