Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczy wymogów opisanych przez zamawiającego w siwz

Pytanie: Jako instytut naukowy nie tylko organizujemy przetargi ale w nich również startujemy. Moje pytanie dotyczy tej drugiej sytuacji. Zamawiający wymaga od nas złożenia oświadczenia, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie wymaga przy tym żadnych dodatkowych dokumentów w tej kwestii. Jaki warunek konkretnie spełniamy,  podpisując takie oświadczenie? 
Odpowiada: Małgorzata Niezgoda-Kamińska, 02.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
Agata Hryc-Ląd

3 warunki, które zobowiązują stowarzyszenie do stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Stowarzyszenie zamierza otworzyć i prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej, otrzymując dofinansowanie z PFRON-u oraz z powiatu na utworzenie ww. warsztatu (łącznie wartość zamówienia wynosi ok. 500 tys. zł, w tym 100% środków na to zadanie pochodzi ze środków publicznych). Czy podmiot ten jest zobowiązany przeprowadzić przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń ww. warsztatu? Czy może na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp stowarzyszenie jest zwolnione ze stosowania ustawy Pzp, gdyż nie zachodzą łącznie 3 wymienione przesłanki? Po utworzeniu warsztatu stowarzyszenie będzie działało na podstawie środków otrzymanych z PFRON i budżetu powiatu.
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 02.12.2016, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Anita Zakościelna

Korekta czynności w postępowaniu jest dopuszczalna nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty

Pytanie: Zamawiający w prowadzonym postępowaniu poniżej progów unijnych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomił wykonawców o tej czynności i zwrócił wadium podmiotowi, którego oferta nie została wybrana. Wykonawca weryfikując oferty, doszedł do wniosku, iż w wybranej ofercie jest błąd, który powoduje, iż podlega ona odrzuceniu. Czy zamawiający może dokonać unieważnienia decyzji wyboru oferty i następnie wezwać do przedłożenia wadium wykonawcę (któremu je zwrócono) a następnie dokonać ponownego wyboru oferty?
Odpowiada: Anita Zakościelna, 02.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
Agata Hryc-Ląd

Nie można powołać się na doświadczenie podmiotu trzeciego w odniesieniu do części, która musi być wykonana przez wykonawcę

Pytanie: Czy w sytuacji gdy startujemy w przetargu nieograniczonym, nie posiadając stosownych wymaganych przez zamawiającego referencji, przy wstępnej selekcji nasza oferta zostaje wybrana, a następnie zamawiający wzywa nas do udokumentowania doświadczenia, możemy złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego? Co w sytuacji gdy zamawiający wymaga referencji dotyczącej powiedzmy 30.000 m2 zrealizowanej nawierzchni i zastrzega w siwz obowiązek wykonania jej samodzielnie przez wykonawcę? Czy w tym przypadku możemy powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, wskazując jego udział jako podwykonawcy w zakresie pomocy przy przygotowaniu terenu pod budowę?
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 01.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
Dominika Perkowska

Poznaj zasady uzyskiwania dokumentów rejestrowych od zagranicznych wykonawców

Pytanie: W świetle nowelizacji art. 26 ust. 6 ustawy Pzp „Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)”.Jeśli dobrze rozumiem obowiązek uzyskania takich dokumentów jak odpisy czy zaświadczenia z KRS/CEIDG spoczywa teraz na zamawiającym. Jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o wykonawcę zagranicznego? Czy w formularzu oferty powinna znaleźć się informacja nt. bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy, z której zamawiający mógłby skorzystać w celu znalezienia odpowiednika KRS/CEIDG? Kto będzie odpowiedzialny za tłumaczenie tego dokumentu?
Odpowiada: Dominika Perkowska, 01.12.2016, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.