Szkolenia video

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Podstawy ustalenia wartości zamówienia na roboty, dostawy i usługi. Wspólny Słownik Zamówień CPV. Prawo opcji a szacunek zamówienia. Zamówienia odrębne i zamówienia nieplanowane.

Praktyka składania i uzupełniania oświadczeń oraz dokumentów po nowelizacji Pzp

Praktyka składania i uzupełniania oświadczeń oraz dokumentów po nowelizacji Pzp

Termin złożenia oświadczenia wstępnego. Aktualność wykazu zamówień. Reguły składania JEDZ. Data oświadczenia, antydatowanie i ważność dokumentów.

Komunikacja wykonawcy z zamawiającym w świetle Prawa zamówień publicznych

Komunikacja wykonawcy z zamawiającym w świetle Prawa zamówień publicznych

Elektronizacja postępowań przetargowych. Składanie tzw. „notatek z przeglądu ofert” i „quasi-protestów”. Środki odwoławcze oraz najczęstsze błędy wykonawców. eKatalogi

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych w orzecznictwie KIO

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych w orzecznictwie KIO

Przegląd najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Analiza najciekawszych case study. Ważne wskazówki dotyczące interpretacji nowych przepisów. Na co zwraca szczególną uwagę Izba?

Zamówienia na usługi społeczne – krok po kroku przez procedury

Zamówienia na usługi społeczne – krok po kroku przez procedury

Katalog usług społecznych. Co można uznać za usługi społeczne? Zamówienia poniżej i powyżej progów. Ogłoszenie o zamówienie na usługi społeczne. 

Kryteria oceny ofert – aktualne przepisy, praktyczne porady

Kryteria oceny ofert – aktualne przepisy, praktyczne porady

Ograniczenie kryterium cenowego. Koszt cyklu życia. Dobór kryteriów pozacenowych. Kryteria wymierne i niewymierne

Obowiązki i uprawnienia zamawiających i wykonawców

Obowiązki i uprawnienia zamawiających i wykonawców

 • Jak unikać konfliktu interesów
 • Jawne otwarcie ofert
 • Złożenie oferty po terminie
 • Zwrot oferty i próbek
Tryb zamówienia z wolnej ręki po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Tryb zamówienia z wolnej ręki po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

 • Przesłanki obiektywnego monopolu wykonawcy
 • Zamówienia uzupełniające i dodatkowe
 • Zamówienia in-house
 • Nowe obowiązki zamawiającego 
10 kontrowersji dotyczących nowelizacji Prawa zamówień publicznych

10 kontrowersji dotyczących nowelizacji Prawa zamówień publicznych

 • Żądanie dokumentów od podmiotów trzecich
 • Kontrowersje wokół terminów
 • Przygotowanie jednolitego dokumentu dla wykonawcy
 • Zastosowanie procedury odwróconej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia według znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia według znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

 • Zmiany w obligatoryjnej i fakultatywnej treści SIWZ
 • Oświadczenia a SIWZ
 • Udostępnianie SIWZ
 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy a treść SIWZ
Praktyczne aspekty rażąco niskiej ceny po ostatniej nowelizacji Pzp

Praktyczne aspekty rażąco niskiej ceny po ostatniej nowelizacji Pzp

 • Jak zmieniła się definicja rażąco niskiej ceny?
 • Kiedy wezwanie do wyjaśnienia jest niezbędne?
 • Co można ująć w wyjaśnieniach i kiedy składać dowody?
 • Kalkulacja ceny a tajemnica przedsiębiorstwa
Postępowanie w trybach negocjacyjnych po nowelizacji Pzp

Postępowanie w trybach negocjacyjnych po nowelizacji Pzp

 • Partnerstwo innowacyjne – kto i kiedy może stosować?
 • Negocjacje z ogłoszenie i negocjacje bez ogłoszenia
 • Zastępowanie przetargu trybem negocjacyjnym
 • Przesłanki stosowania i procedury organizowania 
Weryfikacja wykonawcy w postępowaniu zgodnie z nowelizacją Pzp

Weryfikacja wykonawcy w postępowaniu zgodnie z nowelizacją Pzp

 • Oświadczenia własne wykonawcy
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Podwykonawcy i podmioty udostępniające zasoby
 • Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów
Opis przedmiotu zamówienia – zasady obowiązujące po nowelizacji

