Ekspert: Ksenia Latos
Ksenia Latos
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Aplikantka radcowska, specjalista ds. zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem po stronie wykonawcy.

Porady udzielone przez: Ksenia Latos

08
02/2017

Udział autora kosztorysu inwestorskiego w postępowaniu na roboty budowlane – sprawdź, jak wyeliminować zakłócenie konkurencji

Pytanie: Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp zamawiający wyklucza wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brali udział w przygotowaniu takiego postępowania. Wykluczenie nie następuje, jeśli spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób.W postępowaniu na roboty budowlane ofertę może złożyć wykonawca, który przygotowywał na zlecenie zamawiającego kosztorys inwestorski. Czy w tym przypadku zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane poprzez np. decyzję zamawiającego o wydłużeniu terminu składania ofert i dopuszczenie wizji lokalnej? Jakie inne przykładowe czynności można podjąć celem uniknięcia zarzutów utrudnienia uczciwej konkurencji?
01
02/2017

Ograniczenia w stosowaniu kryterium cena 100% – zobacz, czy Twój jednostka im podlega

Pytanie: Czy Państwowy Instytut Badawczy może w przetargu nieograniczonym na dostawy: energii elektrycznej, paliwa na statek, żywności i usług sprzątania skorzystać z art. 91 ust. 2 a ustawy Pzp i zastosować przy ww. zakupach cenę jako jedyne kryterium oceny ofert? Art. 91 ust. 2a ustawy Pzp stanowi, że: „Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 mogą ustanowić kryterium ceny wyższe niż 60% lub kryterium ceny mogą zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert”. Czy to oznacza, że podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 w żadnym przypadku nie mogą ustanowić dla ww. zakupów w przetargu nieograniczonym kryterium cena 100%?
27
01/2017

Niespójności w dokumentacji przetargowej mogą powodować konieczność unieważnienia postępowania

Pytanie: W siwz wskazano, że cyt.: „Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówienie”. Natomiast w ogłoszeniu zaznaczono, że nie zamawiający nie będzie stosował procedury odwróconej. Czy aktualnie istnieje obowiązek zastosowania takiej procedury?
30
12/2016

Zamawiający ma prawo zastrzec osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia

Pytanie: Czy zamawiający może zawrzeć w siwz następujące zdanie: „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: ułożenie nawierzchni syntetycznej wykonawca winien wykonać osobiście (bez udziału podwykonawców)”? Czy nie jest to sprzeczne z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp? Taki zapis uniemożliwia nam złożenie oferty, ponieważ zamierzamy polegać na doświadczeniu naszego podwykonawcy.
20
12/2016

Jak właściwie zaklasyfikować odbieranie poczty z siedziby zamawiającego?

Pytanie: Usługi pocztowe to, zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE, usługi społeczne do których można stosować przepisy art. 138g–138s ustawy Pzp. Czy usługa odbierania z siedziby zamawiającego nadawanych listów i dostarczania do siedziby zamawiającego adresowanej do niego korespondencji mieści się również w pojęciu usług społecznych?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.