Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Andrzela Gawrońska-Baran

Procedura wzywania do uzupełnienia dokumentów krok po kroku

Pytanie: Czy jeżeli wykonawca, który został najwyżej oceniony, nie przedstawi na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Pzp dokumentów na potwierdzenie okoliczności z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, podlega odpowiednio wykluczeniu bądź odrzuceniu? Czy przysługuje mu wówczas  odwołanie? Czy o odrzuceniu lub wykluczeniu takiego wykonawcy należy, w myśl art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, informować wszystkie podmioty, które złożyły oferty, nawet te które już wcześniej zostały wyeliminowane z procedury?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 21.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Justyna Andała-Sępkowska

Zobacz, jak właściwie wypełnić JEDZ w odniesieniu do warunku dysponowania sprzętem technicznym

Pytanie: W pkt 3 części IV IEDZ zamawiający żąda od wykonawcy, aby wskazał, z jakich urządzeń technicznych korzysta. Bardzo podobną treść (oraz wyjaśnienie w Instrukcji) posiada pkt 9. Czy jeżeli zamawiający wymaga w siwz dysponowania określonymi urządzeniami, należy we wskazanym miejscu JEDZ określić, jakim faktycznie sprzętem dysponuje wykonawca (np. własnym) a w pkt 9 jakim będzie dysponować? Czy słusznie uważamy, że jeżeli firma cały potencjał techniczny zapożyczy od podmiotu trzeciego, nie wypełnia pkt 3 tylko 9 wskazanej sekcji?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 21.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Mariola Kubicka

W jakim zakresie podmiot trzeci musi wypełnić JEDZ?

Pytanie: Czy część IV C JEDZ wypełnia firma udostępniająca zasoby czy robi to jedynie wykonawca?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 20.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Karol Jaworski

Sprawdź, jaką datę powinno mieć uzupełnienie JEDZ

Pytanie: Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wykonawcę do uzupełnienia informacji zawartej w JEDZ dotyczącej spełnienia warunku potencjału technicznego i osobowego. Z jaką datą wykonawca ma złożyć uzupełnienie?
Odpowiada: Karol Jaworski, 20.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Poznaj prawidłowy sposób wypełnienia oświadczenia wykonawcy w zakresie powierzenia prac podwykonawcom

Pytanie: Moje pytanie dotyczy wypełnienia oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp na etapie sprawdzania ofert w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania. W formularzu oferty wykonawca zaznaczył udział podwykonawców, a wypełniając oświadczenie zostawił bez podpisu miejsca dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby się powołuje. Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakującego podpisu? Drugi z wykonawców, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, uzupełnił wskazane wyżej oświadczenie słowami „nie dotyczy” i podpisał. Które rozwiązanie jest prawidłowe? W odpowiedzi na pytania wykonawcy zamawiający odpisał, iż na etapie składania ofert, jeśli wykonawca nie wie jeszcze, komu powierzy wykonanie prac podwykonawczych, może pozostawić bez wypełniania podpunkt oświadczenia dot. podwykonawcy, który będzie wykonywał część robót, ale na zasoby którego wykonawca się nie powołuje.
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 17.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.