Opis przedmiotu zamówienia – zasady obowiązujące po nowelizacji

 • Nowe zasady opisu przedmiotu zamówienia
 • Orzecznictwo KIO
 • Prawo opcji i jego stosowanie
 • Aspekty społeczne w opisie
Warunki udziału w postępowaniu i reguły ich potwierdzania po nowelizacji Pzp

Warunki udziału w postępowaniu i reguły ich potwierdzania po nowelizacji Pzp

 • Rodzaje warunków i ich określanie
 • Wymagania odnośnie potencjału finansowego
 • Potwierdzanie warunków i oświadczenia
 • Nowe reguły, dokumenty i terminy
Zmiana umów o zamówienie publiczne po nowelizacji Pzp

Zmiana umów o zamówienie publiczne po nowelizacji Pzp

 • Zmiany na skutek klauzul kontraktowych
 • Zmiany w związku z zamówieniami dodatkowymi
 • Zmiany w wyniku nieprzewidzianych okoliczności
 • Zmiany podmiotowe, niskowartościowe i istotne
Nowe wymagania i rozwiązania w prawie zamówień publicznych po nowelizacji

Nowe wymagania i rozwiązania w prawie zamówień publicznych po nowelizacji

 • Środki ochrony prawnej i zmiany umów
 • Kryterium oceny ofert – kryterium kosztu
 • Nowe schematy postępowania w różnych trybach
 • Podmioty udostępniające zasoby
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2016. Wdrożenie dyrektyw unijnych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2016. Wdrożenie dyrektyw unijnych

 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Kryterium „personelu” jako pozacenowe kryterium oceny ofert
 • Klauzule społeczne w nowym, rozszerzonym wymiarze
 • Szacowanie wartości zamówienia i odrzucanie ofert po zmianach
Nowelizacja Pzp 2016. Praktyczne podejście do projektowanych zmian

Nowelizacja Pzp 2016. Praktyczne podejście do projektowanych zmian

 • Szacowanie wartości zamówienia i tworzenie siwz
 • Profil nabywcy. Publikacja ogłoszeń. Komunikacja zamawiającego z wykonawcą
 • Wdrożenie Dyrektyw unijnych do polskich przepisów
 • Zmiana umów i dokumentowanie postępowań
Zmiany w prawie zamówień publicznych w 2016 r.

Zmiany w prawie zamówień publicznych w 2016 r.

 • Wdrożenie Dyrektyw unijnych do polskiego prawa
 • Nowe procedury udzielania zamówienia
 • Niezależne od Dyrektyw polskie kierunki zmian
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

Wadium w zamówieniach publicznych

Wadium w zamówieniach publicznych

 • Wnoszenie wadium. Przedłużanie jego ważności.
 • Okoliczności i forma zwrotu lub zatrzymania wadium.
 • Zmiana przepisów dotyczących wadium.
Potencjał podmiotów trzecich – jak skutecznie polegać na obcych zasobach i jak to ocenić

Potencjał podmiotów trzecich – jak skutecznie polegać na obcych zasobach i jak to ocenić

 • Zasady udostępniania różnego rodzaju zasobów.
 • Umowy w kwestii udostępniania zasobów oraz ich zmiana.
 • Planowane zmiany zasad korzystania z potencjału podmiotów trzecich.
Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro

Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro

 • Planowanie i szacowanie zamówień.
 • Regulamin udzielania zamówień.
 • Obowiązek sprawozdawczy do Prezesa UZP.
 • Dyscyplina finansów publicznych.
Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

 • Warunki skutecznego zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawców.
 • Praktyczne wskazówki dla zamawiających, jak postępować z ofertami zawierającymi informacje zastrzeżone.
Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

Aneksowanie umów o zamówienia publiczne

 • Ustawowe przesłanki zmiany umowy.
 • Zmiany nieistotne i zmiany istotne.
 • Przykłady zmian i orzecznictwo w zakresie aneksowania umów.
 • Zmiana terminu realizacji zamówienia.
Rażąco niska cena w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Rażąco niska cena w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Kontrowersje i spory wywołane podejrzeniem rażąco niskiej ceny.
 • Przesłanki uruchomienia procedury rażąco niskiej ceny.
 • Treść, forma i terminy wyjaśnień.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.