Poleć znajomemu

Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument postępowania, cz. II

Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

Dodano: 10 listopada 2020
Specyfikacja warunków zamówienia – podstawowy dokument postępowania, cz. II

Z opracowania dowiesz się, jak na nowych zasadach od 1 stycznia 2021 r. formułować i sprawdzać warunki udziału w postępowaniu oraz w jaki sposób uzupełniać i wyjaśniać dokumenty zarówno podmiotowe jak i przedmiotowe. Przeczytasz też o regułach dotyczących powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w kontekście potwierdzania warunków udziału w postępowaniu oraz o nowych zasadach prowadzenia procedury odwróconej.

 1. Zgodnie z art. 112 ust. 2 nowej ustawy Pzp, począwszy od 1 stycznia 2021 r., poza możliwością postawienia warunków na dotychczasowych zasadach tj. w zakresie uprawnień, zdolności ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, pojawił się nowy warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113 nowej ustawy Pzp). W odniesieniu do tego warunku, zamawiający może wymagać, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 2. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym będzie pozwalał zamawiającemu na identyfikację podmiotu występującego w postępowaniu, a w szczególności ustalenie czy podmiot występujący jako np. spółka handlowa jest wpisany do odpowiedniego rejestru. Chodzi przede wszystkim o:
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej i
 • Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

3. Trzeba pamiętać, że warunek w powyższym zakresie, nie został dopuszczony w celu dyskryminacji osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy wciąż, w świetle art. 7 pkt 30 nowej ustawy Pzp, mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawca. Osoby takie nie posiadają wpisu ani do KRS ani do CEIDG, a wskazany warunek nie może ograniczać ich udziału w postępowaniu.
4. Choć pozostałe trzy „obszary”, w ramach których zamawiający może kreować warunki, nie zostały w sposób znaczący zmodyfikowane, warto zwrócić szczególną uwagę na sposób kształtowania minimalnych poziomów zdolności, które mogą podlegać weryfikacji a dokładnie 3 ważne kwestie.

 • Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający wciąż będzie zobowiązany zweryfikować, czy przepisy prawa warunkują możliwość realizacji zamówienia od posiadania przez wykonawcę uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.Chodzi tu o sytuacje, w których bez uprawnień nie wolno wykonywać konkretnej działalności objętej przedmiotem zamówienia. Jeżeli weryfikacja w tym zakresie będzie miała pozytywny wynik, to zamawiający powinien postawić warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 nowej ustawy Pzp.
 • Trzeba natomiast pamiętać, że warunek ten może zostać postawiony, tylko wówczas gdy przepisy prawa nakładają obowiązek uzyskania określonych uprawnień. Ustawa Pzp odsyła w tym miejscu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz do innych ustaw, które mogą taki obowiązek kreować. Zamawiający nie jest zatem uprawniony do stawiania tego warunku, jeżeli nie wynika to wprost z powszechnie obowiązujących przepisów.
 • Zgodnie z art. 114 nowej ustawy Pzp, w odniesieniu do warunku uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający będzie mógł stawiać wymóg posiadania:

- zezwolenia, licencji, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług,

- odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest konieczne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, bądź

- statusu członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Pozostało jeszcze 89 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?

Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
 • codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
 • nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
 • ponad 200 wzorów dokumentów
 • 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
 • wyroków KIO oraz słownika kodów CP

Zamów dostęp

Jeżeli nie posiadasz pełnego dostępu do portalu, możesz wykupić dostęp jednorazowy do wybranego dokumentu.

PayU »
9.00 zł netto (11.07 zł brutto)
SMS »
19.00 zł netto (23.37 zł brutto)
Mam już dostęp

Jeśli masz już konto w Portalu ZP

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
Katarzyna Bełdowska

Autor: Katarzyna Bełdowska

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i...

Słowa kluczowe:
specyfikacja techniczna
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Procedura do 30.000 euro a dostęp wykonawców do dokumentacji postępowania

Pytanie: Zamawiający opublikował zapytanie ofertowe w zakładce zamówienia poniżej 30.000 euro, w którym braliśmy udział. Zwróciliśmy się do zamawiającego z prośbą o przesłanie informacji z otwarcia ofert. Otrzymaliśmy...

Czytaj więcej »
Czy w zamówieniu sektorowym dopuszczalne są skany ofert bez podpisów kwalifikowanych?

Pytanie: Czy jako zamawiający sektorowy, udzielając zamówień o wartości poniżej progów unijnych na podstawie wewnętrznego regulaminu, możemy dopuścić przesyłanie za pośrednictwem platformy zakupowej skanów ofert nieopatrywanych...

Czytaj więcej »

Aktualności

Szczególne instrumenty i procedury w 2021 roku – dynamiczny system zakupów i konkurs, cz. I
Sprawdź, jakie modyfikacje nowa ustawa Pzp wprowadziła względem procedury podpisywania umowy ramowej i zlecania na jej podstawie zamówień „wykonawczych”. Koniecznie przeczytaj też o tym, jakie zmiany będą dotyczyć dynamicznego systemu zakupów...
Dwie inwestycje nie muszą być realizowane w ramach odrębnych umów
Wykazywane w warunku udziału w postępowaniu inwestycje nie muszą być realizowane w ramach pojedynczych umów. Pojęcie inwestycja ma szerszy zakres niż umowa, stąd KIO wyraziła stanowisko wskazujące na to, że jedna inwestycja nie musi być realizowana...
UZP o elektronicznych zaświadczeniach z Krajowego Rejestru Karnego
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w progach unijnych...

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel